Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Naraya Plus

Naraya Plus


1/24
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Naraya Plus, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne):
Każda tabletka powlekana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 44 mg
4 białe tabletki powlekane placebo (niezawierające substancji czynnych):
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza bezwodna 89,5 mg
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana.
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Naraya Plus powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Naraya Plus, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Droga podania: podanie doustne.
Jak stosować produkt Naraya Plus
Tabletki należy przyjmować codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze dnia, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
2/24
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
z odstawienia rozpoczyna się zwykle w 2. do 3. dniu od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu Naraya Plus
 Jeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu kobiety (tj. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego).
 Zmiana z innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Naraya Plus następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego,
ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po
przyjęciu tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku
stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie
produktu Naraya Plus zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu,
w którym należałoby zastosować kolejny system.
 Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka zawierająca wyłącznie
progestagen, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego
progestagen (ang. intrauterine system - IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu Naraya Plus w dowolnym dniu
cyklu (w przypadku implantu lub IUS w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu stosowanego we
wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie). Jednak we wszystkich
tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych
7 dni przyjmowania tabletek produktu Naraya Plus.
 Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
 Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po porodzie
lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie
jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
1/24
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Naraya Plus, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne):
Każda tabletka powlekana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 44 mg
4 białe tabletki powlekane placebo (niezawierające substancji czynnych):
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza bezwodna 89,5 mg
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana.
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Naraya Plus powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Naraya Plus, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Droga podania: podanie doustne.
Jak stosować produkt Naraya Plus
Tabletki należy przyjmować codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze dnia, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
2/24
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
z odstawienia rozpoczyna się zwykle w 2. do 3. dniu od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu Naraya Plus
 Jeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu kobiety (tj. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego).
 Zmiana z innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Naraya Plus następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego,
ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po
przyjęciu tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku
stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie
produktu Naraya Plus zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu,
w którym należałoby zastosować kolejny system.
 Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka zawierająca wyłącznie
progestagen, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego
progestagen (ang. intrauterine system - IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu Naraya Plus w dowolnym dniu
cyklu (w przypadku implantu lub IUS w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu stosowanego we
wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie). Jednak we wszystkich
tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych
7 dni przyjmowania tabletek produktu Naraya Plus.
 Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
 Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po porodzie
lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie
jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
3/24
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo.
Poniższe zalecenia dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 4 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórze-przysadka-jajnik następuje po 7 dniach ciągłego
przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
 Dzień 1 do 7
Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następnych 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną
metodę antykoncepcji, np. prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku,
należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło
od okresu stosowania tabletek placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
 Dzień 8 do 14
Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe
dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli
pacjentka pominęła więcej niż 1 tabletkę, kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności
stosowania przez 7 dni dodatkowej metody antykoncepcji.
 Dzień 15 do 24
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
stosowania tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
4/24
1. Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, powinna natychmiast zażyć ostatnią
zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i bezpośrednio rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia stosowania tabletek zawierających substancje czynne
z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może
wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Kobietę można także poinformować o możliwości zaprzestania przyjmowania tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku kobieta powinna przyjmować tabletki placebo z ostatniego rzędu
przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek, a następnie
rozpocząć nowy blister.
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po
przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej
zażyć kolejną (dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć
w miarę możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad
24 godziny, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego
schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową (dodatkowe) tabletkę (tabletki) z nowego
opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z obecnie
stosowanego opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu
Naraya Plus. Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do
zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie
wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu Naraya Plus należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie zbliżającego się okresu przyjmowania
tabletek placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie
wystąpi krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania
może dojść do krwawienia śródcyklicznego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (CHCs) w razie
występowania któregokolwiek z poniższych stanów. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz
pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast
przerwać jego przyjmowanie.
 Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)

1/24
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Naraya Plus, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne):
Każda tabletka powlekana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 44 mg
4 białe tabletki powlekane placebo (niezawierające substancji czynnych):
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza bezwodna 89,5 mg
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana.
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Naraya Plus powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Naraya Plus, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Droga podania: podanie doustne.
Jak stosować produkt Naraya Plus
Tabletki należy przyjmować codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze dnia, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
2/24
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
z odstawienia rozpoczyna się zwykle w 2. do 3. dniu od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu Naraya Plus
 Jeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu kobiety (tj. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego).
 Zmiana z innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Naraya Plus następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego,
ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po
przyjęciu tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku
stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie
produktu Naraya Plus zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu,
w którym należałoby zastosować kolejny system.
 Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka zawierająca wyłącznie
progestagen, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego
progestagen (ang. intrauterine system - IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu Naraya Plus w dowolnym dniu
cyklu (w przypadku implantu lub IUS w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu stosowanego we
wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie). Jednak we wszystkich
tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych
7 dni przyjmowania tabletek produktu Naraya Plus.
 Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
 Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po porodzie
lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie
jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
3/24
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo.
Poniższe zalecenia dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 4 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórze-przysadka-jajnik następuje po 7 dniach ciągłego
przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
 Dzień 1 do 7
Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następnych 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną
metodę antykoncepcji, np. prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku,
należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło
od okresu stosowania tabletek placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
 Dzień 8 do 14
Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe
dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli
pacjentka pominęła więcej niż 1 tabletkę, kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności
stosowania przez 7 dni dodatkowej metody antykoncepcji.
 Dzień 15 do 24
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
stosowania tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
4/24
1. Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, powinna natychmiast zażyć ostatnią
zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i bezpośrednio rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia stosowania tabletek zawierających substancje czynne
z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może
wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Kobietę można także poinformować o możliwości zaprzestania przyjmowania tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku kobieta powinna przyjmować tabletki placebo z ostatniego rzędu
przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek, a następnie
rozpocząć nowy blister.
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po
przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej
zażyć kolejną (dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć
w miarę możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad
24 godziny, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego
schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową (dodatkowe) tabletkę (tabletki) z nowego
opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z obecnie
stosowanego opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu
Naraya Plus. Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do
zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie
wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu Naraya Plus należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie zbliżającego się okresu przyjmowania
tabletek placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie
wystąpi krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania
może dojść do krwawienia śródcyklicznego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (CHCs) w razie
występowania któregokolwiek z poniższych stanów. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz
pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast
przerwać jego przyjmowanie.
 Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
5/24
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik
V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
 Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
 Istniejąca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu do normy parametrów
czynności wątroby.
 Ciężka niewydolność lub ostre zaburzenie czynności nerek.
 Istniejące obecnie lub w wywiadzie nowotwory wątroby (łagodne bądź złośliwe).
 Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. narządów płciowych lub piersi).
 Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
 Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest przeciwwskazane w przypadku jednoczesnego
stosowania produktów leczniczych zawierających ombitaswir/parytaprewir/rytonawir lub dasabuwir (patrz
punkt 4.4 i punkt 4.5).
6/24
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (CHC) wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy Naraya Plus może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym Naraya Plus, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne
dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są
przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla
różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
1/24
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Naraya Plus, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne):
Każda tabletka powlekana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 44 mg
4 białe tabletki powlekane placebo (niezawierające substancji czynnych):
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza bezwodna 89,5 mg
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana.
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Naraya Plus powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Naraya Plus, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Droga podania: podanie doustne.
Jak stosować produkt Naraya Plus
Tabletki należy przyjmować codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze dnia, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
2/24
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
z odstawienia rozpoczyna się zwykle w 2. do 3. dniu od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu Naraya Plus
 Jeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu kobiety (tj. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego).
 Zmiana z innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Naraya Plus następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego,
ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po
przyjęciu tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku
stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie
produktu Naraya Plus zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu,
w którym należałoby zastosować kolejny system.
 Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka zawierająca wyłącznie
progestagen, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego
progestagen (ang. intrauterine system - IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu Naraya Plus w dowolnym dniu
cyklu (w przypadku implantu lub IUS w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu stosowanego we
wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie). Jednak we wszystkich
tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych
7 dni przyjmowania tabletek produktu Naraya Plus.
 Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
 Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po porodzie
lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie
jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
3/24
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo.
Poniższe zalecenia dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 4 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórze-przysadka-jajnik następuje po 7 dniach ciągłego
przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
 Dzień 1 do 7
Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następnych 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną
metodę antykoncepcji, np. prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku,
należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło
od okresu stosowania tabletek placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
 Dzień 8 do 14
Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe
dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli
pacjentka pominęła więcej niż 1 tabletkę, kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności
stosowania przez 7 dni dodatkowej metody antykoncepcji.
 Dzień 15 do 24
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
stosowania tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
4/24
1. Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, powinna natychmiast zażyć ostatnią
zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i bezpośrednio rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia stosowania tabletek zawierających substancje czynne
z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może
wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Kobietę można także poinformować o możliwości zaprzestania przyjmowania tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku kobieta powinna przyjmować tabletki placebo z ostatniego rzędu
przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek, a następnie
rozpocząć nowy blister.
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po
przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej
zażyć kolejną (dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć
w miarę możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad
24 godziny, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego
schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową (dodatkowe) tabletkę (tabletki) z nowego
opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z obecnie
stosowanego opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu
Naraya Plus. Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do
zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie
wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu Naraya Plus należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie zbliżającego się okresu przyjmowania
tabletek placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie
wystąpi krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania
może dojść do krwawienia śródcyklicznego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (CHCs) w razie
występowania któregokolwiek z poniższych stanów. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz
pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast
przerwać jego przyjmowanie.
 Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
5/24
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik
V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
 Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
 Istniejąca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu do normy parametrów
czynności wątroby.
 Ciężka niewydolność lub ostre zaburzenie czynności nerek.
 Istniejące obecnie lub w wywiadzie nowotwory wątroby (łagodne bądź złośliwe).
 Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. narządów płciowych lub piersi).
 Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
 Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest przeciwwskazane w przypadku jednoczesnego
stosowania produktów leczniczych zawierających ombitaswir/parytaprewir/rytonawir lub dasabuwir (patrz
punkt 4.4 i punkt 4.5).
6/24
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (CHC) wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy Naraya Plus może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym Naraya Plus, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne
dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są
przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla
różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
7/24
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet
w okresie roku
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki
zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach
i tętnicach.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli
u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż
suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również
inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie,
rozległy zabieg operacyjny,
jakikolwiek zabieg operacyjny w
obrębie kończyn dolnych lub
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania
plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej
4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch
8/24
miednicy, zabieg neurochirurgiczny
lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe
unieruchomienie, w tym podróż
samolotem >4 godzin może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Naraya Plus nie przerwano
odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców,
szczególnie w stosunkowo młodym
wieku, np. przed 50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit
(np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita
grubego) oraz niedokrwistość sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
1/24
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Naraya Plus, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne):
Każda tabletka powlekana zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 44 mg
4 białe tabletki powlekane placebo (niezawierające substancji czynnych):
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza bezwodna 89,5 mg
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana.
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Naraya Plus powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Naraya Plus, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Droga podania: podanie doustne.
Jak stosować produkt Naraya Plus
Tabletki należy przyjmować codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze dnia, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
2/24
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
z odstawienia rozpoczyna się zwykle w 2. do 3. dniu od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu Naraya Plus
 Jeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu kobiety (tj. w pierwszym
dniu krwawienia miesiączkowego).
 Zmiana z innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt
antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Naraya Plus następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego,
ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po
przyjęciu tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku
stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie
produktu Naraya Plus zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu,
w którym należałoby zastosować kolejny system.
 Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka zawierająca wyłącznie
progestagen, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego
progestagen (ang. intrauterine system - IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu Naraya Plus w dowolnym dniu
cyklu (w przypadku implantu lub IUS w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu stosowanego we
wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie). Jednak we wszystkich
tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych
7 dni przyjmowania tabletek produktu Naraya Plus.
 Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
 Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po porodzie
lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie
jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
3/24
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo.
Poniższe zalecenia dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 4 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórze-przysadka-jajnik następuje po 7 dniach ciągłego
przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
 Dzień 1 do 7
Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następnych 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną
metodę antykoncepcji, np. prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku,
należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło
od okresu stosowania tabletek placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
 Dzień 8 do 14
Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe
dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli
pacjentka pominęła więcej niż 1 tabletkę, kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności
stosowania przez 7 dni dodatkowej metody antykoncepcji.
 Dzień 15 do 24
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
stosowania tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
4/24
1. Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, powinna natychmiast zażyć ostatnią
zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i bezpośrednio rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia stosowania tabletek zawierających substancje czynne
z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może
wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Kobietę można także poinformować o możliwości zaprzestania przyjmowania tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku kobieta powinna przyjmować tabletki placebo z ostatniego rzędu
przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek, a następnie
rozpocząć nowy blister.
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po
przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej
zażyć kolejną (dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć
w miarę możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad
24 godziny, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego
schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową (dodatkowe) tabletkę (tabletki) z nowego
opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z obecnie
stosowanego opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu
Naraya Plus. Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do
zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie
wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu Naraya Plus należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie zbliżającego się okresu przyjmowania
tabletek placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie
wystąpi krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania
może dojść do krwawienia śródcyklicznego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (CHCs) w razie
występowania któregokolwiek z poniższych stanów. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz
pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast
przerwać jego przyjmowanie.
 Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
5/24
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik
V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
 Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
 Istniejąca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu do normy parametrów
czynności wątroby.
 Ciężka niewydolność lub ostre zaburzenie czynności nerek.
 Istniejące obecnie lub w wywiadzie nowotwory wątroby (łagodne bądź złośliwe).
 Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. narządów płciowych lub piersi).
 Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
 Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest przeciwwskazane w przypadku jednoczesnego
stosowania produktów leczniczych zawierających ombitaswir/parytaprewir/rytonawir lub dasabuwir (patrz
punkt 4.4 i punkt 4.5).
6/24
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (CHC) wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy Naraya Plus może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym Naraya Plus, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne
dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są
przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla
różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
7/24
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet
w okresie roku
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki
zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach
i tętnicach.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli
u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż
suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również
inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie,
rozległy zabieg operacyjny,
jakikolwiek zabieg operacyjny w
obrębie kończyn dolnych lub
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania
plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej
4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch
8/24
miednicy, zabieg neurochirurgiczny
lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe
unieruchomienie, w tym podróż
samolotem >4 godzin może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Naraya Plus nie przerwano
odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców,
szczególnie w stosunkowo młodym
wieku, np. przed 50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit
(np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita
grubego) oraz niedokrwistość sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
9/24
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy
ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie
zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały
inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców,
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty
10/24
szczególnie w stosunkowo młodym
wieku, np. przed 50 rokiem życia).
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny
w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie
incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do
natychmiastowego przerwania stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi
w obrębie naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca,
migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń
rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
W razie podejrzenia lub potwierdzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) lub tętniczego
zaburzenia zakrzepowo-zatorowego (ATE), stosowanie CHC należy przerwać. Ze względu na teratogenne
działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny) należy rozpocząć stosowanie innej
odpowiedniej metody antykoncepcji.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych (ponad 5 lat) może zwiększać ryzyko raka szyjki macicy. Jednak nadal nie
rozstrzygnięto znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz innych, takich jak
zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. human papilloma virus - HPV).
3/24
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć niezamierzonego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo.
Poniższe zalecenia dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 4 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórze-przysadka-jajnik następuje po 7 dniach ciągłego
przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
 Dzień 1 do 7
Po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce pacjentka powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następnych 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną
metodę antykoncepcji, np. prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku,
należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło
od okresu stosowania tabletek placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
 Dzień 8 do 14
Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce powinna natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe
dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli
pacjentka pominęła więcej niż 1 tabletkę, kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności
stosowania przez 7 dni dodatkowej metody antykoncepcji.
 Dzień 15 do 24
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
stosowania tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
4/24
1. Pacjentka po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, powinna natychmiast zażyć ostatnią
zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i bezpośrednio rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia stosowania tabletek zawierających substancje czynne
z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak może
wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Kobietę można także poinformować o możliwości zaprzestania przyjmowania tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku kobieta powinna przyjmować tabletki placebo z ostatniego rzędu
przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek, a następnie
rozpocząć nowy blister.
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po
przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej
zażyć kolejną (dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć
w miarę możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad
24 godziny, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2
„Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego
schematu dawkowania, powinna przyjąć dodatkową (dodatkowe) tabletkę (tabletki) z nowego
opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z obecnie
stosowanego opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu
Naraya Plus. Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do
zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie
wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu Naraya Plus należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie zbliżającego się okresu przyjmowania
tabletek placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie
wystąpi krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania
może dojść do krwawienia śródcyklicznego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
4.3 Przeciwwskazania
Nie należy stosować złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (CHCs) w razie
występowania któregokolwiek z poniższych stanów. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz
pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast
przerwać jego przyjmowanie.
 Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
5/24
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik
V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
 Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
 Istniejąca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu do normy parametrów
czynności wątroby.
 Ciężka niewydolność lub ostre zaburzenie czynności nerek.
 Istniejące obecnie lub w wywiadzie nowotwory wątroby (łagodne bądź złośliwe).
 Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. narządów płciowych lub piersi).
 Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
 Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest przeciwwskazane w przypadku jednoczesnego
stosowania produktów leczniczych zawierających ombitaswir/parytaprewir/rytonawir lub dasabuwir (patrz
punkt 4.4 i punkt 4.5).
6/24
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (CHC) wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy Naraya Plus może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym Naraya Plus, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne
dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są
przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla
różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
7/24
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet
w okresie roku
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki
zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach
i tętnicach.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli
u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż
suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również
inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie,
rozległy zabieg operacyjny,
jakikolwiek zabieg operacyjny w
obrębie kończyn dolnych lub
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania
plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej
4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch
8/24
miednicy, zabieg neurochirurgiczny
lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe
unieruchomienie, w tym podróż
samolotem >4 godzin może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Naraya Plus nie przerwano
odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców,
szczególnie w stosunkowo młodym
wieku, np. przed 50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit
(np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita
grubego) oraz niedokrwistość sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
9/24
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy
ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie
zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały
inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców,
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty
10/24
szczególnie w stosunkowo młodym
wieku, np. przed 50 rokiem życia).
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny
w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie
incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do
natychmiastowego przerwania stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi
w obrębie naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca,
migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń
rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
W razie podejrzenia lub potwierdzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) lub tętniczego
zaburzenia zakrzepowo-zatorowego (ATE), stosowanie CHC należy przerwać. Ze względu na teratogenne
działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny) należy rozpocząć stosowanie innej
odpowiedniej metody antykoncepcji.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych (ponad 5 lat) może zwiększać ryzyko raka szyjki macicy. Jednak nadal nie
rozstrzygnięto znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz innych, takich jak
zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. human papilloma virus - HPV).
11/24
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała nieznacznie zwiększone ryzyko względne
(RR = 1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują złożone doustne produkty
antykoncepcyjne. To zwiększone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po zakończeniu stosowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego. Ze względu na rzadkie występowanie raka piersi
u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba dodatkowych rozpoznań raka piersi u kobiet stosujących złożone
doustne produkty antykoncepcyjne obecnie i w niedawnej przeszłości jest mała w stosunku do ogólnego
ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczyły danych umożliwiających określenie przyczyn.
Zaobserwowane zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi
u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami tych
produktów, bądź kombinacją obu tych czynników. Nowotwory piersi rozpoznawane u kobiet
kiedykolwiek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne wykazują tendencję do mniejszego
stopnia zaawansowania klinicznego niż nowotwory rozpoznawane u kobiet, które nigdy nie stosowały
takich produktów.
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz – z jeszcze mniejszą częstotliwością – złośliwych nowotworów
wątroby. W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia silnego bólu
w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących
złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwór wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 μg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka
jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT)
W trakcie badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu
C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir lub dasabuwir
w monoterapii lub w połączeniu z rybawirynem, większe niż 5-krotne zwiększenie aktywności
transaminazy (AlAT) powyżej górnej granicy normy (ang. upper limit of normal, ULN), występowało
istotnie statystycznie częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol takie,
jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3 i 4.5).
Inne stany
Zawarty w produkcie Naraya Plus progestagen jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości
oszczędzające potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu.
Jednakże w badaniu klinicznym u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami
czynności nerek oraz u stosujących równocześnie inne produkty lecznicze oszczędzające potas w terapii
skojarzonej obserwowano niewielkie, nieistotne zwiększenie stężenia potasu w surowicy w trakcie
przyjmowania drospirenonu. Dlatego zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w surowicy w trakcie
pierwszego cyklu stosowania produktu u pacjentek z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem
potasu w surowicy w górnej granicy normy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów
oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub z hipertrójglicerydemią w wywiadzie rodzinnym, podczas
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko
zapalenia trzustki.
Choć u wielu kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie
zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, to jednak rzadko jest ono istotne klinicznie. Jedynie w takich
12/24
rzadkich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale
zwiększone ciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego niereagujące na leczenie
przeciwnadciśnieniowe, wówczas konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego. Jeżeli jest to uzasadnione, stosowanie złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego można rozpocząć ponownie po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do zakresu
prawidłowego w wyniku zastosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego.
Opisywano wystąpienie lub nasilenie się następujących stanów zarówno w okresie ciąży, jak i podczas
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, lecz dowody na ich związek ze
stosowaniem takich produktów nie są rozstrzygające: żółtaczka i (lub) świąd związany z cholestazą,
kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą indukować lub
zaostrzać objawy obrzęku naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby powrócą do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci,
które występowały w czasie przebytej ciąży bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów
płciowych wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność na insulinę tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu terapii
cukrzycy u osób stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne zawierające małą dawkę
estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Należy jednak starannie monitorować stan pacjentek chorych
na cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-
Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda w okresie
ciąży. Kobiety ze skłonnością do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie
słoneczne i ultrafioletowe w czasie stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera 44 mg laktozy jednowodnej, każda biała
tabletka zawiera 89,5 mg laktozy bezwodnej. U pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy,
stosujących dietę bezlaktozową należy uwzględnić zawartość laktozy w produkcie.
Badania i (lub) konsultacje medyczne
Przed przystąpieniem do pierwszego lub powtórnego stosowania produktu Naraya Plus należy
przeprowadzić pełny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) oraz upewnić się, że pacjentka nie jest
5/24
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik
V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
 Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
 Istniejąca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu do normy parametrów
czynności wątroby.
 Ciężka niewydolność lub ostre zaburzenie czynności nerek.
 Istniejące obecnie lub w wywiadzie nowotwory wątroby (łagodne bądź złośliwe).
 Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. narządów płciowych lub piersi).
 Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
 Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest przeciwwskazane w przypadku jednoczesnego
stosowania produktów leczniczych zawierających ombitaswir/parytaprewir/rytonawir lub dasabuwir (patrz
punkt 4.4 i punkt 4.5).
6/24
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Naraya Plus.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (CHC) wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy Naraya Plus może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym Naraya Plus, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne
dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są
przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla
różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest
stosowana.
7/24
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet
w okresie roku
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki
zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach
i tętnicach.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli
u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż
suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również
inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie,
rozległy zabieg operacyjny,
jakikolwiek zabieg operacyjny w
obrębie kończyn dolnych lub
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania
plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej
4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch
8/24
miednicy, zabieg neurochirurgiczny
lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe
unieruchomienie, w tym podróż
samolotem >4 godzin może również
stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi
czynnikami ryzyka.
tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Naraya Plus nie przerwano
odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców,
szczególnie w stosunkowo młodym
wieku, np. przed 50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit
(np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita
grubego) oraz niedokrwistość sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w
szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
9/24
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Naraya Plus jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy
ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie
zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały
inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u
rodzeństwa bądź rodziców,
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty
10/24
szczególnie w stosunkowo młodym
wieku, np. przed 50 rokiem życia).
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny
w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie
incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do
natychmiastowego przerwania stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi
w obrębie naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca,
migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń
rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
W razie podejrzenia lub potwierdzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) lub tętniczego
zaburzenia zakrzepowo-zatorowego (ATE), stosowanie CHC należy przerwać. Ze względu na teratogenne
działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny) należy rozpocząć stosowanie innej
odpowiedniej metody antykoncepcji.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych (ponad 5 lat) może zwiększać ryzyko raka szyjki macicy. Jednak nadal nie
rozstrzygnięto znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz innych, takich jak
zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. human papilloma virus - HPV).
11/24
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała nieznacznie zwiększone ryzyko względne
(RR = 1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują złożone doustne produkty
antykoncepcyjne. To zwiększone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po zakończeniu stosowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego. Ze względu na rzadkie występowanie raka piersi
u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba dodatkowych rozpoznań raka piersi u kobiet stosujących złożone
doustne produkty antykoncepcyjne obecnie i w niedawnej przeszłości jest mała w stosunku do ogólnego
ryzyka raka piersi. Badania te nie dostarczyły danych umożliwiających określenie przyczyn.
Zaobserwowane zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi
u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami tych
produktów, bądź kombinacją obu tych czynników. Nowotwory piersi rozpoznawane u kobiet
kiedykolwiek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne wykazują tendencję do mniejszego
stopnia zaawansowania klinicznego niż nowotwory rozpoznawane u kobiet, które nigdy nie stosowały
takich produktów.
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz – z jeszcze mniejszą częstotliwością – złośliwych nowotworów
wątroby. W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia silnego bólu
w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących
złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwór wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 μg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka
jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT)
W trakcie badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu
C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir lub dasabuwir
w monoterapii lub w połączeniu z rybawirynem, większe niż 5-krotne zwiększenie aktywności
transaminazy (AlAT) powyżej górnej granicy normy (ang. upper limit of normal, ULN), występowało
istotnie statystycznie częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol takie,
jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3 i 4.5).
Inne stany
Zawarty w produkcie Naraya Plus progestagen jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości
oszczędzające potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu.
Jednakże w badaniu klinicznym u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami
czynności nerek oraz u stosujących równocześnie inne produkty lecznicze oszczędzające potas w terapii
skojarzonej obserwowano niewielkie, nieistotne zwiększenie stężenia potasu w surowicy w trakcie
przyjmowania drospirenonu. Dlatego zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w surowicy w trakcie
pierwszego cyklu stosowania produktu u pacjentek z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem
potasu w surowicy w górnej granicy normy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów
oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertrójglicerydemią lub z hipertrójglicerydemią w wywiadzie rodzinnym, podczas
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko
zapalenia trzustki.
Choć u wielu kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie
zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, to jednak rzadko jest ono istotne klinicznie. Jedynie w takich
12/24
rzadkich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale
zwiększone ciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego niereagujące na leczenie
przeciwnadciśnieniowe, wówczas konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego. Jeżeli jest to uzasadnione, stosowanie złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego można rozpocząć ponownie po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do zakresu
prawidłowego w wyniku zastosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego.
Opisywano wystąpienie lub nasilenie się następujących stanów zarówno w okresie ciąży, jak i podczas
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, lecz dowody na ich związek ze
stosowaniem takich produktów nie są rozstrzygające: żółtaczka i (lub) świąd związany z cholestazą,
kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą indukować lub
zaostrzać objawy obrzęku naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby powrócą do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci,
które występowały w czasie przebytej ciąży bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów
płciowych wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność na insulinę tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu terapii
cukrzycy u osób stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne zawierające małą dawkę
estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Należy jednak starannie monitorować stan pacjentek chorych
na cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-
Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda w okresie
ciąży. Kobiety ze skłonnością do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie
słoneczne i ultrafioletowe w czasie stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera 44 mg laktozy jednowodnej, każda biała
tabletka zawiera 89,5 mg laktozy bezwodnej. U pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy,
stosujących dietę bezlaktozową należy uwzględnić zawartość laktozy w produkcie.
Badania i (lub) konsultacje medyczne
Przed przystąpieniem do pierwszego lub powtórnego stosowania produktu Naraya Plus należy
przeprowadzić pełny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) oraz upewnić się, że pacjentka nie jest
13/24
w ciąży. Należy wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie przedmiotowe z uwzględnieniem
przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i stanów wymagających zachowania szczególnej ostrożności (patrz
punkt 4.4).
Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko
stosowania produktu leczniczego Naraya Plus w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami
antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-
zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki
i dostosowane do każdej pacjentki.
Kobiety należy informować o tym, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku
np. pominięcia tabletki zawierającej substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit podczas
stosowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania
innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po upływie okresu
adaptacyjnego trwającego około trzech cykli.
Jeżeli krwawienia śródcykliczne utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio występowały
regularne krwawienia, należy wziąć pod uwagę przyczyny niehormonalne i przeprowadzić odpowiednią
diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub możliwość zajścia w ciążę. Diagnostyka ta
może obejmować łyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w fazie przyjmowania tabletek placebo.
Jeżeli złożony doustny produkt antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi
w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak złożony
doustny produkt antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi zasadami przed pierwszym
brakiem krwawienia z odstawienia lub jeżeli nie wystąpią dwa krwawienia z odstawienia, wówczas należy
upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży przed kontynuowaniem stosowania takiego produktu.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie leków, aby
rozpoznać możliwe interakcje.
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir lub
dasabuwir, z lub bez rybawirynu może zwiększyć ryzyko zwiększenia aktywności AlAT (patrz punkt 4.3 i
4.4). W związku z tym u kobiet stosujących Naraya Plus, przed rozpoczęciem stosowania tych produktów
leczniczych, należy zmienić stosowaną metodę antykoncepcji (np. na środki antykoncepcyjne zawierające
14/24
tylko progestageny lub niehormonalne środki antykoncepcyjne). Produkt leczniczy Naraya Plus można
zastosować ponownie po 2 tygodniach od zakończenia stosowania tych produktów leczniczych.
 Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu Naraya Plus
Mogą wystąpić́ interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych, a to z kolei może skutkować wystąpieniem
krwawienia śródcyklicznego i (lub) nieskuteczności działania antykoncepcyjnego.
Postępowanie
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów występuje
w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się utrzymywać przez około
4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy wątrobowe powinny stosować
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcji oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Dodatkowe metody antykoncepcyjne należy stosować podczas całego okresu przyjmowania także innego
leku oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie to trwa po zakończeniu przyjmowania tabletek zawierających substancje czynną z bieżącego
opakowania doustnego złożonego środka antykoncepcyjnego, należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć
przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.
Leczenie długotrwałe
U kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.
W literaturze opisywano następujące interakcje.
Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszające
skuteczność poprzez indukcję enzymów) np.
Barbiturany, bozentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, leki stosowane w leczeniu
zakażeń wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz produkty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny
(Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające różny wpływ na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
Równoczesne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy HIV
i nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, włączając połączenie z inhibitorami HCV,
może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu. W niektórych
przypadkach zmiany te mogą mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego też przepisując równoczesne stosowanie leków przeciwko HIV/HCV należy wziąć pod uwagę
możliwość interakcji oraz przestrzegać odpowiednie zalecenia. W przypadku wątpliwości, u kobiet
podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy
należy stosować dodatkową, mechaniczną metodę antykoncepcji.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Naraya Plus
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu