Szukaj leku
FAQ

Regulon

Regulon


1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
REGULON, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i
150 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu
Produkt leczniczy zawiera 67,660 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe lub prawie białe okrągłe tabletki, obustronnie wypukłe, z wytłoczonymi napisami: “RG” na
jednej stronie i “P8” na drugiej stronie.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Regulon powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Regulon, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Sposób przyjmowania produktu leczniczego Regulon
Tabletki muszą być przyjmowane w kolejności wskazanej na opakowaniu, każdego dnia mniej więcej
o tej samej porze. Przez kolejne 21 dni należy przyjmować 1 tabletkę na dobę. Kolejne opakowanie
należy rozpoczynać po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek, w czasie której wystąpi
krwawienie z odstawienia. To krwawienie zwykle rozpoczyna się w 2. - 3. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki i może trwać mimo rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Rozpoczęcie pierwszego opakowania produktu leczniczego Regulon
W przypadku, gdy nie stosowano hormonalnych produktów antykoncepcyjnych w poprzednim
miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
miesiączki). Dozwolone jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek między 2. a 5. dniem, ale wtedy
2
należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.
Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (tabletka, system terapeutyczny dopochwowy,
system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Regulon następnego dnia po przyjęciu
ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego złożonego hormonalnego środka
antykoncepcyjnego, najpóźniej w pierwszym dniu po przerwie w stosowaniu poprzedniego produktu
leczniczego lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka poprzednio stosowała system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, to
powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Regulon w dniu usunięcia systemu,
najpóźniej w dniu następnego jego zastosowania. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcyjnych.
Jeśli kobieta stosowała wcześniejszą metodę zgodnie z zaleceniami oraz jeśli jest pewna, że nie jest w
ciąży, to może w dowolnym dniu cyklu zaprzestać przyjmowania złożonego środka hormonalnego i
przejść na inny środek. Przerwa w przyjmowaniu hormonów w poprzedniej metodzie nigdy nie
powinna trwać dłużej, niż jest to zalecane.
Nie wszystkie środki antykoncepcyjne (system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)
muszą znajdować się w obrocie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zmiana z produktów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletki, iniekcje,
implanty, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Kobieta może przerwać stosowanie minitabletki w dowolnym dniu (dla implantu lub systemu – w dniu
jego usunięcia, dla injekcji – w dniu, w którym powinna być podana kolejna iniekcja) i następnego
dnia rozpocząć przyjmowanie tabletek produktu leczniczego Regulon. We wszystkich tych
przypadkach należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (metoda mechaniczna) przez
pierwszych 7 dni stosowania.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze
Należy niezwłocznie rozpocząć stosowanie tabletek. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze
Kobiety karmiące piersią – patrz punkt 4.6.
Należy rozpocząć stosowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim
trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania produktu leczniczego należy
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jednak, jeśli kobieta odbyła już stosunek to przed rozpoczęciem stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę lub poczekać na
wystąpienie pierwszej miesiączki.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin, to ochrona antykoncepcyjna jest
zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a kolejne tabletki przyjmować jak
zazwyczaj.
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być
zmniejszona.
W przypadku pominiętych tabletek należy przyjąć następujące dwie podstawowe zasady:
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
REGULON, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i
150 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu
Produkt leczniczy zawiera 67,660 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe lub prawie białe okrągłe tabletki, obustronnie wypukłe, z wytłoczonymi napisami: “RG” na
jednej stronie i “P8” na drugiej stronie.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Regulon powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Regulon, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Sposób przyjmowania produktu leczniczego Regulon
Tabletki muszą być przyjmowane w kolejności wskazanej na opakowaniu, każdego dnia mniej więcej
o tej samej porze. Przez kolejne 21 dni należy przyjmować 1 tabletkę na dobę. Kolejne opakowanie
należy rozpoczynać po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek, w czasie której wystąpi
krwawienie z odstawienia. To krwawienie zwykle rozpoczyna się w 2. - 3. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki i może trwać mimo rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Rozpoczęcie pierwszego opakowania produktu leczniczego Regulon
W przypadku, gdy nie stosowano hormonalnych produktów antykoncepcyjnych w poprzednim
miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
miesiączki). Dozwolone jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek między 2. a 5. dniem, ale wtedy
2
należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.
Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (tabletka, system terapeutyczny dopochwowy,
system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Regulon następnego dnia po przyjęciu
ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego złożonego hormonalnego środka
antykoncepcyjnego, najpóźniej w pierwszym dniu po przerwie w stosowaniu poprzedniego produktu
leczniczego lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka poprzednio stosowała system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, to
powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Regulon w dniu usunięcia systemu,
najpóźniej w dniu następnego jego zastosowania. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcyjnych.
Jeśli kobieta stosowała wcześniejszą metodę zgodnie z zaleceniami oraz jeśli jest pewna, że nie jest w
ciąży, to może w dowolnym dniu cyklu zaprzestać przyjmowania złożonego środka hormonalnego i
przejść na inny środek. Przerwa w przyjmowaniu hormonów w poprzedniej metodzie nigdy nie
powinna trwać dłużej, niż jest to zalecane.
Nie wszystkie środki antykoncepcyjne (system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)
muszą znajdować się w obrocie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zmiana z produktów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletki, iniekcje,
implanty, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Kobieta może przerwać stosowanie minitabletki w dowolnym dniu (dla implantu lub systemu – w dniu
jego usunięcia, dla injekcji – w dniu, w którym powinna być podana kolejna iniekcja) i następnego
dnia rozpocząć przyjmowanie tabletek produktu leczniczego Regulon. We wszystkich tych
przypadkach należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (metoda mechaniczna) przez
pierwszych 7 dni stosowania.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze
Należy niezwłocznie rozpocząć stosowanie tabletek. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze
Kobiety karmiące piersią – patrz punkt 4.6.
Należy rozpocząć stosowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim
trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania produktu leczniczego należy
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jednak, jeśli kobieta odbyła już stosunek to przed rozpoczęciem stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę lub poczekać na
wystąpienie pierwszej miesiączki.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin, to ochrona antykoncepcyjna jest
zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a kolejne tabletki przyjmować jak
zazwyczaj.
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być
zmniejszona.
W przypadku pominiętych tabletek należy przyjąć następujące dwie podstawowe zasady:
3
1. Przerwa w ciągłym stosowaniu tabletek nigdy nie powinna być dłuższa niż 7 dni.
2. Należy przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby wystąpiło odpowiednie
zahamowanie osi wydzielania wewnętrznego podwzgórze-przysadka mózgowa-jajniki.
Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletki:
W pierwszym tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze dnia. Przez kolejne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji np. prezerwatywę.
Jeśli w tygodniu poprzedzającym dzień, w którym tabletka została zapomniana doszło do współżycia
płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało
zapomnianych i im bliżej było do przerwy w stosowaniu tabletek tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
W drugim tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeśli oznacza to przyjęcie
2 tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze
dnia. Jeżeli pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo przez 7 dni poprzedzających dzień, w którym
tabletka została zapomniana, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcyjnej.
Jednak, jeśli tak nie było lub jeśli kobieta zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, powinna
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni.
W trzecim tygodniu stosowania
Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej gwałtownie zwiększa się ze względu na zbliżający
się okres przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak można temu zapobiec poprzez odpowiednie
dostosowanie sposobu przyjmowania tabletek. Tak więc nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych, jeśli przestrzega się jednej z dwóch poniżej podanych alternatywnych
zasad postępowania pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7
dni poprzedzających dzień, w którym została zapomniana tabletka. W przeciwnym razie kobiecie
należy doradzić, aby zastosowała się do pierwszej z wymienionych dwóch alternatywnych zasad i
stosowała równocześnie dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
1. Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o
zwykłej porze dnia. Kolejne opakowanie powinna rozpocząć bezpośrednio po przyjęciu
ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, czyli bez przerwy w przyjmowaniu tabletek między
kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu
przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, jednak może wystąpić plamienie lub niewielkie
krwawienie śródcykliczne w czasie przyjmowania tabletek.
2. Kobieta może zaprzestać przyjmowania tabletek z dotychczas stosowanego opakowania. W tym
przypadku przez okres do 7 dni powinna zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek, włączając w
to dni, kiedy zapomniała przyjąć tabletki, a po tym czasie kontynuować przyjmowanie tabletek
z kolejnego opakowania.
W przypadku, kiedy kobieta zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w
pierwszej przerwie w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie mogło ulec upośledzeniu, należy wtedy
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, wchłanianie mogło ulec
upośledzeniu. Jest to sytuacja podobna do pominięcia tabletki, dlatego należy postąpić jak w
4
przypadku jej pominięcia (patrz wyżej). Jeśli pacjentka nie chce zmieniać swojego zwykłego sposobu
przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę produktu leczniczego Regulon z innego
opakowania.
Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany dnia rozpoczęcia lub opóźnienia terminu wystąpienia
krwawienia z odstawienia
Produkt leczniczy Regulon nie jest zalecany do opóźniania dnia rozpoczęcia krwawienia. Jednakże,
jeśli w wyjątkowych sytuacjach, zachodzi potrzeba opóźnienia dnia wystąpienia krwawienia z
odstawienia, kobieta powinna kontynuować przyjmowanie produktu leczniczego Regulon z kolejnego
opakowania, bez przerwy w stosowaniu tabletek. Przyjmowanie tabletek można kontynuować, aż do
skończenia drugiego opakowania. Podczas stosowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić
niewielkie krwawienie lub plamienie. Aby powrócić do regularnego przyjmowania produktu
leczniczego Regulon należy zrobić 7 dniową przerwę w stosowaniu tabletek przed rozpoczęciem
nowego opakowania.
W celu przesunięcia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż zwykle, należy doradzić
kobiecie, aby skróciła najbliższą przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótszy
będzie okres przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe będzie ryzyko, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia oraz, że wystąpi krwawienie śródcykliczne lub plamienie w czasie
stosowania tabletek z następnego opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Regulon u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18
lat nie były dotychczas badane. Dane nie są dostępne.
Sposób podawania
Podanie doustne
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli taki stan wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, należy natychmiast przerwać ich stosowanie.
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt
4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
REGULON, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i
150 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu
Produkt leczniczy zawiera 67,660 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe lub prawie białe okrągłe tabletki, obustronnie wypukłe, z wytłoczonymi napisami: “RG” na
jednej stronie i “P8” na drugiej stronie.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Regulon powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Regulon, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Sposób przyjmowania produktu leczniczego Regulon
Tabletki muszą być przyjmowane w kolejności wskazanej na opakowaniu, każdego dnia mniej więcej
o tej samej porze. Przez kolejne 21 dni należy przyjmować 1 tabletkę na dobę. Kolejne opakowanie
należy rozpoczynać po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek, w czasie której wystąpi
krwawienie z odstawienia. To krwawienie zwykle rozpoczyna się w 2. - 3. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki i może trwać mimo rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Rozpoczęcie pierwszego opakowania produktu leczniczego Regulon
W przypadku, gdy nie stosowano hormonalnych produktów antykoncepcyjnych w poprzednim
miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
miesiączki). Dozwolone jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek między 2. a 5. dniem, ale wtedy
2
należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.
Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (tabletka, system terapeutyczny dopochwowy,
system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Regulon następnego dnia po przyjęciu
ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego złożonego hormonalnego środka
antykoncepcyjnego, najpóźniej w pierwszym dniu po przerwie w stosowaniu poprzedniego produktu
leczniczego lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka poprzednio stosowała system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, to
powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Regulon w dniu usunięcia systemu,
najpóźniej w dniu następnego jego zastosowania. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcyjnych.
Jeśli kobieta stosowała wcześniejszą metodę zgodnie z zaleceniami oraz jeśli jest pewna, że nie jest w
ciąży, to może w dowolnym dniu cyklu zaprzestać przyjmowania złożonego środka hormonalnego i
przejść na inny środek. Przerwa w przyjmowaniu hormonów w poprzedniej metodzie nigdy nie
powinna trwać dłużej, niż jest to zalecane.
Nie wszystkie środki antykoncepcyjne (system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)
muszą znajdować się w obrocie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zmiana z produktów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletki, iniekcje,
implanty, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Kobieta może przerwać stosowanie minitabletki w dowolnym dniu (dla implantu lub systemu – w dniu
jego usunięcia, dla injekcji – w dniu, w którym powinna być podana kolejna iniekcja) i następnego
dnia rozpocząć przyjmowanie tabletek produktu leczniczego Regulon. We wszystkich tych
przypadkach należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (metoda mechaniczna) przez
pierwszych 7 dni stosowania.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze
Należy niezwłocznie rozpocząć stosowanie tabletek. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze
Kobiety karmiące piersią – patrz punkt 4.6.
Należy rozpocząć stosowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim
trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania produktu leczniczego należy
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jednak, jeśli kobieta odbyła już stosunek to przed rozpoczęciem stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę lub poczekać na
wystąpienie pierwszej miesiączki.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin, to ochrona antykoncepcyjna jest
zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a kolejne tabletki przyjmować jak
zazwyczaj.
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być
zmniejszona.
W przypadku pominiętych tabletek należy przyjąć następujące dwie podstawowe zasady:
3
1. Przerwa w ciągłym stosowaniu tabletek nigdy nie powinna być dłuższa niż 7 dni.
2. Należy przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby wystąpiło odpowiednie
zahamowanie osi wydzielania wewnętrznego podwzgórze-przysadka mózgowa-jajniki.
Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletki:
W pierwszym tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze dnia. Przez kolejne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji np. prezerwatywę.
Jeśli w tygodniu poprzedzającym dzień, w którym tabletka została zapomniana doszło do współżycia
płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało
zapomnianych i im bliżej było do przerwy w stosowaniu tabletek tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
W drugim tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeśli oznacza to przyjęcie
2 tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze
dnia. Jeżeli pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo przez 7 dni poprzedzających dzień, w którym
tabletka została zapomniana, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcyjnej.
Jednak, jeśli tak nie było lub jeśli kobieta zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, powinna
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni.
W trzecim tygodniu stosowania
Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej gwałtownie zwiększa się ze względu na zbliżający
się okres przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak można temu zapobiec poprzez odpowiednie
dostosowanie sposobu przyjmowania tabletek. Tak więc nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych, jeśli przestrzega się jednej z dwóch poniżej podanych alternatywnych
zasad postępowania pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7
dni poprzedzających dzień, w którym została zapomniana tabletka. W przeciwnym razie kobiecie
należy doradzić, aby zastosowała się do pierwszej z wymienionych dwóch alternatywnych zasad i
stosowała równocześnie dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
1. Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o
zwykłej porze dnia. Kolejne opakowanie powinna rozpocząć bezpośrednio po przyjęciu
ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, czyli bez przerwy w przyjmowaniu tabletek między
kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu
przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, jednak może wystąpić plamienie lub niewielkie
krwawienie śródcykliczne w czasie przyjmowania tabletek.
2. Kobieta może zaprzestać przyjmowania tabletek z dotychczas stosowanego opakowania. W tym
przypadku przez okres do 7 dni powinna zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek, włączając w
to dni, kiedy zapomniała przyjąć tabletki, a po tym czasie kontynuować przyjmowanie tabletek
z kolejnego opakowania.
W przypadku, kiedy kobieta zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w
pierwszej przerwie w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie mogło ulec upośledzeniu, należy wtedy
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, wchłanianie mogło ulec
upośledzeniu. Jest to sytuacja podobna do pominięcia tabletki, dlatego należy postąpić jak w
4
przypadku jej pominięcia (patrz wyżej). Jeśli pacjentka nie chce zmieniać swojego zwykłego sposobu
przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę produktu leczniczego Regulon z innego
opakowania.
Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany dnia rozpoczęcia lub opóźnienia terminu wystąpienia
krwawienia z odstawienia
Produkt leczniczy Regulon nie jest zalecany do opóźniania dnia rozpoczęcia krwawienia. Jednakże,
jeśli w wyjątkowych sytuacjach, zachodzi potrzeba opóźnienia dnia wystąpienia krwawienia z
odstawienia, kobieta powinna kontynuować przyjmowanie produktu leczniczego Regulon z kolejnego
opakowania, bez przerwy w stosowaniu tabletek. Przyjmowanie tabletek można kontynuować, aż do
skończenia drugiego opakowania. Podczas stosowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić
niewielkie krwawienie lub plamienie. Aby powrócić do regularnego przyjmowania produktu
leczniczego Regulon należy zrobić 7 dniową przerwę w stosowaniu tabletek przed rozpoczęciem
nowego opakowania.
W celu przesunięcia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż zwykle, należy doradzić
kobiecie, aby skróciła najbliższą przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótszy
będzie okres przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe będzie ryzyko, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia oraz, że wystąpi krwawienie śródcykliczne lub plamienie w czasie
stosowania tabletek z następnego opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Regulon u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18
lat nie były dotychczas badane. Dane nie są dostępne.
Sposób podawania
Podanie doustne
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli taki stan wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, należy natychmiast przerwać ich stosowanie.
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt
4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
5
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
- cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- ciężka dyslipoproteinemia.
- Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości związane z ciężką hipertrójglicerydemią.
- Choroby wątroby występujące obecnie lub w wywiadzie, jeśli nie doszło do normalizacji
biochemicznych parametrów czynności wątroby.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu narządów rodnych lub piersi zależnych
od hormonów płciowych.
- Rozrost endometrium.
- Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
- Ciąża lub jej podejrzenie.
Produkt leczniczy Regulon jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami
leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir/pibrentaswir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Regulon.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Regulon.
1. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) w porównaniu do sytuacji, gdy
terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(VTE). Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Regulon może być związane
z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego
ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej (VTE) związane z produktem leczniczym Regulon, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją również pewne dowody, świadczące, że
ryzyko jest zwiększone, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane
ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
6
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dezogestrel, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające <Dezogestrel>
(9-12 przypadków)
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
REGULON, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i
150 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu
Produkt leczniczy zawiera 67,660 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe lub prawie białe okrągłe tabletki, obustronnie wypukłe, z wytłoczonymi napisami: “RG” na
jednej stronie i “P8” na drugiej stronie.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Regulon powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Regulon, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Sposób przyjmowania produktu leczniczego Regulon
Tabletki muszą być przyjmowane w kolejności wskazanej na opakowaniu, każdego dnia mniej więcej
o tej samej porze. Przez kolejne 21 dni należy przyjmować 1 tabletkę na dobę. Kolejne opakowanie
należy rozpoczynać po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek, w czasie której wystąpi
krwawienie z odstawienia. To krwawienie zwykle rozpoczyna się w 2. - 3. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki i może trwać mimo rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Rozpoczęcie pierwszego opakowania produktu leczniczego Regulon
W przypadku, gdy nie stosowano hormonalnych produktów antykoncepcyjnych w poprzednim
miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
miesiączki). Dozwolone jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek między 2. a 5. dniem, ale wtedy
2
należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.
Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (tabletka, system terapeutyczny dopochwowy,
system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Regulon następnego dnia po przyjęciu
ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego złożonego hormonalnego środka
antykoncepcyjnego, najpóźniej w pierwszym dniu po przerwie w stosowaniu poprzedniego produktu
leczniczego lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka poprzednio stosowała system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, to
powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Regulon w dniu usunięcia systemu,
najpóźniej w dniu następnego jego zastosowania. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcyjnych.
Jeśli kobieta stosowała wcześniejszą metodę zgodnie z zaleceniami oraz jeśli jest pewna, że nie jest w
ciąży, to może w dowolnym dniu cyklu zaprzestać przyjmowania złożonego środka hormonalnego i
przejść na inny środek. Przerwa w przyjmowaniu hormonów w poprzedniej metodzie nigdy nie
powinna trwać dłużej, niż jest to zalecane.
Nie wszystkie środki antykoncepcyjne (system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)
muszą znajdować się w obrocie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zmiana z produktów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletki, iniekcje,
implanty, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Kobieta może przerwać stosowanie minitabletki w dowolnym dniu (dla implantu lub systemu – w dniu
jego usunięcia, dla injekcji – w dniu, w którym powinna być podana kolejna iniekcja) i następnego
dnia rozpocząć przyjmowanie tabletek produktu leczniczego Regulon. We wszystkich tych
przypadkach należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (metoda mechaniczna) przez
pierwszych 7 dni stosowania.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze
Należy niezwłocznie rozpocząć stosowanie tabletek. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze
Kobiety karmiące piersią – patrz punkt 4.6.
Należy rozpocząć stosowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim
trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania produktu leczniczego należy
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jednak, jeśli kobieta odbyła już stosunek to przed rozpoczęciem stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę lub poczekać na
wystąpienie pierwszej miesiączki.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin, to ochrona antykoncepcyjna jest
zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a kolejne tabletki przyjmować jak
zazwyczaj.
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być
zmniejszona.
W przypadku pominiętych tabletek należy przyjąć następujące dwie podstawowe zasady:
3
1. Przerwa w ciągłym stosowaniu tabletek nigdy nie powinna być dłuższa niż 7 dni.
2. Należy przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby wystąpiło odpowiednie
zahamowanie osi wydzielania wewnętrznego podwzgórze-przysadka mózgowa-jajniki.
Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletki:
W pierwszym tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze dnia. Przez kolejne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji np. prezerwatywę.
Jeśli w tygodniu poprzedzającym dzień, w którym tabletka została zapomniana doszło do współżycia
płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało
zapomnianych i im bliżej było do przerwy w stosowaniu tabletek tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
W drugim tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeśli oznacza to przyjęcie
2 tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze
dnia. Jeżeli pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo przez 7 dni poprzedzających dzień, w którym
tabletka została zapomniana, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcyjnej.
Jednak, jeśli tak nie było lub jeśli kobieta zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, powinna
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni.
W trzecim tygodniu stosowania
Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej gwałtownie zwiększa się ze względu na zbliżający
się okres przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak można temu zapobiec poprzez odpowiednie
dostosowanie sposobu przyjmowania tabletek. Tak więc nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych, jeśli przestrzega się jednej z dwóch poniżej podanych alternatywnych
zasad postępowania pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7
dni poprzedzających dzień, w którym została zapomniana tabletka. W przeciwnym razie kobiecie
należy doradzić, aby zastosowała się do pierwszej z wymienionych dwóch alternatywnych zasad i
stosowała równocześnie dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
1. Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o
zwykłej porze dnia. Kolejne opakowanie powinna rozpocząć bezpośrednio po przyjęciu
ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, czyli bez przerwy w przyjmowaniu tabletek między
kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu
przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, jednak może wystąpić plamienie lub niewielkie
krwawienie śródcykliczne w czasie przyjmowania tabletek.
2. Kobieta może zaprzestać przyjmowania tabletek z dotychczas stosowanego opakowania. W tym
przypadku przez okres do 7 dni powinna zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek, włączając w
to dni, kiedy zapomniała przyjąć tabletki, a po tym czasie kontynuować przyjmowanie tabletek
z kolejnego opakowania.
W przypadku, kiedy kobieta zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w
pierwszej przerwie w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie mogło ulec upośledzeniu, należy wtedy
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, wchłanianie mogło ulec
upośledzeniu. Jest to sytuacja podobna do pominięcia tabletki, dlatego należy postąpić jak w
4
przypadku jej pominięcia (patrz wyżej). Jeśli pacjentka nie chce zmieniać swojego zwykłego sposobu
przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę produktu leczniczego Regulon z innego
opakowania.
Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany dnia rozpoczęcia lub opóźnienia terminu wystąpienia
krwawienia z odstawienia
Produkt leczniczy Regulon nie jest zalecany do opóźniania dnia rozpoczęcia krwawienia. Jednakże,
jeśli w wyjątkowych sytuacjach, zachodzi potrzeba opóźnienia dnia wystąpienia krwawienia z
odstawienia, kobieta powinna kontynuować przyjmowanie produktu leczniczego Regulon z kolejnego
opakowania, bez przerwy w stosowaniu tabletek. Przyjmowanie tabletek można kontynuować, aż do
skończenia drugiego opakowania. Podczas stosowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić
niewielkie krwawienie lub plamienie. Aby powrócić do regularnego przyjmowania produktu
leczniczego Regulon należy zrobić 7 dniową przerwę w stosowaniu tabletek przed rozpoczęciem
nowego opakowania.
W celu przesunięcia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż zwykle, należy doradzić
kobiecie, aby skróciła najbliższą przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótszy
będzie okres przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe będzie ryzyko, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia oraz, że wystąpi krwawienie śródcykliczne lub plamienie w czasie
stosowania tabletek z następnego opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Regulon u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18
lat nie były dotychczas badane. Dane nie są dostępne.
Sposób podawania
Podanie doustne
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli taki stan wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, należy natychmiast przerwać ich stosowanie.
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt
4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
5
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
- cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- ciężka dyslipoproteinemia.
- Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości związane z ciężką hipertrójglicerydemią.
- Choroby wątroby występujące obecnie lub w wywiadzie, jeśli nie doszło do normalizacji
biochemicznych parametrów czynności wątroby.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu narządów rodnych lub piersi zależnych
od hormonów płciowych.
- Rozrost endometrium.
- Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
- Ciąża lub jej podejrzenie.
Produkt leczniczy Regulon jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami
leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir/pibrentaswir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Regulon.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Regulon.
1. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) w porównaniu do sytuacji, gdy
terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(VTE). Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Regulon może być związane
z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego
ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej (VTE) związane z produktem leczniczym Regulon, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją również pewne dowody, świadczące, że
ryzyko jest zwiększone, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane
ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
6
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dezogestrel, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające <Dezogestrel>
(9-12 przypadków)
7
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Regulon jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od
czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Regulon nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
8
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Regulon jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Palenie. Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
REGULON, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i
150 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu
Produkt leczniczy zawiera 67,660 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe lub prawie białe okrągłe tabletki, obustronnie wypukłe, z wytłoczonymi napisami: “RG” na
jednej stronie i “P8” na drugiej stronie.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Doustna antykoncepcja hormonalna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Regulon powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Regulon, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Sposób przyjmowania produktu leczniczego Regulon
Tabletki muszą być przyjmowane w kolejności wskazanej na opakowaniu, każdego dnia mniej więcej
o tej samej porze. Przez kolejne 21 dni należy przyjmować 1 tabletkę na dobę. Kolejne opakowanie
należy rozpoczynać po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek, w czasie której wystąpi
krwawienie z odstawienia. To krwawienie zwykle rozpoczyna się w 2. - 3. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki i może trwać mimo rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Rozpoczęcie pierwszego opakowania produktu leczniczego Regulon
W przypadku, gdy nie stosowano hormonalnych produktów antykoncepcyjnych w poprzednim
miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
miesiączki). Dozwolone jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek między 2. a 5. dniem, ale wtedy
2
należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.
Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (tabletka, system terapeutyczny dopochwowy,
system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Regulon następnego dnia po przyjęciu
ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego złożonego hormonalnego środka
antykoncepcyjnego, najpóźniej w pierwszym dniu po przerwie w stosowaniu poprzedniego produktu
leczniczego lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka poprzednio stosowała system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, to
powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Regulon w dniu usunięcia systemu,
najpóźniej w dniu następnego jego zastosowania. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcyjnych.
Jeśli kobieta stosowała wcześniejszą metodę zgodnie z zaleceniami oraz jeśli jest pewna, że nie jest w
ciąży, to może w dowolnym dniu cyklu zaprzestać przyjmowania złożonego środka hormonalnego i
przejść na inny środek. Przerwa w przyjmowaniu hormonów w poprzedniej metodzie nigdy nie
powinna trwać dłużej, niż jest to zalecane.
Nie wszystkie środki antykoncepcyjne (system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)
muszą znajdować się w obrocie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zmiana z produktów antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletki, iniekcje,
implanty, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)
Kobieta może przerwać stosowanie minitabletki w dowolnym dniu (dla implantu lub systemu – w dniu
jego usunięcia, dla injekcji – w dniu, w którym powinna być podana kolejna iniekcja) i następnego
dnia rozpocząć przyjmowanie tabletek produktu leczniczego Regulon. We wszystkich tych
przypadkach należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (metoda mechaniczna) przez
pierwszych 7 dni stosowania.
Po poronieniu w pierwszym trymestrze
Należy niezwłocznie rozpocząć stosowanie tabletek. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze
Kobiety karmiące piersią – patrz punkt 4.6.
Należy rozpocząć stosowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim
trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania produktu leczniczego należy
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jednak, jeśli kobieta odbyła już stosunek to przed rozpoczęciem stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę lub poczekać na
wystąpienie pierwszej miesiączki.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin, to ochrona antykoncepcyjna jest
zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a kolejne tabletki przyjmować jak
zazwyczaj.
Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być
zmniejszona.
W przypadku pominiętych tabletek należy przyjąć następujące dwie podstawowe zasady:
3
1. Przerwa w ciągłym stosowaniu tabletek nigdy nie powinna być dłuższa niż 7 dni.
2. Należy przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby wystąpiło odpowiednie
zahamowanie osi wydzielania wewnętrznego podwzgórze-przysadka mózgowa-jajniki.
Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletki:
W pierwszym tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze dnia. Przez kolejne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji np. prezerwatywę.
Jeśli w tygodniu poprzedzającym dzień, w którym tabletka została zapomniana doszło do współżycia
płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało
zapomnianych i im bliżej było do przerwy w stosowaniu tabletek tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
W drugim tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeśli oznacza to przyjęcie
2 tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze
dnia. Jeżeli pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo przez 7 dni poprzedzających dzień, w którym
tabletka została zapomniana, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcyjnej.
Jednak, jeśli tak nie było lub jeśli kobieta zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, powinna
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni.
W trzecim tygodniu stosowania
Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej gwałtownie zwiększa się ze względu na zbliżający
się okres przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak można temu zapobiec poprzez odpowiednie
dostosowanie sposobu przyjmowania tabletek. Tak więc nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych, jeśli przestrzega się jednej z dwóch poniżej podanych alternatywnych
zasad postępowania pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7
dni poprzedzających dzień, w którym została zapomniana tabletka. W przeciwnym razie kobiecie
należy doradzić, aby zastosowała się do pierwszej z wymienionych dwóch alternatywnych zasad i
stosowała równocześnie dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
1. Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o
zwykłej porze dnia. Kolejne opakowanie powinna rozpocząć bezpośrednio po przyjęciu
ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, czyli bez przerwy w przyjmowaniu tabletek między
kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu
przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, jednak może wystąpić plamienie lub niewielkie
krwawienie śródcykliczne w czasie przyjmowania tabletek.
2. Kobieta może zaprzestać przyjmowania tabletek z dotychczas stosowanego opakowania. W tym
przypadku przez okres do 7 dni powinna zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek, włączając w
to dni, kiedy zapomniała przyjąć tabletki, a po tym czasie kontynuować przyjmowanie tabletek
z kolejnego opakowania.
W przypadku, kiedy kobieta zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w
pierwszej przerwie w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie mogło ulec upośledzeniu, należy wtedy
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, wchłanianie mogło ulec
upośledzeniu. Jest to sytuacja podobna do pominięcia tabletki, dlatego należy postąpić jak w
4
przypadku jej pominięcia (patrz wyżej). Jeśli pacjentka nie chce zmieniać swojego zwykłego sposobu
przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę produktu leczniczego Regulon z innego
opakowania.
Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany dnia rozpoczęcia lub opóźnienia terminu wystąpienia
krwawienia z odstawienia
Produkt leczniczy Regulon nie jest zalecany do opóźniania dnia rozpoczęcia krwawienia. Jednakże,
jeśli w wyjątkowych sytuacjach, zachodzi potrzeba opóźnienia dnia wystąpienia krwawienia z
odstawienia, kobieta powinna kontynuować przyjmowanie produktu leczniczego Regulon z kolejnego
opakowania, bez przerwy w stosowaniu tabletek. Przyjmowanie tabletek można kontynuować, aż do
skończenia drugiego opakowania. Podczas stosowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić
niewielkie krwawienie lub plamienie. Aby powrócić do regularnego przyjmowania produktu
leczniczego Regulon należy zrobić 7 dniową przerwę w stosowaniu tabletek przed rozpoczęciem
nowego opakowania.
W celu przesunięcia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż zwykle, należy doradzić
kobiecie, aby skróciła najbliższą przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótszy
będzie okres przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe będzie ryzyko, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia oraz, że wystąpi krwawienie śródcykliczne lub plamienie w czasie
stosowania tabletek z następnego opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Regulon u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18
lat nie były dotychczas badane. Dane nie są dostępne.
Sposób podawania
Podanie doustne
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli taki stan wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, należy natychmiast przerwać ich stosowanie.
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt
4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
5
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
- cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- ciężka dyslipoproteinemia.
- Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości związane z ciężką hipertrójglicerydemią.
- Choroby wątroby występujące obecnie lub w wywiadzie, jeśli nie doszło do normalizacji
biochemicznych parametrów czynności wątroby.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu narządów rodnych lub piersi zależnych
od hormonów płciowych.
- Rozrost endometrium.
- Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
- Ciąża lub jej podejrzenie.
Produkt leczniczy Regulon jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami
leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir/pibrentaswir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Regulon.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Regulon.
1. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) w porównaniu do sytuacji, gdy
terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(VTE). Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Regulon może być związane
z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego
ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej (VTE) związane z produktem leczniczym Regulon, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją również pewne dowody, świadczące, że
ryzyko jest zwiększone, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane
ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
6
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dezogestrel, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające <Dezogestrel>
(9-12 przypadków)
7
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Regulon jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od
czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Regulon nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
8
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Regulon jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Palenie. Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
9
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze.
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena. Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
2. Nowotwory
W badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do jakiego stopnia
na wyniki te wpływa np. zachowanie seksualne oraz mnogość partnerów seksualnych czy stosowanie
mechanicznych metod antykoncepcji.
10
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet stosujących tabletki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone ryzyko raka piersi (RR=1,24). To zwiększone
ryzyko stopniowo zmniejsza się w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40. roku życia,
ryzyko raka piersi u kobiet obecnie lub w przeszłości stosujących tabletki antykoncepcyjne jest małe
w porównaniu do ryzyka wystąpienia raka piersi w ciągu ich całego życia. Badania te nie dostarczają
dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u osób stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne, biologicznym oddziaływaniem tabletek antykoncepcyjnych lub połączeniem obu
tych przyczyn. Zdiagnozowane przypadki raka piersi u osób stosujących tabletki antykoncepcyjne
zazwyczaj są klinicznie mniej zaawansowane w porównaniu do raka piersi zdiagnozowanego u osób
ich niestosujących.
U osób stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie
nowotworów łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te
w kilku przypadkach prowadziły do groźnych dla życia krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet
stosujących tabletki złożone hormonalne środki antykoncepcyjne pojawi się silny ból w nadbrzuszu,
hepatomegalia lub jeśli wystąpi krwawienie do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy
wziąć pod uwagę nowotwór wątroby.
3. Inne uwarunkowania
Egzogenne estrogeny mogą wywyływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub z dziedzicznym obciążeniem tą chorobą, występuje zwiększone
ryzyko zapalenia trzustki, jeśli stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczne zwiększenie
ciśnienia krwi, które rzadko miało znaczenie klinicznie. Nie ustalono czy istnieje związek pomiędzy
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a istotnym klinicznie
nadciśnieniem tętniczym. Jeśli w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych rozwinie się nadciśnienie w stopniu istotnym klinicznie, wskazane jest przerwanie
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia.
Po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do wartości prawidłowych, ponownie można rozpocząć
stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż związek ich
występowania ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest
jednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń
rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka
ciężarnych, utrata słuchu spowodowana otosklerozą.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wywołać konieczność przerwania
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych do czasu, kiedy próby
czynnościowe wątroby nie powrócą do normy. Ponowne wystąpienie żółtaczki zastoinowej, która
poprzednio wystąpiła we wczesnej ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów
płciowych, wymaga przerwania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność i
tolerancję glukozy, nie ma potrzeby zmiany sposobu leczenia u kobiet chorujących na cukrzycę i
stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Jednak kobiety chorujące na cukrzycę
muszą być dokładnie kontrolowane w czasie stosowania złożonych hormonalnych środków
3
1. Przerwa w ciągłym stosowaniu tabletek nigdy nie powinna być dłuższa niż 7 dni.
2. Należy przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby wystąpiło odpowiednie
zahamowanie osi wydzielania wewnętrznego podwzgórze-przysadka mózgowa-jajniki.
Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletki:
W pierwszym tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej
porze dnia. Przez kolejne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji np. prezerwatywę.
Jeśli w tygodniu poprzedzającym dzień, w którym tabletka została zapomniana doszło do współżycia
płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek zostało
zapomnianych i im bliżej było do przerwy w stosowaniu tabletek tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
W drugim tygodniu stosowania
Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeśli oznacza to przyjęcie
2 tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze
dnia. Jeżeli pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo przez 7 dni poprzedzających dzień, w którym
tabletka została zapomniana, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcyjnej.
Jednak, jeśli tak nie było lub jeśli kobieta zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, powinna
zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni.
W trzecim tygodniu stosowania
Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej gwałtownie zwiększa się ze względu na zbliżający
się okres przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak można temu zapobiec poprzez odpowiednie
dostosowanie sposobu przyjmowania tabletek. Tak więc nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
metod antykoncepcyjnych, jeśli przestrzega się jednej z dwóch poniżej podanych alternatywnych
zasad postępowania pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7
dni poprzedzających dzień, w którym została zapomniana tabletka. W przeciwnym razie kobiecie
należy doradzić, aby zastosowała się do pierwszej z wymienionych dwóch alternatywnych zasad i
stosowała równocześnie dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
1. Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeśli oznacza to
przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie tabletek o
zwykłej porze dnia. Kolejne opakowanie powinna rozpocząć bezpośrednio po przyjęciu
ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, czyli bez przerwy w przyjmowaniu tabletek między
kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu
przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, jednak może wystąpić plamienie lub niewielkie
krwawienie śródcykliczne w czasie przyjmowania tabletek.
2. Kobieta może zaprzestać przyjmowania tabletek z dotychczas stosowanego opakowania. W tym
przypadku przez okres do 7 dni powinna zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek, włączając w
to dni, kiedy zapomniała przyjąć tabletki, a po tym czasie kontynuować przyjmowanie tabletek
z kolejnego opakowania.
W przypadku, kiedy kobieta zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w
pierwszej przerwie w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie mogło ulec upośledzeniu, należy wtedy
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
Jeśli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, wchłanianie mogło ulec
upośledzeniu. Jest to sytuacja podobna do pominięcia tabletki, dlatego należy postąpić jak w
4
przypadku jej pominięcia (patrz wyżej). Jeśli pacjentka nie chce zmieniać swojego zwykłego sposobu
przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę produktu leczniczego Regulon z innego
opakowania.
Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany dnia rozpoczęcia lub opóźnienia terminu wystąpienia
krwawienia z odstawienia
Produkt leczniczy Regulon nie jest zalecany do opóźniania dnia rozpoczęcia krwawienia. Jednakże,
jeśli w wyjątkowych sytuacjach, zachodzi potrzeba opóźnienia dnia wystąpienia krwawienia z
odstawienia, kobieta powinna kontynuować przyjmowanie produktu leczniczego Regulon z kolejnego
opakowania, bez przerwy w stosowaniu tabletek. Przyjmowanie tabletek można kontynuować, aż do
skończenia drugiego opakowania. Podczas stosowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić
niewielkie krwawienie lub plamienie. Aby powrócić do regularnego przyjmowania produktu
leczniczego Regulon należy zrobić 7 dniową przerwę w stosowaniu tabletek przed rozpoczęciem
nowego opakowania.
W celu przesunięcia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż zwykle, należy doradzić
kobiecie, aby skróciła najbliższą przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Im krótszy
będzie okres przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe będzie ryzyko, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia oraz, że wystąpi krwawienie śródcykliczne lub plamienie w czasie
stosowania tabletek z następnego opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania wystąpienia
krwawienia z odstawienia).
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Regulon u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18
lat nie były dotychczas badane. Dane nie są dostępne.
Sposób podawania
Podanie doustne
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli taki stan wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, należy natychmiast przerwać ich stosowanie.
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous
thromboembolism, VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt
4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
5
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
- cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- ciężka dyslipoproteinemia.
- Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości związane z ciężką hipertrójglicerydemią.
- Choroby wątroby występujące obecnie lub w wywiadzie, jeśli nie doszło do normalizacji
biochemicznych parametrów czynności wątroby.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu narządów rodnych lub piersi zależnych
od hormonów płciowych.
- Rozrost endometrium.
- Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
- Ciąża lub jej podejrzenie.
Produkt leczniczy Regulon jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami
leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir/pibrentaswir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Regulon.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Regulon.
1. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) w porównaniu do sytuacji, gdy
terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(VTE). Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Regulon może być związane
z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego
ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej (VTE) związane z produktem leczniczym Regulon, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją również pewne dowody, świadczące, że
ryzyko jest zwiększone, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane
ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
6
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dezogestrel, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające <Dezogestrel>
(9-12 przypadków)
7
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Regulon jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od
czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Regulon nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
8
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Regulon jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Palenie. Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
9
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze.
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena. Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
2. Nowotwory
W badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do jakiego stopnia
na wyniki te wpływa np. zachowanie seksualne oraz mnogość partnerów seksualnych czy stosowanie
mechanicznych metod antykoncepcji.
10
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet stosujących tabletki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone ryzyko raka piersi (RR=1,24). To zwiększone
ryzyko stopniowo zmniejsza się w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40. roku życia,
ryzyko raka piersi u kobiet obecnie lub w przeszłości stosujących tabletki antykoncepcyjne jest małe
w porównaniu do ryzyka wystąpienia raka piersi w ciągu ich całego życia. Badania te nie dostarczają
dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u osób stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne, biologicznym oddziaływaniem tabletek antykoncepcyjnych lub połączeniem obu
tych przyczyn. Zdiagnozowane przypadki raka piersi u osób stosujących tabletki antykoncepcyjne
zazwyczaj są klinicznie mniej zaawansowane w porównaniu do raka piersi zdiagnozowanego u osób
ich niestosujących.
U osób stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie
nowotworów łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te
w kilku przypadkach prowadziły do groźnych dla życia krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet
stosujących tabletki złożone hormonalne środki antykoncepcyjne pojawi się silny ból w nadbrzuszu,
hepatomegalia lub jeśli wystąpi krwawienie do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy
wziąć pod uwagę nowotwór wątroby.
3. Inne uwarunkowania
Egzogenne estrogeny mogą wywyływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub z dziedzicznym obciążeniem tą chorobą, występuje zwiększone
ryzyko zapalenia trzustki, jeśli stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczne zwiększenie
ciśnienia krwi, które rzadko miało znaczenie klinicznie. Nie ustalono czy istnieje związek pomiędzy
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a istotnym klinicznie
nadciśnieniem tętniczym. Jeśli w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych rozwinie się nadciśnienie w stopniu istotnym klinicznie, wskazane jest przerwanie
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia.
Po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do wartości prawidłowych, ponownie można rozpocząć
stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż związek ich
występowania ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest
jednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń
rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka
ciężarnych, utrata słuchu spowodowana otosklerozą.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wywołać konieczność przerwania
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych do czasu, kiedy próby
czynnościowe wątroby nie powrócą do normy. Ponowne wystąpienie żółtaczki zastoinowej, która
poprzednio wystąpiła we wczesnej ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów
płciowych, wymaga przerwania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność i
tolerancję glukozy, nie ma potrzeby zmiany sposobu leczenia u kobiet chorujących na cukrzycę i
stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Jednak kobiety chorujące na cukrzycę
muszą być dokładnie kontrolowane w czasie stosowania złożonych hormonalnych środków
11
antykoncepcyjnych.
Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego są związane ze stosowaniem
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Czasami może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z
tendencją do ostudy w czasie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub ultrafioletowe.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Regulon należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Regulon w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie treści ulotki i stosowanie się do znajdujących
się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna
Skuteczność złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w
przypadku pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt 4.2) lub
jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych, zmniejszających stężenie etynyloestradiolu
i (lub) etonogestrelu, czynnego metabolitu dezogestrelu w osoczu (patrz punkt 4.5).
W czasie przyjmowania produktu leczniczego Regulon nie należy stosować produktów zawierających
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia
produktu leczniczego Regulon w osoczu i zmniejszenie skuteczności klinicznej (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, szczególnie
podczas pierwszych miesięcy, mogą występować nieregularne krwawienia (plamienie, krwawienie
śródcykliczne). Ocena tych nieregularnych krwawień jest możliwa dopiero po okresie adaptacji
trwającym około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub pojawią się po poprzednio regularnych cyklach,
należy rozważyć niehormonalne przyczyny i zastosować odpowiednie metody diagnostyczne (łącznie
z łyżeczkowaniem jamy macicy, jeśli to konieczne), aby wykluczyć nowotwory lub ciążę.
U niektórych kobiet w czasie pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z
odstawienia. Jeśli złożone hormonalne środki antykoncepcyjne były przyjmowane zgodnie z
zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży. Jeśli
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nie były przyjmowane zgodnie z zaleceniami w okresie
12
poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego krwawienia z odstawienia lub jeśli nie wystąpiły dwa
kolejne krwawienia, to przed rozpoczęciem następnego opakowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę.
Substancje pomocnicze
Produkt leczniczy zawiera laktozę.
Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem
złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego produktu leczniczego.
Wybierając metodę(y) antykoncepcji należy rozważyć wszystkie powyższe informacje.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych produktów leczniczych należy
się zapoznać ze odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakokinetyczne
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Regulon
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, zwłaszcza
izoenzymy cytochromu P450 (CYP). Może to powodować zwiększenie klirensu hormonów
płciowych, co z kolei może prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcja enzymatyczna może wystąpić zaledwie po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja
enzymatyczna jest zazwyczaj widoczna w ciągu kilku tygodni. Po zakończeniu leczenia, indukcja
enzymatyczna może utrzymywać się przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną
metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia innym
produktem leczniczym oraz przez 28 dni po jego odstawieniu.
Jeżeli leczenie będzie kontynuowane po zakończeniu przyjmowania tabletek złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania, następne opakowanie należy rozpocząć bez
zwykłej przerwy, w czasie której nie przyjmuje się tabletek.
Leczenie długotrwałe
Kobietom długotrwale stosującym substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innych skutecznych niehormonalnych metod antykoncepcyjnych, na które nie mają
wpływu produkty lecznicze indukujące enzymy.
W piśmiennictwie opisano następujące interakcje.
Substancje, które zwiększają klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
fenytoina, fenobarbital, prymidon, bozentan, karbamazepina, ryfampicyna, niektóre inhibitory
proteazy HIV (np. rytonawir) i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz,
newirapina) oraz prawdopodobnie także oksykarbamazepina, topiramat, ryfabutyna, felbamat,
gryzeofulwina, a także produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze, które wykazują zmienne działanie na klirens złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
5
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
- cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- ciężka dyslipoproteinemia.
- Zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości związane z ciężką hipertrójglicerydemią.
- Choroby wątroby występujące obecnie lub w wywiadzie, jeśli nie doszło do normalizacji
biochemicznych parametrów czynności wątroby.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu narządów rodnych lub piersi zależnych
od hormonów płciowych.
- Rozrost endometrium.
- Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
- Ciąża lub jej podejrzenie.
Produkt leczniczy Regulon jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami
leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir/pibrentaswir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Regulon.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Regulon.
1. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) w porównaniu do sytuacji, gdy
terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub
noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(VTE). Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Regulon może być związane
z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego
ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) powinna zostać podjęta wyłącznie po
rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej (VTE) związane z produktem leczniczym Regulon, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją również pewne dowody, świadczące, że
ryzyko jest zwiększone, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane
ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
6
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dezogestrel, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie
poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z
wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające <Dezogestrel>
(9-12 przypadków)
7
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Regulon jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od
czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Regulon nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
8
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Regulon jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Palenie. Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
9
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze.
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena. Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
2. Nowotwory
W badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do jakiego stopnia
na wyniki te wpływa np. zachowanie seksualne oraz mnogość partnerów seksualnych czy stosowanie
mechanicznych metod antykoncepcji.
10
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet stosujących tabletki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone ryzyko raka piersi (RR=1,24). To zwiększone
ryzyko stopniowo zmniejsza się w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40. roku życia,
ryzyko raka piersi u kobiet obecnie lub w przeszłości stosujących tabletki antykoncepcyjne jest małe
w porównaniu do ryzyka wystąpienia raka piersi w ciągu ich całego życia. Badania te nie dostarczają
dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u osób stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne, biologicznym oddziaływaniem tabletek antykoncepcyjnych lub połączeniem obu
tych przyczyn. Zdiagnozowane przypadki raka piersi u osób stosujących tabletki antykoncepcyjne
zazwyczaj są klinicznie mniej zaawansowane w porównaniu do raka piersi zdiagnozowanego u osób
ich niestosujących.
U osób stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie
nowotworów łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te
w kilku przypadkach prowadziły do groźnych dla życia krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet
stosujących tabletki złożone hormonalne środki antykoncepcyjne pojawi się silny ból w nadbrzuszu,
hepatomegalia lub jeśli wystąpi krwawienie do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy
wziąć pod uwagę nowotwór wątroby.
3. Inne uwarunkowania
Egzogenne estrogeny mogą wywyływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub z dziedzicznym obciążeniem tą chorobą, występuje zwiększone
ryzyko zapalenia trzustki, jeśli stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczne zwiększenie
ciśnienia krwi, które rzadko miało znaczenie klinicznie. Nie ustalono czy istnieje związek pomiędzy
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a istotnym klinicznie
nadciśnieniem tętniczym. Jeśli w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych rozwinie się nadciśnienie w stopniu istotnym klinicznie, wskazane jest przerwanie
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia.
Po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do wartości prawidłowych, ponownie można rozpocząć
stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż związek ich
występowania ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest
jednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń
rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka
ciężarnych, utrata słuchu spowodowana otosklerozą.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wywołać konieczność przerwania
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych do czasu, kiedy próby
czynnościowe wątroby nie powrócą do normy. Ponowne wystąpienie żółtaczki zastoinowej, która
poprzednio wystąpiła we wczesnej ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów
płciowych, wymaga przerwania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność i
tolerancję glukozy, nie ma potrzeby zmiany sposobu leczenia u kobiet chorujących na cukrzycę i
stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Jednak kobiety chorujące na cukrzycę
muszą być dokładnie kontrolowane w czasie stosowania złożonych hormonalnych środków
11
antykoncepcyjnych.
Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego są związane ze stosowaniem
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Czasami może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z
tendencją do ostudy w czasie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub ultrafioletowe.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Regulon należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Regulon w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie treści ulotki i stosowanie się do znajdujących
się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna
Skuteczność złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w
przypadku pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt 4.2) lub
jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych, zmniejszających stężenie etynyloestradiolu
i (lub) etonogestrelu, czynnego metabolitu dezogestrelu w osoczu (patrz punkt 4.5).
W czasie przyjmowania produktu leczniczego Regulon nie należy stosować produktów zawierających
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia
produktu leczniczego Regulon w osoczu i zmniejszenie skuteczności klinicznej (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, szczególnie
podczas pierwszych miesięcy, mogą występować nieregularne krwawienia (plamienie, krwawienie
śródcykliczne). Ocena tych nieregularnych krwawień jest możliwa dopiero po okresie adaptacji
trwającym około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub pojawią się po poprzednio regularnych cyklach,
należy rozważyć niehormonalne przyczyny i zastosować odpowiednie metody diagnostyczne (łącznie
z łyżeczkowaniem jamy macicy, jeśli to konieczne), aby wykluczyć nowotwory lub ciążę.
U niektórych kobiet w czasie pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z
odstawienia. Jeśli złożone hormonalne środki antykoncepcyjne były przyjmowane zgodnie z
zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży. Jeśli
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nie były przyjmowane zgodnie z zaleceniami w okresie
12
poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego krwawienia z odstawienia lub jeśli nie wystąpiły dwa
kolejne krwawienia, to przed rozpoczęciem następnego opakowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę.
Substancje pomocnicze
Produkt leczniczy zawiera laktozę.
Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem
złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego produktu leczniczego.
Wybierając metodę(y) antykoncepcji należy rozważyć wszystkie powyższe informacje.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych produktów leczniczych należy
się zapoznać ze odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakokinetyczne
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Regulon
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, zwłaszcza
izoenzymy cytochromu P450 (CYP). Może to powodować zwiększenie klirensu hormonów
płciowych, co z kolei może prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcja enzymatyczna może wystąpić zaledwie po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja
enzymatyczna jest zazwyczaj widoczna w ciągu kilku tygodni. Po zakończeniu leczenia, indukcja
enzymatyczna może utrzymywać się przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną
metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia innym
produktem leczniczym oraz przez 28 dni po jego odstawieniu.
Jeżeli leczenie będzie kontynuowane po zakończeniu przyjmowania tabletek złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania, następne opakowanie należy rozpocząć bez
zwykłej przerwy, w czasie której nie przyjmuje się tabletek.
Leczenie długotrwałe
Kobietom długotrwale stosującym substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innych skutecznych niehormonalnych metod antykoncepcyjnych, na które nie mają
wpływu produkty lecznicze indukujące enzymy.
W piśmiennictwie opisano następujące interakcje.
Substancje, które zwiększają klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
fenytoina, fenobarbital, prymidon, bozentan, karbamazepina, ryfampicyna, niektóre inhibitory
proteazy HIV (np. rytonawir) i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz,
newirapina) oraz prawdopodobnie także oksykarbamazepina, topiramat, ryfabutyna, felbamat,
gryzeofulwina, a także produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze, które wykazują zmienne działanie na klirens złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
13
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV (np. nelfinawir) oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy (np.newirapina) i (lub) skojarzeń z produktami leczniczymi wirusa zapalenia wątroby
typu C (HCV) (np. boceprewir, telaprewir), może zwiększać lub zmniejszać stężenie progestagenów,
w tym etonogestrelu lub estrogenów w osoczu Skutki wyżej opisanych zmian mogą być w niektórych
przypadkach istotne klinicznie.
Dlatego też należy omówić informacje zawarte w charakterystykach jednocześnie podawanych
produktów leczniczych stosowanych w leczeniu HIV/HCV w celu zidentyfikowania potencjalnych
interakcji oraz związanych z nimi zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące
leczenie inhibitorem proteazy lub nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy powinny
stosować również dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens produktu leczniczego Regulon (inhibitory enzymów)
Kliniczne znaczenie potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymów pozostaje nieznane.
Jednoczesne podawanie silnych (np. ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna) lub umiarkowanych
(np. flukonazol, diltiazem, erytromycyna) inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu
lub progesteronu, w tym etonogestrelu w osoczu.
Wykazano, że dawki etorykoksybu wynoszące od 60 do 120 mg/dobę powodują odpowiednio 1,4- do
1,6-krotne zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu krwi w przypadku jednoczesnego
stosowania ze złożonym hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg
etynyloestradiolu.
Wpływ produktu leczniczego Regulon na działanie innych produktów leczniczych
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe, mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyna),
albo zmniejszyć (np. lamotrygina).
Dane kliniczne wskazują, że etynyloestradiol hamuje klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
Lewotyroksyna
Leczenie estrogenami może prowadzić do zmniejszenia stężenia wolnej tyroksyny i zwiększenia
stężenia TSH u kobiet z niedoczynnością tarczycy stosujących lewotyroksynę. Leczenie skojarzone
można stosować po dostosowaniu dawkowania.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir
z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie
większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących produkty
lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.
Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem lub
sofosbuwirem/welpataswirem/woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet
stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne
(patrz punkt 4.3). Dlatego kobiety przyjmujące produkt leczniczy Regulon muszą zastosować
alternatywną metodę antykoncepcyjną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie progestagen lub
metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tych połączeń przeciwwirusowych.
Ponowne stosowanie produktu leczniczego Regulon można rozpocząć po dwóch tygodniach od
zakończenia leczenia za pomocą wcześniej opisanych połączeń przeciwwirusowych.
Badania laboratoryjne
Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na wyniki pewnych badań
laboratoryjnych, między innymi parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy,
nerek; na stężenie białek osocza, m. in. białek transportowych, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy
14
oraz frakcji lipidowej i lipoproteinowej, na parametry metabolizmu węglowodanów i parametry
krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zwykle pozostają w zakresie norm laboratoryjnych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Regulon jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego
Regulon wystąpi ciąża należy natychmiast przerwać przyjmowanie produktu leczniczego Regulon.
Jednakże większość badań epidemiologicznych nie wykazuje ani zwiększonego ryzyka wad
wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych we wczesnej ciąży.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Regulon należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmniejszać
ilość mleka u kobiet karmiących oraz zmieniać jego skład. W związku z tym, złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne nie powinny być zalecane w okresie karmienia piersią. Małe ilości hormonów
płciowych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka, jednak nie stwierdzono ich
niepożądanego wpływu na zdrowie dziecka.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie obserwowano żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Tak jak w przypadku wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych możliwa jest
zmiana cyklu krwawień z dróg rodnych, zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania. Mogą
pojawić się zmiany częstości krwawień (brak krwawienia, rzadsze, częstsze lub ciągłe krwawienia),
ich nasilenia (bardziej obfite lub skąpe) albo czasu trwania.
Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość
oszacowano na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu
produktu leczniczego do obrotu lub innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych1.
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: często (≥1/100
do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), nieznana (częstość nie
może być określona na podstawie dostępnych danych).
Klasyfikacja
układów i
narządów
MedDRA
Często Niezbyt często Rzadko Nieznana
Zaburzenia
układu
immunologiczne
go
Nadwrażliwość
Nasilenie objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zatrzymywanie
płynów w
organizmie
Zaburzenia Nastrój Zmniejszenie Powiększenie popędu
7
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Regulon jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz.
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od
czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Regulon nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową.
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
8
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Regulon jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek. Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Palenie. Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
9
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze.
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena. Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
2. Nowotwory
W badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do jakiego stopnia
na wyniki te wpływa np. zachowanie seksualne oraz mnogość partnerów seksualnych czy stosowanie
mechanicznych metod antykoncepcji.
10
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet stosujących tabletki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone ryzyko raka piersi (RR=1,24). To zwiększone
ryzyko stopniowo zmniejsza się w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40. roku życia,
ryzyko raka piersi u kobiet obecnie lub w przeszłości stosujących tabletki antykoncepcyjne jest małe
w porównaniu do ryzyka wystąpienia raka piersi w ciągu ich całego życia. Badania te nie dostarczają
dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u osób stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne, biologicznym oddziaływaniem tabletek antykoncepcyjnych lub połączeniem obu
tych przyczyn. Zdiagnozowane przypadki raka piersi u osób stosujących tabletki antykoncepcyjne
zazwyczaj są klinicznie mniej zaawansowane w porównaniu do raka piersi zdiagnozowanego u osób
ich niestosujących.
U osób stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie
nowotworów łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te
w kilku przypadkach prowadziły do groźnych dla życia krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet
stosujących tabletki złożone hormonalne środki antykoncepcyjne pojawi się silny ból w nadbrzuszu,
hepatomegalia lub jeśli wystąpi krwawienie do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy
wziąć pod uwagę nowotwór wątroby.
3. Inne uwarunkowania
Egzogenne estrogeny mogą wywyływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub z dziedzicznym obciążeniem tą chorobą, występuje zwiększone
ryzyko zapalenia trzustki, jeśli stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczne zwiększenie
ciśnienia krwi, które rzadko miało znaczenie klinicznie. Nie ustalono czy istnieje związek pomiędzy
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a istotnym klinicznie
nadciśnieniem tętniczym. Jeśli w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych rozwinie się nadciśnienie w stopniu istotnym klinicznie, wskazane jest przerwanie
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia.
Po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do wartości prawidłowych, ponownie można rozpocząć
stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż związek ich
występowania ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest
jednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń
rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka
ciężarnych, utrata słuchu spowodowana otosklerozą.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wywołać konieczność przerwania
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych do czasu, kiedy próby
czynnościowe wątroby nie powrócą do normy. Ponowne wystąpienie żółtaczki zastoinowej, która
poprzednio wystąpiła we wczesnej ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów
płciowych, wymaga przerwania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność i
tolerancję glukozy, nie ma potrzeby zmiany sposobu leczenia u kobiet chorujących na cukrzycę i
stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Jednak kobiety chorujące na cukrzycę
muszą być dokładnie kontrolowane w czasie stosowania złożonych hormonalnych środków
11
antykoncepcyjnych.
Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego są związane ze stosowaniem
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Czasami może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z
tendencją do ostudy w czasie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub ultrafioletowe.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Regulon należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Regulon w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie treści ulotki i stosowanie się do znajdujących
się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna
Skuteczność złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w
przypadku pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt 4.2) lub
jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych, zmniejszających stężenie etynyloestradiolu
i (lub) etonogestrelu, czynnego metabolitu dezogestrelu w osoczu (patrz punkt 4.5).
W czasie przyjmowania produktu leczniczego Regulon nie należy stosować produktów zawierających
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia
produktu leczniczego Regulon w osoczu i zmniejszenie skuteczności klinicznej (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, szczególnie
podczas pierwszych miesięcy, mogą występować nieregularne krwawienia (plamienie, krwawienie
śródcykliczne). Ocena tych nieregularnych krwawień jest możliwa dopiero po okresie adaptacji
trwającym około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub pojawią się po poprzednio regularnych cyklach,
należy rozważyć niehormonalne przyczyny i zastosować odpowiednie metody diagnostyczne (łącznie
z łyżeczkowaniem jamy macicy, jeśli to konieczne), aby wykluczyć nowotwory lub ciążę.
U niektórych kobiet w czasie pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z
odstawienia. Jeśli złożone hormonalne środki antykoncepcyjne były przyjmowane zgodnie z
zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży. Jeśli
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nie były przyjmowane zgodnie z zaleceniami w okresie
12
poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego krwawienia z odstawienia lub jeśli nie wystąpiły dwa
kolejne krwawienia, to przed rozpoczęciem następnego opakowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę.
Substancje pomocnicze
Produkt leczniczy zawiera laktozę.
Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem
złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego produktu leczniczego.
Wybierając metodę(y) antykoncepcji należy rozważyć wszystkie powyższe informacje.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych produktów leczniczych należy
się zapoznać ze odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakokinetyczne
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Regulon
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, zwłaszcza
izoenzymy cytochromu P450 (CYP). Może to powodować zwiększenie klirensu hormonów
płciowych, co z kolei może prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcja enzymatyczna może wystąpić zaledwie po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja
enzymatyczna jest zazwyczaj widoczna w ciągu kilku tygodni. Po zakończeniu leczenia, indukcja
enzymatyczna może utrzymywać się przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną
metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia innym
produktem leczniczym oraz przez 28 dni po jego odstawieniu.
Jeżeli leczenie będzie kontynuowane po zakończeniu przyjmowania tabletek złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania, następne opakowanie należy rozpocząć bez
zwykłej przerwy, w czasie której nie przyjmuje się tabletek.
Leczenie długotrwałe
Kobietom długotrwale stosującym substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innych skutecznych niehormonalnych metod antykoncepcyjnych, na które nie mają
wpływu produkty lecznicze indukujące enzymy.
W piśmiennictwie opisano następujące interakcje.
Substancje, które zwiększają klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
fenytoina, fenobarbital, prymidon, bozentan, karbamazepina, ryfampicyna, niektóre inhibitory
proteazy HIV (np. rytonawir) i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz,
newirapina) oraz prawdopodobnie także oksykarbamazepina, topiramat, ryfabutyna, felbamat,
gryzeofulwina, a także produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze, które wykazują zmienne działanie na klirens złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
13
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV (np. nelfinawir) oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy (np.newirapina) i (lub) skojarzeń z produktami leczniczymi wirusa zapalenia wątroby
typu C (HCV) (np. boceprewir, telaprewir), może zwiększać lub zmniejszać stężenie progestagenów,
w tym etonogestrelu lub estrogenów w osoczu Skutki wyżej opisanych zmian mogą być w niektórych
przypadkach istotne klinicznie.
Dlatego też należy omówić informacje zawarte w charakterystykach jednocześnie podawanych
produktów leczniczych stosowanych w leczeniu HIV/HCV w celu zidentyfikowania potencjalnych
interakcji oraz związanych z nimi zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące
leczenie inhibitorem proteazy lub nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy powinny
stosować również dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens produktu leczniczego Regulon (inhibitory enzymów)
Kliniczne znaczenie potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymów pozostaje nieznane.
Jednoczesne podawanie silnych (np. ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna) lub umiarkowanych
(np. flukonazol, diltiazem, erytromycyna) inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu
lub progesteronu, w tym etonogestrelu w osoczu.
Wykazano, że dawki etorykoksybu wynoszące od 60 do 120 mg/dobę powodują odpowiednio 1,4- do
1,6-krotne zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu krwi w przypadku jednoczesnego
stosowania ze złożonym hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg
etynyloestradiolu.
Wpływ produktu leczniczego Regulon na działanie innych produktów leczniczych
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe, mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyna),
albo zmniejszyć (np. lamotrygina).
Dane kliniczne wskazują, że etynyloestradiol hamuje klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
Lewotyroksyna
Leczenie estrogenami może prowadzić do zmniejszenia stężenia wolnej tyroksyny i zwiększenia
stężenia TSH u kobiet z niedoczynnością tarczycy stosujących lewotyroksynę. Leczenie skojarzone
można stosować po dostosowaniu dawkowania.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir
z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie
większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących produkty
lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.
Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem lub
sofosbuwirem/welpataswirem/woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet
stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne
(patrz punkt 4.3). Dlatego kobiety przyjmujące produkt leczniczy Regulon muszą zastosować
alternatywną metodę antykoncepcyjną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie progestagen lub
metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tych połączeń przeciwwirusowych.
Ponowne stosowanie produktu leczniczego Regulon można rozpocząć po dwóch tygodniach od
zakończenia leczenia za pomocą wcześniej opisanych połączeń przeciwwirusowych.
Badania laboratoryjne
Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na wyniki pewnych badań
laboratoryjnych, między innymi parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy,
nerek; na stężenie białek osocza, m. in. białek transportowych, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy
14
oraz frakcji lipidowej i lipoproteinowej, na parametry metabolizmu węglowodanów i parametry
krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zwykle pozostają w zakresie norm laboratoryjnych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Regulon jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego
Regulon wystąpi ciąża należy natychmiast przerwać przyjmowanie produktu leczniczego Regulon.
Jednakże większość badań epidemiologicznych nie wykazuje ani zwiększonego ryzyka wad
wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych we wczesnej ciąży.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Regulon należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmniejszać
ilość mleka u kobiet karmiących oraz zmieniać jego skład. W związku z tym, złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne nie powinny być zalecane w okresie karmienia piersią. Małe ilości hormonów
płciowych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka, jednak nie stwierdzono ich
niepożądanego wpływu na zdrowie dziecka.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie obserwowano żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Tak jak w przypadku wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych możliwa jest
zmiana cyklu krwawień z dróg rodnych, zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania. Mogą
pojawić się zmiany częstości krwawień (brak krwawienia, rzadsze, częstsze lub ciągłe krwawienia),
ich nasilenia (bardziej obfite lub skąpe) albo czasu trwania.
Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość
oszacowano na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu
produktu leczniczego do obrotu lub innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych1.
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: często (≥1/100
do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), nieznana (częstość nie
może być określona na podstawie dostępnych danych).
Klasyfikacja
układów i
narządów
MedDRA
Często Niezbyt często Rzadko Nieznana
Zaburzenia
układu
immunologiczne
go
Nadwrażliwość
Nasilenie objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zatrzymywanie
płynów w
organizmie
Zaburzenia Nastrój Zmniejszenie Powiększenie popędu
15
psychiczne depresyjny
Zmiany
nastroju
popędu
seksualnego
seksualnego
Zaburzenia
układu
nerwowego
Bóle głowy Migrena
Zaburzenia oka Nietolerancja szkieł
kontaktowych
Zaburzenia
naczyniowe
Żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa,
Tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności
Ból brzucha
Wymioty
Biegunka
Zaburzenia
skóry i tkanki
podskórnej
Wysypka
Pokrzywka
Rumień guzowaty
Rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia
układu
rozrodczego i
piersi
Ból piersi
Tkliwość piersi
Powiększenie
piersi
Wydzielina z pochwy
Wydzielina z piersi
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
1wyszczególniono większość terminów MedDRA do opisania działań niepożądanych.
Nie wymieniono synonimów oraz pokrewnych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem
produktu Regulon, ale powinny one także być brane pod uwagę.
Interakcje
Interakcje innych produktów leczniczych (induktorów enzymów) z doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi mogą prowadzić do wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego i (lub)
zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej (patrz punkt 4.5).
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru,
przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one
szerzej omówione w punkcie 4.4.
Inne działania niepożądane zgłaszane przez kobiety stosujące złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne: opisane szczegółowo w punkcie 4.4.
U kobiet przyjmujących doustne złożone środki antykoncepcyjne obserwowano liczne działania
niepożądane, które szczegółowo przedstawiono w punkcie 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki
ostrożności dotyczące stosowania. Należą do nich: nadciśnienie tętnicze, nowotwory hormonozależne
(np. nowotwory wątroby, rak piersi), ostuda, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno–
mocznicowy, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka związana z zastojem żółci, utrata słuchu
spowodowana otosklerozą, rak szyjki macicy, hipertriglicerydemia, (dziedziczny i nabyty) obrzęk
naczynioruchowy.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
16
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Po przedawkowaniu nie opisywano poważnych, groźnych działań niepożądanych. Działania, jakie
mogą się pojawić w związku z przedawkowaniem to: nudności, wymioty oraz lekkie krwawienie z
pochwy u młodych dziewcząt. Nie ma antidotum, należy stosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; Hormonalne środki
antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego; Progestageny i estrogeny, produkty złożone, Kod
ATC: G03AA09
Mechanizm działania
Działanie antykoncepcyjne hormonalnych produktów antykoncepcyjnych oparte jest na interakcjach
między różnymi czynnikami, z których najważniejsze to zahamowanie owulacji i zmiany w
konsystencji śluzu szyjkowego.
Oprócz działania antykoncepcyjnego złożone hormonalne środki antykoncepcyjne wykazują również
inne pozytywne działania na organizm kobiety, co w porównaniu do właściwości niekorzystnych
(patrz punkty: 4.4 i 4.8) może być wykorzystane przy wyborze metody kontroli urodzeń. Cykl
miesiączkowy staje się bardziej regularny, miesiączka mniej bolesna, a krwawienie niezbyt obfite.
W wyniku tego zmniejsza się ryzyko niedokrwistości z niedoboru żelaza.
Oprócz tego, u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające większe
dawki hormonów (0,05 mg etynyloestradiolu), zmniejsza się ryzyko włóknisto-torbielowatych guzów
piersi, torbieli jajników, zapalenia narządów miednicy mniejszej, ciąży pozamacicznej, raka
endometrium i raka jajnika. Pozostaje niewyjaśnione, czy podobna korelacja występuje w trakcie
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających małą dawkę
hormonów.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u
młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Dezogestrel
Wchłanianie
Po doustnym podaniu produktu leczniczego Regulon, dezogestrel jest szybko wchłaniany i
przekształcany do 3-keto-dezogestrelu. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 1,5 godziny.
Całkowita biodostępność 3-keto-dezogestrelu wynosi 62-81%.
Dystrybucja
9
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze.
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2).
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena. Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń.
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ATE)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
2. Nowotwory
W badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do jakiego stopnia
na wyniki te wpływa np. zachowanie seksualne oraz mnogość partnerów seksualnych czy stosowanie
mechanicznych metod antykoncepcji.
10
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet stosujących tabletki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone ryzyko raka piersi (RR=1,24). To zwiększone
ryzyko stopniowo zmniejsza się w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet poniżej 40. roku życia,
ryzyko raka piersi u kobiet obecnie lub w przeszłości stosujących tabletki antykoncepcyjne jest małe
w porównaniu do ryzyka wystąpienia raka piersi w ciągu ich całego życia. Badania te nie dostarczają
dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowane zwiększone ryzyko może być
spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi u osób stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne, biologicznym oddziaływaniem tabletek antykoncepcyjnych lub połączeniem obu
tych przyczyn. Zdiagnozowane przypadki raka piersi u osób stosujących tabletki antykoncepcyjne
zazwyczaj są klinicznie mniej zaawansowane w porównaniu do raka piersi zdiagnozowanego u osób
ich niestosujących.
U osób stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie
nowotworów łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te
w kilku przypadkach prowadziły do groźnych dla życia krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet
stosujących tabletki złożone hormonalne środki antykoncepcyjne pojawi się silny ból w nadbrzuszu,
hepatomegalia lub jeśli wystąpi krwawienie do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy
wziąć pod uwagę nowotwór wątroby.
3. Inne uwarunkowania
Egzogenne estrogeny mogą wywyływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub z dziedzicznym obciążeniem tą chorobą, występuje zwiększone
ryzyko zapalenia trzustki, jeśli stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczne zwiększenie
ciśnienia krwi, które rzadko miało znaczenie klinicznie. Nie ustalono czy istnieje związek pomiędzy
stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a istotnym klinicznie
nadciśnieniem tętniczym. Jeśli w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych rozwinie się nadciśnienie w stopniu istotnym klinicznie, wskazane jest przerwanie
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia.
Po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do wartości prawidłowych, ponownie można rozpocząć
stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż związek ich
występowania ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest
jednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń
rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka
ciężarnych, utrata słuchu spowodowana otosklerozą.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wywołać konieczność przerwania
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych do czasu, kiedy próby
czynnościowe wątroby nie powrócą do normy. Ponowne wystąpienie żółtaczki zastoinowej, która
poprzednio wystąpiła we wczesnej ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów
płciowych, wymaga przerwania stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność i
tolerancję glukozy, nie ma potrzeby zmiany sposobu leczenia u kobiet chorujących na cukrzycę i
stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Jednak kobiety chorujące na cukrzycę
muszą być dokładnie kontrolowane w czasie stosowania złożonych hormonalnych środków
11
antykoncepcyjnych.
Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego są związane ze stosowaniem
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Czasami może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z
tendencją do ostudy w czasie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub ultrafioletowe.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze
znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany
nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała
się z lekarzem.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Regulon należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Regulon w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie treści ulotki i stosowanie się do znajdujących
się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna
Skuteczność złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w
przypadku pominięcia tabletek (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt 4.2) lub
jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych, zmniejszających stężenie etynyloestradiolu
i (lub) etonogestrelu, czynnego metabolitu dezogestrelu w osoczu (patrz punkt 4.5).
W czasie przyjmowania produktu leczniczego Regulon nie należy stosować produktów zawierających
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia
produktu leczniczego Regulon w osoczu i zmniejszenie skuteczności klinicznej (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, szczególnie
podczas pierwszych miesięcy, mogą występować nieregularne krwawienia (plamienie, krwawienie
śródcykliczne). Ocena tych nieregularnych krwawień jest możliwa dopiero po okresie adaptacji
trwającym około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub pojawią się po poprzednio regularnych cyklach,
należy rozważyć niehormonalne przyczyny i zastosować odpowiednie metody diagnostyczne (łącznie
z łyżeczkowaniem jamy macicy, jeśli to konieczne), aby wykluczyć nowotwory lub ciążę.
U niektórych kobiet w czasie pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi krwawienie z
odstawienia. Jeśli złożone hormonalne środki antykoncepcyjne były przyjmowane zgodnie z
zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży. Jeśli
złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nie były przyjmowane zgodnie z zaleceniami w okresie
12
poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego krwawienia z odstawienia lub jeśli nie wystąpiły dwa
kolejne krwawienia, to przed rozpoczęciem następnego opakowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych należy wykluczyć ciążę.
Substancje pomocnicze
Produkt leczniczy zawiera laktozę.
Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem
złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego produktu leczniczego.
Wybierając metodę(y) antykoncepcji należy rozważyć wszystkie powyższe informacje.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych produktów leczniczych należy
się zapoznać ze odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakokinetyczne
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Regulon
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, zwłaszcza
izoenzymy cytochromu P450 (CYP). Może to powodować zwiększenie klirensu hormonów
płciowych, co z kolei może prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) braku skuteczności
antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcja enzymatyczna może wystąpić zaledwie po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja
enzymatyczna jest zazwyczaj widoczna w ciągu kilku tygodni. Po zakończeniu leczenia, indukcja
enzymatyczna może utrzymywać się przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną
metodę antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia innym
produktem leczniczym oraz przez 28 dni po jego odstawieniu.
Jeżeli leczenie będzie kontynuowane po zakończeniu przyjmowania tabletek złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania, następne opakowanie należy rozpocząć bez
zwykłej przerwy, w czasie której nie przyjmuje się tabletek.
Leczenie długotrwałe
Kobietom długotrwale stosującym substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innych skutecznych niehormonalnych metod antykoncepcyjnych, na które nie mają
wpływu produkty lecznicze indukujące enzymy.
W piśmiennictwie opisano następujące interakcje.
Substancje, które zwiększają klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymatyczną), np.:
fenytoina, fenobarbital, prymidon, bozentan, karbamazepina, ryfampicyna, niektóre inhibitory
proteazy HIV (np. rytonawir) i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz,
newirapina) oraz prawdopodobnie także oksykarbamazepina, topiramat, ryfabutyna, felbamat,
gryzeofulwina, a także produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze, które wykazują zmienne działanie na klirens złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
13
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV (np. nelfinawir) oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy (np.newirapina) i (lub) skojarzeń z produktami leczniczymi wirusa zapalenia wątroby
typu C (HCV) (np. boceprewir, telaprewir), może zwiększać lub zmniejszać stężenie progestagenów,
w tym etonogestrelu lub estrogenów w osoczu Skutki wyżej opisanych zmian mogą być w niektórych
przypadkach istotne klinicznie.
Dlatego też należy omówić informacje zawarte w charakterystykach jednocześnie podawanych
produktów leczniczych stosowanych w leczeniu HIV/HCV w celu zidentyfikowania potencjalnych
interakcji oraz związanych z nimi zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące
leczenie inhibitorem proteazy lub nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy powinny
stosować również dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens produktu leczniczego Regulon (inhibitory enzymów)
Kliniczne znaczenie potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymów pozostaje nieznane.
Jednoczesne podawanie silnych (np. ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna) lub umiarkowanych
(np. flukonazol, diltiazem, erytromycyna) inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu
lub progesteronu, w tym etonogestrelu w osoczu.
Wykazano, że dawki etorykoksybu wynoszące od 60 do 120 mg/dobę powodują odpowiednio 1,4- do
1,6-krotne zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu krwi w przypadku jednoczesnego
stosowania ze złożonym hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg
etynyloestradiolu.
Wpływ produktu leczniczego Regulon na działanie innych produktów leczniczych
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe, mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyna),
albo zmniejszyć (np. lamotrygina).
Dane kliniczne wskazują, że etynyloestradiol hamuje klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
Lewotyroksyna
Leczenie estrogenami może prowadzić do zmniejszenia stężenia wolnej tyroksyny i zwiększenia
stężenia TSH u kobiet z niedoczynnością tarczycy stosujących lewotyroksynę. Leczenie skojarzone
można stosować po dostosowaniu dawkowania.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir
z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie
większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących produkty
lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.
Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem lub
sofosbuwirem/welpataswirem/woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet
stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne
(patrz punkt 4.3). Dlatego kobiety przyjmujące produkt leczniczy Regulon muszą zastosować
alternatywną metodę antykoncepcyjną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie progestagen lub
metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tych połączeń przeciwwirusowych.
Ponowne stosowanie produktu leczniczego Regulon można rozpocząć po dwóch tygodniach od
zakończenia leczenia za pomocą wcześniej opisanych połączeń przeciwwirusowych.
Badania laboratoryjne
Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na wyniki pewnych badań
laboratoryjnych, między innymi parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy,
nerek; na stężenie białek osocza, m. in. białek transportowych, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy
14
oraz frakcji lipidowej i lipoproteinowej, na parametry metabolizmu węglowodanów i parametry
krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zwykle pozostają w zakresie norm laboratoryjnych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Regulon jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego
Regulon wystąpi ciąża należy natychmiast przerwać przyjmowanie produktu leczniczego Regulon.
Jednakże większość badań epidemiologicznych nie wykazuje ani zwiększonego ryzyka wad
wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych we wczesnej ciąży.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Regulon należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmniejszać
ilość mleka u kobiet karmiących oraz zmieniać jego skład. W związku z tym, złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne nie powinny być zalecane w okresie karmienia piersią. Małe ilości hormonów
płciowych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka, jednak nie stwierdzono ich
niepożądanego wpływu na zdrowie dziecka.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie obserwowano żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Tak jak w przypadku wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych możliwa jest
zmiana cyklu krwawień z dróg rodnych, zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania. Mogą
pojawić się zmiany częstości krwawień (brak krwawienia, rzadsze, częstsze lub ciągłe krwawienia),
ich nasilenia (bardziej obfite lub skąpe) albo czasu trwania.
Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość
oszacowano na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu
produktu leczniczego do obrotu lub innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych1.
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: często (≥1/100
do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), nieznana (częstość nie
może być określona na podstawie dostępnych danych).
Klasyfikacja
układów i
narządów
MedDRA
Często Niezbyt często Rzadko Nieznana
Zaburzenia
układu
immunologiczne
go
Nadwrażliwość
Nasilenie objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zatrzymywanie
płynów w
organizmie
Zaburzenia Nastrój Zmniejszenie Powiększenie popędu
15
psychiczne depresyjny
Zmiany
nastroju
popędu
seksualnego
seksualnego
Zaburzenia
układu
nerwowego
Bóle głowy Migrena
Zaburzenia oka Nietolerancja szkieł
kontaktowych
Zaburzenia
naczyniowe
Żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa,
Tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności
Ból brzucha
Wymioty
Biegunka
Zaburzenia
skóry i tkanki
podskórnej
Wysypka
Pokrzywka
Rumień guzowaty
Rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia
układu
rozrodczego i
piersi
Ból piersi
Tkliwość piersi
Powiększenie
piersi
Wydzielina z pochwy
Wydzielina z piersi
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
1wyszczególniono większość terminów MedDRA do opisania działań niepożądanych.
Nie wymieniono synonimów oraz pokrewnych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem
produktu Regulon, ale powinny one także być brane pod uwagę.
Interakcje
Interakcje innych produktów leczniczych (induktorów enzymów) z doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi mogą prowadzić do wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego i (lub)
zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej (patrz punkt 4.5).
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru,
przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one
szerzej omówione w punkcie 4.4.
Inne działania niepożądane zgłaszane przez kobiety stosujące złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne: opisane szczegółowo w punkcie 4.4.
U kobiet przyjmujących doustne złożone środki antykoncepcyjne obserwowano liczne działania
niepożądane, które szczegółowo przedstawiono w punkcie 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki
ostrożności dotyczące stosowania. Należą do nich: nadciśnienie tętnicze, nowotwory hormonozależne
(np. nowotwory wątroby, rak piersi), ostuda, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno–
mocznicowy, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka związana z zastojem żółci, utrata słuchu
spowodowana otosklerozą, rak szyjki macicy, hipertriglicerydemia, (dziedziczny i nabyty) obrzęk
naczynioruchowy.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
16
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Po przedawkowaniu nie opisywano poważnych, groźnych działań niepożądanych. Działania, jakie
mogą się pojawić w związku z przedawkowaniem to: nudności, wymioty oraz lekkie krwawienie z
pochwy u młodych dziewcząt. Nie ma antidotum, należy stosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; Hormonalne środki
antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego; Progestageny i estrogeny, produkty złożone, Kod
ATC: G03AA09
Mechanizm działania
Działanie antykoncepcyjne hormonalnych produktów antykoncepcyjnych oparte jest na interakcjach
między różnymi czynnikami, z których najważniejsze to zahamowanie owulacji i zmiany w
konsystencji śluzu szyjkowego.
Oprócz działania antykoncepcyjnego złożone hormonalne środki antykoncepcyjne wykazują również
inne pozytywne działania na organizm kobiety, co w porównaniu do właściwości niekorzystnych
(patrz punkty: 4.4 i 4.8) może być wykorzystane przy wyborze metody kontroli urodzeń. Cykl
miesiączkowy staje się bardziej regularny, miesiączka mniej bolesna, a krwawienie niezbyt obfite.
W wyniku tego zmniejsza się ryzyko niedokrwistości z niedoboru żelaza.
Oprócz tego, u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające większe
dawki hormonów (0,05 mg etynyloestradiolu), zmniejsza się ryzyko włóknisto-torbielowatych guzów
piersi, torbieli jajników, zapalenia narządów miednicy mniejszej, ciąży pozamacicznej, raka
endometrium i raka jajnika. Pozostaje niewyjaśnione, czy podobna korelacja występuje w trakcie
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających małą dawkę
hormonów.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u
młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Dezogestrel
Wchłanianie
Po doustnym podaniu produktu leczniczego Regulon, dezogestrel jest szybko wchłaniany i
przekształcany do 3-keto-dezogestrelu. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 1,5 godziny.
Całkowita biodostępność 3-keto-dezogestrelu wynosi 62-81%.
Dystrybucja
17
Etonogestrel wiąże się z albuminami krwi i globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Tylko 2 do
4% stężenia leku we krwi występuje w postaci niezwiązanej, 40-70% wiąże się specyficznie z SHBG.
Indukowane przez etynyloestradiol zwiększenie stężenia SHBG zmienia dystrybucję w obrębie białek
osocza powodując zwiększenie frakcji związanej z SHBG i zmniejszenie frakcji związanej z
albuminami. Objętość dystrybucji dezogestrelu wynosi 1,5 l/kg mc.
Metabolizm
Etonogestrel jest całkowicie metabolizowany w wyniku przemian metabolicznych
charakterystycznych dla związków steroidowych. Klirens osocza wynosi około 2 ml/min/kg mc.
Nie stwierdzono żadnych interakcji z jednocześnie podawanym etynyloestradiolem.
Eliminacja
Stężenie etonogestrelu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. Końcowa faza dystrybucji leku
określana jest przez okres półtrwania wynoszący około 30 godzin. Dezogestrel i jego metabolity są
wydalane z moczem i żółcią w stosunku 6:4.
Stan stacjonarny
Na farmakokinetykę etonogestrelu wpływa stężenie SHBG, które jest trzykrotnie zwiększone przez
etynyloestradiol. Następne podania leku powodują około dwu do trzykrotne zwiększenie jego stężenia
w surowicy krwi osiągając stan stacjonarny w drugiej połowie cyklu podawania leku.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym, etynyloestradiol jest całkowicie i szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie w
osoczu, osiągane jest w 1 do 2 godz po podaniu. Biodostępność całkowita, będąca wynikiem
przedsystemowego sprzęgania oraz efektu pierwszego przejścia wynosi około 60%.
Dystrybucja
Etynyloestradiol wiąże się w znacznym stopniu z albuminami osocza wiązaniem niespecyficznym
(około 98,5%) i powoduje zwiększenie stężenia SHBG w osoczu. Objętość dystrybucji
etynyloestradiolu wynosi 5 l/kg mc.
Metabolizm
In vitro etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem enzymów CYP2C19, CYP1A1 oraz CYP1A2 a
także nieodwracalnym (ang. mechanism based) inhibitorem CYP3A4/5, CYP2C8, oraz CYP2J2.
Etynyloestradiol podlega przedsystemowemu sprzęganiu w jelicie cienkim i w wątrobie.
Metabolizowany jest głównie na drodze hydroksylacji aromatycznej, w wyniku czego powstają liczne
hydroksylowe i metylowe pochodne, występujące w postaci wolnej i związanej z glukoronidami i
siarczanami. Klirens osocza wynosi około 5 ml/min/kg mc.
Eliminacja
Stężenie etynyloestradiolu w osoczu maleje w dwóch fazach, a w fazie końcowej okres półtrwania
wynosi około 24 godzin. Etynyloestradiol, który nie uległ przemianom nie jest wydalany, a jego
metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania wydalania metabolitów
etynyloestradiolu wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Stężenie w stanie stacjonarnym osiąga się po 3–4 dobach, kiedy stężenie leku w osoczu jest większe o
30-40% w porównaniu z dawką pojedynczą.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Badania przedkliniczne oparte na badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym,
18
genotoksyczności, rakotwórczości, działania toksycznego na rozmnażanie się nie wykazały ryzyka
stosowania u ludzi. Jednakże, musimy pamiętać, że hormony płciowe mogą stymulować rozrost
tkanek i nowotworów hormonozależnych.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń: α-tokoferol, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, kwas stearynowy, powidon,
skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna.
Otoczka: glikol propylenowy, glikol polietylenowy 6000, hydroksymetylopropyloceluloza.
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 30 ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
21 tabletek w blistrze PVC/PVDC/Aluminium. 1 lub 3 blistry w tekturowym pudełku.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapeszt, Węgry
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
4192
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 9 czerwiec 1999 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17 luty 2014 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU