Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Sylvie 30

Sylvie 30


PL/H/0167/001-002/IAIN/026 1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Sylvie 20, 20 μg + 75 μg, tabletki drażowane
Sylvie 30, 30 μg + 75 μg, tabletki drażowane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Sylvie 20
Jedna tabletka drażowana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Sylvie 30
Jedna tabletka drażowana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
− laktoza jednowodna: 36,865 mg: Sylvie 20 lub 36,855 mg: Sylvie 30,
− sacharoza: 19,631 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki drażowane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Złożone doustne środki antykoncepcyjne przyjmowane zgodnie z zaleceniami mają współczynnik
zawodności około 1% na rok. Ten współczynnik może być większy w przypadku pominięcia tabletki
lub przyjmowania tabletek w sposób nieprawidłowy.
Jak stosować produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30
Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej
o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7- dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie z
odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może
trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie złożonych tabletek
antykoncepcyjnych można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 2
przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej antykoncepcji.
• Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (doustny złożony środek
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu
transdermalnego, przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30 zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia
systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.
• Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant lub
system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Pacjentki przyjmujące minitabletkę mogą przejść w dowolnym dniu cyklu. Pacjentka stosująca
implant lub system terapeutyczny domaciczny może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego w
dniu ich usunięcia, a stosując wstrzyknięcia – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej
jednak w takich przypadkach należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w 1. trymestrze ciąży
Stosowanie produktu można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed
rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że
pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka
powinna natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. pod żadnym pozorem nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat zażywania tabletek:
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Sylvie 20, 20 μg + 75 μg, tabletki drażowane
Sylvie 30, 30 μg + 75 μg, tabletki drażowane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Sylvie 20
Jedna tabletka drażowana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Sylvie 30
Jedna tabletka drażowana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
− laktoza jednowodna: 36,865 mg: Sylvie 20 lub 36,855 mg: Sylvie 30,
− sacharoza: 19,631 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki drażowane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Złożone doustne środki antykoncepcyjne przyjmowane zgodnie z zaleceniami mają współczynnik
zawodności około 1% na rok. Ten współczynnik może być większy w przypadku pominięcia tabletki
lub przyjmowania tabletek w sposób nieprawidłowy.
Jak stosować produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30
Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej
o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7- dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie z
odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może
trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie złożonych tabletek
antykoncepcyjnych można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 2
przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej antykoncepcji.
• Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (doustny złożony środek
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu
transdermalnego, przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30 zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia
systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.
• Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant lub
system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Pacjentki przyjmujące minitabletkę mogą przejść w dowolnym dniu cyklu. Pacjentka stosująca
implant lub system terapeutyczny domaciczny może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego w
dniu ich usunięcia, a stosując wstrzyknięcia – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej
jednak w takich przypadkach należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w 1. trymestrze ciąży
Stosowanie produktu można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed
rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że
pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka
powinna natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. pod żadnym pozorem nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat zażywania tabletek:
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 3
• 1. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto, przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować
antykoncepcję mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku,
należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej dawek pominięto i im bliżej było do przerwy
w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z zapomnianych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki
zachowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków
antykoncepcyjnych.
Jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżającą się przerwę w
przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można
zapobiec zmniejszeniu skuteczności ochrony antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej
z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności wdrożenia dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki.
W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować pierwszą
z wymienionych dwóch opcji oraz że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową metodę
antykoncepcji.
1. Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Natychmiast po zakończeniu bieżącego opakowania
należy rozpocząć następne opakowanie – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy bieżącym,
a kolejnym opakowaniem. Do czasu zakończenia drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może w niektórych przypadkach wystąpić plamienie lub
niewielkie krwawienie podczas dni, w których stosuje się tabletki.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Pacjentka
powinna przerwać stosowanie produktu na 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia w ciągu pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek po
pominięciu dawek, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie poważnych zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie leku może nie być całkowite. Należy wtedy
stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę
tak szybko jak to możliwe. Tabletka powinna być przyjęta nie później niż 12 godzin od godziny o
której powinna być przyjęta pominięta tabletka. Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin należy zastosować
zalecenia dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „Postępowanie w przypadku
pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać normalnego dotychczasowego schematu
stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego, dodatkowego opakowania.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 4
Jak zmienić lub opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, pacjentka powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 (bez robienia
7- dniowej przerwy). Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać, według potrzeby,
nawet do zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie lub plamienie. Następnie, po normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne
przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z
odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie, pacjentka może skrócić przerwę o
dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie
wystąpi, i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały niewielkie
krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach:
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
• Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona produktami leczniczymi o działaniu
przeciwzakrzepowym) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył
głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary
embolism, PE).
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
• Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
• Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang.
arterial thromboembolism, ATE)
• Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne, w wywiadzie (np. zawał mięśnia
sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
• Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
• Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
• Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
• Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
• ciężkie nadciśnienie tętnicze,
• ciężka dyslipoproteinemia.
• Ciąża.
• Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zależnego od steroidowych hormonów płciowych (np.
nowotwory narządów płciowych lub piersi).
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników wskaźników
biochemicznych czynności wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii.
• Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertriglicerydemią.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Sylvie 20, 20 μg + 75 μg, tabletki drażowane
Sylvie 30, 30 μg + 75 μg, tabletki drażowane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Sylvie 20
Jedna tabletka drażowana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Sylvie 30
Jedna tabletka drażowana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
− laktoza jednowodna: 36,865 mg: Sylvie 20 lub 36,855 mg: Sylvie 30,
− sacharoza: 19,631 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki drażowane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Złożone doustne środki antykoncepcyjne przyjmowane zgodnie z zaleceniami mają współczynnik
zawodności około 1% na rok. Ten współczynnik może być większy w przypadku pominięcia tabletki
lub przyjmowania tabletek w sposób nieprawidłowy.
Jak stosować produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30
Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej
o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7- dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie z
odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może
trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie złożonych tabletek
antykoncepcyjnych można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 2
przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej antykoncepcji.
• Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (doustny złożony środek
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu
transdermalnego, przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30 zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia
systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.
• Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant lub
system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Pacjentki przyjmujące minitabletkę mogą przejść w dowolnym dniu cyklu. Pacjentka stosująca
implant lub system terapeutyczny domaciczny może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego w
dniu ich usunięcia, a stosując wstrzyknięcia – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej
jednak w takich przypadkach należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w 1. trymestrze ciąży
Stosowanie produktu można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed
rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że
pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka
powinna natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. pod żadnym pozorem nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat zażywania tabletek:
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 3
• 1. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto, przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować
antykoncepcję mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku,
należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej dawek pominięto i im bliżej było do przerwy
w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z zapomnianych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki
zachowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków
antykoncepcyjnych.
Jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżającą się przerwę w
przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można
zapobiec zmniejszeniu skuteczności ochrony antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej
z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności wdrożenia dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki.
W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować pierwszą
z wymienionych dwóch opcji oraz że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową metodę
antykoncepcji.
1. Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Natychmiast po zakończeniu bieżącego opakowania
należy rozpocząć następne opakowanie – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy bieżącym,
a kolejnym opakowaniem. Do czasu zakończenia drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może w niektórych przypadkach wystąpić plamienie lub
niewielkie krwawienie podczas dni, w których stosuje się tabletki.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Pacjentka
powinna przerwać stosowanie produktu na 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia w ciągu pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek po
pominięciu dawek, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie poważnych zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie leku może nie być całkowite. Należy wtedy
stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę
tak szybko jak to możliwe. Tabletka powinna być przyjęta nie później niż 12 godzin od godziny o
której powinna być przyjęta pominięta tabletka. Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin należy zastosować
zalecenia dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „Postępowanie w przypadku
pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać normalnego dotychczasowego schematu
stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego, dodatkowego opakowania.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 4
Jak zmienić lub opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, pacjentka powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 (bez robienia
7- dniowej przerwy). Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać, według potrzeby,
nawet do zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie lub plamienie. Następnie, po normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne
przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z
odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie, pacjentka może skrócić przerwę o
dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie
wystąpi, i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały niewielkie
krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach:
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
• Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona produktami leczniczymi o działaniu
przeciwzakrzepowym) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył
głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary
embolism, PE).
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
• Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
• Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang.
arterial thromboembolism, ATE)
• Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne, w wywiadzie (np. zawał mięśnia
sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
• Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
• Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
• Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
• Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
• ciężkie nadciśnienie tętnicze,
• ciężka dyslipoproteinemia.
• Ciąża.
• Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zależnego od steroidowych hormonów płciowych (np.
nowotwory narządów płciowych lub piersi).
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników wskaźników
biochemicznych czynności wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii.
• Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertriglicerydemią.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Sylvie 20, 20 μg + 75 μg, tabletki drażowane
Sylvie 30, 30 μg + 75 μg, tabletki drażowane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Sylvie 20
Jedna tabletka drażowana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Sylvie 30
Jedna tabletka drażowana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
− laktoza jednowodna: 36,865 mg: Sylvie 20 lub 36,855 mg: Sylvie 30,
− sacharoza: 19,631 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki drażowane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Złożone doustne środki antykoncepcyjne przyjmowane zgodnie z zaleceniami mają współczynnik
zawodności około 1% na rok. Ten współczynnik może być większy w przypadku pominięcia tabletki
lub przyjmowania tabletek w sposób nieprawidłowy.
Jak stosować produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30
Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej
o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7- dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie z
odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może
trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie złożonych tabletek
antykoncepcyjnych można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 2
przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej antykoncepcji.
• Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (doustny złożony środek
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu
transdermalnego, przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30 zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia
systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.
• Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant lub
system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Pacjentki przyjmujące minitabletkę mogą przejść w dowolnym dniu cyklu. Pacjentka stosująca
implant lub system terapeutyczny domaciczny może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego w
dniu ich usunięcia, a stosując wstrzyknięcia – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej
jednak w takich przypadkach należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w 1. trymestrze ciąży
Stosowanie produktu można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed
rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że
pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka
powinna natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. pod żadnym pozorem nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat zażywania tabletek:
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 3
• 1. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto, przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować
antykoncepcję mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku,
należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej dawek pominięto i im bliżej było do przerwy
w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z zapomnianych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki
zachowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków
antykoncepcyjnych.
Jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżającą się przerwę w
przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można
zapobiec zmniejszeniu skuteczności ochrony antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej
z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności wdrożenia dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki.
W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować pierwszą
z wymienionych dwóch opcji oraz że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową metodę
antykoncepcji.
1. Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Natychmiast po zakończeniu bieżącego opakowania
należy rozpocząć następne opakowanie – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy bieżącym,
a kolejnym opakowaniem. Do czasu zakończenia drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może w niektórych przypadkach wystąpić plamienie lub
niewielkie krwawienie podczas dni, w których stosuje się tabletki.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Pacjentka
powinna przerwać stosowanie produktu na 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia w ciągu pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek po
pominięciu dawek, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie poważnych zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie leku może nie być całkowite. Należy wtedy
stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę
tak szybko jak to możliwe. Tabletka powinna być przyjęta nie później niż 12 godzin od godziny o
której powinna być przyjęta pominięta tabletka. Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin należy zastosować
zalecenia dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „Postępowanie w przypadku
pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać normalnego dotychczasowego schematu
stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego, dodatkowego opakowania.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 4
Jak zmienić lub opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, pacjentka powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 (bez robienia
7- dniowej przerwy). Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać, według potrzeby,
nawet do zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie lub plamienie. Następnie, po normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne
przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z
odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie, pacjentka może skrócić przerwę o
dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie
wystąpi, i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały niewielkie
krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach:
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
• Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona produktami leczniczymi o działaniu
przeciwzakrzepowym) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył
głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary
embolism, PE).
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
• Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
• Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang.
arterial thromboembolism, ATE)
• Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne, w wywiadzie (np. zawał mięśnia
sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
• Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
• Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
• Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
• Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
• ciężkie nadciśnienie tętnicze,
• ciężka dyslipoproteinemia.
• Ciąża.
• Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zależnego od steroidowych hormonów płciowych (np.
nowotwory narządów płciowych lub piersi).
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników wskaźników
biochemicznych czynności wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii.
• Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertriglicerydemią.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Sylvie 20, 20 μg + 75 μg, tabletki drażowane
Sylvie 30, 30 μg + 75 μg, tabletki drażowane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Sylvie 20
Jedna tabletka drażowana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Sylvie 30
Jedna tabletka drażowana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
− laktoza jednowodna: 36,865 mg: Sylvie 20 lub 36,855 mg: Sylvie 30,
− sacharoza: 19,631 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki drażowane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Złożone doustne środki antykoncepcyjne przyjmowane zgodnie z zaleceniami mają współczynnik
zawodności około 1% na rok. Ten współczynnik może być większy w przypadku pominięcia tabletki
lub przyjmowania tabletek w sposób nieprawidłowy.
Jak stosować produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30
Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej
o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7- dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie z
odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może
trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie złożonych tabletek
antykoncepcyjnych można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 2
przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej antykoncepcji.
• Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (doustny złożony środek
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu
transdermalnego, przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30 zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia
systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.
• Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant lub
system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Pacjentki przyjmujące minitabletkę mogą przejść w dowolnym dniu cyklu. Pacjentka stosująca
implant lub system terapeutyczny domaciczny może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego w
dniu ich usunięcia, a stosując wstrzyknięcia – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej
jednak w takich przypadkach należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w 1. trymestrze ciąży
Stosowanie produktu można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed
rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że
pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka
powinna natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. pod żadnym pozorem nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat zażywania tabletek:
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 3
• 1. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto, przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować
antykoncepcję mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku,
należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej dawek pominięto i im bliżej było do przerwy
w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z zapomnianych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki
zachowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków
antykoncepcyjnych.
Jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżającą się przerwę w
przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można
zapobiec zmniejszeniu skuteczności ochrony antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej
z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności wdrożenia dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki.
W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować pierwszą
z wymienionych dwóch opcji oraz że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową metodę
antykoncepcji.
1. Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Natychmiast po zakończeniu bieżącego opakowania
należy rozpocząć następne opakowanie – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy bieżącym,
a kolejnym opakowaniem. Do czasu zakończenia drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może w niektórych przypadkach wystąpić plamienie lub
niewielkie krwawienie podczas dni, w których stosuje się tabletki.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Pacjentka
powinna przerwać stosowanie produktu na 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia w ciągu pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek po
pominięciu dawek, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie poważnych zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie leku może nie być całkowite. Należy wtedy
stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę
tak szybko jak to możliwe. Tabletka powinna być przyjęta nie później niż 12 godzin od godziny o
której powinna być przyjęta pominięta tabletka. Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin należy zastosować
zalecenia dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „Postępowanie w przypadku
pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać normalnego dotychczasowego schematu
stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego, dodatkowego opakowania.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 4
Jak zmienić lub opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, pacjentka powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 (bez robienia
7- dniowej przerwy). Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać, według potrzeby,
nawet do zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie lub plamienie. Następnie, po normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne
przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z
odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie, pacjentka może skrócić przerwę o
dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie
wystąpi, i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały niewielkie
krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach:
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
• Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona produktami leczniczymi o działaniu
przeciwzakrzepowym) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył
głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary
embolism, PE).
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
• Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
• Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang.
arterial thromboembolism, ATE)
• Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne, w wywiadzie (np. zawał mięśnia
sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
• Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
• Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
• Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
• Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
• ciężkie nadciśnienie tętnicze,
• ciężka dyslipoproteinemia.
• Ciąża.
• Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zależnego od steroidowych hormonów płciowych (np.
nowotwory narządów płciowych lub piersi).
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników wskaźników
biochemicznych czynności wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii.
• Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertriglicerydemią.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 5
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazany w przypadku jednoczesnego stosowania
produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z
produktami leczniczymi zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z
welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Specjalne ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 może być
związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy
najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie
po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Sylvie 20, Sylvie 30, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane
ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet2 stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 6
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w
okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki
występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz
punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka możliwe jest, że zwiększenie
ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub
miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub
poważny uraz.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu
dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 7
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym
podróż samolotem >4 godzin może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie
u kobiet ze współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie
30 nie przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną,
przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację
do specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek. Szczególnie wiek powyżej 35 roku życia.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz, w
szczególności, w pierwszych 6 tygodniach po porodzie („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagłe wystąpienie niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 8
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów
naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest
zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny
lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają
pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku
korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 roku życia
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobietom w wieku powyżej 35 roku
życia, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie
wytłumaczyć konieczność zastosowania innej metody
antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację do
specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów powinna ona
natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Sylvie 20, 20 μg + 75 μg, tabletki drażowane
Sylvie 30, 30 μg + 75 μg, tabletki drażowane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Sylvie 20
Jedna tabletka drażowana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Sylvie 30
Jedna tabletka drażowana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 75 mikrogramów gestodenu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
− laktoza jednowodna: 36,865 mg: Sylvie 20 lub 36,855 mg: Sylvie 30,
− sacharoza: 19,631 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki drażowane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Złożone doustne środki antykoncepcyjne przyjmowane zgodnie z zaleceniami mają współczynnik
zawodności około 1% na rok. Ten współczynnik może być większy w przypadku pominięcia tabletki
lub przyjmowania tabletek w sposób nieprawidłowy.
Jak stosować produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30
Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej
o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7- dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie z
odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może
trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie złożonych tabletek
antykoncepcyjnych można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 2
przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej antykoncepcji.
• Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (doustny złożony środek
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu
transdermalnego, przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30 zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia
systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.
• Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant lub
system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Pacjentki przyjmujące minitabletkę mogą przejść w dowolnym dniu cyklu. Pacjentka stosująca
implant lub system terapeutyczny domaciczny może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego w
dniu ich usunięcia, a stosując wstrzyknięcia – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej
jednak w takich przypadkach należy poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w 1. trymestrze ciąży
Stosowanie produktu można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w 2. trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed
rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że
pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka
powinna natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. pod żadnym pozorem nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat zażywania tabletek:
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 3
• 1. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto, przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować
antykoncepcję mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku,
należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej dawek pominięto i im bliżej było do przerwy
w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z zapomnianych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki
zachowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków
antykoncepcyjnych.
Jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżającą się przerwę w
przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można
zapobiec zmniejszeniu skuteczności ochrony antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej
z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności wdrożenia dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki.
W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować pierwszą
z wymienionych dwóch opcji oraz że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową metodę
antykoncepcji.
1. Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Natychmiast po zakończeniu bieżącego opakowania
należy rozpocząć następne opakowanie – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy bieżącym,
a kolejnym opakowaniem. Do czasu zakończenia drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może w niektórych przypadkach wystąpić plamienie lub
niewielkie krwawienie podczas dni, w których stosuje się tabletki.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Pacjentka
powinna przerwać stosowanie produktu na 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia w ciągu pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek po
pominięciu dawek, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie poważnych zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie leku może nie być całkowite. Należy wtedy
stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę
tak szybko jak to możliwe. Tabletka powinna być przyjęta nie później niż 12 godzin od godziny o
której powinna być przyjęta pominięta tabletka. Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin należy zastosować
zalecenia dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „Postępowanie w przypadku
pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać normalnego dotychczasowego schematu
stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego, dodatkowego opakowania.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 4
Jak zmienić lub opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, pacjentka powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 (bez robienia
7- dniowej przerwy). Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać, według potrzeby,
nawet do zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie lub plamienie. Następnie, po normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne
przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z
odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie, pacjentka może skrócić przerwę o
dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie
wystąpi, i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały niewielkie
krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach:
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
• Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona produktami leczniczymi o działaniu
przeciwzakrzepowym) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył
głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary
embolism, PE).
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
• Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
• Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang.
arterial thromboembolism, ATE)
• Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne, w wywiadzie (np. zawał mięśnia
sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
• Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
• Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
• Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
• Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
• ciężkie nadciśnienie tętnicze,
• ciężka dyslipoproteinemia.
• Ciąża.
• Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zależnego od steroidowych hormonów płciowych (np.
nowotwory narządów płciowych lub piersi).
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników wskaźników
biochemicznych czynności wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii.
• Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertriglicerydemią.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 5
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazany w przypadku jednoczesnego stosowania
produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z
produktami leczniczymi zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z
welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Specjalne ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 może być
związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy
najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie
po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Sylvie 20, Sylvie 30, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane
ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet2 stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 6
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w
okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki
występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz
punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka możliwe jest, że zwiększenie
ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub
miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub
poważny uraz.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu
dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 7
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym
podróż samolotem >4 godzin może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie
u kobiet ze współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie
30 nie przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną,
przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację
do specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek. Szczególnie wiek powyżej 35 roku życia.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz, w
szczególności, w pierwszych 6 tygodniach po porodzie („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagłe wystąpienie niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 8
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów
naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest
zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny
lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają
pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku
korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 roku życia
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobietom w wieku powyżej 35 roku
życia, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie
wytłumaczyć konieczność zastosowania innej metody
antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację do
specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów powinna ona
natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 9
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:
- ból, uczucie dyskomfortu, ucisku, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko ulega stopniowemu zmniejszeniu do zera w ciągu 10 lat od
zakończenia przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko
występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat. Tak więc wzrost liczby rozpoznań tego nowotworu u
kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielki w
stosunku do całkowitego ryzyka występowania raka piersi. We wspomnianych badaniach nie
dostarczono dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowany zespół
czynników zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, efektów biologicznych złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne rozpoznawany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie
w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały tych produktów.
Rak szyjki macicy
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekła infekcja wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano wzrost ryzyka raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak rozbieżności
dotyczące wpływu dodatkowych czynników, w tym zachowań seksualnych.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe
dawki hormonów (50 μg etynyloestradiolu) ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka jajnika
zmniejsza się. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.
Nowotwory wątroby
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w
czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 10
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Kobiety u których żółtaczka cholestatyczna po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub
podczas poprzedniego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, są bardziej
narażone na jej ponowne wystąpienie. Takie pacjentki powinny być szczególnie monitorowane, a w
przypadku nawrotu konieczne jest zaprzestanie przyjmowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Specjalne środki ostrożności
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku
hipertrójglicerydemii może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania
złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, lecz rzadko rozpoznawano wzrost ciśnienia istotny
klinicznie, który jest wskazaniem do natychmiastowego zaprzestania stosowania produktu
leczniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u osób z uprzednio istniejącym nadciśnieniem dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia
tętniczego lub jeżeli znaczące podwyższenie ciśnienia tętniczego nie odpowiada na wdrożone leczenie
przeciwnadciśnieniowe, lekarz powinien zalecić zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
Jeżeli istnieją wskazania, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi pod
wpływem leczenia przeciwnadciśnieniowego, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami a stosowaniem złożonego środka
antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata
słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub zaostrzać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność obwodową
i tolerancję glukozy. Nie ma jednak dowodów potwierdzających konieczność zmiany schematu
dawkowania leków przeciwcukrzycowych u kobiet z cukrzycą przyjmujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak
podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy dokładnie monitorować
stan kobiet chorujących na cukrzycę.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na
promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 3
• 1. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto, przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować
antykoncepcję mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku,
należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej dawek pominięto i im bliżej było do przerwy
w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z zapomnianych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki
zachowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków
antykoncepcyjnych.
Jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżającą się przerwę w
przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek, można
zapobiec zmniejszeniu skuteczności ochrony antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej
z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności wdrożenia dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki.
W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować pierwszą
z wymienionych dwóch opcji oraz że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową metodę
antykoncepcji.
1. Pacjentka, po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią
z pominiętych tabletek, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne
tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Natychmiast po zakończeniu bieżącego opakowania
należy rozpocząć następne opakowanie – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy bieżącym,
a kolejnym opakowaniem. Do czasu zakończenia drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może w niektórych przypadkach wystąpić plamienie lub
niewielkie krwawienie podczas dni, w których stosuje się tabletki.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Pacjentka
powinna przerwać stosowanie produktu na 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia w ciągu pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek po
pominięciu dawek, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie poważnych zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie leku może nie być całkowite. Należy wtedy
stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę
tak szybko jak to możliwe. Tabletka powinna być przyjęta nie później niż 12 godzin od godziny o
której powinna być przyjęta pominięta tabletka. Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin należy zastosować
zalecenia dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „Postępowanie w przypadku
pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać normalnego dotychczasowego schematu
stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego, dodatkowego opakowania.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 4
Jak zmienić lub opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, pacjentka powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30 (bez robienia
7- dniowej przerwy). Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać, według potrzeby,
nawet do zakończenia drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie
krwawienie lub plamienie. Następnie, po normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne
przyjmowanie produktu Sylvie 20, Sylvie 30. Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z
odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym schemacie, pacjentka może skrócić przerwę o
dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie
wystąpi, i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będą występowały niewielkie
krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach:
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
• Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona produktami leczniczymi o działaniu
przeciwzakrzepowym) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył
głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary
embolism, PE).
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
• Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
• Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang.
arterial thromboembolism, ATE)
• Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – czynne, w wywiadzie (np. zawał mięśnia
sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
• Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
• Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
• Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
• Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
• ciężkie nadciśnienie tętnicze,
• ciężka dyslipoproteinemia.
• Ciąża.
• Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu zależnego od steroidowych hormonów płciowych (np.
nowotwory narządów płciowych lub piersi).
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników wskaźników
biochemicznych czynności wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii.
• Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertriglicerydemią.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 5
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazany w przypadku jednoczesnego stosowania
produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z
produktami leczniczymi zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z
welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Specjalne ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 może być
związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy
najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie
po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Sylvie 20, Sylvie 30, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane
ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet2 stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 6
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w
okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki
występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz
punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka możliwe jest, że zwiększenie
ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub
miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub
poważny uraz.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu
dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 7
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym
podróż samolotem >4 godzin może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie
u kobiet ze współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie
30 nie przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną,
przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację
do specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek. Szczególnie wiek powyżej 35 roku życia.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz, w
szczególności, w pierwszych 6 tygodniach po porodzie („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagłe wystąpienie niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 8
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów
naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest
zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny
lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają
pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku
korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 roku życia
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobietom w wieku powyżej 35 roku
życia, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie
wytłumaczyć konieczność zastosowania innej metody
antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację do
specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów powinna ona
natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 9
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:
- ból, uczucie dyskomfortu, ucisku, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko ulega stopniowemu zmniejszeniu do zera w ciągu 10 lat od
zakończenia przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko
występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat. Tak więc wzrost liczby rozpoznań tego nowotworu u
kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielki w
stosunku do całkowitego ryzyka występowania raka piersi. We wspomnianych badaniach nie
dostarczono dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowany zespół
czynników zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, efektów biologicznych złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne rozpoznawany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie
w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały tych produktów.
Rak szyjki macicy
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekła infekcja wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano wzrost ryzyka raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak rozbieżności
dotyczące wpływu dodatkowych czynników, w tym zachowań seksualnych.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe
dawki hormonów (50 μg etynyloestradiolu) ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka jajnika
zmniejsza się. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.
Nowotwory wątroby
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w
czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 10
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Kobiety u których żółtaczka cholestatyczna po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub
podczas poprzedniego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, są bardziej
narażone na jej ponowne wystąpienie. Takie pacjentki powinny być szczególnie monitorowane, a w
przypadku nawrotu konieczne jest zaprzestanie przyjmowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Specjalne środki ostrożności
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku
hipertrójglicerydemii może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania
złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, lecz rzadko rozpoznawano wzrost ciśnienia istotny
klinicznie, który jest wskazaniem do natychmiastowego zaprzestania stosowania produktu
leczniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u osób z uprzednio istniejącym nadciśnieniem dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia
tętniczego lub jeżeli znaczące podwyższenie ciśnienia tętniczego nie odpowiada na wdrożone leczenie
przeciwnadciśnieniowe, lekarz powinien zalecić zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
Jeżeli istnieją wskazania, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi pod
wpływem leczenia przeciwnadciśnieniowego, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami a stosowaniem złożonego środka
antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata
słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub zaostrzać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność obwodową
i tolerancję glukozy. Nie ma jednak dowodów potwierdzających konieczność zmiany schematu
dawkowania leków przeciwcukrzycowych u kobiet z cukrzycą przyjmujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak
podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy dokładnie monitorować
stan kobiet chorujących na cukrzycę.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na
promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 11
Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi
z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-
izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Sód
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce drażowanej, to
znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 należy
zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w
ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne,
biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest
zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania
produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi
środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka, oraz na to, co należy robić w przypadku
podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w
niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia dawki (patrz punkt „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”),
zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”)
lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzona kontrola cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszym miesiącu
przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie okresu
adaptacyjnego o długości odpowiadającej około 3 cyklom.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
W niektórych przypadkach nie występuje krwawienie z odstawienia w przerwie między stosowaniem
tabletek. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli jednak nie przyjmowano
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami, a w przerwie
między opakowaniami nie wystąpiło krwawienie lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia,
przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć
ciążę.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
• Interakcje
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 12
Interakcje z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne mogą zwiększać klirens hormonów
płciowych, co może powodować krwawienia i (lub) nieskutecznośś antykoncepcji.
Kobiety leczone jednym z wymienionych leków powinny tymczasowo stosować - oprócz produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 - mechaniczną metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę
zapobiegania ciąży. Podczas jednoczesnego przyjmowania tych produktów leczniczych oraz 28 dni po
zakończeniu ich przyjmowania należy stosować mechaniczne metody antykoncepcji.
Jeśli okres stosowania mechanicznych metod antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego
opakowania Sylvie 20, Sylvie 30, następne opakowanie należy rozpocząć natychmiast, pomijając
przerwę w przyjmowaniu leku.
Produkty wywierające wpływ na klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
(zmniejszające skuteczność Sylvie 20, Sylvie 30 poprzez indukcję enzymów), np.:
Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina oraz produkty zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, np.:
Równoczesne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy
HIV/HCV oraz nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy może zwiększać lub
zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu. Zmiany te mogą mieć znaczenie
kliniczne.
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków, których stężenia
osoczowe oraz tkankowe mogą się zwiększyć (np. cyklosporyna) lub zmniejszyć (np. lamotrygina).
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi jednoczesnego stosowania leków, aby
zidentyfikować możliwe interakcje.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryna lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT
u kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu pacjentki stosujące produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 powinny zrezygnować
z jego przyjmowania i wdrożyć inne metody antykoncepcyjne (np. środki antykoncepcyjne
zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia
wcześniej wymienionymi lekami. Stosowanie leku Sylvie 20, Sylvie 30 można wznowić około
2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Zastosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia osoczowe białek (transportowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia
frakcji lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry krzepnięcia oraz
fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości
prawidłowych.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 5
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazany w przypadku jednoczesnego stosowania
produktów leczniczych zawierających ombitaswir z parytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z
produktami leczniczymi zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z
welpataswirem i woksylaprewirem (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Specjalne ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 może być
związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy
najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie
po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Sylvie 20, Sylvie 30, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody świadczące o tym, że
ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane
ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet2 stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 6
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w
okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki
występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz
punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka możliwe jest, że zwiększenie
ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub
miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub
poważny uraz.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu
dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
ruchowej. Należy stosować inną metodę
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 7
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym
podróż samolotem >4 godzin może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie
u kobiet ze współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie
30 nie przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną,
przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację
do specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek. Szczególnie wiek powyżej 35 roku życia.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz, w
szczególności, w pierwszych 6 tygodniach po porodzie („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagłe wystąpienie niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 8
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów
naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest
zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny
lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają
pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku
korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 roku życia
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobietom w wieku powyżej 35 roku
życia, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie
wytłumaczyć konieczność zastosowania innej metody
antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację do
specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów powinna ona
natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 9
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:
- ból, uczucie dyskomfortu, ucisku, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko ulega stopniowemu zmniejszeniu do zera w ciągu 10 lat od
zakończenia przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko
występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat. Tak więc wzrost liczby rozpoznań tego nowotworu u
kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielki w
stosunku do całkowitego ryzyka występowania raka piersi. We wspomnianych badaniach nie
dostarczono dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowany zespół
czynników zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, efektów biologicznych złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne rozpoznawany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie
w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały tych produktów.
Rak szyjki macicy
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekła infekcja wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano wzrost ryzyka raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak rozbieżności
dotyczące wpływu dodatkowych czynników, w tym zachowań seksualnych.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe
dawki hormonów (50 μg etynyloestradiolu) ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka jajnika
zmniejsza się. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.
Nowotwory wątroby
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w
czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 10
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Kobiety u których żółtaczka cholestatyczna po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub
podczas poprzedniego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, są bardziej
narażone na jej ponowne wystąpienie. Takie pacjentki powinny być szczególnie monitorowane, a w
przypadku nawrotu konieczne jest zaprzestanie przyjmowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Specjalne środki ostrożności
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku
hipertrójglicerydemii może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania
złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, lecz rzadko rozpoznawano wzrost ciśnienia istotny
klinicznie, który jest wskazaniem do natychmiastowego zaprzestania stosowania produktu
leczniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u osób z uprzednio istniejącym nadciśnieniem dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia
tętniczego lub jeżeli znaczące podwyższenie ciśnienia tętniczego nie odpowiada na wdrożone leczenie
przeciwnadciśnieniowe, lekarz powinien zalecić zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
Jeżeli istnieją wskazania, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi pod
wpływem leczenia przeciwnadciśnieniowego, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami a stosowaniem złożonego środka
antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata
słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub zaostrzać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność obwodową
i tolerancję glukozy. Nie ma jednak dowodów potwierdzających konieczność zmiany schematu
dawkowania leków przeciwcukrzycowych u kobiet z cukrzycą przyjmujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak
podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy dokładnie monitorować
stan kobiet chorujących na cukrzycę.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na
promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 11
Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi
z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-
izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Sód
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce drażowanej, to
znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 należy
zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w
ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne,
biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest
zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania
produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi
środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka, oraz na to, co należy robić w przypadku
podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w
niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia dawki (patrz punkt „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”),
zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”)
lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzona kontrola cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszym miesiącu
przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie okresu
adaptacyjnego o długości odpowiadającej około 3 cyklom.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
W niektórych przypadkach nie występuje krwawienie z odstawienia w przerwie między stosowaniem
tabletek. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli jednak nie przyjmowano
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami, a w przerwie
między opakowaniami nie wystąpiło krwawienie lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia,
przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć
ciążę.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
• Interakcje
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 12
Interakcje z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne mogą zwiększać klirens hormonów
płciowych, co może powodować krwawienia i (lub) nieskutecznośś antykoncepcji.
Kobiety leczone jednym z wymienionych leków powinny tymczasowo stosować - oprócz produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 - mechaniczną metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę
zapobiegania ciąży. Podczas jednoczesnego przyjmowania tych produktów leczniczych oraz 28 dni po
zakończeniu ich przyjmowania należy stosować mechaniczne metody antykoncepcji.
Jeśli okres stosowania mechanicznych metod antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego
opakowania Sylvie 20, Sylvie 30, następne opakowanie należy rozpocząć natychmiast, pomijając
przerwę w przyjmowaniu leku.
Produkty wywierające wpływ na klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
(zmniejszające skuteczność Sylvie 20, Sylvie 30 poprzez indukcję enzymów), np.:
Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina oraz produkty zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, np.:
Równoczesne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy
HIV/HCV oraz nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy może zwiększać lub
zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu. Zmiany te mogą mieć znaczenie
kliniczne.
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków, których stężenia
osoczowe oraz tkankowe mogą się zwiększyć (np. cyklosporyna) lub zmniejszyć (np. lamotrygina).
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi jednoczesnego stosowania leków, aby
zidentyfikować możliwe interakcje.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryna lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT
u kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu pacjentki stosujące produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 powinny zrezygnować
z jego przyjmowania i wdrożyć inne metody antykoncepcyjne (np. środki antykoncepcyjne
zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia
wcześniej wymienionymi lekami. Stosowanie leku Sylvie 20, Sylvie 30 można wznowić około
2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Zastosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia osoczowe białek (transportowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia
frakcji lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry krzepnięcia oraz
fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości
prawidłowych.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 13
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazany w czasie ciąży (patrz 4.3). Jeżeli kobieta
zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30, należy natychmiast przerwać jego
stosowanie. Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci matek, które przed ciążą stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone doustne środki
antykoncepcyjne przyjmowano nieumyślnie we wczesnym okresie ciąży.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Sylvie 20, Sylvie 30 po porodzie, należy
wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w
okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu, dlatego zasadniczo nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia
piersią. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być
wydzielane z mlekiem, ale nie wykazano ich niekorzystnego wpływu na zdrowie dziecka.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Sylvie 20, Sylvie 30 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych obserwowano działania
niepożądane przedstawione poniżej.
Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych wymieniono także w punkcie 4.4.
Poniżej przedstawiono inne działania niepożądane opisane u osób stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne; w przypadku tych działań niepożądanych nie potwierdzono ani nie wykluczono
związku przyczynowo-skutkowego.*
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często:
≥1/10; często: ≥1/100 do <1/10; niezbyt często: ≥1/1000 do <1/100; rzadko: ≥1/10 000 do <1/1000;
bardzo rzadko: <1/10 000; częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
Tabela 1. Działania niepożądane
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1 000 do
<1/100)
Rzadko (≥1/10 000
do
<1/1000)
Częstość nieznana
(częstość nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia oka nietolerancja
soczewek
kontaktowych
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 14
Zaburzenia naczyń żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa,
tętnicze
zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe
Zaburzenia żołądka i jelit nudności,
ból brzucha
wymioty, biegunka
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość zaostrzenie
objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Badania diagnostyczne zwiększenie masy
ciała
zmniejszenie masy
ciała
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
zatrzymanie
płynów
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy migrena
Zaburzenia psychiczne nastrój depresyjny,
zmiany nastroju
zmniejszenie
libido
zwiększenie libido
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
ból piersi, tkliwość
piersi
powiększenie
piersi
upławy, wydzielina z
piersi
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
wysypka,
pokrzywka
rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy*Poszczególne działania niepożądane opisano przy użyciu odpowiedniego terminu klasyfikacji
MedDRA (wersja 7.0). Nie wymieniono synonimów ani stanów powiązanych, ale należy je również
brać pod uwagę.
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia sercowego, udaru,
przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej. Zostały one
szerzej omówione w punkcie 4.4.
Najcięższe działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych zostały wymienione w punkcie 4.4:
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył,
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic,
- nadciśnienie tętnicze,
- nowotwory wątroby (łagodne i złośliwe),
- choroba Leśniowskiego–Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, porfiria, toczeń
rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-
mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna.
Liczba przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne jest nieznacznie zwiększona. W związku z tym, że rak piersi występuje rzadko
u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka
raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy występowania raka piersi ze stosowaniem złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dodatkowe informacje zostały wymienione w
punktach 4.3 oraz 4.4.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 7
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym
podróż samolotem >4 godzin może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie
u kobiet ze współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie
30 nie przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną,
przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację
do specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata.
Wiek. Szczególnie wiek powyżej 35 roku życia.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz, w
szczególności, w pierwszych 6 tygodniach po porodzie („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększoną temperaturę w zmienionej chorobowo nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagłe wystąpienie niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 8
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów
naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest
zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny
lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają
pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku
korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 roku życia
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobietom w wieku powyżej 35 roku
życia, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie
wytłumaczyć konieczność zastosowania innej metody
antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację do
specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów powinna ona
natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje złożone
hormonalne środki antykoncepcyjne.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 9
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:
- ból, uczucie dyskomfortu, ucisku, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko ulega stopniowemu zmniejszeniu do zera w ciągu 10 lat od
zakończenia przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko
występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat. Tak więc wzrost liczby rozpoznań tego nowotworu u
kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielki w
stosunku do całkowitego ryzyka występowania raka piersi. We wspomnianych badaniach nie
dostarczono dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowany zespół
czynników zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, efektów biologicznych złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne rozpoznawany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie
w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały tych produktów.
Rak szyjki macicy
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekła infekcja wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano wzrost ryzyka raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak rozbieżności
dotyczące wpływu dodatkowych czynników, w tym zachowań seksualnych.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe
dawki hormonów (50 μg etynyloestradiolu) ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka jajnika
zmniejsza się. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.
Nowotwory wątroby
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w
czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 10
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Kobiety u których żółtaczka cholestatyczna po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub
podczas poprzedniego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, są bardziej
narażone na jej ponowne wystąpienie. Takie pacjentki powinny być szczególnie monitorowane, a w
przypadku nawrotu konieczne jest zaprzestanie przyjmowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Specjalne środki ostrożności
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku
hipertrójglicerydemii może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania
złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, lecz rzadko rozpoznawano wzrost ciśnienia istotny
klinicznie, który jest wskazaniem do natychmiastowego zaprzestania stosowania produktu
leczniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u osób z uprzednio istniejącym nadciśnieniem dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia
tętniczego lub jeżeli znaczące podwyższenie ciśnienia tętniczego nie odpowiada na wdrożone leczenie
przeciwnadciśnieniowe, lekarz powinien zalecić zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
Jeżeli istnieją wskazania, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi pod
wpływem leczenia przeciwnadciśnieniowego, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami a stosowaniem złożonego środka
antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata
słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub zaostrzać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność obwodową
i tolerancję glukozy. Nie ma jednak dowodów potwierdzających konieczność zmiany schematu
dawkowania leków przeciwcukrzycowych u kobiet z cukrzycą przyjmujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak
podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy dokładnie monitorować
stan kobiet chorujących na cukrzycę.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na
promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 11
Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi
z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-
izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Sód
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce drażowanej, to
znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 należy
zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w
ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne,
biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest
zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania
produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi
środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka, oraz na to, co należy robić w przypadku
podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w
niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia dawki (patrz punkt „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”),
zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”)
lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzona kontrola cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszym miesiącu
przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie okresu
adaptacyjnego o długości odpowiadającej około 3 cyklom.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
W niektórych przypadkach nie występuje krwawienie z odstawienia w przerwie między stosowaniem
tabletek. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli jednak nie przyjmowano
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami, a w przerwie
między opakowaniami nie wystąpiło krwawienie lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia,
przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć
ciążę.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
• Interakcje
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 12
Interakcje z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne mogą zwiększać klirens hormonów
płciowych, co może powodować krwawienia i (lub) nieskutecznośś antykoncepcji.
Kobiety leczone jednym z wymienionych leków powinny tymczasowo stosować - oprócz produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 - mechaniczną metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę
zapobiegania ciąży. Podczas jednoczesnego przyjmowania tych produktów leczniczych oraz 28 dni po
zakończeniu ich przyjmowania należy stosować mechaniczne metody antykoncepcji.
Jeśli okres stosowania mechanicznych metod antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego
opakowania Sylvie 20, Sylvie 30, następne opakowanie należy rozpocząć natychmiast, pomijając
przerwę w przyjmowaniu leku.
Produkty wywierające wpływ na klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
(zmniejszające skuteczność Sylvie 20, Sylvie 30 poprzez indukcję enzymów), np.:
Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina oraz produkty zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, np.:
Równoczesne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy
HIV/HCV oraz nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy może zwiększać lub
zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu. Zmiany te mogą mieć znaczenie
kliniczne.
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków, których stężenia
osoczowe oraz tkankowe mogą się zwiększyć (np. cyklosporyna) lub zmniejszyć (np. lamotrygina).
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi jednoczesnego stosowania leków, aby
zidentyfikować możliwe interakcje.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryna lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT
u kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu pacjentki stosujące produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 powinny zrezygnować
z jego przyjmowania i wdrożyć inne metody antykoncepcyjne (np. środki antykoncepcyjne
zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia
wcześniej wymienionymi lekami. Stosowanie leku Sylvie 20, Sylvie 30 można wznowić około
2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Zastosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia osoczowe białek (transportowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia
frakcji lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry krzepnięcia oraz
fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości
prawidłowych.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 13
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazany w czasie ciąży (patrz 4.3). Jeżeli kobieta
zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30, należy natychmiast przerwać jego
stosowanie. Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci matek, które przed ciążą stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone doustne środki
antykoncepcyjne przyjmowano nieumyślnie we wczesnym okresie ciąży.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Sylvie 20, Sylvie 30 po porodzie, należy
wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w
okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu, dlatego zasadniczo nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia
piersią. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być
wydzielane z mlekiem, ale nie wykazano ich niekorzystnego wpływu na zdrowie dziecka.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Sylvie 20, Sylvie 30 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych obserwowano działania
niepożądane przedstawione poniżej.
Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych wymieniono także w punkcie 4.4.
Poniżej przedstawiono inne działania niepożądane opisane u osób stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne; w przypadku tych działań niepożądanych nie potwierdzono ani nie wykluczono
związku przyczynowo-skutkowego.*
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często:
≥1/10; często: ≥1/100 do <1/10; niezbyt często: ≥1/1000 do <1/100; rzadko: ≥1/10 000 do <1/1000;
bardzo rzadko: <1/10 000; częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
Tabela 1. Działania niepożądane
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1 000 do
<1/100)
Rzadko (≥1/10 000
do
<1/1000)
Częstość nieznana
(częstość nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia oka nietolerancja
soczewek
kontaktowych
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 14
Zaburzenia naczyń żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa,
tętnicze
zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe
Zaburzenia żołądka i jelit nudności,
ból brzucha
wymioty, biegunka
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość zaostrzenie
objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Badania diagnostyczne zwiększenie masy
ciała
zmniejszenie masy
ciała
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
zatrzymanie
płynów
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy migrena
Zaburzenia psychiczne nastrój depresyjny,
zmiany nastroju
zmniejszenie
libido
zwiększenie libido
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
ból piersi, tkliwość
piersi
powiększenie
piersi
upławy, wydzielina z
piersi
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
wysypka,
pokrzywka
rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy*Poszczególne działania niepożądane opisano przy użyciu odpowiedniego terminu klasyfikacji
MedDRA (wersja 7.0). Nie wymieniono synonimów ani stanów powiązanych, ale należy je również
brać pod uwagę.
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia sercowego, udaru,
przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej. Zostały one
szerzej omówione w punkcie 4.4.
Najcięższe działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych zostały wymienione w punkcie 4.4:
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył,
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic,
- nadciśnienie tętnicze,
- nowotwory wątroby (łagodne i złośliwe),
- choroba Leśniowskiego–Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, porfiria, toczeń
rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-
mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna.
Liczba przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne jest nieznacznie zwiększona. W związku z tym, że rak piersi występuje rzadko
u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka
raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy występowania raka piersi ze stosowaniem złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dodatkowe informacje zostały wymienione w
punktach 4.3 oraz 4.4.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 15
U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub
pogarszać objawy tej choroby.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +
48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Nie opisano ciężkich działań niepożądanych wynikających z przedawkowania. Ogólne doświadczenie
dotyczące stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych wskazuje, że w przypadku
ich przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz niewielkie
krwawienie z pochwy (u młodych dziewcząt). Nie istnieje antidotum – należy zastosować leczenie
objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkt złożony; gestoden i etynyloestradiol.
Kod ATC: G03A A10
Działanie antykoncepcyjne złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest osiągane dzięki
współdziałaniu kilku różnych czynników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i zmiany
śluzu szyjkowego oraz endometrium. Poza zapobieganiem ciąży, złożone doustne środki
antykoncepcyjne wykazują inne korzystne właściwości, które wraz z informacjami o negatywnych
właściwościach (patrz punkt 4.4), mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru
metody kontroli urodzeń. Cykl staje się bardziej regularny, a krwawienia często mają mniejsze
nasilenie i są mniej bolesne, co może prowadzić do zmniejszenia częstości występowania niedoboru
żelaza.
Ponadto istnieją dowody zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka endometrium oraz raka jajnika.
Wykazano również, że złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające większe dawki
estrogenów (0,05 mg etynyloestradiolu) zmniejszają częstość występowania torbieli jajników,
chorób zapalnych miednicy, łagodnych zmian w obrębie piersi oraz ciąż pozamacicznych. Jak dotąd
nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
• Gestoden
Wchłanianie
Po podaniu doustnym gestoden jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
substancji czynnej w surowicy wynoszące 4 ng/ml jest osiągane po upływie około 1 godziny po
podaniu jednorazowym. Biodostępność wynosi około 99%.
Dystrybucja
Gestoden występuje w postaci związanej z albuminami osocza oraz z globuliną wiążącą
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 16
hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG). Tylko 1 do 2% całkowitego
stężenia w surowicy występuje w postaci wolnego związku steroidowego, 50 do 70% jest
swoiście związane z SHBG. Zwiększenie stężenia SHBG indukowane etynyloestradiolem
wpływa na odsetek gestodenu związanego z białkami osocza, powodując zwiększenie frakcji
związanej z SHBG i zmniejszenie frakcji związanej z albuminami. Objętość dystrybucji
gestodenu wynosi około 0,7 l/kg mc.
Metabolizm
Gestoden jest w całości metabolizowany przy udziale znanych szlaków metabolizmu steroidów.
Klirens w osoczu wynosi około 0,8 ml/min/kg mc. Nie stwierdzono żadnych bezpośrednich
interakcji podczas jednoczesnego podawania gestodenu z etynyloestradiolem.
Wydalanie
Stężenie gestodenu w surowicy zmniejsza się w dwóch fazach. Okres półtrwania w fazie eliminacji
końcowej wynosi od 12 do 15 godzin. Gestoden nie jest wydalany w postaci niezmienionej,
metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku około 6:4. Okres półtrwania wydalanych
metabolitów wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Parametry farmakokinetyczne gestodenu zależą od stężeń SHBG, które wzrastają około
trzykrotnie podczas jednoczesnego wielokrotnego podawania z etynyloestradiolem. Podczas
stosowania produktu raz na dobę stężenie gestodenu w surowicy wzrasta około ośmiokrotnie,
osiągając stan stacjonarny w drugiej połowie cyklu leczenia.
• Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
w surowicy wynoszące około 80 pg/ml występuje w ciągu 1 do 2 godzin. Podczas wchłaniania i fazy
pierwszego przejścia przez wątrobę etynyloestradiol jest intensywnie metabolizowany – średnia
biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 45% i wykazuje dużą zmienność osobniczą
wahającą się od 20 do 65%.
Dystrybucja
Etynyloestradiol podlega silnemu nieswoistemu wiązaniu przez albuminy osocza (około 98%)
i indukuje zwiększenie osoczowego stężenia SHBG. Opisywano objętość dystrybucji na poziomie
około 2,8-8,6 l/kg mc.
Metabolizm
Przed wniknięciem do krążenia ustrojowego etynyloestradiol ulega sprzęganiu w błonie śluzowej
jelita cienkiego i w wątrobie. Etynyloestradiol jest metabolizowany głównie na drodze hydroksylacji
pierścienia aromatycznego, jednak powstaje również wiele hydroksylowanych i metylowanych
metabolitów, występujących w postaci wolnej oraz związanej z kwasem glukuronowym i siarkowym.
Opisywano klirens na poziomie 2,3 do 7 ml/min/kg mc.
Wydalanie
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy krwi ulega zmniejszeniu w dwóch fazach eliminacji,
w których okres półtrwania wynosi odpowiednio około 1 godzinę i od 10 do 20 godzin. Nie jest
wydalany w postaci niezmienionej. Metabolity etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią
w stosunku około 4:6. Okres półtrwania wydalanych metabolitów wynosi około 1 dobę.
Stan stacjonarny
Podczas stosowania produktu raz na dobę oraz zgodnie ze zmiennym okresem półtrwania
fazy eliminacji końcowej, stan stacjonarny osiągany jest po około 1 tygodniu.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 9
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą obejmować:
- ból, uczucie dyskomfortu, ucisku, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko ulega stopniowemu zmniejszeniu do zera w ciągu 10 lat od
zakończenia przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko
występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat. Tak więc wzrost liczby rozpoznań tego nowotworu u
kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielki w
stosunku do całkowitego ryzyka występowania raka piersi. We wspomnianych badaniach nie
dostarczono dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowany zespół
czynników zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, efektów biologicznych złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne rozpoznawany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie
w porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowały tych produktów.
Rak szyjki macicy
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekła infekcja wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano wzrost ryzyka raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak rozbieżności
dotyczące wpływu dodatkowych czynników, w tym zachowań seksualnych.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe
dawki hormonów (50 μg etynyloestradiolu) ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka jajnika
zmniejsza się. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.
Nowotwory wątroby
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w
czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 10
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Kobiety u których żółtaczka cholestatyczna po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub
podczas poprzedniego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, są bardziej
narażone na jej ponowne wystąpienie. Takie pacjentki powinny być szczególnie monitorowane, a w
przypadku nawrotu konieczne jest zaprzestanie przyjmowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Specjalne środki ostrożności
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku
hipertrójglicerydemii może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania
złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, lecz rzadko rozpoznawano wzrost ciśnienia istotny
klinicznie, który jest wskazaniem do natychmiastowego zaprzestania stosowania produktu
leczniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u osób z uprzednio istniejącym nadciśnieniem dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia
tętniczego lub jeżeli znaczące podwyższenie ciśnienia tętniczego nie odpowiada na wdrożone leczenie
przeciwnadciśnieniowe, lekarz powinien zalecić zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
Jeżeli istnieją wskazania, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi pod
wpływem leczenia przeciwnadciśnieniowego, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami a stosowaniem złożonego środka
antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata
słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub zaostrzać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność obwodową
i tolerancję glukozy. Nie ma jednak dowodów potwierdzających konieczność zmiany schematu
dawkowania leków przeciwcukrzycowych u kobiet z cukrzycą przyjmujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak
podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych należy dokładnie monitorować
stan kobiet chorujących na cukrzycę.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na
promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 11
Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi
z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-
izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Sód
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce drażowanej, to
znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 należy
zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w
ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne,
biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest
zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania
produktu leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi
środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka, oraz na to, co należy robić w przypadku
podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w
niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia dawki (patrz punkt „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”),
zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”)
lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzona kontrola cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszym miesiącu
przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie okresu
adaptacyjnego o długości odpowiadającej około 3 cyklom.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
W niektórych przypadkach nie występuje krwawienie z odstawienia w przerwie między stosowaniem
tabletek. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli jednak nie przyjmowano
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami, a w przerwie
między opakowaniami nie wystąpiło krwawienie lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia,
przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć
ciążę.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
• Interakcje
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 12
Interakcje z lekami indukującymi enzymy mikrosomalne mogą zwiększać klirens hormonów
płciowych, co może powodować krwawienia i (lub) nieskutecznośś antykoncepcji.
Kobiety leczone jednym z wymienionych leków powinny tymczasowo stosować - oprócz produktu
leczniczego Sylvie 20, Sylvie 30 - mechaniczną metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę
zapobiegania ciąży. Podczas jednoczesnego przyjmowania tych produktów leczniczych oraz 28 dni po
zakończeniu ich przyjmowania należy stosować mechaniczne metody antykoncepcji.
Jeśli okres stosowania mechanicznych metod antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego
opakowania Sylvie 20, Sylvie 30, następne opakowanie należy rozpocząć natychmiast, pomijając
przerwę w przyjmowaniu leku.
Produkty wywierające wpływ na klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
(zmniejszające skuteczność Sylvie 20, Sylvie 30 poprzez indukcję enzymów), np.:
Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina oraz produkty zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, np.:
Równoczesne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy
HIV/HCV oraz nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy może zwiększać lub
zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu. Zmiany te mogą mieć znaczenie
kliniczne.
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych leków, których stężenia
osoczowe oraz tkankowe mogą się zwiększyć (np. cyklosporyna) lub zmniejszyć (np. lamotrygina).
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi jednoczesnego stosowania leków, aby
zidentyfikować możliwe interakcje.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryna lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT
u kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu pacjentki stosujące produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 powinny zrezygnować
z jego przyjmowania i wdrożyć inne metody antykoncepcyjne (np. środki antykoncepcyjne
zawierające wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia
wcześniej wymienionymi lekami. Stosowanie leku Sylvie 20, Sylvie 30 można wznowić około
2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Zastosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
stężenia osoczowe białek (transportowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia
frakcji lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry krzepnięcia oraz
fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości
prawidłowych.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 13
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Sylvie 20, Sylvie 30 jest przeciwwskazany w czasie ciąży (patrz 4.3). Jeżeli kobieta
zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Sylvie 20, Sylvie 30, należy natychmiast przerwać jego
stosowanie. Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci matek, które przed ciążą stosowały złożone
doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone doustne środki
antykoncepcyjne przyjmowano nieumyślnie we wczesnym okresie ciąży.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Sylvie 20, Sylvie 30 po porodzie, należy
wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w
okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu, dlatego zasadniczo nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia
piersią. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być
wydzielane z mlekiem, ale nie wykazano ich niekorzystnego wpływu na zdrowie dziecka.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Sylvie 20, Sylvie 30 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych obserwowano działania
niepożądane przedstawione poniżej.
Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych wymieniono także w punkcie 4.4.
Poniżej przedstawiono inne działania niepożądane opisane u osób stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne; w przypadku tych działań niepożądanych nie potwierdzono ani nie wykluczono
związku przyczynowo-skutkowego.*
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często:
≥1/10; często: ≥1/100 do <1/10; niezbyt często: ≥1/1000 do <1/100; rzadko: ≥1/10 000 do <1/1000;
bardzo rzadko: <1/10 000; częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
Tabela 1. Działania niepożądane
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1 000 do
<1/100)
Rzadko (≥1/10 000
do
<1/1000)
Częstość nieznana
(częstość nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia oka nietolerancja
soczewek
kontaktowych
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 14
Zaburzenia naczyń żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa,
tętnicze
zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe
Zaburzenia żołądka i jelit nudności,
ból brzucha
wymioty, biegunka
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość zaostrzenie
objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Badania diagnostyczne zwiększenie masy
ciała
zmniejszenie masy
ciała
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
zatrzymanie
płynów
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy migrena
Zaburzenia psychiczne nastrój depresyjny,
zmiany nastroju
zmniejszenie
libido
zwiększenie libido
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
ból piersi, tkliwość
piersi
powiększenie
piersi
upławy, wydzielina z
piersi
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
wysypka,
pokrzywka
rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy*Poszczególne działania niepożądane opisano przy użyciu odpowiedniego terminu klasyfikacji
MedDRA (wersja 7.0). Nie wymieniono synonimów ani stanów powiązanych, ale należy je również
brać pod uwagę.
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia sercowego, udaru,
przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej. Zostały one
szerzej omówione w punkcie 4.4.
Najcięższe działania niepożądane związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych zostały wymienione w punkcie 4.4:
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył,
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic,
- nadciśnienie tętnicze,
- nowotwory wątroby (łagodne i złośliwe),
- choroba Leśniowskiego–Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, porfiria, toczeń
rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-
mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna.
Liczba przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne jest nieznacznie zwiększona. W związku z tym, że rak piersi występuje rzadko
u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka
raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy występowania raka piersi ze stosowaniem złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dodatkowe informacje zostały wymienione w
punktach 4.3 oraz 4.4.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 15
U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub
pogarszać objawy tej choroby.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +
48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Nie opisano ciężkich działań niepożądanych wynikających z przedawkowania. Ogólne doświadczenie
dotyczące stosowania złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych wskazuje, że w przypadku
ich przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz niewielkie
krwawienie z pochwy (u młodych dziewcząt). Nie istnieje antidotum – należy zastosować leczenie
objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkt złożony; gestoden i etynyloestradiol.
Kod ATC: G03A A10
Działanie antykoncepcyjne złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest osiągane dzięki
współdziałaniu kilku różnych czynników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i zmiany
śluzu szyjkowego oraz endometrium. Poza zapobieganiem ciąży, złożone doustne środki
antykoncepcyjne wykazują inne korzystne właściwości, które wraz z informacjami o negatywnych
właściwościach (patrz punkt 4.4), mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru
metody kontroli urodzeń. Cykl staje się bardziej regularny, a krwawienia często mają mniejsze
nasilenie i są mniej bolesne, co może prowadzić do zmniejszenia częstości występowania niedoboru
żelaza.
Ponadto istnieją dowody zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka endometrium oraz raka jajnika.
Wykazano również, że złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające większe dawki
estrogenów (0,05 mg etynyloestradiolu) zmniejszają częstość występowania torbieli jajników,
chorób zapalnych miednicy, łagodnych zmian w obrębie piersi oraz ciąż pozamacicznych. Jak dotąd
nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
• Gestoden
Wchłanianie
Po podaniu doustnym gestoden jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
substancji czynnej w surowicy wynoszące 4 ng/ml jest osiągane po upływie około 1 godziny po
podaniu jednorazowym. Biodostępność wynosi około 99%.
Dystrybucja
Gestoden występuje w postaci związanej z albuminami osocza oraz z globuliną wiążącą
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 16
hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG). Tylko 1 do 2% całkowitego
stężenia w surowicy występuje w postaci wolnego związku steroidowego, 50 do 70% jest
swoiście związane z SHBG. Zwiększenie stężenia SHBG indukowane etynyloestradiolem
wpływa na odsetek gestodenu związanego z białkami osocza, powodując zwiększenie frakcji
związanej z SHBG i zmniejszenie frakcji związanej z albuminami. Objętość dystrybucji
gestodenu wynosi około 0,7 l/kg mc.
Metabolizm
Gestoden jest w całości metabolizowany przy udziale znanych szlaków metabolizmu steroidów.
Klirens w osoczu wynosi około 0,8 ml/min/kg mc. Nie stwierdzono żadnych bezpośrednich
interakcji podczas jednoczesnego podawania gestodenu z etynyloestradiolem.
Wydalanie
Stężenie gestodenu w surowicy zmniejsza się w dwóch fazach. Okres półtrwania w fazie eliminacji
końcowej wynosi od 12 do 15 godzin. Gestoden nie jest wydalany w postaci niezmienionej,
metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku około 6:4. Okres półtrwania wydalanych
metabolitów wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Parametry farmakokinetyczne gestodenu zależą od stężeń SHBG, które wzrastają około
trzykrotnie podczas jednoczesnego wielokrotnego podawania z etynyloestradiolem. Podczas
stosowania produktu raz na dobę stężenie gestodenu w surowicy wzrasta około ośmiokrotnie,
osiągając stan stacjonarny w drugiej połowie cyklu leczenia.
• Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
w surowicy wynoszące około 80 pg/ml występuje w ciągu 1 do 2 godzin. Podczas wchłaniania i fazy
pierwszego przejścia przez wątrobę etynyloestradiol jest intensywnie metabolizowany – średnia
biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 45% i wykazuje dużą zmienność osobniczą
wahającą się od 20 do 65%.
Dystrybucja
Etynyloestradiol podlega silnemu nieswoistemu wiązaniu przez albuminy osocza (około 98%)
i indukuje zwiększenie osoczowego stężenia SHBG. Opisywano objętość dystrybucji na poziomie
około 2,8-8,6 l/kg mc.
Metabolizm
Przed wniknięciem do krążenia ustrojowego etynyloestradiol ulega sprzęganiu w błonie śluzowej
jelita cienkiego i w wątrobie. Etynyloestradiol jest metabolizowany głównie na drodze hydroksylacji
pierścienia aromatycznego, jednak powstaje również wiele hydroksylowanych i metylowanych
metabolitów, występujących w postaci wolnej oraz związanej z kwasem glukuronowym i siarkowym.
Opisywano klirens na poziomie 2,3 do 7 ml/min/kg mc.
Wydalanie
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy krwi ulega zmniejszeniu w dwóch fazach eliminacji,
w których okres półtrwania wynosi odpowiednio około 1 godzinę i od 10 do 20 godzin. Nie jest
wydalany w postaci niezmienionej. Metabolity etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią
w stosunku około 4:6. Okres półtrwania wydalanych metabolitów wynosi około 1 dobę.
Stan stacjonarny
Podczas stosowania produktu raz na dobę oraz zgodnie ze zmiennym okresem półtrwania
fazy eliminacji końcowej, stan stacjonarny osiągany jest po około 1 tygodniu.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 17
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących ogólnej
toksyczności, genotoksyczności, rakotwórczości oraz toksycznego wpływu na reprodukcję, nie
ujawniają innych właściwości niż te, które mogą być wyjaśnione w oparciu o znany profil hormonów:
etynyloestradiolu i levonorgestrelu. Należy jednak mieć na uwadze, że steroidy płciowe mogą
powodować rozwój niektórych tkanek i nowotworów zależnych od hormonów.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki:
Wersenian sodowo-wapniowy
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Magnezu stearynian
Powidon 25
Otoczka:
Sacharoza
Powidon 90F
Węglan wapnia
Makrogol 6000
Talk
Glikolowy wosk Montana
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry PVC/Aluminium, opakowanie kalendarzowe: 1 x 21; 3 x 21 lub 6 x 21 tabletek drażowanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania
Bez specjalnych wymagań.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.
PL/H/0167/001-002/IAIN/026 18
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
Symphar Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Sylvie 20: 15026
Sylvie 30: 15025
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19/12/2008
Data przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14/02/2014
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
24/10/2022