Szukaj leku
FAQ

Slinda

Slinda


1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Slinda, 4 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Białe tabletki powlekane, aktywne
Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg drospirenonu (drospirenonum).
Zielone tabletki powlekane, placebo
Tabletki nie zawierają substancji czynnej.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
Każda biała tabletka powlekana, aktywna, zawiera 17,5 mg laktozy.
Każda zielona tabletka powlekana, placebo, zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana (tabletka)
Tabletka zawierająca substancję czynną to okrągła, biała tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczonymi
literami „E” i „D” po przeciwnych stronach tabletki.
Tabletka placebo to okrągła, zielona tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczoną literą „E” i cyfrą „4” po
przeciwnych stronach tabletki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak przyjmować produkt leczniczy Slinda
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni, przez pierwszych 24 dni należy
przyjmować jedną aktywną, białą tabletkę na dobę i przez 4 kolejne dni należy przyjmować jedną
zieloną tabletkę placebo. Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, tak,
aby odstęp czasu między kolejnymi dwoma tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Tabletki należy
przyjmować w kolejności wskazanej na blistrze. W opakowaniu znajdują się naklejki z 7 dniami
tygodnia. Należy wybrać naklejkę, na której pierwszy dzień tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia
przyjmowania tabletek i nakleić ją na blister.
Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Następnie, tabletki
należy przyjmować w sposób ciągły. Kolejne opakowanie należy rozpocząć od razu po zakończeniu
2
przyjmowania tabletek z poprzedniego opakowania, bez przerwy w codziennym przyjmowaniu
tabletek.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda
Nie stosowano wcześniej antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety (tj.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). W przypadku takiego postępowania, stosowanie
dodatkowej metody antykoncepcyjnej nie jest konieczne.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda natychmiast po poronieniu, do
którego doszło w pierwszym trymestrze ciąży. W tym przypadku, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda między 21. a 28. dniem po porodzie
lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania
produktu leczniczego Slinda, ale przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego, należy wykluczyć
ciążę i przez pierwszy tydzień należy stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną.
Stosowanie produktu w okresie karmienia piersią, patrz punkt 4.6.
Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego [złożony doustny produkt
antykoncepcyjny (ang. COC, Combined Oral Contraceptive), system terapeutyczny dopochwowy lub
system transdermalny]
Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda najlepiej następnego dnia po przyjęciu
ostatniej aktywnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) dotychczas stosowanego
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego
dopochwowego lub systemu transdermalnego. W tych przypadkach, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Pacjentka może również rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda nie później, niż następnego dnia po
zakończeniu zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek, stosowaniu dopochwowego systemu
terapeutycznego, systemu transdermalnego lub po przyjęciu tabletek placebo dotychczas stosowanego
złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale w tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej metody antykoncepcyjnej przez 7 pierwszych dni przyjmowania tabletek.
Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletki, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen (IUS, ang. Intrauterine System)
Pacjentka przyjmująca produkt antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen może przejść na
stosowanie produktu Slinda w dowolnym dniu cyklu i rozpocząć jego stosowanie następnego dnia,
w ciągu 24 godzin od zakończenia stosowania tabletek zawierających progestagen. Pacjentki stosujące
implant lub system terapeutyczny domaciczny mogą rozpocząć stosowanie produktu leczniczego
w dniu ich usunięcia. Pacjentka może zmienić produkt stosowany we wstrzyknięciu i rozpocząć
przyjmowanie produktu Slinda w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie. We
wszystkich tych przypadkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki należy przyjmować co 24 godziny. W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek
pojedynczej tabletki trwającego do 24 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie jest zmniejszona.
Pacjentka powinna przyjąć tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki
powinna przyjmować o zwykłej porze.
W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek białej aktywnej tabletki dłuższego niż 24 godziny,
skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. W takim przypadku należy rozważyć
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Slinda, 4 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Białe tabletki powlekane, aktywne
Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg drospirenonu (drospirenonum).
Zielone tabletki powlekane, placebo
Tabletki nie zawierają substancji czynnej.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
Każda biała tabletka powlekana, aktywna, zawiera 17,5 mg laktozy.
Każda zielona tabletka powlekana, placebo, zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana (tabletka)
Tabletka zawierająca substancję czynną to okrągła, biała tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczonymi
literami „E” i „D” po przeciwnych stronach tabletki.
Tabletka placebo to okrągła, zielona tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczoną literą „E” i cyfrą „4” po
przeciwnych stronach tabletki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak przyjmować produkt leczniczy Slinda
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni, przez pierwszych 24 dni należy
przyjmować jedną aktywną, białą tabletkę na dobę i przez 4 kolejne dni należy przyjmować jedną
zieloną tabletkę placebo. Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, tak,
aby odstęp czasu między kolejnymi dwoma tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Tabletki należy
przyjmować w kolejności wskazanej na blistrze. W opakowaniu znajdują się naklejki z 7 dniami
tygodnia. Należy wybrać naklejkę, na której pierwszy dzień tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia
przyjmowania tabletek i nakleić ją na blister.
Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Następnie, tabletki
należy przyjmować w sposób ciągły. Kolejne opakowanie należy rozpocząć od razu po zakończeniu
2
przyjmowania tabletek z poprzedniego opakowania, bez przerwy w codziennym przyjmowaniu
tabletek.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda
Nie stosowano wcześniej antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety (tj.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). W przypadku takiego postępowania, stosowanie
dodatkowej metody antykoncepcyjnej nie jest konieczne.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda natychmiast po poronieniu, do
którego doszło w pierwszym trymestrze ciąży. W tym przypadku, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda między 21. a 28. dniem po porodzie
lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania
produktu leczniczego Slinda, ale przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego, należy wykluczyć
ciążę i przez pierwszy tydzień należy stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną.
Stosowanie produktu w okresie karmienia piersią, patrz punkt 4.6.
Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego [złożony doustny produkt
antykoncepcyjny (ang. COC, Combined Oral Contraceptive), system terapeutyczny dopochwowy lub
system transdermalny]
Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda najlepiej następnego dnia po przyjęciu
ostatniej aktywnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) dotychczas stosowanego
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego
dopochwowego lub systemu transdermalnego. W tych przypadkach, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Pacjentka może również rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda nie później, niż następnego dnia po
zakończeniu zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek, stosowaniu dopochwowego systemu
terapeutycznego, systemu transdermalnego lub po przyjęciu tabletek placebo dotychczas stosowanego
złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale w tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej metody antykoncepcyjnej przez 7 pierwszych dni przyjmowania tabletek.
Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletki, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen (IUS, ang. Intrauterine System)
Pacjentka przyjmująca produkt antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen może przejść na
stosowanie produktu Slinda w dowolnym dniu cyklu i rozpocząć jego stosowanie następnego dnia,
w ciągu 24 godzin od zakończenia stosowania tabletek zawierających progestagen. Pacjentki stosujące
implant lub system terapeutyczny domaciczny mogą rozpocząć stosowanie produktu leczniczego
w dniu ich usunięcia. Pacjentka może zmienić produkt stosowany we wstrzyknięciu i rozpocząć
przyjmowanie produktu Slinda w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie. We
wszystkich tych przypadkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki należy przyjmować co 24 godziny. W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek
pojedynczej tabletki trwającego do 24 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie jest zmniejszona.
Pacjentka powinna przyjąć tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki
powinna przyjmować o zwykłej porze.
W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek białej aktywnej tabletki dłuższego niż 24 godziny,
skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. W takim przypadku należy rozważyć
3
zastosowanie mechanicznej metody antykoncepcyjnej np. prezerwatywy, przez kolejnych 7 dni.
Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli
oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej
porze.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia przyjmowania produktu
Slinda i podczas tygodnia poprzedzającego pominięcie tabletek doszło do stosunku płciowego, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w trzecim tygodniu przyjmowania tabletek, ryzyko zmniejszenia
skuteczności antykoncepcyjnej jest znaczne, ze względu na zbliżającą się 4-dniową przerwę
w przyjmowaniu hormonu. Jednak, dostosowując odpowiednio schemat przyjmowania tabletek, nadal
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią
pominiętą tabletkę, natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Następnie, powinna kontynuować przyjmowanie aktywnych tabletek o zwykłej
porze. Zaleca się, aby pacjentka nie przyjmowała tabletek placebo od razu, tzn. nie robiąc przerwy
między opakowaniami – rozpoczęła przyjmowanie aktywnych tabletek z kolejnego blistra.
Pominięcie tabletek placebo (zielonych) można zignorować. Należy jednak wyrzucić pominięte
tabletki, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia przerwy pomiędzy przyjmowaniem tabletek
aktywnych.
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki),
wchłanianie produktu może nie być całkowite i konieczne jest zastosowanie dodatkowej metody
antykoncepcyjnej.
Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy jak najszybciej przyjąć
nową (dodatkową) tabletkę. Jeśli to możliwe, nową tabletkę należy przyjąć w ciągu 24 godzin licząc
od zwykłej pory, o której są przyjmowane tabletki. Jeśli upłynie więcej niż 24 godziny od przyjęcia
tabletki, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia tabletek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać aktualnego
schematu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (dodatkowe tabletki) z innego
opakowania.
Dzieci i młodzież
Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Slinda potwierdzono u kobiet w wieku rozrodczym. Można
się spodziewać, że bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego będą takie same u nastolatek
w wieku poniżej 18 lat po okresie dojrzewania i kobiet w wieku 18 lat i starszych. Stosowanie tego
produktu leczniczego przed wystąpieniem pierwszej miesiączki jest niewskazane.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować produktów antykoncepcyjnych, zawierających tylko progestagen, takich jak
produkt Slinda, w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli
którykolwiek z wymienionych poniżej stanów wystąpi po raz pierwszy podczas przyjmowania
produktu Slinda, należy natychmiast przerwać stosowanie tego produktu leczniczego.
 Czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
 Istniejąca obecnie lub przebyta w przeszłości ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu
parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych.
 Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
4
 Obecność lub podejrzenie obecności nowotworów złośliwych zależnych od hormonów
płciowych.
 Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.
 Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
W razie występowania jakichkolwiek wymienionych poniżej stanów i (lub) czynników ryzyka,
należy rozważyć stosunek korzyści, związanych ze stosowaniem produktu Slinda, do ewentualnego
ryzyka, indywidualnie u każdej pacjentki oraz omówić tę kwestię z pacjentką, zanim zdecyduje się
ona rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Slinda. W przypadku nasilenia, zaostrzenia lub
wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów, pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem. Lekarz powinien wówczas zdecydować, czy stosowanie produktu Slinda
należy przerwać.
Hiperkaliemia
Drospirenon jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości oszczędzania potasu.
W większości przypadków, nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu. Jednak zaleca się
kontrolować stężenie potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu stosowania produktu u kobiet
z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy w górnej granicy normy oraz
podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych oszczędzających potas (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia układu krążenia
Z badań epidemiologicznych uzyskano niewiele dowodów wskazujących na związek pomiędzy
stosowaniem produktów leczniczych zawierających wyłącznie progestagen a zwiększonym ryzykiem
zawału mięśnia sercowego lub zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w obrębie mózgu. Ryzyko zdarzeń
sercowo-naczyniowych i mózgowych jest raczej związane z wiekiem, nadciśnieniem tętniczym
i paleniem tytoniu. U kobiet z nadciśnieniem tętniczym, produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen mogą nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Niektóre badania wskazują na związek pomiędzy stosowaniem produktów leczniczych zawierających
wyłącznie progestagen, a zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna), jednakże jest on nieistotny statystycznie. Ogólnie,
znane czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) obejmują dane z wywiadu
dotyczące pacjentki lub dane z wywiadu rodzinnego (ŻChZZ u rodzeństwa lub rodzica w stosunkowo
młodym wieku), wiek, otyłość, przedłużone unieruchomienie, duży zabieg chirurgiczny lub poważny
uraz.
Stosowanie produktu Slinda należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów żylnych lub
tętniczych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych lub ich podejrzenia i rozważyć przerwanie jego
stosowania w przypadku długotrwałego unieruchomienia pacjentki, spowodowanego zabiegiem
chirurgicznym lub chorobą.
Metabolizm kostny
Stosowanie produktu Slinda prowadzi do zmniejszenia stężeń estradiolu w surowicy do wartości
odpowiadających wczesnej fazie pęcherzykowej. Jak dotąd, nie wiadomo, czy takie zmniejszenie
stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości. Utrata gęstości mineralnej
kości ma szczególne znaczenie w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, która jest krytycznym
okresem akrecji kości. Nie wiadomo, czy zmniejszenie gęstości mineralnej kości u tych pacjentów
spowoduje zmniejszenie szczytowej masy kostnej i zwiększy ryzyko złamań w późniejszym wieku.
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(ang. Relative Risk, RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących doustne produkty
antykoncepcyjne, głównie produkty zawierające estrogen i progestagen. Zwiększone ryzyko
stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego produktu
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Slinda, 4 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Białe tabletki powlekane, aktywne
Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg drospirenonu (drospirenonum).
Zielone tabletki powlekane, placebo
Tabletki nie zawierają substancji czynnej.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
Każda biała tabletka powlekana, aktywna, zawiera 17,5 mg laktozy.
Każda zielona tabletka powlekana, placebo, zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana (tabletka)
Tabletka zawierająca substancję czynną to okrągła, biała tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczonymi
literami „E” i „D” po przeciwnych stronach tabletki.
Tabletka placebo to okrągła, zielona tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczoną literą „E” i cyfrą „4” po
przeciwnych stronach tabletki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak przyjmować produkt leczniczy Slinda
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni, przez pierwszych 24 dni należy
przyjmować jedną aktywną, białą tabletkę na dobę i przez 4 kolejne dni należy przyjmować jedną
zieloną tabletkę placebo. Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, tak,
aby odstęp czasu między kolejnymi dwoma tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Tabletki należy
przyjmować w kolejności wskazanej na blistrze. W opakowaniu znajdują się naklejki z 7 dniami
tygodnia. Należy wybrać naklejkę, na której pierwszy dzień tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia
przyjmowania tabletek i nakleić ją na blister.
Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Następnie, tabletki
należy przyjmować w sposób ciągły. Kolejne opakowanie należy rozpocząć od razu po zakończeniu
2
przyjmowania tabletek z poprzedniego opakowania, bez przerwy w codziennym przyjmowaniu
tabletek.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda
Nie stosowano wcześniej antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety (tj.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). W przypadku takiego postępowania, stosowanie
dodatkowej metody antykoncepcyjnej nie jest konieczne.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda natychmiast po poronieniu, do
którego doszło w pierwszym trymestrze ciąży. W tym przypadku, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda między 21. a 28. dniem po porodzie
lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania
produktu leczniczego Slinda, ale przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego, należy wykluczyć
ciążę i przez pierwszy tydzień należy stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną.
Stosowanie produktu w okresie karmienia piersią, patrz punkt 4.6.
Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego [złożony doustny produkt
antykoncepcyjny (ang. COC, Combined Oral Contraceptive), system terapeutyczny dopochwowy lub
system transdermalny]
Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda najlepiej następnego dnia po przyjęciu
ostatniej aktywnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) dotychczas stosowanego
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego
dopochwowego lub systemu transdermalnego. W tych przypadkach, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Pacjentka może również rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda nie później, niż następnego dnia po
zakończeniu zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek, stosowaniu dopochwowego systemu
terapeutycznego, systemu transdermalnego lub po przyjęciu tabletek placebo dotychczas stosowanego
złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale w tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej metody antykoncepcyjnej przez 7 pierwszych dni przyjmowania tabletek.
Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletki, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen (IUS, ang. Intrauterine System)
Pacjentka przyjmująca produkt antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen może przejść na
stosowanie produktu Slinda w dowolnym dniu cyklu i rozpocząć jego stosowanie następnego dnia,
w ciągu 24 godzin od zakończenia stosowania tabletek zawierających progestagen. Pacjentki stosujące
implant lub system terapeutyczny domaciczny mogą rozpocząć stosowanie produktu leczniczego
w dniu ich usunięcia. Pacjentka może zmienić produkt stosowany we wstrzyknięciu i rozpocząć
przyjmowanie produktu Slinda w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie. We
wszystkich tych przypadkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki należy przyjmować co 24 godziny. W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek
pojedynczej tabletki trwającego do 24 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie jest zmniejszona.
Pacjentka powinna przyjąć tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki
powinna przyjmować o zwykłej porze.
W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek białej aktywnej tabletki dłuższego niż 24 godziny,
skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. W takim przypadku należy rozważyć
3
zastosowanie mechanicznej metody antykoncepcyjnej np. prezerwatywy, przez kolejnych 7 dni.
Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli
oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej
porze.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia przyjmowania produktu
Slinda i podczas tygodnia poprzedzającego pominięcie tabletek doszło do stosunku płciowego, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w trzecim tygodniu przyjmowania tabletek, ryzyko zmniejszenia
skuteczności antykoncepcyjnej jest znaczne, ze względu na zbliżającą się 4-dniową przerwę
w przyjmowaniu hormonu. Jednak, dostosowując odpowiednio schemat przyjmowania tabletek, nadal
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią
pominiętą tabletkę, natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Następnie, powinna kontynuować przyjmowanie aktywnych tabletek o zwykłej
porze. Zaleca się, aby pacjentka nie przyjmowała tabletek placebo od razu, tzn. nie robiąc przerwy
między opakowaniami – rozpoczęła przyjmowanie aktywnych tabletek z kolejnego blistra.
Pominięcie tabletek placebo (zielonych) można zignorować. Należy jednak wyrzucić pominięte
tabletki, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia przerwy pomiędzy przyjmowaniem tabletek
aktywnych.
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki),
wchłanianie produktu może nie być całkowite i konieczne jest zastosowanie dodatkowej metody
antykoncepcyjnej.
Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy jak najszybciej przyjąć
nową (dodatkową) tabletkę. Jeśli to możliwe, nową tabletkę należy przyjąć w ciągu 24 godzin licząc
od zwykłej pory, o której są przyjmowane tabletki. Jeśli upłynie więcej niż 24 godziny od przyjęcia
tabletki, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia tabletek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać aktualnego
schematu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (dodatkowe tabletki) z innego
opakowania.
Dzieci i młodzież
Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Slinda potwierdzono u kobiet w wieku rozrodczym. Można
się spodziewać, że bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego będą takie same u nastolatek
w wieku poniżej 18 lat po okresie dojrzewania i kobiet w wieku 18 lat i starszych. Stosowanie tego
produktu leczniczego przed wystąpieniem pierwszej miesiączki jest niewskazane.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować produktów antykoncepcyjnych, zawierających tylko progestagen, takich jak
produkt Slinda, w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli
którykolwiek z wymienionych poniżej stanów wystąpi po raz pierwszy podczas przyjmowania
produktu Slinda, należy natychmiast przerwać stosowanie tego produktu leczniczego.
 Czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
 Istniejąca obecnie lub przebyta w przeszłości ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu
parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych.
 Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
4
 Obecność lub podejrzenie obecności nowotworów złośliwych zależnych od hormonów
płciowych.
 Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.
 Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
W razie występowania jakichkolwiek wymienionych poniżej stanów i (lub) czynników ryzyka,
należy rozważyć stosunek korzyści, związanych ze stosowaniem produktu Slinda, do ewentualnego
ryzyka, indywidualnie u każdej pacjentki oraz omówić tę kwestię z pacjentką, zanim zdecyduje się
ona rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Slinda. W przypadku nasilenia, zaostrzenia lub
wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów, pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem. Lekarz powinien wówczas zdecydować, czy stosowanie produktu Slinda
należy przerwać.
Hiperkaliemia
Drospirenon jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości oszczędzania potasu.
W większości przypadków, nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu. Jednak zaleca się
kontrolować stężenie potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu stosowania produktu u kobiet
z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy w górnej granicy normy oraz
podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych oszczędzających potas (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia układu krążenia
Z badań epidemiologicznych uzyskano niewiele dowodów wskazujących na związek pomiędzy
stosowaniem produktów leczniczych zawierających wyłącznie progestagen a zwiększonym ryzykiem
zawału mięśnia sercowego lub zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w obrębie mózgu. Ryzyko zdarzeń
sercowo-naczyniowych i mózgowych jest raczej związane z wiekiem, nadciśnieniem tętniczym
i paleniem tytoniu. U kobiet z nadciśnieniem tętniczym, produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen mogą nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Niektóre badania wskazują na związek pomiędzy stosowaniem produktów leczniczych zawierających
wyłącznie progestagen, a zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna), jednakże jest on nieistotny statystycznie. Ogólnie,
znane czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) obejmują dane z wywiadu
dotyczące pacjentki lub dane z wywiadu rodzinnego (ŻChZZ u rodzeństwa lub rodzica w stosunkowo
młodym wieku), wiek, otyłość, przedłużone unieruchomienie, duży zabieg chirurgiczny lub poważny
uraz.
Stosowanie produktu Slinda należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów żylnych lub
tętniczych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych lub ich podejrzenia i rozważyć przerwanie jego
stosowania w przypadku długotrwałego unieruchomienia pacjentki, spowodowanego zabiegiem
chirurgicznym lub chorobą.
Metabolizm kostny
Stosowanie produktu Slinda prowadzi do zmniejszenia stężeń estradiolu w surowicy do wartości
odpowiadających wczesnej fazie pęcherzykowej. Jak dotąd, nie wiadomo, czy takie zmniejszenie
stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości. Utrata gęstości mineralnej
kości ma szczególne znaczenie w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, która jest krytycznym
okresem akrecji kości. Nie wiadomo, czy zmniejszenie gęstości mineralnej kości u tych pacjentów
spowoduje zmniejszenie szczytowej masy kostnej i zwiększy ryzyko złamań w późniejszym wieku.
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(ang. Relative Risk, RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących doustne produkty
antykoncepcyjne, głównie produkty zawierające estrogen i progestagen. Zwiększone ryzyko
stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego produktu
5
antykoncepcyjnego. Rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat i w związku z tym,
większa liczba diagnoz raka piersi u kobiet stosujących obecnie lub ostatnio złożone doustne produkty
antykoncepcyjne jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczają
dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne
produkty antykoncepcyjne, działaniem biologicznym złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych lub połączeniem obu tych czynników. Zdiagnozowane przypadki raka piersi
u kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne, wykazują większe prawdopodobieństwo
zmian mniej zaawansowanych klinicznie w porównaniu do przypadków u kobiet, które nigdy nie
stosowały doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Ryzyko zdiagnozowania raka piersi u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen jest prawdopodobnie zbliżone do ryzyka występującego u kobiet stosujących złożone
doustne produkty antykoncepcyjne. Jednak w przypadku produktów zawierających wyłącznie
progestagen, dowody pochodzą ze znacznie mniejszej populacji pacjentek, a zatem są mniej
jednoznaczne niż w przypadku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Inne nowotwory
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej – nowotworów złośliwych. W pojedynczych
przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do
jamy brzusznej. Dlatego, w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej, w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę
nowotwór wątroby.
Ciąża pozamaciczna
Zapobieganie ciążom pozamacicznym za pomocą tradycyjnych tabletek antykoncepcyjnych,
zawierających tylko progestagen, nie jest tak skuteczne, jak stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych, co ma związek z częstym występowaniem owulacji podczas
stosowania tabletek zawierających tylko progestagen. Pomimo tego, że produkt Slinda hamuje
owulację, należy wziąć pod uwagę ciążę pozamaciczną podczas rozpoznania różnicowego, jeśli
u pacjentki wystąpi brak miesiączki lub ból w jamie brzusznej.
Czynność wątroby
W przypadku wystąpienia żółtaczki, należy przerwać stosowanie produktu Slinda. Hormony
steroidowe mogą być słabo metabolizowane u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby. Ostre lub
przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania produktu Slinda, do
czasu kiedy parametry czynności wątroby nie powrócą do normy, a związek przyczynowy między
stosowaniem produktu Slinda a zaburzeniami czynności wątroby zostanie wykluczony.
Cukrzyca
Mimo, że progestageny mogą mieć wpływ na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to
nie ma danych świadczących o konieczności zmiany schematu dawkowania u pacjentek z cukrzycą,
stosujących tabletki zawierające tylko progestagen, takie jak produkt Slinda. Niemniej jednak,
pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować w pierwszych miesiącach stosowania produktu.
Szczególnie uważnie należy obserwować pacjentki z cukrzycą ze zmianami w naczyniach
krwionośnych.
Inne stany
Jeśli podczas stosowania produktu Slinda wystąpi utrzymujące się nadciśnienie tętnicze lub znaczne
zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące odpowiednio na leki przeciwnadciśnieniowe, należy
rozważyć zaprzestanie stosowania produktu leczniczego Slinda.
Podobnie jak w przypadku innych doustnych produktów antykoncepcyjnych, sporadycznie może
wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do
występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe
podczas stosowania produktu leczniczego Slinda.
6
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Podczas ciąży i podczas stosowania produktów leczniczych zawierających steroidowe hormony
płciowe obserwowano następujące objawy, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem
progestagenów: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, tworzenie się kamieni żółciowych,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama,
opryszczka ciężarnych, ubytek słuchu związany z otosklerozą, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).
Każda biała, aktywna tabletka tego produktu leczniczego zawiera 17,50 mg laktozy, każda zielona
tabletka placebo zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Lek nie powinien być
stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Badanie lekarskie / konsultacja lekarska
Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Slinda po raz pierwszy lub po przerwie w jego
stosowaniu, należy przeprowadzić dokładny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i wykluczyć
ciążę. Należy zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie lekarskie mając na uwadze
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) i ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Lekarz powinien poinformować
pacjentkę, aby uważnie zapoznała się z treścią ulotki i zastosowała do podanych w niej zaleceń.
Częstość wykonywania badań i ich rodzaj należy dobierać indywidualnie dla każdej pacjentki, na
podstawie ustalonych schematów postępowania.
Należy poinformować kobietę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych hamujących owulację, w tym
produktu Slinda, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (patrz punkt 5.1).
Jeżeli krwawienia są bardzo częste i nieregularne, należy rozważyć zastosowanie innej metody
antykoncepcyjnej. Jeśli objawy utrzymują się, należy wykluczyć organiczną przyczynę zmian.
Postępowanie w przypadku braku miesiączki podczas stosowania tego produktu zależy od tego, czy
tabletki były stosowane zgodnie z instrukcjami czy też nie, i może obejmować wykonanie testu
ciążowego.
Stosowanie produktu należy przerwać w przypadku stwierdzenia ciąży.
Zmniejszona skuteczność
Skuteczność produktów antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych
(patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
na stężenie białek (nośnikowych) w surowicy, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji
lipidowych i (lub) lipoproteinowych, na parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry
krzepnięcia i fibrynolizy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Slinda
7
Mogą wystąpić interakcje pomiędzy produktem Slinda i innymi produktami leczniczymi indukującymi
enzymy mikrosomalne. Może to prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych
i powodować wystąpienie krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Indukcja enzymatyczna może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną, oprócz produktu zawierającego
tylko progestagen. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem
leczniczym indukującym enzymy oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie to trwa po zakończeniu przyjmowania tabletek aktywnych z bieżącego opakowania
produktu zawierającego tylko progestagen, należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć przyjmowanie
tabletek z następnego opakowania.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca
się stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.
W literaturze opisano następujące interakcje (głównie ze złożonymi produktami antykoncepcyjnymi,
ale czasami także z produktami antykoncepcyjnymi zawierającymi tylko progestagen).
Substancje zwiększające klirens złożonych produktów leczniczych antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność antykoncepcyjna poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bozentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna i produkty lecznicze
stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie, jak rytonawir, newirapina i efawirenz,
i prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat oraz produkty
zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens hormonalnych produktów leczniczych antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania z hormonami płciowymi, wiele skojarzeń inhibitorów proteazy
HIV (np. rytonawir, nelfinawir) oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (np.
newirapina, efawirenz) i (lub) skojarzeń z produktami leczniczymi stosowanymi w zakażeniach
wirusem HCV (np. boceprewir, telaprewir), może zwiększać lub zmniejszać stężenie progestagenów
w osoczu. W niektórych przypadkach efekt netto tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych
w zakażeniach HIV/HCV, w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z nimi
zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety podczas leczenia inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową,
mechaniczną metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (inhibitory enzymów):
Nie jest znane potencjalne, kliniczne znaczenie interakcji z inhibitorami enzymów.
Jednoczesne podawanie silnych lub umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak azolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol), werapamil, antybiotyki
makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem lub sok grapefruitowy może zwiększać
stężenie progestagenów w osoczu.
Wpływ produktu leczniczego Slinda na inne produkty lecznicze:
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Slinda, 4 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Białe tabletki powlekane, aktywne
Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg drospirenonu (drospirenonum).
Zielone tabletki powlekane, placebo
Tabletki nie zawierają substancji czynnej.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
Każda biała tabletka powlekana, aktywna, zawiera 17,5 mg laktozy.
Każda zielona tabletka powlekana, placebo, zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana (tabletka)
Tabletka zawierająca substancję czynną to okrągła, biała tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczonymi
literami „E” i „D” po przeciwnych stronach tabletki.
Tabletka placebo to okrągła, zielona tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczoną literą „E” i cyfrą „4” po
przeciwnych stronach tabletki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak przyjmować produkt leczniczy Slinda
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni, przez pierwszych 24 dni należy
przyjmować jedną aktywną, białą tabletkę na dobę i przez 4 kolejne dni należy przyjmować jedną
zieloną tabletkę placebo. Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, tak,
aby odstęp czasu między kolejnymi dwoma tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Tabletki należy
przyjmować w kolejności wskazanej na blistrze. W opakowaniu znajdują się naklejki z 7 dniami
tygodnia. Należy wybrać naklejkę, na której pierwszy dzień tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia
przyjmowania tabletek i nakleić ją na blister.
Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Następnie, tabletki
należy przyjmować w sposób ciągły. Kolejne opakowanie należy rozpocząć od razu po zakończeniu
2
przyjmowania tabletek z poprzedniego opakowania, bez przerwy w codziennym przyjmowaniu
tabletek.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda
Nie stosowano wcześniej antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety (tj.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). W przypadku takiego postępowania, stosowanie
dodatkowej metody antykoncepcyjnej nie jest konieczne.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda natychmiast po poronieniu, do
którego doszło w pierwszym trymestrze ciąży. W tym przypadku, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda między 21. a 28. dniem po porodzie
lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania
produktu leczniczego Slinda, ale przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego, należy wykluczyć
ciążę i przez pierwszy tydzień należy stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną.
Stosowanie produktu w okresie karmienia piersią, patrz punkt 4.6.
Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego [złożony doustny produkt
antykoncepcyjny (ang. COC, Combined Oral Contraceptive), system terapeutyczny dopochwowy lub
system transdermalny]
Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda najlepiej następnego dnia po przyjęciu
ostatniej aktywnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) dotychczas stosowanego
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego
dopochwowego lub systemu transdermalnego. W tych przypadkach, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Pacjentka może również rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda nie później, niż następnego dnia po
zakończeniu zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek, stosowaniu dopochwowego systemu
terapeutycznego, systemu transdermalnego lub po przyjęciu tabletek placebo dotychczas stosowanego
złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale w tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej metody antykoncepcyjnej przez 7 pierwszych dni przyjmowania tabletek.
Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletki, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen (IUS, ang. Intrauterine System)
Pacjentka przyjmująca produkt antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen może przejść na
stosowanie produktu Slinda w dowolnym dniu cyklu i rozpocząć jego stosowanie następnego dnia,
w ciągu 24 godzin od zakończenia stosowania tabletek zawierających progestagen. Pacjentki stosujące
implant lub system terapeutyczny domaciczny mogą rozpocząć stosowanie produktu leczniczego
w dniu ich usunięcia. Pacjentka może zmienić produkt stosowany we wstrzyknięciu i rozpocząć
przyjmowanie produktu Slinda w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie. We
wszystkich tych przypadkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki należy przyjmować co 24 godziny. W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek
pojedynczej tabletki trwającego do 24 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie jest zmniejszona.
Pacjentka powinna przyjąć tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki
powinna przyjmować o zwykłej porze.
W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek białej aktywnej tabletki dłuższego niż 24 godziny,
skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. W takim przypadku należy rozważyć
3
zastosowanie mechanicznej metody antykoncepcyjnej np. prezerwatywy, przez kolejnych 7 dni.
Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli
oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej
porze.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia przyjmowania produktu
Slinda i podczas tygodnia poprzedzającego pominięcie tabletek doszło do stosunku płciowego, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w trzecim tygodniu przyjmowania tabletek, ryzyko zmniejszenia
skuteczności antykoncepcyjnej jest znaczne, ze względu na zbliżającą się 4-dniową przerwę
w przyjmowaniu hormonu. Jednak, dostosowując odpowiednio schemat przyjmowania tabletek, nadal
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią
pominiętą tabletkę, natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Następnie, powinna kontynuować przyjmowanie aktywnych tabletek o zwykłej
porze. Zaleca się, aby pacjentka nie przyjmowała tabletek placebo od razu, tzn. nie robiąc przerwy
między opakowaniami – rozpoczęła przyjmowanie aktywnych tabletek z kolejnego blistra.
Pominięcie tabletek placebo (zielonych) można zignorować. Należy jednak wyrzucić pominięte
tabletki, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia przerwy pomiędzy przyjmowaniem tabletek
aktywnych.
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki),
wchłanianie produktu może nie być całkowite i konieczne jest zastosowanie dodatkowej metody
antykoncepcyjnej.
Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy jak najszybciej przyjąć
nową (dodatkową) tabletkę. Jeśli to możliwe, nową tabletkę należy przyjąć w ciągu 24 godzin licząc
od zwykłej pory, o której są przyjmowane tabletki. Jeśli upłynie więcej niż 24 godziny od przyjęcia
tabletki, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia tabletek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać aktualnego
schematu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (dodatkowe tabletki) z innego
opakowania.
Dzieci i młodzież
Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Slinda potwierdzono u kobiet w wieku rozrodczym. Można
się spodziewać, że bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego będą takie same u nastolatek
w wieku poniżej 18 lat po okresie dojrzewania i kobiet w wieku 18 lat i starszych. Stosowanie tego
produktu leczniczego przed wystąpieniem pierwszej miesiączki jest niewskazane.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować produktów antykoncepcyjnych, zawierających tylko progestagen, takich jak
produkt Slinda, w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli
którykolwiek z wymienionych poniżej stanów wystąpi po raz pierwszy podczas przyjmowania
produktu Slinda, należy natychmiast przerwać stosowanie tego produktu leczniczego.
 Czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
 Istniejąca obecnie lub przebyta w przeszłości ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu
parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych.
 Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
4
 Obecność lub podejrzenie obecności nowotworów złośliwych zależnych od hormonów
płciowych.
 Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.
 Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
W razie występowania jakichkolwiek wymienionych poniżej stanów i (lub) czynników ryzyka,
należy rozważyć stosunek korzyści, związanych ze stosowaniem produktu Slinda, do ewentualnego
ryzyka, indywidualnie u każdej pacjentki oraz omówić tę kwestię z pacjentką, zanim zdecyduje się
ona rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Slinda. W przypadku nasilenia, zaostrzenia lub
wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów, pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem. Lekarz powinien wówczas zdecydować, czy stosowanie produktu Slinda
należy przerwać.
Hiperkaliemia
Drospirenon jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości oszczędzania potasu.
W większości przypadków, nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu. Jednak zaleca się
kontrolować stężenie potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu stosowania produktu u kobiet
z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy w górnej granicy normy oraz
podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych oszczędzających potas (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia układu krążenia
Z badań epidemiologicznych uzyskano niewiele dowodów wskazujących na związek pomiędzy
stosowaniem produktów leczniczych zawierających wyłącznie progestagen a zwiększonym ryzykiem
zawału mięśnia sercowego lub zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w obrębie mózgu. Ryzyko zdarzeń
sercowo-naczyniowych i mózgowych jest raczej związane z wiekiem, nadciśnieniem tętniczym
i paleniem tytoniu. U kobiet z nadciśnieniem tętniczym, produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen mogą nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Niektóre badania wskazują na związek pomiędzy stosowaniem produktów leczniczych zawierających
wyłącznie progestagen, a zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna), jednakże jest on nieistotny statystycznie. Ogólnie,
znane czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) obejmują dane z wywiadu
dotyczące pacjentki lub dane z wywiadu rodzinnego (ŻChZZ u rodzeństwa lub rodzica w stosunkowo
młodym wieku), wiek, otyłość, przedłużone unieruchomienie, duży zabieg chirurgiczny lub poważny
uraz.
Stosowanie produktu Slinda należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów żylnych lub
tętniczych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych lub ich podejrzenia i rozważyć przerwanie jego
stosowania w przypadku długotrwałego unieruchomienia pacjentki, spowodowanego zabiegiem
chirurgicznym lub chorobą.
Metabolizm kostny
Stosowanie produktu Slinda prowadzi do zmniejszenia stężeń estradiolu w surowicy do wartości
odpowiadających wczesnej fazie pęcherzykowej. Jak dotąd, nie wiadomo, czy takie zmniejszenie
stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości. Utrata gęstości mineralnej
kości ma szczególne znaczenie w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, która jest krytycznym
okresem akrecji kości. Nie wiadomo, czy zmniejszenie gęstości mineralnej kości u tych pacjentów
spowoduje zmniejszenie szczytowej masy kostnej i zwiększy ryzyko złamań w późniejszym wieku.
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(ang. Relative Risk, RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących doustne produkty
antykoncepcyjne, głównie produkty zawierające estrogen i progestagen. Zwiększone ryzyko
stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego produktu
5
antykoncepcyjnego. Rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat i w związku z tym,
większa liczba diagnoz raka piersi u kobiet stosujących obecnie lub ostatnio złożone doustne produkty
antykoncepcyjne jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczają
dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne
produkty antykoncepcyjne, działaniem biologicznym złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych lub połączeniem obu tych czynników. Zdiagnozowane przypadki raka piersi
u kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne, wykazują większe prawdopodobieństwo
zmian mniej zaawansowanych klinicznie w porównaniu do przypadków u kobiet, które nigdy nie
stosowały doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Ryzyko zdiagnozowania raka piersi u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen jest prawdopodobnie zbliżone do ryzyka występującego u kobiet stosujących złożone
doustne produkty antykoncepcyjne. Jednak w przypadku produktów zawierających wyłącznie
progestagen, dowody pochodzą ze znacznie mniejszej populacji pacjentek, a zatem są mniej
jednoznaczne niż w przypadku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Inne nowotwory
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej – nowotworów złośliwych. W pojedynczych
przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do
jamy brzusznej. Dlatego, w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej, w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę
nowotwór wątroby.
Ciąża pozamaciczna
Zapobieganie ciążom pozamacicznym za pomocą tradycyjnych tabletek antykoncepcyjnych,
zawierających tylko progestagen, nie jest tak skuteczne, jak stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych, co ma związek z częstym występowaniem owulacji podczas
stosowania tabletek zawierających tylko progestagen. Pomimo tego, że produkt Slinda hamuje
owulację, należy wziąć pod uwagę ciążę pozamaciczną podczas rozpoznania różnicowego, jeśli
u pacjentki wystąpi brak miesiączki lub ból w jamie brzusznej.
Czynność wątroby
W przypadku wystąpienia żółtaczki, należy przerwać stosowanie produktu Slinda. Hormony
steroidowe mogą być słabo metabolizowane u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby. Ostre lub
przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania produktu Slinda, do
czasu kiedy parametry czynności wątroby nie powrócą do normy, a związek przyczynowy między
stosowaniem produktu Slinda a zaburzeniami czynności wątroby zostanie wykluczony.
Cukrzyca
Mimo, że progestageny mogą mieć wpływ na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to
nie ma danych świadczących o konieczności zmiany schematu dawkowania u pacjentek z cukrzycą,
stosujących tabletki zawierające tylko progestagen, takie jak produkt Slinda. Niemniej jednak,
pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować w pierwszych miesiącach stosowania produktu.
Szczególnie uważnie należy obserwować pacjentki z cukrzycą ze zmianami w naczyniach
krwionośnych.
Inne stany
Jeśli podczas stosowania produktu Slinda wystąpi utrzymujące się nadciśnienie tętnicze lub znaczne
zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące odpowiednio na leki przeciwnadciśnieniowe, należy
rozważyć zaprzestanie stosowania produktu leczniczego Slinda.
Podobnie jak w przypadku innych doustnych produktów antykoncepcyjnych, sporadycznie może
wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do
występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe
podczas stosowania produktu leczniczego Slinda.
6
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Podczas ciąży i podczas stosowania produktów leczniczych zawierających steroidowe hormony
płciowe obserwowano następujące objawy, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem
progestagenów: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, tworzenie się kamieni żółciowych,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama,
opryszczka ciężarnych, ubytek słuchu związany z otosklerozą, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).
Każda biała, aktywna tabletka tego produktu leczniczego zawiera 17,50 mg laktozy, każda zielona
tabletka placebo zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Lek nie powinien być
stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Badanie lekarskie / konsultacja lekarska
Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Slinda po raz pierwszy lub po przerwie w jego
stosowaniu, należy przeprowadzić dokładny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i wykluczyć
ciążę. Należy zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie lekarskie mając na uwadze
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) i ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Lekarz powinien poinformować
pacjentkę, aby uważnie zapoznała się z treścią ulotki i zastosowała do podanych w niej zaleceń.
Częstość wykonywania badań i ich rodzaj należy dobierać indywidualnie dla każdej pacjentki, na
podstawie ustalonych schematów postępowania.
Należy poinformować kobietę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych hamujących owulację, w tym
produktu Slinda, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (patrz punkt 5.1).
Jeżeli krwawienia są bardzo częste i nieregularne, należy rozważyć zastosowanie innej metody
antykoncepcyjnej. Jeśli objawy utrzymują się, należy wykluczyć organiczną przyczynę zmian.
Postępowanie w przypadku braku miesiączki podczas stosowania tego produktu zależy od tego, czy
tabletki były stosowane zgodnie z instrukcjami czy też nie, i może obejmować wykonanie testu
ciążowego.
Stosowanie produktu należy przerwać w przypadku stwierdzenia ciąży.
Zmniejszona skuteczność
Skuteczność produktów antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych
(patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
na stężenie białek (nośnikowych) w surowicy, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji
lipidowych i (lub) lipoproteinowych, na parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry
krzepnięcia i fibrynolizy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Slinda
7
Mogą wystąpić interakcje pomiędzy produktem Slinda i innymi produktami leczniczymi indukującymi
enzymy mikrosomalne. Może to prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych
i powodować wystąpienie krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Indukcja enzymatyczna może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną, oprócz produktu zawierającego
tylko progestagen. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem
leczniczym indukującym enzymy oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie to trwa po zakończeniu przyjmowania tabletek aktywnych z bieżącego opakowania
produktu zawierającego tylko progestagen, należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć przyjmowanie
tabletek z następnego opakowania.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca
się stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.
W literaturze opisano następujące interakcje (głównie ze złożonymi produktami antykoncepcyjnymi,
ale czasami także z produktami antykoncepcyjnymi zawierającymi tylko progestagen).
Substancje zwiększające klirens złożonych produktów leczniczych antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność antykoncepcyjna poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bozentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna i produkty lecznicze
stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie, jak rytonawir, newirapina i efawirenz,
i prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat oraz produkty
zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens hormonalnych produktów leczniczych antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania z hormonami płciowymi, wiele skojarzeń inhibitorów proteazy
HIV (np. rytonawir, nelfinawir) oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (np.
newirapina, efawirenz) i (lub) skojarzeń z produktami leczniczymi stosowanymi w zakażeniach
wirusem HCV (np. boceprewir, telaprewir), może zwiększać lub zmniejszać stężenie progestagenów
w osoczu. W niektórych przypadkach efekt netto tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych
w zakażeniach HIV/HCV, w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z nimi
zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety podczas leczenia inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową,
mechaniczną metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (inhibitory enzymów):
Nie jest znane potencjalne, kliniczne znaczenie interakcji z inhibitorami enzymów.
Jednoczesne podawanie silnych lub umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak azolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol), werapamil, antybiotyki
makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem lub sok grapefruitowy może zwiększać
stężenie progestagenów w osoczu.
Wpływ produktu leczniczego Slinda na inne produkty lecznicze:
8
Hormonalne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. W związku z tym, ich stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą ulec zwiększeniu (np.
cyklosporyna) albo zmniejszeniu (np. lamotrygina).
Na podstawie badań in vitro i badań interakcji in vivo u ochotniczek stosujących jako substrat
znacznikowy omeprazol, symwastatynę i midazolam, klinicznie istotna interakcja drospirenonu
z innymi substancjami czynnymi metabolizowanymi za pośrednictwem cytochromu P450 jest mało
prawdopodobna.
Interakcje farmakodynamiczne
Opublikowane dane nie wykazały znaczącego wpływu jednoczesnego stosowania u pacjentów bez
niewydolności nerek drospirenonu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ) na stężenie potasu w surowicy. Nie badano jednoczesnego
stosowania produktu leczniczego Slinda z antagonistami aldosteronu lub lekami moczopędnymi
oszczędzającymi potas. W takich przypadkach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy
podczas pierwszego cyklu leczenia (patrz punkt 4.4).
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Stosowanie produktu leczniczego Slinda jest przeciwwskazane w czasie ciąży.
W przypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania produktu Slinda, należy przerwać stosowanie
tego leku.
Badania epidemiologiczne nie wykazały ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci
urodzonych przez kobiety, które stosowały drospirenon przed ciążą, ani działania teratogennego, gdy
drospirenon był nieumyślnie stosowany w czasie ciąży.
Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Na podstawie
danych pochodzących z badań na zwierzętach, nie można wykluczyć wystąpienia działań
niepożądanych wynikających z właściwości hormonalnych substancji czynnej.
Karmienie piersią
Niewielkie ilości drospirenonu przenikają do mleka ludzkiego. Dobowa ilość drospirenonu, który
dziecko pobiera z mlekiem wynosi <1% dawki zażytej przez matkę. W związku z tym, w przypadku
stosowania produktu Slinda w dawkach terapeutycznych nie przewiduje się wpływu na noworodki
i (lub) niemowlęta karmione piersią. Na podstawie dostępnych danych, produkt Slinda może być
stosowany podczas laktacji.
Płodność
Produkt leczniczy Slinda jest wskazany w celu zapobiegania ciąży.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Slinda na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn u kobiet
stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne.
4.8 Działania niepożądane
Zaburzenia miesiączkowania są działaniami niepożądanymi często zgłaszanymi w badaniach
klinicznych (patrz punkt 5.1).
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Slinda, 4 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Białe tabletki powlekane, aktywne
Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg drospirenonu (drospirenonum).
Zielone tabletki powlekane, placebo
Tabletki nie zawierają substancji czynnej.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
Każda biała tabletka powlekana, aktywna, zawiera 17,5 mg laktozy.
Każda zielona tabletka powlekana, placebo, zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana (tabletka)
Tabletka zawierająca substancję czynną to okrągła, biała tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczonymi
literami „E” i „D” po przeciwnych stronach tabletki.
Tabletka placebo to okrągła, zielona tabletka o średnicy 5 mm, z wytłoczoną literą „E” i cyfrą „4” po
przeciwnych stronach tabletki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak przyjmować produkt leczniczy Slinda
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni, przez pierwszych 24 dni należy
przyjmować jedną aktywną, białą tabletkę na dobę i przez 4 kolejne dni należy przyjmować jedną
zieloną tabletkę placebo. Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, tak,
aby odstęp czasu między kolejnymi dwoma tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Tabletki należy
przyjmować w kolejności wskazanej na blistrze. W opakowaniu znajdują się naklejki z 7 dniami
tygodnia. Należy wybrać naklejkę, na której pierwszy dzień tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia
przyjmowania tabletek i nakleić ją na blister.
Pierwszą tabletkę należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Następnie, tabletki
należy przyjmować w sposób ciągły. Kolejne opakowanie należy rozpocząć od razu po zakończeniu
2
przyjmowania tabletek z poprzedniego opakowania, bez przerwy w codziennym przyjmowaniu
tabletek.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda
Nie stosowano wcześniej antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu)
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety (tj.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). W przypadku takiego postępowania, stosowanie
dodatkowej metody antykoncepcyjnej nie jest konieczne.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda natychmiast po poronieniu, do
którego doszło w pierwszym trymestrze ciąży. W tym przypadku, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Zaleca się rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Slinda między 21. a 28. dniem po porodzie
lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania
produktu leczniczego Slinda, ale przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego, należy wykluczyć
ciążę i przez pierwszy tydzień należy stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną.
Stosowanie produktu w okresie karmienia piersią, patrz punkt 4.6.
Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego [złożony doustny produkt
antykoncepcyjny (ang. COC, Combined Oral Contraceptive), system terapeutyczny dopochwowy lub
system transdermalny]
Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda najlepiej następnego dnia po przyjęciu
ostatniej aktywnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) dotychczas stosowanego
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego
dopochwowego lub systemu transdermalnego. W tych przypadkach, nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Pacjentka może również rozpocząć przyjmowanie produktu Slinda nie później, niż następnego dnia po
zakończeniu zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek, stosowaniu dopochwowego systemu
terapeutycznego, systemu transdermalnego lub po przyjęciu tabletek placebo dotychczas stosowanego
złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale w tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej,
mechanicznej metody antykoncepcyjnej przez 7 pierwszych dni przyjmowania tabletek.
Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletki, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen (IUS, ang. Intrauterine System)
Pacjentka przyjmująca produkt antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen może przejść na
stosowanie produktu Slinda w dowolnym dniu cyklu i rozpocząć jego stosowanie następnego dnia,
w ciągu 24 godzin od zakończenia stosowania tabletek zawierających progestagen. Pacjentki stosujące
implant lub system terapeutyczny domaciczny mogą rozpocząć stosowanie produktu leczniczego
w dniu ich usunięcia. Pacjentka może zmienić produkt stosowany we wstrzyknięciu i rozpocząć
przyjmowanie produktu Slinda w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie. We
wszystkich tych przypadkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki należy przyjmować co 24 godziny. W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek
pojedynczej tabletki trwającego do 24 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie jest zmniejszona.
Pacjentka powinna przyjąć tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki
powinna przyjmować o zwykłej porze.
W przypadku opóźnienia przyjęcia którejkolwiek białej aktywnej tabletki dłuższego niż 24 godziny,
skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. W takim przypadku należy rozważyć
3
zastosowanie mechanicznej metody antykoncepcyjnej np. prezerwatywy, przez kolejnych 7 dni.
Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli
oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej
porze.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia przyjmowania produktu
Slinda i podczas tygodnia poprzedzającego pominięcie tabletek doszło do stosunku płciowego, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w trzecim tygodniu przyjmowania tabletek, ryzyko zmniejszenia
skuteczności antykoncepcyjnej jest znaczne, ze względu na zbliżającą się 4-dniową przerwę
w przyjmowaniu hormonu. Jednak, dostosowując odpowiednio schemat przyjmowania tabletek, nadal
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią
pominiętą tabletkę, natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Następnie, powinna kontynuować przyjmowanie aktywnych tabletek o zwykłej
porze. Zaleca się, aby pacjentka nie przyjmowała tabletek placebo od razu, tzn. nie robiąc przerwy
między opakowaniami – rozpoczęła przyjmowanie aktywnych tabletek z kolejnego blistra.
Pominięcie tabletek placebo (zielonych) można zignorować. Należy jednak wyrzucić pominięte
tabletki, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia przerwy pomiędzy przyjmowaniem tabletek
aktywnych.
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki),
wchłanianie produktu może nie być całkowite i konieczne jest zastosowanie dodatkowej metody
antykoncepcyjnej.
Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy jak najszybciej przyjąć
nową (dodatkową) tabletkę. Jeśli to możliwe, nową tabletkę należy przyjąć w ciągu 24 godzin licząc
od zwykłej pory, o której są przyjmowane tabletki. Jeśli upłynie więcej niż 24 godziny od przyjęcia
tabletki, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia tabletek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać aktualnego
schematu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (dodatkowe tabletki) z innego
opakowania.
Dzieci i młodzież
Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Slinda potwierdzono u kobiet w wieku rozrodczym. Można
się spodziewać, że bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego będą takie same u nastolatek
w wieku poniżej 18 lat po okresie dojrzewania i kobiet w wieku 18 lat i starszych. Stosowanie tego
produktu leczniczego przed wystąpieniem pierwszej miesiączki jest niewskazane.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować produktów antykoncepcyjnych, zawierających tylko progestagen, takich jak
produkt Slinda, w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli
którykolwiek z wymienionych poniżej stanów wystąpi po raz pierwszy podczas przyjmowania
produktu Slinda, należy natychmiast przerwać stosowanie tego produktu leczniczego.
 Czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
 Istniejąca obecnie lub przebyta w przeszłości ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu
parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych.
 Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
4
 Obecność lub podejrzenie obecności nowotworów złośliwych zależnych od hormonów
płciowych.
 Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.
 Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
W razie występowania jakichkolwiek wymienionych poniżej stanów i (lub) czynników ryzyka,
należy rozważyć stosunek korzyści, związanych ze stosowaniem produktu Slinda, do ewentualnego
ryzyka, indywidualnie u każdej pacjentki oraz omówić tę kwestię z pacjentką, zanim zdecyduje się
ona rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Slinda. W przypadku nasilenia, zaostrzenia lub
wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów, pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem. Lekarz powinien wówczas zdecydować, czy stosowanie produktu Slinda
należy przerwać.
Hiperkaliemia
Drospirenon jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości oszczędzania potasu.
W większości przypadków, nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu. Jednak zaleca się
kontrolować stężenie potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu stosowania produktu u kobiet
z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy w górnej granicy normy oraz
podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych oszczędzających potas (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia układu krążenia
Z badań epidemiologicznych uzyskano niewiele dowodów wskazujących na związek pomiędzy
stosowaniem produktów leczniczych zawierających wyłącznie progestagen a zwiększonym ryzykiem
zawału mięśnia sercowego lub zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w obrębie mózgu. Ryzyko zdarzeń
sercowo-naczyniowych i mózgowych jest raczej związane z wiekiem, nadciśnieniem tętniczym
i paleniem tytoniu. U kobiet z nadciśnieniem tętniczym, produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen mogą nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Niektóre badania wskazują na związek pomiędzy stosowaniem produktów leczniczych zawierających
wyłącznie progestagen, a zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna), jednakże jest on nieistotny statystycznie. Ogólnie,
znane czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) obejmują dane z wywiadu
dotyczące pacjentki lub dane z wywiadu rodzinnego (ŻChZZ u rodzeństwa lub rodzica w stosunkowo
młodym wieku), wiek, otyłość, przedłużone unieruchomienie, duży zabieg chirurgiczny lub poważny
uraz.
Stosowanie produktu Slinda należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów żylnych lub
tętniczych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych lub ich podejrzenia i rozważyć przerwanie jego
stosowania w przypadku długotrwałego unieruchomienia pacjentki, spowodowanego zabiegiem
chirurgicznym lub chorobą.
Metabolizm kostny
Stosowanie produktu Slinda prowadzi do zmniejszenia stężeń estradiolu w surowicy do wartości
odpowiadających wczesnej fazie pęcherzykowej. Jak dotąd, nie wiadomo, czy takie zmniejszenie
stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości. Utrata gęstości mineralnej
kości ma szczególne znaczenie w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, która jest krytycznym
okresem akrecji kości. Nie wiadomo, czy zmniejszenie gęstości mineralnej kości u tych pacjentów
spowoduje zmniejszenie szczytowej masy kostnej i zwiększy ryzyko złamań w późniejszym wieku.
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(ang. Relative Risk, RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących doustne produkty
antykoncepcyjne, głównie produkty zawierające estrogen i progestagen. Zwiększone ryzyko
stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego produktu
5
antykoncepcyjnego. Rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat i w związku z tym,
większa liczba diagnoz raka piersi u kobiet stosujących obecnie lub ostatnio złożone doustne produkty
antykoncepcyjne jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczają
dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne
produkty antykoncepcyjne, działaniem biologicznym złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych lub połączeniem obu tych czynników. Zdiagnozowane przypadki raka piersi
u kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne, wykazują większe prawdopodobieństwo
zmian mniej zaawansowanych klinicznie w porównaniu do przypadków u kobiet, które nigdy nie
stosowały doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Ryzyko zdiagnozowania raka piersi u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen jest prawdopodobnie zbliżone do ryzyka występującego u kobiet stosujących złożone
doustne produkty antykoncepcyjne. Jednak w przypadku produktów zawierających wyłącznie
progestagen, dowody pochodzą ze znacznie mniejszej populacji pacjentek, a zatem są mniej
jednoznaczne niż w przypadku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Inne nowotwory
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej – nowotworów złośliwych. W pojedynczych
przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do
jamy brzusznej. Dlatego, w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej, w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę
nowotwór wątroby.
Ciąża pozamaciczna
Zapobieganie ciążom pozamacicznym za pomocą tradycyjnych tabletek antykoncepcyjnych,
zawierających tylko progestagen, nie jest tak skuteczne, jak stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych, co ma związek z częstym występowaniem owulacji podczas
stosowania tabletek zawierających tylko progestagen. Pomimo tego, że produkt Slinda hamuje
owulację, należy wziąć pod uwagę ciążę pozamaciczną podczas rozpoznania różnicowego, jeśli
u pacjentki wystąpi brak miesiączki lub ból w jamie brzusznej.
Czynność wątroby
W przypadku wystąpienia żółtaczki, należy przerwać stosowanie produktu Slinda. Hormony
steroidowe mogą być słabo metabolizowane u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby. Ostre lub
przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania produktu Slinda, do
czasu kiedy parametry czynności wątroby nie powrócą do normy, a związek przyczynowy między
stosowaniem produktu Slinda a zaburzeniami czynności wątroby zostanie wykluczony.
Cukrzyca
Mimo, że progestageny mogą mieć wpływ na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to
nie ma danych świadczących o konieczności zmiany schematu dawkowania u pacjentek z cukrzycą,
stosujących tabletki zawierające tylko progestagen, takie jak produkt Slinda. Niemniej jednak,
pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować w pierwszych miesiącach stosowania produktu.
Szczególnie uważnie należy obserwować pacjentki z cukrzycą ze zmianami w naczyniach
krwionośnych.
Inne stany
Jeśli podczas stosowania produktu Slinda wystąpi utrzymujące się nadciśnienie tętnicze lub znaczne
zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące odpowiednio na leki przeciwnadciśnieniowe, należy
rozważyć zaprzestanie stosowania produktu leczniczego Slinda.
Podobnie jak w przypadku innych doustnych produktów antykoncepcyjnych, sporadycznie może
wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do
występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe
podczas stosowania produktu leczniczego Slinda.
6
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Podczas ciąży i podczas stosowania produktów leczniczych zawierających steroidowe hormony
płciowe obserwowano następujące objawy, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem
progestagenów: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, tworzenie się kamieni żółciowych,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama,
opryszczka ciężarnych, ubytek słuchu związany z otosklerozą, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).
Każda biała, aktywna tabletka tego produktu leczniczego zawiera 17,50 mg laktozy, każda zielona
tabletka placebo zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Lek nie powinien być
stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Badanie lekarskie / konsultacja lekarska
Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Slinda po raz pierwszy lub po przerwie w jego
stosowaniu, należy przeprowadzić dokładny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i wykluczyć
ciążę. Należy zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie lekarskie mając na uwadze
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) i ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Lekarz powinien poinformować
pacjentkę, aby uważnie zapoznała się z treścią ulotki i zastosowała do podanych w niej zaleceń.
Częstość wykonywania badań i ich rodzaj należy dobierać indywidualnie dla każdej pacjentki, na
podstawie ustalonych schematów postępowania.
Należy poinformować kobietę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych hamujących owulację, w tym
produktu Slinda, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (patrz punkt 5.1).
Jeżeli krwawienia są bardzo częste i nieregularne, należy rozważyć zastosowanie innej metody
antykoncepcyjnej. Jeśli objawy utrzymują się, należy wykluczyć organiczną przyczynę zmian.
Postępowanie w przypadku braku miesiączki podczas stosowania tego produktu zależy od tego, czy
tabletki były stosowane zgodnie z instrukcjami czy też nie, i może obejmować wykonanie testu
ciążowego.
Stosowanie produktu należy przerwać w przypadku stwierdzenia ciąży.
Zmniejszona skuteczność
Skuteczność produktów antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych
(patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
na stężenie białek (nośnikowych) w surowicy, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji
lipidowych i (lub) lipoproteinowych, na parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry
krzepnięcia i fibrynolizy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Slinda
7
Mogą wystąpić interakcje pomiędzy produktem Slinda i innymi produktami leczniczymi indukującymi
enzymy mikrosomalne. Może to prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych
i powodować wystąpienie krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Indukcja enzymatyczna może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną, oprócz produktu zawierającego
tylko progestagen. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem
leczniczym indukującym enzymy oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie to trwa po zakończeniu przyjmowania tabletek aktywnych z bieżącego opakowania
produktu zawierającego tylko progestagen, należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć przyjmowanie
tabletek z następnego opakowania.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca
się stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.
W literaturze opisano następujące interakcje (głównie ze złożonymi produktami antykoncepcyjnymi,
ale czasami także z produktami antykoncepcyjnymi zawierającymi tylko progestagen).
Substancje zwiększające klirens złożonych produktów leczniczych antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność antykoncepcyjna poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bozentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna i produkty lecznicze
stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie, jak rytonawir, newirapina i efawirenz,
i prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat oraz produkty
zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens hormonalnych produktów leczniczych antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania z hormonami płciowymi, wiele skojarzeń inhibitorów proteazy
HIV (np. rytonawir, nelfinawir) oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (np.
newirapina, efawirenz) i (lub) skojarzeń z produktami leczniczymi stosowanymi w zakażeniach
wirusem HCV (np. boceprewir, telaprewir), może zwiększać lub zmniejszać stężenie progestagenów
w osoczu. W niektórych przypadkach efekt netto tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych
w zakażeniach HIV/HCV, w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z nimi
zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety podczas leczenia inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową,
mechaniczną metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (inhibitory enzymów):
Nie jest znane potencjalne, kliniczne znaczenie interakcji z inhibitorami enzymów.
Jednoczesne podawanie silnych lub umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak azolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol), werapamil, antybiotyki
makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem lub sok grapefruitowy może zwiększać
stężenie progestagenów w osoczu.
Wpływ produktu leczniczego Slinda na inne produkty lecznicze:
8
Hormonalne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. W związku z tym, ich stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą ulec zwiększeniu (np.
cyklosporyna) albo zmniejszeniu (np. lamotrygina).
Na podstawie badań in vitro i badań interakcji in vivo u ochotniczek stosujących jako substrat
znacznikowy omeprazol, symwastatynę i midazolam, klinicznie istotna interakcja drospirenonu
z innymi substancjami czynnymi metabolizowanymi za pośrednictwem cytochromu P450 jest mało
prawdopodobna.
Interakcje farmakodynamiczne
Opublikowane dane nie wykazały znaczącego wpływu jednoczesnego stosowania u pacjentów bez
niewydolności nerek drospirenonu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ) na stężenie potasu w surowicy. Nie badano jednoczesnego
stosowania produktu leczniczego Slinda z antagonistami aldosteronu lub lekami moczopędnymi
oszczędzającymi potas. W takich przypadkach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy
podczas pierwszego cyklu leczenia (patrz punkt 4.4).
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Stosowanie produktu leczniczego Slinda jest przeciwwskazane w czasie ciąży.
W przypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania produktu Slinda, należy przerwać stosowanie
tego leku.
Badania epidemiologiczne nie wykazały ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci
urodzonych przez kobiety, które stosowały drospirenon przed ciążą, ani działania teratogennego, gdy
drospirenon był nieumyślnie stosowany w czasie ciąży.
Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Na podstawie
danych pochodzących z badań na zwierzętach, nie można wykluczyć wystąpienia działań
niepożądanych wynikających z właściwości hormonalnych substancji czynnej.
Karmienie piersią
Niewielkie ilości drospirenonu przenikają do mleka ludzkiego. Dobowa ilość drospirenonu, który
dziecko pobiera z mlekiem wynosi <1% dawki zażytej przez matkę. W związku z tym, w przypadku
stosowania produktu Slinda w dawkach terapeutycznych nie przewiduje się wpływu na noworodki
i (lub) niemowlęta karmione piersią. Na podstawie dostępnych danych, produkt Slinda może być
stosowany podczas laktacji.
Płodność
Produkt leczniczy Slinda jest wskazany w celu zapobiegania ciąży.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Slinda na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn u kobiet
stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne.
4.8 Działania niepożądane
Zaburzenia miesiączkowania są działaniami niepożądanymi często zgłaszanymi w badaniach
klinicznych (patrz punkt 5.1).
9
W długoterminowych badaniach klinicznych, trwających więcej niż 9 cykli leczenia drospirenonem
(u 2 700 kobiet), najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: trądzik (3,8%), krwotok
maciczny (2,9%), ból głowy (2,7%) i ból piersi (2,2 %).
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
Działania niepożądane zgłaszane w krótko- i długoterminowych badaniach klinicznych produktu
leczniczego Slinda wymieniono w poniższej tabeli.
Wszystkie działania niepożądane są uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów oraz
częstości ich występowania: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często
(≥ 1/1 000 do <1/ 100), rzadko (≥ 1/10 000 do <1/1 000).
Klasyfikacja układów
i narządów (MedDRA
wersja 17.1)
Często Niezbyt często Rzadko
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
Zakażenia pochwy
Nowotwory łagodne,
złośliwe i nieokreślone
Mięśniak gładki
macicy
Zaburzenia krwi i układu
chłonnego
Niedokrwistość
Zaburzenia układu
immunologicznego
Nadwrażliwość
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
Zaburzenia apetytu
Hiperkaliemia
Zaburzenia psychiczne Zaburzenia libido
Zaburzenia
nastroju
Objawy lękowe
Depresja
Obniżony nastrój
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Zawroty głowy
Zaburzenia oka Nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia naczyniowe Uderzenia gorąca
Nadciśnienie
tętnicze
Zaburzenia żołądka i jelit Nudności
Ból brzucha
Wymioty
Biegunka
Zaparcie
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Trądzik Nadmierne
wypadanie włosów
Nadmierna
potliwość
Wysypka
Łojotok
Świąd
Zapalenie skóry
Zaburzenia nerek i dróg
moczowych
Wielomocz
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
Dyskomfort
w obrębie piersi
Krwotok
maciczny
Krwotok z dróg
rodnych
Bolesne
miesiączkowanie
Brak miesiączki
Zaburzenia
miesiączkowania
Ból w miednicy
Torbiel jajnika
Suchość sromu
i pochwy
Wydzielina z
Torbiel piersi
Dysplazja szyjki
macicy
Mlekotok
Świąd sromu
i pochwy
10
Nieregularne
miesiączki
pochwy
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
Zmęczenie
Obrzęki obwodowe
Badania diagnostyczne Zwiększona masa
ciała
Zwiększona
aktywność
aminotransferaz
Zwiększone stężenie
bilirubiny we krwi
Zwiększona
aktywność
fosfokinazy
kreatyninowej we
krwi
Zwiększona
aktywność gamma-
glutamylotransferazy
Zwiększone stężenie
triglicerydów we
krwi
Zmniejszona masa
ciała
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Dotychczas nie ma doniesień na temat ciężkich, szkodliwych działań po przedawkowaniu. Objawami
przedawkowania mogą być nudności, wymioty i niewielkie krwawienie z dróg rodnych. Nie istnieje
antidotum, a leczenie powinno być objawowe.
Drospirenon jest analogiem spironolaktonu, który ma właściwości przeciwmineralokortykoidowe.
W przypadku przedawkowania należy monitorować stężenie potasu i sodu w surowicy oraz objawy
kwasicy metabolicznej.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego,
progestageny.
Kod ATC: G03AC10
Mechanizm działania
Produkt leczniczy Slinda to pigułka antykoncepcyjna, zawierająca tylko progestagen. Zawiera ona
progestagen – drospirenon, będący pochodną spironolaktonu.
W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje także działanie antyandrogenne oraz niewielkie
działanie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje on działania estrogennego,
3
zastosowanie mechanicznej metody antykoncepcyjnej np. prezerwatywy, przez kolejnych 7 dni.
Pacjentka powinna przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli
oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej
porze.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia przyjmowania produktu
Slinda i podczas tygodnia poprzedzającego pominięcie tabletek doszło do stosunku płciowego, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Jeżeli pominięto przyjęcie tabletek w trzecim tygodniu przyjmowania tabletek, ryzyko zmniejszenia
skuteczności antykoncepcyjnej jest znaczne, ze względu na zbliżającą się 4-dniową przerwę
w przyjmowaniu hormonu. Jednak, dostosowując odpowiednio schemat przyjmowania tabletek, nadal
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią
pominiętą tabletkę, natychmiast, gdy sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch
tabletek jednocześnie. Następnie, powinna kontynuować przyjmowanie aktywnych tabletek o zwykłej
porze. Zaleca się, aby pacjentka nie przyjmowała tabletek placebo od razu, tzn. nie robiąc przerwy
między opakowaniami – rozpoczęła przyjmowanie aktywnych tabletek z kolejnego blistra.
Pominięcie tabletek placebo (zielonych) można zignorować. Należy jednak wyrzucić pominięte
tabletki, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia przerwy pomiędzy przyjmowaniem tabletek
aktywnych.
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki),
wchłanianie produktu może nie być całkowite i konieczne jest zastosowanie dodatkowej metody
antykoncepcyjnej.
Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy jak najszybciej przyjąć
nową (dodatkową) tabletkę. Jeśli to możliwe, nową tabletkę należy przyjąć w ciągu 24 godzin licząc
od zwykłej pory, o której są przyjmowane tabletki. Jeśli upłynie więcej niż 24 godziny od przyjęcia
tabletki, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia tabletek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać aktualnego
schematu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (dodatkowe tabletki) z innego
opakowania.
Dzieci i młodzież
Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Slinda potwierdzono u kobiet w wieku rozrodczym. Można
się spodziewać, że bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego będą takie same u nastolatek
w wieku poniżej 18 lat po okresie dojrzewania i kobiet w wieku 18 lat i starszych. Stosowanie tego
produktu leczniczego przed wystąpieniem pierwszej miesiączki jest niewskazane.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować produktów antykoncepcyjnych, zawierających tylko progestagen, takich jak
produkt Slinda, w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli
którykolwiek z wymienionych poniżej stanów wystąpi po raz pierwszy podczas przyjmowania
produktu Slinda, należy natychmiast przerwać stosowanie tego produktu leczniczego.
 Czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
 Istniejąca obecnie lub przebyta w przeszłości ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu
parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych.
 Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
4
 Obecność lub podejrzenie obecności nowotworów złośliwych zależnych od hormonów
płciowych.
 Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.
 Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
W razie występowania jakichkolwiek wymienionych poniżej stanów i (lub) czynników ryzyka,
należy rozważyć stosunek korzyści, związanych ze stosowaniem produktu Slinda, do ewentualnego
ryzyka, indywidualnie u każdej pacjentki oraz omówić tę kwestię z pacjentką, zanim zdecyduje się
ona rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Slinda. W przypadku nasilenia, zaostrzenia lub
wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów, pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem. Lekarz powinien wówczas zdecydować, czy stosowanie produktu Slinda
należy przerwać.
Hiperkaliemia
Drospirenon jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości oszczędzania potasu.
W większości przypadków, nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu. Jednak zaleca się
kontrolować stężenie potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu stosowania produktu u kobiet
z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy w górnej granicy normy oraz
podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych oszczędzających potas (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia układu krążenia
Z badań epidemiologicznych uzyskano niewiele dowodów wskazujących na związek pomiędzy
stosowaniem produktów leczniczych zawierających wyłącznie progestagen a zwiększonym ryzykiem
zawału mięśnia sercowego lub zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w obrębie mózgu. Ryzyko zdarzeń
sercowo-naczyniowych i mózgowych jest raczej związane z wiekiem, nadciśnieniem tętniczym
i paleniem tytoniu. U kobiet z nadciśnieniem tętniczym, produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen mogą nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Niektóre badania wskazują na związek pomiędzy stosowaniem produktów leczniczych zawierających
wyłącznie progestagen, a zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna), jednakże jest on nieistotny statystycznie. Ogólnie,
znane czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) obejmują dane z wywiadu
dotyczące pacjentki lub dane z wywiadu rodzinnego (ŻChZZ u rodzeństwa lub rodzica w stosunkowo
młodym wieku), wiek, otyłość, przedłużone unieruchomienie, duży zabieg chirurgiczny lub poważny
uraz.
Stosowanie produktu Slinda należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów żylnych lub
tętniczych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych lub ich podejrzenia i rozważyć przerwanie jego
stosowania w przypadku długotrwałego unieruchomienia pacjentki, spowodowanego zabiegiem
chirurgicznym lub chorobą.
Metabolizm kostny
Stosowanie produktu Slinda prowadzi do zmniejszenia stężeń estradiolu w surowicy do wartości
odpowiadających wczesnej fazie pęcherzykowej. Jak dotąd, nie wiadomo, czy takie zmniejszenie
stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości. Utrata gęstości mineralnej
kości ma szczególne znaczenie w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, która jest krytycznym
okresem akrecji kości. Nie wiadomo, czy zmniejszenie gęstości mineralnej kości u tych pacjentów
spowoduje zmniejszenie szczytowej masy kostnej i zwiększy ryzyko złamań w późniejszym wieku.
Rak piersi
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(ang. Relative Risk, RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących doustne produkty
antykoncepcyjne, głównie produkty zawierające estrogen i progestagen. Zwiększone ryzyko
stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego produktu
5
antykoncepcyjnego. Rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat i w związku z tym,
większa liczba diagnoz raka piersi u kobiet stosujących obecnie lub ostatnio złożone doustne produkty
antykoncepcyjne jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczają
dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne
produkty antykoncepcyjne, działaniem biologicznym złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych lub połączeniem obu tych czynników. Zdiagnozowane przypadki raka piersi
u kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne, wykazują większe prawdopodobieństwo
zmian mniej zaawansowanych klinicznie w porównaniu do przypadków u kobiet, które nigdy nie
stosowały doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Ryzyko zdiagnozowania raka piersi u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen jest prawdopodobnie zbliżone do ryzyka występującego u kobiet stosujących złożone
doustne produkty antykoncepcyjne. Jednak w przypadku produktów zawierających wyłącznie
progestagen, dowody pochodzą ze znacznie mniejszej populacji pacjentek, a zatem są mniej
jednoznaczne niż w przypadku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Inne nowotwory
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej – nowotworów złośliwych. W pojedynczych
przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do
jamy brzusznej. Dlatego, w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej, w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę
nowotwór wątroby.
Ciąża pozamaciczna
Zapobieganie ciążom pozamacicznym za pomocą tradycyjnych tabletek antykoncepcyjnych,
zawierających tylko progestagen, nie jest tak skuteczne, jak stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych, co ma związek z częstym występowaniem owulacji podczas
stosowania tabletek zawierających tylko progestagen. Pomimo tego, że produkt Slinda hamuje
owulację, należy wziąć pod uwagę ciążę pozamaciczną podczas rozpoznania różnicowego, jeśli
u pacjentki wystąpi brak miesiączki lub ból w jamie brzusznej.
Czynność wątroby
W przypadku wystąpienia żółtaczki, należy przerwać stosowanie produktu Slinda. Hormony
steroidowe mogą być słabo metabolizowane u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby. Ostre lub
przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania produktu Slinda, do
czasu kiedy parametry czynności wątroby nie powrócą do normy, a związek przyczynowy między
stosowaniem produktu Slinda a zaburzeniami czynności wątroby zostanie wykluczony.
Cukrzyca
Mimo, że progestageny mogą mieć wpływ na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to
nie ma danych świadczących o konieczności zmiany schematu dawkowania u pacjentek z cukrzycą,
stosujących tabletki zawierające tylko progestagen, takie jak produkt Slinda. Niemniej jednak,
pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować w pierwszych miesiącach stosowania produktu.
Szczególnie uważnie należy obserwować pacjentki z cukrzycą ze zmianami w naczyniach
krwionośnych.
Inne stany
Jeśli podczas stosowania produktu Slinda wystąpi utrzymujące się nadciśnienie tętnicze lub znaczne
zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące odpowiednio na leki przeciwnadciśnieniowe, należy
rozważyć zaprzestanie stosowania produktu leczniczego Slinda.
Podobnie jak w przypadku innych doustnych produktów antykoncepcyjnych, sporadycznie może
wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do
występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe
podczas stosowania produktu leczniczego Slinda.
6
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Podczas ciąży i podczas stosowania produktów leczniczych zawierających steroidowe hormony
płciowe obserwowano następujące objawy, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem
progestagenów: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, tworzenie się kamieni żółciowych,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama,
opryszczka ciężarnych, ubytek słuchu związany z otosklerozą, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).
Każda biała, aktywna tabletka tego produktu leczniczego zawiera 17,50 mg laktozy, każda zielona
tabletka placebo zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Lek nie powinien być
stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Badanie lekarskie / konsultacja lekarska
Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Slinda po raz pierwszy lub po przerwie w jego
stosowaniu, należy przeprowadzić dokładny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i wykluczyć
ciążę. Należy zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie lekarskie mając na uwadze
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) i ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Lekarz powinien poinformować
pacjentkę, aby uważnie zapoznała się z treścią ulotki i zastosowała do podanych w niej zaleceń.
Częstość wykonywania badań i ich rodzaj należy dobierać indywidualnie dla każdej pacjentki, na
podstawie ustalonych schematów postępowania.
Należy poinformować kobietę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych hamujących owulację, w tym
produktu Slinda, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (patrz punkt 5.1).
Jeżeli krwawienia są bardzo częste i nieregularne, należy rozważyć zastosowanie innej metody
antykoncepcyjnej. Jeśli objawy utrzymują się, należy wykluczyć organiczną przyczynę zmian.
Postępowanie w przypadku braku miesiączki podczas stosowania tego produktu zależy od tego, czy
tabletki były stosowane zgodnie z instrukcjami czy też nie, i może obejmować wykonanie testu
ciążowego.
Stosowanie produktu należy przerwać w przypadku stwierdzenia ciąży.
Zmniejszona skuteczność
Skuteczność produktów antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych
(patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
na stężenie białek (nośnikowych) w surowicy, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji
lipidowych i (lub) lipoproteinowych, na parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry
krzepnięcia i fibrynolizy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Slinda
7
Mogą wystąpić interakcje pomiędzy produktem Slinda i innymi produktami leczniczymi indukującymi
enzymy mikrosomalne. Może to prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych
i powodować wystąpienie krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Indukcja enzymatyczna może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną, oprócz produktu zawierającego
tylko progestagen. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem
leczniczym indukującym enzymy oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie to trwa po zakończeniu przyjmowania tabletek aktywnych z bieżącego opakowania
produktu zawierającego tylko progestagen, należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć przyjmowanie
tabletek z następnego opakowania.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca
się stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.
W literaturze opisano następujące interakcje (głównie ze złożonymi produktami antykoncepcyjnymi,
ale czasami także z produktami antykoncepcyjnymi zawierającymi tylko progestagen).
Substancje zwiększające klirens złożonych produktów leczniczych antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność antykoncepcyjna poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bozentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna i produkty lecznicze
stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie, jak rytonawir, newirapina i efawirenz,
i prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat oraz produkty
zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens hormonalnych produktów leczniczych antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania z hormonami płciowymi, wiele skojarzeń inhibitorów proteazy
HIV (np. rytonawir, nelfinawir) oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (np.
newirapina, efawirenz) i (lub) skojarzeń z produktami leczniczymi stosowanymi w zakażeniach
wirusem HCV (np. boceprewir, telaprewir), może zwiększać lub zmniejszać stężenie progestagenów
w osoczu. W niektórych przypadkach efekt netto tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych
w zakażeniach HIV/HCV, w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z nimi
zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety podczas leczenia inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową,
mechaniczną metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (inhibitory enzymów):
Nie jest znane potencjalne, kliniczne znaczenie interakcji z inhibitorami enzymów.
Jednoczesne podawanie silnych lub umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak azolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol), werapamil, antybiotyki
makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem lub sok grapefruitowy może zwiększać
stężenie progestagenów w osoczu.
Wpływ produktu leczniczego Slinda na inne produkty lecznicze:
8
Hormonalne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. W związku z tym, ich stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą ulec zwiększeniu (np.
cyklosporyna) albo zmniejszeniu (np. lamotrygina).
Na podstawie badań in vitro i badań interakcji in vivo u ochotniczek stosujących jako substrat
znacznikowy omeprazol, symwastatynę i midazolam, klinicznie istotna interakcja drospirenonu
z innymi substancjami czynnymi metabolizowanymi za pośrednictwem cytochromu P450 jest mało
prawdopodobna.
Interakcje farmakodynamiczne
Opublikowane dane nie wykazały znaczącego wpływu jednoczesnego stosowania u pacjentów bez
niewydolności nerek drospirenonu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ) na stężenie potasu w surowicy. Nie badano jednoczesnego
stosowania produktu leczniczego Slinda z antagonistami aldosteronu lub lekami moczopędnymi
oszczędzającymi potas. W takich przypadkach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy
podczas pierwszego cyklu leczenia (patrz punkt 4.4).
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Stosowanie produktu leczniczego Slinda jest przeciwwskazane w czasie ciąży.
W przypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania produktu Slinda, należy przerwać stosowanie
tego leku.
Badania epidemiologiczne nie wykazały ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci
urodzonych przez kobiety, które stosowały drospirenon przed ciążą, ani działania teratogennego, gdy
drospirenon był nieumyślnie stosowany w czasie ciąży.
Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Na podstawie
danych pochodzących z badań na zwierzętach, nie można wykluczyć wystąpienia działań
niepożądanych wynikających z właściwości hormonalnych substancji czynnej.
Karmienie piersią
Niewielkie ilości drospirenonu przenikają do mleka ludzkiego. Dobowa ilość drospirenonu, który
dziecko pobiera z mlekiem wynosi <1% dawki zażytej przez matkę. W związku z tym, w przypadku
stosowania produktu Slinda w dawkach terapeutycznych nie przewiduje się wpływu na noworodki
i (lub) niemowlęta karmione piersią. Na podstawie dostępnych danych, produkt Slinda może być
stosowany podczas laktacji.
Płodność
Produkt leczniczy Slinda jest wskazany w celu zapobiegania ciąży.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Slinda na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn u kobiet
stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne.
4.8 Działania niepożądane
Zaburzenia miesiączkowania są działaniami niepożądanymi często zgłaszanymi w badaniach
klinicznych (patrz punkt 5.1).
9
W długoterminowych badaniach klinicznych, trwających więcej niż 9 cykli leczenia drospirenonem
(u 2 700 kobiet), najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: trądzik (3,8%), krwotok
maciczny (2,9%), ból głowy (2,7%) i ból piersi (2,2 %).
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
Działania niepożądane zgłaszane w krótko- i długoterminowych badaniach klinicznych produktu
leczniczego Slinda wymieniono w poniższej tabeli.
Wszystkie działania niepożądane są uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów oraz
częstości ich występowania: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często
(≥ 1/1 000 do <1/ 100), rzadko (≥ 1/10 000 do <1/1 000).
Klasyfikacja układów
i narządów (MedDRA
wersja 17.1)
Często Niezbyt często Rzadko
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
Zakażenia pochwy
Nowotwory łagodne,
złośliwe i nieokreślone
Mięśniak gładki
macicy
Zaburzenia krwi i układu
chłonnego
Niedokrwistość
Zaburzenia układu
immunologicznego
Nadwrażliwość
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
Zaburzenia apetytu
Hiperkaliemia
Zaburzenia psychiczne Zaburzenia libido
Zaburzenia
nastroju
Objawy lękowe
Depresja
Obniżony nastrój
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Zawroty głowy
Zaburzenia oka Nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia naczyniowe Uderzenia gorąca
Nadciśnienie
tętnicze
Zaburzenia żołądka i jelit Nudności
Ból brzucha
Wymioty
Biegunka
Zaparcie
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Trądzik Nadmierne
wypadanie włosów
Nadmierna
potliwość
Wysypka
Łojotok
Świąd
Zapalenie skóry
Zaburzenia nerek i dróg
moczowych
Wielomocz
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
Dyskomfort
w obrębie piersi
Krwotok
maciczny
Krwotok z dróg
rodnych
Bolesne
miesiączkowanie
Brak miesiączki
Zaburzenia
miesiączkowania
Ból w miednicy
Torbiel jajnika
Suchość sromu
i pochwy
Wydzielina z
Torbiel piersi
Dysplazja szyjki
macicy
Mlekotok
Świąd sromu
i pochwy
10
Nieregularne
miesiączki
pochwy
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
Zmęczenie
Obrzęki obwodowe
Badania diagnostyczne Zwiększona masa
ciała
Zwiększona
aktywność
aminotransferaz
Zwiększone stężenie
bilirubiny we krwi
Zwiększona
aktywność
fosfokinazy
kreatyninowej we
krwi
Zwiększona
aktywność gamma-
glutamylotransferazy
Zwiększone stężenie
triglicerydów we
krwi
Zmniejszona masa
ciała
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Dotychczas nie ma doniesień na temat ciężkich, szkodliwych działań po przedawkowaniu. Objawami
przedawkowania mogą być nudności, wymioty i niewielkie krwawienie z dróg rodnych. Nie istnieje
antidotum, a leczenie powinno być objawowe.
Drospirenon jest analogiem spironolaktonu, który ma właściwości przeciwmineralokortykoidowe.
W przypadku przedawkowania należy monitorować stężenie potasu i sodu w surowicy oraz objawy
kwasicy metabolicznej.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego,
progestageny.
Kod ATC: G03AC10
Mechanizm działania
Produkt leczniczy Slinda to pigułka antykoncepcyjna, zawierająca tylko progestagen. Zawiera ona
progestagen – drospirenon, będący pochodną spironolaktonu.
W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje także działanie antyandrogenne oraz niewielkie
działanie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje on działania estrogennego,
11
glukokortykostroidowego ani przeciwglukokortykosteroidowego. Dzięki tym właściwościom profil
farmakologiczny drospirenonu jest zbliżony do naturalnego progesteronu.
Wyniki badań klinicznych wskazują na niewielkie działanie przeciwmineralokortykosteroidowe
złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, zawierających 3 mg drospirenonu i 0,02 mg
etynyloestradiolu, wywołane przez niewielkie właściwości przeciwmineralokortykosteroidowe.
Działanie farmakodynamiczne
Działanie antykoncepcyjne produktu Slinda wynika głównie z hamowania owulacji. Drospirenon
wykazuje silne działanie przeciwgonadotropinowe, hamując stymulację pęcherzyków jajnikowych
i owulację poprzez supresję hormonu luteinizującego (LH). Ponadto, drospirenon wpływa na szyjkę
macicy, zwiększając lepkość śluzu szyjkowego. Drospirenon wywiera również działanie
progestagenne na endometrium, które staje się cieńsze.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Potencjał hamowania owulacji przez produkt Slinda (niemikronizowany drospirenon 4 mg, podawany
codziennie przez 24 dni), oceniono w randomizowanym, otwartym badaniu fazy II, przeprowadzonym
z udziałem 60 zdrowych, młodych kobiet, na podstawie aktywności jajników [wzrost pęcherzyków w
jajnikach, endogenne stężenie estradiolu i progesteronu w surowicy (skala Hooglanda)],
w porównaniu do 0,075 mg dezogestrelu podawanego codziennie przez 28 dni w ciągu dwóch cykli
leczenia. W 1. cyklu leczenia, nie obserwowano owulacji w żadnej z leczonych grup. Natomiast w
cyklu 2., zarówno w grupie stosującej produkt Slinda, jak i w grupie stosującej 0,075 mg dezogestrelu
obserwowano po jednej owulacji.
W badaniu fazy II z udziałem 130 kobiet, zahamowanie owulacji podczas stosowania produktu Slinda
utrzymywało się pomimo czterech planowych opóźnień przyjęcia tabletki o 24 godziny, w dniach 3, 6,
11 i 22.
W dwóch wieloośrodkowych badaniach klinicznych fazy III, przeprowadzonych w Europie, jednym
badaniu jednoramiennym i jednym badaniu kontrolowanym z zastosowaniem dezogestrelu w dawce
0,075 mg, 1596 kobiety stosowały produkt Slinda przez 9 do 13 kolejnych cykli, a 341 kobiet
stosowało dezogestrel przez 9 miesięcy. W zbiorczej analizie tych dwóch badań wyliczono
następujące wskaźniki Pearl’a:
Wskaźnik Pearl’a (18-45 lat), błąd pacjentki + niepowodzenie metody: 0,73 (górna granica 95%
przedziału ufności: 1,43).
Wskaźnik Pearl’a (18-35 lat), błąd pacjentki + niepowodzenie metody: 0,93 (górna granica 95%
przedziału ufności: 1,84).
W jednoramiennym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym fazy III, przeprowadzonym w
39 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, populacja, w której badano skuteczność obejmowała
953 kobiety w wieku ≤35 lat, u których oceniano 5 547 cykli. Podczas tych cykli zgłoszono 17 (1,8%)
ciąż (niezależnie od potwierdzenia w testach ciążowych, wykonywanych z moczu i surowicy, w
ośrodku prowadzącym badanie), a wskaźnik Pearl’a (95% CI) wyniósł 4,0 (2,3, 6,4).
Ocena profilu krwawień
W trwającym 9-miesięcy porównawczym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym, oceniano
zmiany profilu krwawień podczas stosowania w sposób ciągły produktu Slinda, w porównaniu
z dezogestrelem, stosowanym w dawce 0,075 mg.
Wystąpienia krwawienia z odstawienia (zdefiniowanego jako krwawienie rozpoczynające się w ciągu
4 dni podczas stosowania tabletek placebo produktu Slinda i trwające do 8 kolejnych dni), były
najczęstsze w pierwszych cyklach – krwawienie z odstawienia wystąpiło u mniej niż 40% kobiet
stosujących produkt Slinda i częstość ta zmniejszała się w trakcie trwania badania. Po 9 miesiącach
stosowania tabletek, krwawienie z odstawienia odnotowano u mniej niż 20% kobiet stosujących
produkt Slinda.
12
Średnia liczba dni, podczas których występowało krwawienie i (lub) plamienie w grupie stosującej
produkt Slinda w porównaniu z grupą stosującą dezogestrel podczas cykli 2.-4. wynosiła odpowiednio
13,1 ± 13,0 vs. 16,9 ± 16,9. Średnia liczba dni podczas których występowało krwawienie i (lub)
plamienie podczas cykli 7.-9. wynosiła odpowiednio 9,7 ± 10,4 vs. 10,8 ± 13,3.
W tym samym badaniu odsetek pacjentek bez krwawienia i (lub) plamienia (brak miesiączki) podczas
cykli 2.-4. wynosił 20,1% dla grupy stosującej produkt Slinda i 13,5% dla grupy otrzymującej
dezogestrel. Odsetek pacjentek z brakiem miesiączki zwiększał się w cyklach 7.-9. do 26,7% w grupie
stosującej produkt Slinda i do 32,1% w grupie otrzymującej dezogestrel.
Liczba pacjentek, u których wystąpiło przedłużone krwawienie (>10 kolejnych dni) w grupie
stosującej produkt Slinda, w porównaniu do grupy otrzymującej dezogestrel wynosiła odpowiednio
18,1% i 26,1% w cyklach 2.-4. i odpowiednio 9,1% i 16,7% w cyklach 7.-9.
Odsetek pacjentek, które przerwały udział w badaniu z powodu działań niepożądanych związanych
z krwawieniami, wyniósł 3,3% w grupie stosującej produkt Slinda i 6,6% w grupie otrzymującej
dezogestrel.
Dzieci i młodzież
Badanie III fazy z udziałem 103 nastolatek przeprowadzono w Europie w celu oceny tolerancji,
bezpieczeństwa i akceptowalności stosowania produktu Slinda. Badanie obejmowało 6 cykli
podstawowych i 7 cykli dodatkowych (faza przedłużona badania), łącznie 13 cykli. Produkt Slinda był
dobrze tolerowany i akceptowany przez badane osoby.
Oceniono również profil krwawień podczas stosowania produktu Slinda i, ogólnie, uzyskane wyniki
były podobne do wyników badań fazy III prowadzonych u dorosłych. Stosowanie produktu Slinda
było związane ze zmniejszeniem odsetka uczestników badania, u których występowały krwawienia
lub plamienia w czasie badania.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Drospirenon podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Po jednokrotnym zażyciu,
maksymalne stężenie substancji czynnej produktu Slinda w osoczu wynoszące około 28 ng/ml
występuje po około 3-4 godzinach. Jednoczesne spożywanie pokarmu nie ma wpływu na wchłanianie
drospirenonu.
Farmakokinetykę produktu leczniczego Slinda po podaniu dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych
badano w porównaniu z produktem znajdującym się w obrocie, zawierającym 3 mg mikronizowanego
drospirenonu w skojarzeniu z etynyloestradiolem. Po podaniu wielokrotnym względna biodostępność
produktu leczniczego Slinda wyniosła 76,51% dla AUCt,ss. Współczynnik kumulacji wyrażony jako
Rac (AUC) wynosił 1,9256, podczas gdy dla złożonego produktu leczniczego wynosił 2,7684. Dane te
wskazują, że całkowita ekspozycja na drospirenon w cyklu trwającym 28 dni jest mniejsza w
przypadku produktu Slinda, w porównaniu do produktu złożonego znajdującego się w obrocie.
Dystrybucja
Drospirenon wiąże się z albuminami osocza w 95% do 97% i nie wiąże się z globuliną wiążącą
hormony płciowe (SHBG), ani globuliną wiążącą kortykosteroidy (CBG). Średnia pozorna objętość
dystrybucji drospirenonu wynosi około 4 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon jest szybko metabolizowany po podaniu doustnym. Dwa główne, farmakologicznie
nieczynne metabolity w osoczu to kwasowa postać drospirenonu, powstająca na skutek otwarcia
pierścienia laktonowego oraz 3-siarczan 4,5-dihydrodrospirenonu; oba powstają bez udziału układu
enzymatycznego cytochromu P450. Drospirenon podlega również metabolizmowi oksydacyjnemu,
katalizowanemu przez izoenzym CYP3A4.
5
antykoncepcyjnego. Rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat i w związku z tym,
większa liczba diagnoz raka piersi u kobiet stosujących obecnie lub ostatnio złożone doustne produkty
antykoncepcyjne jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczają
dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne
produkty antykoncepcyjne, działaniem biologicznym złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych lub połączeniem obu tych czynników. Zdiagnozowane przypadki raka piersi
u kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne, wykazują większe prawdopodobieństwo
zmian mniej zaawansowanych klinicznie w porównaniu do przypadków u kobiet, które nigdy nie
stosowały doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Ryzyko zdiagnozowania raka piersi u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające wyłącznie
progestagen jest prawdopodobnie zbliżone do ryzyka występującego u kobiet stosujących złożone
doustne produkty antykoncepcyjne. Jednak w przypadku produktów zawierających wyłącznie
progestagen, dowody pochodzą ze znacznie mniejszej populacji pacjentek, a zatem są mniej
jednoznaczne niż w przypadku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Inne nowotwory
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej – nowotworów złośliwych. W pojedynczych
przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do
jamy brzusznej. Dlatego, w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej, w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę
nowotwór wątroby.
Ciąża pozamaciczna
Zapobieganie ciążom pozamacicznym za pomocą tradycyjnych tabletek antykoncepcyjnych,
zawierających tylko progestagen, nie jest tak skuteczne, jak stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych, co ma związek z częstym występowaniem owulacji podczas
stosowania tabletek zawierających tylko progestagen. Pomimo tego, że produkt Slinda hamuje
owulację, należy wziąć pod uwagę ciążę pozamaciczną podczas rozpoznania różnicowego, jeśli
u pacjentki wystąpi brak miesiączki lub ból w jamie brzusznej.
Czynność wątroby
W przypadku wystąpienia żółtaczki, należy przerwać stosowanie produktu Slinda. Hormony
steroidowe mogą być słabo metabolizowane u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby. Ostre lub
przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania produktu Slinda, do
czasu kiedy parametry czynności wątroby nie powrócą do normy, a związek przyczynowy między
stosowaniem produktu Slinda a zaburzeniami czynności wątroby zostanie wykluczony.
Cukrzyca
Mimo, że progestageny mogą mieć wpływ na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to
nie ma danych świadczących o konieczności zmiany schematu dawkowania u pacjentek z cukrzycą,
stosujących tabletki zawierające tylko progestagen, takie jak produkt Slinda. Niemniej jednak,
pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować w pierwszych miesiącach stosowania produktu.
Szczególnie uważnie należy obserwować pacjentki z cukrzycą ze zmianami w naczyniach
krwionośnych.
Inne stany
Jeśli podczas stosowania produktu Slinda wystąpi utrzymujące się nadciśnienie tętnicze lub znaczne
zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące odpowiednio na leki przeciwnadciśnieniowe, należy
rozważyć zaprzestanie stosowania produktu leczniczego Slinda.
Podobnie jak w przypadku innych doustnych produktów antykoncepcyjnych, sporadycznie może
wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do
występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe
podczas stosowania produktu leczniczego Slinda.
6
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Podczas ciąży i podczas stosowania produktów leczniczych zawierających steroidowe hormony
płciowe obserwowano następujące objawy, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem
progestagenów: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, tworzenie się kamieni żółciowych,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama,
opryszczka ciężarnych, ubytek słuchu związany z otosklerozą, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).
Każda biała, aktywna tabletka tego produktu leczniczego zawiera 17,50 mg laktozy, każda zielona
tabletka placebo zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Lek nie powinien być
stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Badanie lekarskie / konsultacja lekarska
Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Slinda po raz pierwszy lub po przerwie w jego
stosowaniu, należy przeprowadzić dokładny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i wykluczyć
ciążę. Należy zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie lekarskie mając na uwadze
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) i ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Lekarz powinien poinformować
pacjentkę, aby uważnie zapoznała się z treścią ulotki i zastosowała do podanych w niej zaleceń.
Częstość wykonywania badań i ich rodzaj należy dobierać indywidualnie dla każdej pacjentki, na
podstawie ustalonych schematów postępowania.
Należy poinformować kobietę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych hamujących owulację, w tym
produktu Slinda, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (patrz punkt 5.1).
Jeżeli krwawienia są bardzo częste i nieregularne, należy rozważyć zastosowanie innej metody
antykoncepcyjnej. Jeśli objawy utrzymują się, należy wykluczyć organiczną przyczynę zmian.
Postępowanie w przypadku braku miesiączki podczas stosowania tego produktu zależy od tego, czy
tabletki były stosowane zgodnie z instrukcjami czy też nie, i może obejmować wykonanie testu
ciążowego.
Stosowanie produktu należy przerwać w przypadku stwierdzenia ciąży.
Zmniejszona skuteczność
Skuteczność produktów antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych
(patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
na stężenie białek (nośnikowych) w surowicy, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji
lipidowych i (lub) lipoproteinowych, na parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry
krzepnięcia i fibrynolizy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Slinda
7
Mogą wystąpić interakcje pomiędzy produktem Slinda i innymi produktami leczniczymi indukującymi
enzymy mikrosomalne. Może to prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych
i powodować wystąpienie krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Indukcja enzymatyczna może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną, oprócz produktu zawierającego
tylko progestagen. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem
leczniczym indukującym enzymy oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie to trwa po zakończeniu przyjmowania tabletek aktywnych z bieżącego opakowania
produktu zawierającego tylko progestagen, należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć przyjmowanie
tabletek z następnego opakowania.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca
się stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.
W literaturze opisano następujące interakcje (głównie ze złożonymi produktami antykoncepcyjnymi,
ale czasami także z produktami antykoncepcyjnymi zawierającymi tylko progestagen).
Substancje zwiększające klirens złożonych produktów leczniczych antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność antykoncepcyjna poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bozentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna i produkty lecznicze
stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie, jak rytonawir, newirapina i efawirenz,
i prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat oraz produkty
zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens hormonalnych produktów leczniczych antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania z hormonami płciowymi, wiele skojarzeń inhibitorów proteazy
HIV (np. rytonawir, nelfinawir) oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (np.
newirapina, efawirenz) i (lub) skojarzeń z produktami leczniczymi stosowanymi w zakażeniach
wirusem HCV (np. boceprewir, telaprewir), może zwiększać lub zmniejszać stężenie progestagenów
w osoczu. W niektórych przypadkach efekt netto tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych
w zakażeniach HIV/HCV, w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z nimi
zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety podczas leczenia inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową,
mechaniczną metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (inhibitory enzymów):
Nie jest znane potencjalne, kliniczne znaczenie interakcji z inhibitorami enzymów.
Jednoczesne podawanie silnych lub umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak azolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol), werapamil, antybiotyki
makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem lub sok grapefruitowy może zwiększać
stężenie progestagenów w osoczu.
Wpływ produktu leczniczego Slinda na inne produkty lecznicze:
8
Hormonalne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. W związku z tym, ich stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą ulec zwiększeniu (np.
cyklosporyna) albo zmniejszeniu (np. lamotrygina).
Na podstawie badań in vitro i badań interakcji in vivo u ochotniczek stosujących jako substrat
znacznikowy omeprazol, symwastatynę i midazolam, klinicznie istotna interakcja drospirenonu
z innymi substancjami czynnymi metabolizowanymi za pośrednictwem cytochromu P450 jest mało
prawdopodobna.
Interakcje farmakodynamiczne
Opublikowane dane nie wykazały znaczącego wpływu jednoczesnego stosowania u pacjentów bez
niewydolności nerek drospirenonu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ) na stężenie potasu w surowicy. Nie badano jednoczesnego
stosowania produktu leczniczego Slinda z antagonistami aldosteronu lub lekami moczopędnymi
oszczędzającymi potas. W takich przypadkach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy
podczas pierwszego cyklu leczenia (patrz punkt 4.4).
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Stosowanie produktu leczniczego Slinda jest przeciwwskazane w czasie ciąży.
W przypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania produktu Slinda, należy przerwać stosowanie
tego leku.
Badania epidemiologiczne nie wykazały ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci
urodzonych przez kobiety, które stosowały drospirenon przed ciążą, ani działania teratogennego, gdy
drospirenon był nieumyślnie stosowany w czasie ciąży.
Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Na podstawie
danych pochodzących z badań na zwierzętach, nie można wykluczyć wystąpienia działań
niepożądanych wynikających z właściwości hormonalnych substancji czynnej.
Karmienie piersią
Niewielkie ilości drospirenonu przenikają do mleka ludzkiego. Dobowa ilość drospirenonu, który
dziecko pobiera z mlekiem wynosi <1% dawki zażytej przez matkę. W związku z tym, w przypadku
stosowania produktu Slinda w dawkach terapeutycznych nie przewiduje się wpływu na noworodki
i (lub) niemowlęta karmione piersią. Na podstawie dostępnych danych, produkt Slinda może być
stosowany podczas laktacji.
Płodność
Produkt leczniczy Slinda jest wskazany w celu zapobiegania ciąży.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Slinda na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn u kobiet
stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne.
4.8 Działania niepożądane
Zaburzenia miesiączkowania są działaniami niepożądanymi często zgłaszanymi w badaniach
klinicznych (patrz punkt 5.1).
9
W długoterminowych badaniach klinicznych, trwających więcej niż 9 cykli leczenia drospirenonem
(u 2 700 kobiet), najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: trądzik (3,8%), krwotok
maciczny (2,9%), ból głowy (2,7%) i ból piersi (2,2 %).
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
Działania niepożądane zgłaszane w krótko- i długoterminowych badaniach klinicznych produktu
leczniczego Slinda wymieniono w poniższej tabeli.
Wszystkie działania niepożądane są uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów oraz
częstości ich występowania: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często
(≥ 1/1 000 do <1/ 100), rzadko (≥ 1/10 000 do <1/1 000).
Klasyfikacja układów
i narządów (MedDRA
wersja 17.1)
Często Niezbyt często Rzadko
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
Zakażenia pochwy
Nowotwory łagodne,
złośliwe i nieokreślone
Mięśniak gładki
macicy
Zaburzenia krwi i układu
chłonnego
Niedokrwistość
Zaburzenia układu
immunologicznego
Nadwrażliwość
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
Zaburzenia apetytu
Hiperkaliemia
Zaburzenia psychiczne Zaburzenia libido
Zaburzenia
nastroju
Objawy lękowe
Depresja
Obniżony nastrój
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Zawroty głowy
Zaburzenia oka Nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia naczyniowe Uderzenia gorąca
Nadciśnienie
tętnicze
Zaburzenia żołądka i jelit Nudności
Ból brzucha
Wymioty
Biegunka
Zaparcie
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Trądzik Nadmierne
wypadanie włosów
Nadmierna
potliwość
Wysypka
Łojotok
Świąd
Zapalenie skóry
Zaburzenia nerek i dróg
moczowych
Wielomocz
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
Dyskomfort
w obrębie piersi
Krwotok
maciczny
Krwotok z dróg
rodnych
Bolesne
miesiączkowanie
Brak miesiączki
Zaburzenia
miesiączkowania
Ból w miednicy
Torbiel jajnika
Suchość sromu
i pochwy
Wydzielina z
Torbiel piersi
Dysplazja szyjki
macicy
Mlekotok
Świąd sromu
i pochwy
10
Nieregularne
miesiączki
pochwy
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
Zmęczenie
Obrzęki obwodowe
Badania diagnostyczne Zwiększona masa
ciała
Zwiększona
aktywność
aminotransferaz
Zwiększone stężenie
bilirubiny we krwi
Zwiększona
aktywność
fosfokinazy
kreatyninowej we
krwi
Zwiększona
aktywność gamma-
glutamylotransferazy
Zwiększone stężenie
triglicerydów we
krwi
Zmniejszona masa
ciała
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Dotychczas nie ma doniesień na temat ciężkich, szkodliwych działań po przedawkowaniu. Objawami
przedawkowania mogą być nudności, wymioty i niewielkie krwawienie z dróg rodnych. Nie istnieje
antidotum, a leczenie powinno być objawowe.
Drospirenon jest analogiem spironolaktonu, który ma właściwości przeciwmineralokortykoidowe.
W przypadku przedawkowania należy monitorować stężenie potasu i sodu w surowicy oraz objawy
kwasicy metabolicznej.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego,
progestageny.
Kod ATC: G03AC10
Mechanizm działania
Produkt leczniczy Slinda to pigułka antykoncepcyjna, zawierająca tylko progestagen. Zawiera ona
progestagen – drospirenon, będący pochodną spironolaktonu.
W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje także działanie antyandrogenne oraz niewielkie
działanie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje on działania estrogennego,
11
glukokortykostroidowego ani przeciwglukokortykosteroidowego. Dzięki tym właściwościom profil
farmakologiczny drospirenonu jest zbliżony do naturalnego progesteronu.
Wyniki badań klinicznych wskazują na niewielkie działanie przeciwmineralokortykosteroidowe
złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, zawierających 3 mg drospirenonu i 0,02 mg
etynyloestradiolu, wywołane przez niewielkie właściwości przeciwmineralokortykosteroidowe.
Działanie farmakodynamiczne
Działanie antykoncepcyjne produktu Slinda wynika głównie z hamowania owulacji. Drospirenon
wykazuje silne działanie przeciwgonadotropinowe, hamując stymulację pęcherzyków jajnikowych
i owulację poprzez supresję hormonu luteinizującego (LH). Ponadto, drospirenon wpływa na szyjkę
macicy, zwiększając lepkość śluzu szyjkowego. Drospirenon wywiera również działanie
progestagenne na endometrium, które staje się cieńsze.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Potencjał hamowania owulacji przez produkt Slinda (niemikronizowany drospirenon 4 mg, podawany
codziennie przez 24 dni), oceniono w randomizowanym, otwartym badaniu fazy II, przeprowadzonym
z udziałem 60 zdrowych, młodych kobiet, na podstawie aktywności jajników [wzrost pęcherzyków w
jajnikach, endogenne stężenie estradiolu i progesteronu w surowicy (skala Hooglanda)],
w porównaniu do 0,075 mg dezogestrelu podawanego codziennie przez 28 dni w ciągu dwóch cykli
leczenia. W 1. cyklu leczenia, nie obserwowano owulacji w żadnej z leczonych grup. Natomiast w
cyklu 2., zarówno w grupie stosującej produkt Slinda, jak i w grupie stosującej 0,075 mg dezogestrelu
obserwowano po jednej owulacji.
W badaniu fazy II z udziałem 130 kobiet, zahamowanie owulacji podczas stosowania produktu Slinda
utrzymywało się pomimo czterech planowych opóźnień przyjęcia tabletki o 24 godziny, w dniach 3, 6,
11 i 22.
W dwóch wieloośrodkowych badaniach klinicznych fazy III, przeprowadzonych w Europie, jednym
badaniu jednoramiennym i jednym badaniu kontrolowanym z zastosowaniem dezogestrelu w dawce
0,075 mg, 1596 kobiety stosowały produkt Slinda przez 9 do 13 kolejnych cykli, a 341 kobiet
stosowało dezogestrel przez 9 miesięcy. W zbiorczej analizie tych dwóch badań wyliczono
następujące wskaźniki Pearl’a:
Wskaźnik Pearl’a (18-45 lat), błąd pacjentki + niepowodzenie metody: 0,73 (górna granica 95%
przedziału ufności: 1,43).
Wskaźnik Pearl’a (18-35 lat), błąd pacjentki + niepowodzenie metody: 0,93 (górna granica 95%
przedziału ufności: 1,84).
W jednoramiennym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym fazy III, przeprowadzonym w
39 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, populacja, w której badano skuteczność obejmowała
953 kobiety w wieku ≤35 lat, u których oceniano 5 547 cykli. Podczas tych cykli zgłoszono 17 (1,8%)
ciąż (niezależnie od potwierdzenia w testach ciążowych, wykonywanych z moczu i surowicy, w
ośrodku prowadzącym badanie), a wskaźnik Pearl’a (95% CI) wyniósł 4,0 (2,3, 6,4).
Ocena profilu krwawień
W trwającym 9-miesięcy porównawczym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym, oceniano
zmiany profilu krwawień podczas stosowania w sposób ciągły produktu Slinda, w porównaniu
z dezogestrelem, stosowanym w dawce 0,075 mg.
Wystąpienia krwawienia z odstawienia (zdefiniowanego jako krwawienie rozpoczynające się w ciągu
4 dni podczas stosowania tabletek placebo produktu Slinda i trwające do 8 kolejnych dni), były
najczęstsze w pierwszych cyklach – krwawienie z odstawienia wystąpiło u mniej niż 40% kobiet
stosujących produkt Slinda i częstość ta zmniejszała się w trakcie trwania badania. Po 9 miesiącach
stosowania tabletek, krwawienie z odstawienia odnotowano u mniej niż 20% kobiet stosujących
produkt Slinda.
12
Średnia liczba dni, podczas których występowało krwawienie i (lub) plamienie w grupie stosującej
produkt Slinda w porównaniu z grupą stosującą dezogestrel podczas cykli 2.-4. wynosiła odpowiednio
13,1 ± 13,0 vs. 16,9 ± 16,9. Średnia liczba dni podczas których występowało krwawienie i (lub)
plamienie podczas cykli 7.-9. wynosiła odpowiednio 9,7 ± 10,4 vs. 10,8 ± 13,3.
W tym samym badaniu odsetek pacjentek bez krwawienia i (lub) plamienia (brak miesiączki) podczas
cykli 2.-4. wynosił 20,1% dla grupy stosującej produkt Slinda i 13,5% dla grupy otrzymującej
dezogestrel. Odsetek pacjentek z brakiem miesiączki zwiększał się w cyklach 7.-9. do 26,7% w grupie
stosującej produkt Slinda i do 32,1% w grupie otrzymującej dezogestrel.
Liczba pacjentek, u których wystąpiło przedłużone krwawienie (>10 kolejnych dni) w grupie
stosującej produkt Slinda, w porównaniu do grupy otrzymującej dezogestrel wynosiła odpowiednio
18,1% i 26,1% w cyklach 2.-4. i odpowiednio 9,1% i 16,7% w cyklach 7.-9.
Odsetek pacjentek, które przerwały udział w badaniu z powodu działań niepożądanych związanych
z krwawieniami, wyniósł 3,3% w grupie stosującej produkt Slinda i 6,6% w grupie otrzymującej
dezogestrel.
Dzieci i młodzież
Badanie III fazy z udziałem 103 nastolatek przeprowadzono w Europie w celu oceny tolerancji,
bezpieczeństwa i akceptowalności stosowania produktu Slinda. Badanie obejmowało 6 cykli
podstawowych i 7 cykli dodatkowych (faza przedłużona badania), łącznie 13 cykli. Produkt Slinda był
dobrze tolerowany i akceptowany przez badane osoby.
Oceniono również profil krwawień podczas stosowania produktu Slinda i, ogólnie, uzyskane wyniki
były podobne do wyników badań fazy III prowadzonych u dorosłych. Stosowanie produktu Slinda
było związane ze zmniejszeniem odsetka uczestników badania, u których występowały krwawienia
lub plamienia w czasie badania.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Drospirenon podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Po jednokrotnym zażyciu,
maksymalne stężenie substancji czynnej produktu Slinda w osoczu wynoszące około 28 ng/ml
występuje po około 3-4 godzinach. Jednoczesne spożywanie pokarmu nie ma wpływu na wchłanianie
drospirenonu.
Farmakokinetykę produktu leczniczego Slinda po podaniu dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych
badano w porównaniu z produktem znajdującym się w obrocie, zawierającym 3 mg mikronizowanego
drospirenonu w skojarzeniu z etynyloestradiolem. Po podaniu wielokrotnym względna biodostępność
produktu leczniczego Slinda wyniosła 76,51% dla AUCt,ss. Współczynnik kumulacji wyrażony jako
Rac (AUC) wynosił 1,9256, podczas gdy dla złożonego produktu leczniczego wynosił 2,7684. Dane te
wskazują, że całkowita ekspozycja na drospirenon w cyklu trwającym 28 dni jest mniejsza w
przypadku produktu Slinda, w porównaniu do produktu złożonego znajdującego się w obrocie.
Dystrybucja
Drospirenon wiąże się z albuminami osocza w 95% do 97% i nie wiąże się z globuliną wiążącą
hormony płciowe (SHBG), ani globuliną wiążącą kortykosteroidy (CBG). Średnia pozorna objętość
dystrybucji drospirenonu wynosi około 4 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon jest szybko metabolizowany po podaniu doustnym. Dwa główne, farmakologicznie
nieczynne metabolity w osoczu to kwasowa postać drospirenonu, powstająca na skutek otwarcia
pierścienia laktonowego oraz 3-siarczan 4,5-dihydrodrospirenonu; oba powstają bez udziału układu
enzymatycznego cytochromu P450. Drospirenon podlega również metabolizmowi oksydacyjnemu,
katalizowanemu przez izoenzym CYP3A4.
13
In vitro drospirenon w stopniu słabym do umiarkowanego hamuje enzymy cytochromu P450
CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Eliminacja
Po podaniu doustnym, stężenie drospirenonu w osoczu zmniejsza się, a końcowy okres półtrwania
wynosi 32 godziny.
Klirens metaboliczny drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenon jest
wydalany w postaci niezmienionej tylko w śladowych ilościach. Metabolity drospirenonu są wydalane
z kałem i moczem w stosunku około 1,2 do 1,4.
Liniowość lub nieliniowość
Po podaniu pojedynczych dawek wynoszących od 1 mg do 10 mg, farmakokinetyka podanego
doustnie drospirenonu jest proporcjonalna do dawki.
Stan stacjonarny
Podczas cyklu stosowania maksymalne stężenie drospirenonu w stanie stacjonarnym w osoczu,
wynoszące około 40 ng/ml występuje po około 7 dniach stosowania. Stężenie drospirenonu w osoczu
podlega kumulacji o współczynniku wynoszącym około 2, będącym ilorazem współczynnika
końcowego okresu półtrwania oraz odstępu czasu pomiędzy przyjęciem kolejnych dawek.
Szczególne grupy pacjentów
Zaburzenia czynności nerek
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ zaburzeń czynności nerek na farmakokinetykę
produktu leczniczego Slinda. Jednakże stężenia drospirenonu w osoczu w stanie stacjonarnym
u kobiet z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny CL cr, 50-80 ml/min),
stosujących doustne środki antykoncepcyjne zawierające drospirenon były porównywalne
z wartościami występującymi u kobiet z prawidłową czynnością nerek. Stężenia drospirenonu
w surowicy były średnio o 37% większe u kobiet z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek
(CL cr , 30-50 ml/min), w porównaniu z kobietami z prawidłową czynnością nerek. Drospirenon był
dobrze tolerowane przez kobiety z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek.
Stosowanie drospirenonu nie wykazało klinicznie istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy.
Zaburzenia czynności wątroby
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ chorób wątroby na farmakokinetykę produktu
leczniczego Slinda. Jednak hormony steroidowe mogą być gorzej metabolizowane u kobiet
z zaburzoną czynnością wątroby.
W badaniu z udziałem ochotniczek stosujących złożone, doustne produkty antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, po podaniu doustnym pojedynczej dawki, klirens (CL/F) był zmniejszony
o mniej więcej 50% u osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, w porównaniu z tymi
z prawidłową czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu u ochotniczek
z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie miało wpływu na powstanie różnic w stężeniu
potasu w surowicy. Nawet w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz jednoczesnego leczenia
spironolaktonem (dwa czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii) nie zaobserwowano zwiększenia
stężenia potasu w surowicy powyżej górnej granicy normy. Można więc wnioskować, że drospirenon
jest dobrze tolerowany przez pacjentki z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności
wątroby (stopień B w skali Childa-Pugha).
Grupy etniczne
14
Nie zaobserwowano klinicznie istotnych różnic w farmakokinetyce drospirenonu pomiędzy kobietami
pochodzącymi z Japonii i kobietami rasy kaukaskiej.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu nie wykraczało
poza znane działanie farmakologiczne. W analizie szkodliwego wpływu na reprodukcję stwierdzono,
że działanie toksyczne wobec zarodków i płodów u zwierząt jest specyficzne dla każdego gatunku.
Przy narażeniach na dawki drospirenonu większych, niż występujące u osób stosujących drospirenon,
zaobserwowano wpływ na różnicowanie płciowe płodów szczurów, ale nie obserwowano tego
działania u małp.
Badania oceny ryzyka dla środowiska wykazały, że drospirenon może stanowić zagrożenie dla
środowiska wodnego, ponieważ wpływ na reprodukcję u ryb był widoczny przy stężeniach 0,087 ug/l
(LOEC) (Patrz punkt 6.6).
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Białe tabletki powlekane, aktywne:
Rdzeń tabletki:
Celuloza mikrokrystaliczna
Laktoza
Krzemionka koloidalna, bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 3350
Talk
Zielone tabletki powlekane placebo:
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Powidon K-30
Krzemionka koloidalna, bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Hypromeloza 2910
Triacetyna
Polisorbat 80
Tytanu dwutlenek (E 171)
Indygotyna, lak (E 132)
Żelaza tlenek żółty (E172)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
6
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Podczas ciąży i podczas stosowania produktów leczniczych zawierających steroidowe hormony
płciowe obserwowano następujące objawy, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem
progestagenów: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci, tworzenie się kamieni żółciowych,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama,
opryszczka ciężarnych, ubytek słuchu związany z otosklerozą, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).
Każda biała, aktywna tabletka tego produktu leczniczego zawiera 17,50 mg laktozy, każda zielona
tabletka placebo zawiera 52,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Lek nie powinien być
stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Badanie lekarskie / konsultacja lekarska
Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Slinda po raz pierwszy lub po przerwie w jego
stosowaniu, należy przeprowadzić dokładny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i wykluczyć
ciążę. Należy zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i przeprowadzić badanie lekarskie mając na uwadze
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) i ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Lekarz powinien poinformować
pacjentkę, aby uważnie zapoznała się z treścią ulotki i zastosowała do podanych w niej zaleceń.
Częstość wykonywania badań i ich rodzaj należy dobierać indywidualnie dla każdej pacjentki, na
podstawie ustalonych schematów postępowania.
Należy poinformować kobietę, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych hamujących owulację, w tym
produktu Slinda, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (patrz punkt 5.1).
Jeżeli krwawienia są bardzo częste i nieregularne, należy rozważyć zastosowanie innej metody
antykoncepcyjnej. Jeśli objawy utrzymują się, należy wykluczyć organiczną przyczynę zmian.
Postępowanie w przypadku braku miesiączki podczas stosowania tego produktu zależy od tego, czy
tabletki były stosowane zgodnie z instrukcjami czy też nie, i może obejmować wykonanie testu
ciążowego.
Stosowanie produktu należy przerwać w przypadku stwierdzenia ciąży.
Zmniejszona skuteczność
Skuteczność produktów antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych
(patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na wyniki niektórych badań
laboratoryjnych, w tym na parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek,
na stężenie białek (nośnikowych) w surowicy, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcji
lipidowych i (lub) lipoproteinowych, na parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry
krzepnięcia i fibrynolizy.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Slinda
7
Mogą wystąpić interakcje pomiędzy produktem Slinda i innymi produktami leczniczymi indukującymi
enzymy mikrosomalne. Może to prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych
i powodować wystąpienie krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Indukcja enzymatyczna może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę antykoncepcyjną, oprócz produktu zawierającego
tylko progestagen. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem
leczniczym indukującym enzymy oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie to trwa po zakończeniu przyjmowania tabletek aktywnych z bieżącego opakowania
produktu zawierającego tylko progestagen, należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć przyjmowanie
tabletek z następnego opakowania.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca
się stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcyjnej.
W literaturze opisano następujące interakcje (głównie ze złożonymi produktami antykoncepcyjnymi,
ale czasami także z produktami antykoncepcyjnymi zawierającymi tylko progestagen).
Substancje zwiększające klirens złożonych produktów leczniczych antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność antykoncepcyjna poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bozentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna i produkty lecznicze
stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie, jak rytonawir, newirapina i efawirenz,
i prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina, oksykarbazepina, topiramat oraz produkty
zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens hormonalnych produktów leczniczych antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania z hormonami płciowymi, wiele skojarzeń inhibitorów proteazy
HIV (np. rytonawir, nelfinawir) oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (np.
newirapina, efawirenz) i (lub) skojarzeń z produktami leczniczymi stosowanymi w zakażeniach
wirusem HCV (np. boceprewir, telaprewir), może zwiększać lub zmniejszać stężenie progestagenów
w osoczu. W niektórych przypadkach efekt netto tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych
w zakażeniach HIV/HCV, w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z nimi
zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety podczas leczenia inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową,
mechaniczną metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (inhibitory enzymów):
Nie jest znane potencjalne, kliniczne znaczenie interakcji z inhibitorami enzymów.
Jednoczesne podawanie silnych lub umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak azolowe leki
przeciwgrzybicze (np. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, worykonazol), werapamil, antybiotyki
makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem lub sok grapefruitowy może zwiększać
stężenie progestagenów w osoczu.
Wpływ produktu leczniczego Slinda na inne produkty lecznicze:
8
Hormonalne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. W związku z tym, ich stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą ulec zwiększeniu (np.
cyklosporyna) albo zmniejszeniu (np. lamotrygina).
Na podstawie badań in vitro i badań interakcji in vivo u ochotniczek stosujących jako substrat
znacznikowy omeprazol, symwastatynę i midazolam, klinicznie istotna interakcja drospirenonu
z innymi substancjami czynnymi metabolizowanymi za pośrednictwem cytochromu P450 jest mało
prawdopodobna.
Interakcje farmakodynamiczne
Opublikowane dane nie wykazały znaczącego wpływu jednoczesnego stosowania u pacjentów bez
niewydolności nerek drospirenonu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ) na stężenie potasu w surowicy. Nie badano jednoczesnego
stosowania produktu leczniczego Slinda z antagonistami aldosteronu lub lekami moczopędnymi
oszczędzającymi potas. W takich przypadkach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy
podczas pierwszego cyklu leczenia (patrz punkt 4.4).
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Stosowanie produktu leczniczego Slinda jest przeciwwskazane w czasie ciąży.
W przypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania produktu Slinda, należy przerwać stosowanie
tego leku.
Badania epidemiologiczne nie wykazały ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci
urodzonych przez kobiety, które stosowały drospirenon przed ciążą, ani działania teratogennego, gdy
drospirenon był nieumyślnie stosowany w czasie ciąży.
Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Na podstawie
danych pochodzących z badań na zwierzętach, nie można wykluczyć wystąpienia działań
niepożądanych wynikających z właściwości hormonalnych substancji czynnej.
Karmienie piersią
Niewielkie ilości drospirenonu przenikają do mleka ludzkiego. Dobowa ilość drospirenonu, który
dziecko pobiera z mlekiem wynosi <1% dawki zażytej przez matkę. W związku z tym, w przypadku
stosowania produktu Slinda w dawkach terapeutycznych nie przewiduje się wpływu na noworodki
i (lub) niemowlęta karmione piersią. Na podstawie dostępnych danych, produkt Slinda może być
stosowany podczas laktacji.
Płodność
Produkt leczniczy Slinda jest wskazany w celu zapobiegania ciąży.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Slinda na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn u kobiet
stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne.
4.8 Działania niepożądane
Zaburzenia miesiączkowania są działaniami niepożądanymi często zgłaszanymi w badaniach
klinicznych (patrz punkt 5.1).
9
W długoterminowych badaniach klinicznych, trwających więcej niż 9 cykli leczenia drospirenonem
(u 2 700 kobiet), najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: trądzik (3,8%), krwotok
maciczny (2,9%), ból głowy (2,7%) i ból piersi (2,2 %).
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
Działania niepożądane zgłaszane w krótko- i długoterminowych badaniach klinicznych produktu
leczniczego Slinda wymieniono w poniższej tabeli.
Wszystkie działania niepożądane są uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów oraz
częstości ich występowania: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często
(≥ 1/1 000 do <1/ 100), rzadko (≥ 1/10 000 do <1/1 000).
Klasyfikacja układów
i narządów (MedDRA
wersja 17.1)
Często Niezbyt często Rzadko
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
Zakażenia pochwy
Nowotwory łagodne,
złośliwe i nieokreślone
Mięśniak gładki
macicy
Zaburzenia krwi i układu
chłonnego
Niedokrwistość
Zaburzenia układu
immunologicznego
Nadwrażliwość
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
Zaburzenia apetytu
Hiperkaliemia
Zaburzenia psychiczne Zaburzenia libido
Zaburzenia
nastroju
Objawy lękowe
Depresja
Obniżony nastrój
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Zawroty głowy
Zaburzenia oka Nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia naczyniowe Uderzenia gorąca
Nadciśnienie
tętnicze
Zaburzenia żołądka i jelit Nudności
Ból brzucha
Wymioty
Biegunka
Zaparcie
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Trądzik Nadmierne
wypadanie włosów
Nadmierna
potliwość
Wysypka
Łojotok
Świąd
Zapalenie skóry
Zaburzenia nerek i dróg
moczowych
Wielomocz
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
Dyskomfort
w obrębie piersi
Krwotok
maciczny
Krwotok z dróg
rodnych
Bolesne
miesiączkowanie
Brak miesiączki
Zaburzenia
miesiączkowania
Ból w miednicy
Torbiel jajnika
Suchość sromu
i pochwy
Wydzielina z
Torbiel piersi
Dysplazja szyjki
macicy
Mlekotok
Świąd sromu
i pochwy
10
Nieregularne
miesiączki
pochwy
Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania
Zmęczenie
Obrzęki obwodowe
Badania diagnostyczne Zwiększona masa
ciała
Zwiększona
aktywność
aminotransferaz
Zwiększone stężenie
bilirubiny we krwi
Zwiększona
aktywność
fosfokinazy
kreatyninowej we
krwi
Zwiększona
aktywność gamma-
glutamylotransferazy
Zwiększone stężenie
triglicerydów we
krwi
Zmniejszona masa
ciała
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Dotychczas nie ma doniesień na temat ciężkich, szkodliwych działań po przedawkowaniu. Objawami
przedawkowania mogą być nudności, wymioty i niewielkie krwawienie z dróg rodnych. Nie istnieje
antidotum, a leczenie powinno być objawowe.
Drospirenon jest analogiem spironolaktonu, który ma właściwości przeciwmineralokortykoidowe.
W przypadku przedawkowania należy monitorować stężenie potasu i sodu w surowicy oraz objawy
kwasicy metabolicznej.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego,
progestageny.
Kod ATC: G03AC10
Mechanizm działania
Produkt leczniczy Slinda to pigułka antykoncepcyjna, zawierająca tylko progestagen. Zawiera ona
progestagen – drospirenon, będący pochodną spironolaktonu.
W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje także działanie antyandrogenne oraz niewielkie
działanie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje on działania estrogennego,
11
glukokortykostroidowego ani przeciwglukokortykosteroidowego. Dzięki tym właściwościom profil
farmakologiczny drospirenonu jest zbliżony do naturalnego progesteronu.
Wyniki badań klinicznych wskazują na niewielkie działanie przeciwmineralokortykosteroidowe
złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, zawierających 3 mg drospirenonu i 0,02 mg
etynyloestradiolu, wywołane przez niewielkie właściwości przeciwmineralokortykosteroidowe.
Działanie farmakodynamiczne
Działanie antykoncepcyjne produktu Slinda wynika głównie z hamowania owulacji. Drospirenon
wykazuje silne działanie przeciwgonadotropinowe, hamując stymulację pęcherzyków jajnikowych
i owulację poprzez supresję hormonu luteinizującego (LH). Ponadto, drospirenon wpływa na szyjkę
macicy, zwiększając lepkość śluzu szyjkowego. Drospirenon wywiera również działanie
progestagenne na endometrium, które staje się cieńsze.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Potencjał hamowania owulacji przez produkt Slinda (niemikronizowany drospirenon 4 mg, podawany
codziennie przez 24 dni), oceniono w randomizowanym, otwartym badaniu fazy II, przeprowadzonym
z udziałem 60 zdrowych, młodych kobiet, na podstawie aktywności jajników [wzrost pęcherzyków w
jajnikach, endogenne stężenie estradiolu i progesteronu w surowicy (skala Hooglanda)],
w porównaniu do 0,075 mg dezogestrelu podawanego codziennie przez 28 dni w ciągu dwóch cykli
leczenia. W 1. cyklu leczenia, nie obserwowano owulacji w żadnej z leczonych grup. Natomiast w
cyklu 2., zarówno w grupie stosującej produkt Slinda, jak i w grupie stosującej 0,075 mg dezogestrelu
obserwowano po jednej owulacji.
W badaniu fazy II z udziałem 130 kobiet, zahamowanie owulacji podczas stosowania produktu Slinda
utrzymywało się pomimo czterech planowych opóźnień przyjęcia tabletki o 24 godziny, w dniach 3, 6,
11 i 22.
W dwóch wieloośrodkowych badaniach klinicznych fazy III, przeprowadzonych w Europie, jednym
badaniu jednoramiennym i jednym badaniu kontrolowanym z zastosowaniem dezogestrelu w dawce
0,075 mg, 1596 kobiety stosowały produkt Slinda przez 9 do 13 kolejnych cykli, a 341 kobiet
stosowało dezogestrel przez 9 miesięcy. W zbiorczej analizie tych dwóch badań wyliczono
następujące wskaźniki Pearl’a:
Wskaźnik Pearl’a (18-45 lat), błąd pacjentki + niepowodzenie metody: 0,73 (górna granica 95%
przedziału ufności: 1,43).
Wskaźnik Pearl’a (18-35 lat), błąd pacjentki + niepowodzenie metody: 0,93 (górna granica 95%
przedziału ufności: 1,84).
W jednoramiennym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym fazy III, przeprowadzonym w
39 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, populacja, w której badano skuteczność obejmowała
953 kobiety w wieku ≤35 lat, u których oceniano 5 547 cykli. Podczas tych cykli zgłoszono 17 (1,8%)
ciąż (niezależnie od potwierdzenia w testach ciążowych, wykonywanych z moczu i surowicy, w
ośrodku prowadzącym badanie), a wskaźnik Pearl’a (95% CI) wyniósł 4,0 (2,3, 6,4).
Ocena profilu krwawień
W trwającym 9-miesięcy porównawczym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym, oceniano
zmiany profilu krwawień podczas stosowania w sposób ciągły produktu Slinda, w porównaniu
z dezogestrelem, stosowanym w dawce 0,075 mg.
Wystąpienia krwawienia z odstawienia (zdefiniowanego jako krwawienie rozpoczynające się w ciągu
4 dni podczas stosowania tabletek placebo produktu Slinda i trwające do 8 kolejnych dni), były
najczęstsze w pierwszych cyklach – krwawienie z odstawienia wystąpiło u mniej niż 40% kobiet
stosujących produkt Slinda i częstość ta zmniejszała się w trakcie trwania badania. Po 9 miesiącach
stosowania tabletek, krwawienie z odstawienia odnotowano u mniej niż 20% kobiet stosujących
produkt Slinda.
12
Średnia liczba dni, podczas których występowało krwawienie i (lub) plamienie w grupie stosującej
produkt Slinda w porównaniu z grupą stosującą dezogestrel podczas cykli 2.-4. wynosiła odpowiednio
13,1 ± 13,0 vs. 16,9 ± 16,9. Średnia liczba dni podczas których występowało krwawienie i (lub)
plamienie podczas cykli 7.-9. wynosiła odpowiednio 9,7 ± 10,4 vs. 10,8 ± 13,3.
W tym samym badaniu odsetek pacjentek bez krwawienia i (lub) plamienia (brak miesiączki) podczas
cykli 2.-4. wynosił 20,1% dla grupy stosującej produkt Slinda i 13,5% dla grupy otrzymującej
dezogestrel. Odsetek pacjentek z brakiem miesiączki zwiększał się w cyklach 7.-9. do 26,7% w grupie
stosującej produkt Slinda i do 32,1% w grupie otrzymującej dezogestrel.
Liczba pacjentek, u których wystąpiło przedłużone krwawienie (>10 kolejnych dni) w grupie
stosującej produkt Slinda, w porównaniu do grupy otrzymującej dezogestrel wynosiła odpowiednio
18,1% i 26,1% w cyklach 2.-4. i odpowiednio 9,1% i 16,7% w cyklach 7.-9.
Odsetek pacjentek, które przerwały udział w badaniu z powodu działań niepożądanych związanych
z krwawieniami, wyniósł 3,3% w grupie stosującej produkt Slinda i 6,6% w grupie otrzymującej
dezogestrel.
Dzieci i młodzież
Badanie III fazy z udziałem 103 nastolatek przeprowadzono w Europie w celu oceny tolerancji,
bezpieczeństwa i akceptowalności stosowania produktu Slinda. Badanie obejmowało 6 cykli
podstawowych i 7 cykli dodatkowych (faza przedłużona badania), łącznie 13 cykli. Produkt Slinda był
dobrze tolerowany i akceptowany przez badane osoby.
Oceniono również profil krwawień podczas stosowania produktu Slinda i, ogólnie, uzyskane wyniki
były podobne do wyników badań fazy III prowadzonych u dorosłych. Stosowanie produktu Slinda
było związane ze zmniejszeniem odsetka uczestników badania, u których występowały krwawienia
lub plamienia w czasie badania.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Drospirenon podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Po jednokrotnym zażyciu,
maksymalne stężenie substancji czynnej produktu Slinda w osoczu wynoszące około 28 ng/ml
występuje po około 3-4 godzinach. Jednoczesne spożywanie pokarmu nie ma wpływu na wchłanianie
drospirenonu.
Farmakokinetykę produktu leczniczego Slinda po podaniu dawki pojedynczej i dawek wielokrotnych
badano w porównaniu z produktem znajdującym się w obrocie, zawierającym 3 mg mikronizowanego
drospirenonu w skojarzeniu z etynyloestradiolem. Po podaniu wielokrotnym względna biodostępność
produktu leczniczego Slinda wyniosła 76,51% dla AUCt,ss. Współczynnik kumulacji wyrażony jako
Rac (AUC) wynosił 1,9256, podczas gdy dla złożonego produktu leczniczego wynosił 2,7684. Dane te
wskazują, że całkowita ekspozycja na drospirenon w cyklu trwającym 28 dni jest mniejsza w
przypadku produktu Slinda, w porównaniu do produktu złożonego znajdującego się w obrocie.
Dystrybucja
Drospirenon wiąże się z albuminami osocza w 95% do 97% i nie wiąże się z globuliną wiążącą
hormony płciowe (SHBG), ani globuliną wiążącą kortykosteroidy (CBG). Średnia pozorna objętość
dystrybucji drospirenonu wynosi około 4 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon jest szybko metabolizowany po podaniu doustnym. Dwa główne, farmakologicznie
nieczynne metabolity w osoczu to kwasowa postać drospirenonu, powstająca na skutek otwarcia
pierścienia laktonowego oraz 3-siarczan 4,5-dihydrodrospirenonu; oba powstają bez udziału układu
enzymatycznego cytochromu P450. Drospirenon podlega również metabolizmowi oksydacyjnemu,
katalizowanemu przez izoenzym CYP3A4.
13
In vitro drospirenon w stopniu słabym do umiarkowanego hamuje enzymy cytochromu P450
CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Eliminacja
Po podaniu doustnym, stężenie drospirenonu w osoczu zmniejsza się, a końcowy okres półtrwania
wynosi 32 godziny.
Klirens metaboliczny drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenon jest
wydalany w postaci niezmienionej tylko w śladowych ilościach. Metabolity drospirenonu są wydalane
z kałem i moczem w stosunku około 1,2 do 1,4.
Liniowość lub nieliniowość
Po podaniu pojedynczych dawek wynoszących od 1 mg do 10 mg, farmakokinetyka podanego
doustnie drospirenonu jest proporcjonalna do dawki.
Stan stacjonarny
Podczas cyklu stosowania maksymalne stężenie drospirenonu w stanie stacjonarnym w osoczu,
wynoszące około 40 ng/ml występuje po około 7 dniach stosowania. Stężenie drospirenonu w osoczu
podlega kumulacji o współczynniku wynoszącym około 2, będącym ilorazem współczynnika
końcowego okresu półtrwania oraz odstępu czasu pomiędzy przyjęciem kolejnych dawek.
Szczególne grupy pacjentów
Zaburzenia czynności nerek
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ zaburzeń czynności nerek na farmakokinetykę
produktu leczniczego Slinda. Jednakże stężenia drospirenonu w osoczu w stanie stacjonarnym
u kobiet z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny CL cr, 50-80 ml/min),
stosujących doustne środki antykoncepcyjne zawierające drospirenon były porównywalne
z wartościami występującymi u kobiet z prawidłową czynnością nerek. Stężenia drospirenonu
w surowicy były średnio o 37% większe u kobiet z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek
(CL cr , 30-50 ml/min), w porównaniu z kobietami z prawidłową czynnością nerek. Drospirenon był
dobrze tolerowane przez kobiety z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek.
Stosowanie drospirenonu nie wykazało klinicznie istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy.
Zaburzenia czynności wątroby
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ chorób wątroby na farmakokinetykę produktu
leczniczego Slinda. Jednak hormony steroidowe mogą być gorzej metabolizowane u kobiet
z zaburzoną czynnością wątroby.
W badaniu z udziałem ochotniczek stosujących złożone, doustne produkty antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, po podaniu doustnym pojedynczej dawki, klirens (CL/F) był zmniejszony
o mniej więcej 50% u osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, w porównaniu z tymi
z prawidłową czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu u ochotniczek
z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie miało wpływu na powstanie różnic w stężeniu
potasu w surowicy. Nawet w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz jednoczesnego leczenia
spironolaktonem (dwa czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii) nie zaobserwowano zwiększenia
stężenia potasu w surowicy powyżej górnej granicy normy. Można więc wnioskować, że drospirenon
jest dobrze tolerowany przez pacjentki z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności
wątroby (stopień B w skali Childa-Pugha).
Grupy etniczne
14
Nie zaobserwowano klinicznie istotnych różnic w farmakokinetyce drospirenonu pomiędzy kobietami
pochodzącymi z Japonii i kobietami rasy kaukaskiej.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu nie wykraczało
poza znane działanie farmakologiczne. W analizie szkodliwego wpływu na reprodukcję stwierdzono,
że działanie toksyczne wobec zarodków i płodów u zwierząt jest specyficzne dla każdego gatunku.
Przy narażeniach na dawki drospirenonu większych, niż występujące u osób stosujących drospirenon,
zaobserwowano wpływ na różnicowanie płciowe płodów szczurów, ale nie obserwowano tego
działania u małp.
Badania oceny ryzyka dla środowiska wykazały, że drospirenon może stanowić zagrożenie dla
środowiska wodnego, ponieważ wpływ na reprodukcję u ryb był widoczny przy stężeniach 0,087 ug/l
(LOEC) (Patrz punkt 6.6).
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Białe tabletki powlekane, aktywne:
Rdzeń tabletki:
Celuloza mikrokrystaliczna
Laktoza
Krzemionka koloidalna, bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 3350
Talk
Zielone tabletki powlekane placebo:
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Powidon K-30
Krzemionka koloidalna, bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki:
Hypromeloza 2910
Triacetyna
Polisorbat 80
Tytanu dwutlenek (E 171)
Indygotyna, lak (E 132)
Żelaza tlenek żółty (E172)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
15
24 miesiące
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Przezroczysty do nieznacznie nieprzezroczystego blister z PVC/PVDC/Aluminium zawierający
28 tabletek powlekanych (24 białe tabletki powlekane aktywne i 4 zielone tabletki powlekane
placebo).
Wielkość opakowania: opakowania kalendarzowe zawierające 1 x 28, 3 x 28, 6 x 28 i 13 x 28 tabletek
powlekanych.
Dodatkowo, do pudełka tekturowego dołączono tekturowe etui na blister.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Ten produkt leczniczy może stanowić zagrożenie dla środowiska (patrz punkt 5.3).
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
25666
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2019-12-11
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
17.03.2022 r.