Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Mywy

Mywy


1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
MYWY, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne)
Każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 41,80 mg laktozy jednowodnej.
4 białe tabletki powlekane placebo (nieaktywne)
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 89,50 mg laktozy bezwodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego MYWY powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego MYWY,
w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz
4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak stosować produkt MYWY
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
2
z odstawienia rozpoczyna się zwykle po 2‒3 dniach od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu MYWY
– Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety
(tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).
– Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt antykoncepcyjny,
system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu MYWY następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale nie
później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po przyjęciu
tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu
terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie produktu MYWY zaleca
się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować
kolejny system.
– Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego progestagen (IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu MYWY w dowolnym dniu cyklu
(w przypadku implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu
stosowanego we wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie).
Jednak we wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek produktu MYWY.
– Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
– Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć między 21. a 28. dniem po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę lub odczekać
do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
– Kobiety karmiące piersią,
Patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo. Poniższe
informacje dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
MYWY, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne)
Każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 41,80 mg laktozy jednowodnej.
4 białe tabletki powlekane placebo (nieaktywne)
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 89,50 mg laktozy bezwodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego MYWY powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego MYWY,
w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz
4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak stosować produkt MYWY
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
2
z odstawienia rozpoczyna się zwykle po 2‒3 dniach od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu MYWY
– Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety
(tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).
– Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt antykoncepcyjny,
system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu MYWY następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale nie
później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po przyjęciu
tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu
terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie produktu MYWY zaleca
się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować
kolejny system.
– Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego progestagen (IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu MYWY w dowolnym dniu cyklu
(w przypadku implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu
stosowanego we wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie).
Jednak we wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek produktu MYWY.
– Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
– Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć między 21. a 28. dniem po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę lub odczekać
do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
– Kobiety karmiące piersią,
Patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo. Poniższe
informacje dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana wolna od hormonów przerwa w przyjmowaniu tabletek zawierających substancje czynne
wynosi 4 dni, nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej następuje po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
– Dzień 1. do 7.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji, np.
prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło od okresu stosowania tabletek
placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
– Dzień 8. do 14.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności
stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę,
kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności stosowania przez 7 dni dodatkowej metody
antykoncepcji.
– Dzień 15. do 24.
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżający się okres stosowania
tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
1. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i od razu rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak
może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z bieżącego opakowania. Następnie kobieta powinna przyjmować tabletki placebo
z ostatniego rzędu przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek,
a następnie rozpocząć nowy blister.
4
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3‒4 godzin po przyjęciu
tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej zażyć kolejną
(dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć w miarę
możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad 24 godziny,
należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2 „Postępowanie
w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu
dawkowania, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z nowego opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z aktualnego
opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu MYWY.
Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do zakończenia
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego
cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu MYWY należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższego okresu przyjmowania tabletek
placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania może
dojść do krwawienia międzymiesiączkowego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Produkt leczniczy MYWY nie jest wskazany do stosowania po menopauzie.
Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz także
punkty 4.3 oraz 5.2.
Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką niewydolnością nerek lub ostrą
niewydolnością nerek. Patrz także punkty 4.3 oraz 5.2.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego
hormonalnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
MYWY, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne)
Każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 41,80 mg laktozy jednowodnej.
4 białe tabletki powlekane placebo (nieaktywne)
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 89,50 mg laktozy bezwodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego MYWY powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego MYWY,
w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz
4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak stosować produkt MYWY
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
2
z odstawienia rozpoczyna się zwykle po 2‒3 dniach od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu MYWY
– Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety
(tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).
– Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt antykoncepcyjny,
system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu MYWY następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale nie
później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po przyjęciu
tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu
terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie produktu MYWY zaleca
się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować
kolejny system.
– Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego progestagen (IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu MYWY w dowolnym dniu cyklu
(w przypadku implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu
stosowanego we wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie).
Jednak we wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek produktu MYWY.
– Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
– Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć między 21. a 28. dniem po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę lub odczekać
do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
– Kobiety karmiące piersią,
Patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo. Poniższe
informacje dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana wolna od hormonów przerwa w przyjmowaniu tabletek zawierających substancje czynne
wynosi 4 dni, nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej następuje po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
– Dzień 1. do 7.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji, np.
prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło od okresu stosowania tabletek
placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
– Dzień 8. do 14.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności
stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę,
kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności stosowania przez 7 dni dodatkowej metody
antykoncepcji.
– Dzień 15. do 24.
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżający się okres stosowania
tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
1. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i od razu rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak
może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z bieżącego opakowania. Następnie kobieta powinna przyjmować tabletki placebo
z ostatniego rzędu przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek,
a następnie rozpocząć nowy blister.
4
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3‒4 godzin po przyjęciu
tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej zażyć kolejną
(dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć w miarę
możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad 24 godziny,
należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2 „Postępowanie
w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu
dawkowania, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z nowego opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z aktualnego
opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu MYWY.
Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do zakończenia
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego
cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu MYWY należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższego okresu przyjmowania tabletek
placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania może
dojść do krwawienia międzymiesiączkowego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Produkt leczniczy MYWY nie jest wskazany do stosowania po menopauzie.
Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz także
punkty 4.3 oraz 5.2.
Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką niewydolnością nerek lub ostrą
niewydolnością nerek. Patrz także punkty 4.3 oraz 5.2.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego
hormonalnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
5
– Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE).
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V
Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników
ryzyka (patrz punkt 4.4).
– Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE).
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
– Występująca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby (do czasu powrotu do normy
parametrów czynności wątroby).
– Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
– Występujące obecnie lub w wywiadzie łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
– Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. nowotworów narządów płciowych lub piersi).
– Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
– Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz
punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
− Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić
z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego MYWY.
− W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego MYWY.
6
− W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego, należy rozpocząć
stosowanie odpowiedniej, alternatywnej metody antykoncepcji, ze względu na teratogenne
działanie leczenia przeciwzakrzepowego (pochodne kumaryny).
Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy MYWY może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym MYWY, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania.
Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub
więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
MYWY, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne)
Każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 41,80 mg laktozy jednowodnej.
4 białe tabletki powlekane placebo (nieaktywne)
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 89,50 mg laktozy bezwodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego MYWY powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego MYWY,
w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz
4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak stosować produkt MYWY
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
2
z odstawienia rozpoczyna się zwykle po 2‒3 dniach od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu MYWY
– Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety
(tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).
– Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt antykoncepcyjny,
system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu MYWY następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale nie
później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po przyjęciu
tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu
terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie produktu MYWY zaleca
się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować
kolejny system.
– Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego progestagen (IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu MYWY w dowolnym dniu cyklu
(w przypadku implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu
stosowanego we wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie).
Jednak we wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek produktu MYWY.
– Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
– Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć między 21. a 28. dniem po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę lub odczekać
do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
– Kobiety karmiące piersią,
Patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo. Poniższe
informacje dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana wolna od hormonów przerwa w przyjmowaniu tabletek zawierających substancje czynne
wynosi 4 dni, nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej następuje po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
– Dzień 1. do 7.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji, np.
prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło od okresu stosowania tabletek
placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
– Dzień 8. do 14.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności
stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę,
kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności stosowania przez 7 dni dodatkowej metody
antykoncepcji.
– Dzień 15. do 24.
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżający się okres stosowania
tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
1. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i od razu rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak
może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z bieżącego opakowania. Następnie kobieta powinna przyjmować tabletki placebo
z ostatniego rzędu przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek,
a następnie rozpocząć nowy blister.
4
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3‒4 godzin po przyjęciu
tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej zażyć kolejną
(dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć w miarę
możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad 24 godziny,
należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2 „Postępowanie
w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu
dawkowania, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z nowego opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z aktualnego
opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu MYWY.
Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do zakończenia
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego
cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu MYWY należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższego okresu przyjmowania tabletek
placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania może
dojść do krwawienia międzymiesiączkowego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Produkt leczniczy MYWY nie jest wskazany do stosowania po menopauzie.
Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz także
punkty 4.3 oraz 5.2.
Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką niewydolnością nerek lub ostrą
niewydolnością nerek. Patrz także punkty 4.3 oraz 5.2.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego
hormonalnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
5
– Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE).
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V
Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników
ryzyka (patrz punkt 4.4).
– Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE).
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
– Występująca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby (do czasu powrotu do normy
parametrów czynności wątroby).
– Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
– Występujące obecnie lub w wywiadzie łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
– Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. nowotworów narządów płciowych lub piersi).
– Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
– Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz
punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
− Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić
z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego MYWY.
− W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego MYWY.
6
− W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego, należy rozpocząć
stosowanie odpowiedniej, alternatywnej metody antykoncepcji, ze względu na teratogenne
działanie leczenia przeciwzakrzepowego (pochodne kumaryny).
Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy MYWY może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym MYWY, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania.
Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub
więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
7
Wykres 1: Przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadające na 10 000 kobiet w okresie
1 roku.
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub
w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela 1).
Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety
występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 1: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania tabletek na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
Liczba
przypadków VTE
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające drospirenon
(9-12 przypadków)
8
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego MYWY nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchownych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym (patrz punkt 4.6 „Wpływ na płodność, ciążę
i laktację”).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
– obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
– ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
– zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
– nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
– nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
– ostry ból w klatce piersiowej;
– ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
MYWY, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 różowe tabletki powlekane (tabletki zawierające substancje czynne)
Każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 41,80 mg laktozy jednowodnej.
4 białe tabletki powlekane placebo (nieaktywne)
Tabletka nie zawiera substancji czynnych.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
każda tabletka zawiera 89,50 mg laktozy bezwodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletka zawierająca substancje czynne jest różową, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
Tabletka placebo jest białą, okrągłą tabletką powlekaną o średnicy 5,7 mm.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego MYWY powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego MYWY,
w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz
4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Jak stosować produkt MYWY
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki przyjmuje się w sposób ciągły.
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie
2
z odstawienia rozpoczyna się zwykle po 2‒3 dniach od rozpoczęcia stosowania tabletek placebo (ostatni
rząd tabletek) i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
Jak rozpocząć stosowanie produktu MYWY
– Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety
(tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego).
– Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt antykoncepcyjny,
system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)
Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu MYWY następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego, ale nie
później niż następnego dnia po zakończeniu typowej przerwy w przyjmowaniu tabletek lub po przyjęciu
tabletek placebo poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu
terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie produktu MYWY zaleca
się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować
kolejny system.
– Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant) lub
systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego progestagen (IUS)
Kobieta przyjmująca minitabletkę może przejść na stosowanie produktu MYWY w dowolnym dniu cyklu
(w przypadku implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu
stosowanego we wstrzyknięciach – w dniu, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie).
Jednak we wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek produktu MYWY.
– Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
– Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć między 21. a 28. dniem po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania
tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo antykoncepcji mechanicznej
przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem
przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę lub odczekać
do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.
– Kobiety karmiące piersią,
Patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Pominięcie tabletek placebo z ostatniego (czwartego) rzędu blistra można zignorować. Należy je jednak
wyrzucić, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek placebo. Poniższe
informacje dotyczą tylko pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć tabletkę jak najszybciej po
przypomnieniu sobie o pominięciu tabletki, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana wolna od hormonów przerwa w przyjmowaniu tabletek zawierających substancje czynne
wynosi 4 dni, nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej następuje po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
– Dzień 1. do 7.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji, np.
prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło od okresu stosowania tabletek
placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
– Dzień 8. do 14.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności
stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę,
kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności stosowania przez 7 dni dodatkowej metody
antykoncepcji.
– Dzień 15. do 24.
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżający się okres stosowania
tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
1. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i od razu rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak
może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z bieżącego opakowania. Następnie kobieta powinna przyjmować tabletki placebo
z ostatniego rzędu przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek,
a następnie rozpocząć nowy blister.
4
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3‒4 godzin po przyjęciu
tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej zażyć kolejną
(dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć w miarę
możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad 24 godziny,
należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2 „Postępowanie
w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu
dawkowania, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z nowego opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z aktualnego
opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu MYWY.
Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do zakończenia
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego
cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu MYWY należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższego okresu przyjmowania tabletek
placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania może
dojść do krwawienia międzymiesiączkowego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Produkt leczniczy MYWY nie jest wskazany do stosowania po menopauzie.
Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz także
punkty 4.3 oraz 5.2.
Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką niewydolnością nerek lub ostrą
niewydolnością nerek. Patrz także punkty 4.3 oraz 5.2.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego
hormonalnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
5
– Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE).
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V
Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników
ryzyka (patrz punkt 4.4).
– Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE).
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
– Występująca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby (do czasu powrotu do normy
parametrów czynności wątroby).
– Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
– Występujące obecnie lub w wywiadzie łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
– Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. nowotworów narządów płciowych lub piersi).
– Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
– Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz
punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
− Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić
z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego MYWY.
− W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego MYWY.
6
− W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego, należy rozpocząć
stosowanie odpowiedniej, alternatywnej metody antykoncepcji, ze względu na teratogenne
działanie leczenia przeciwzakrzepowego (pochodne kumaryny).
Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy MYWY może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym MYWY, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania.
Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub
więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
7
Wykres 1: Przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadające na 10 000 kobiet w okresie
1 roku.
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub
w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela 1).
Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety
występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 1: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania tabletek na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
Liczba
przypadków VTE
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające drospirenon
(9-12 przypadków)
8
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego MYWY nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchownych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym (patrz punkt 4.6 „Wpływ na płodność, ciążę
i laktację”).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
– obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
– ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
– zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
– nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
– nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
– ostry ból w klatce piersiowej;
– ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
9
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela 2). Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy
ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 2: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
10
– nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
– nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
– nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
– nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
– nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
– utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
– ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu
lub poniżej mostka;
– uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
– uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
– pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
– skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy.
Tym niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz
innych, takich jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała nieco zwiększone ryzyko względne (RR = 1,24)
rozpoznania raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują złożone doustne produkty antykoncepcyjne. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po zakończeniu stosowania złożonego doustnego
produktu antykoncepcyjnego. Ze względu na rzadkie występowanie raka piersi u kobiet poniżej 40. roku
życia, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne obecnie i w niedawnej przeszłości jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka raka
piersi. Badania te nie dostarczyły danych umożliwiających określenie przyczyn. Zaobserwowane
zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami tych produktów, bądź
kombinacją obu tych czynników. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne,
częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami,
które nigdy nie stosowały takich produktów.
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz – z jeszcze mniejszą częstością – złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia silnego bólu
w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących
złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwory wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 μg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka
jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
Inne zaburzenia
Zawarty w produkcie MYWY progestagen jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości
oszczędzające potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu.
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana wolna od hormonów przerwa w przyjmowaniu tabletek zawierających substancje czynne
wynosi 4 dni, nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej następuje po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
informacji na temat stosowania tabletek:
– Dzień 1. do 7.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji, np.
prezerwatywy. Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im mniej czasu minęło od okresu stosowania tabletek
placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
– Dzień 8. do 14.
Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.
Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności
stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednakże, jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę,
kobieta powinna zostać poinformowana o konieczności stosowania przez 7 dni dodatkowej metody
antykoncepcji.
– Dzień 15. do 24.
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżający się okres stosowania
tabletek placebo.
Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania można zapobiec zmniejszeniu skuteczności
antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z dwóch opcji przedstawionych poniżej sprawia, że nie ma
konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni
poprzedzających pominięcie tabletki stosowano właściwe dawkowanie. W przeciwnym razie kobieta
powinna postępować zgodnie z pierwszą z dwóch wymienionych opcji oraz przez 7 kolejnych dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
1. Pacjentka powinna przyjąć ostatnią zapomnianą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.
Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze aż do wyczerpania tabletek zawierających
substancje czynne. Należy pominąć 4 tabletki placebo z ostatniego rzędu i od razu rozpocząć
następne opakowanie. Do czasu zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z drugiego opakowania zwykle nie występuje krwawienie z odstawienia, niemniej jednak
może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania tabletek zawierających substancje
czynne z bieżącego opakowania. Następnie kobieta powinna przyjmować tabletki placebo
z ostatniego rzędu przez okres do 4 dni, wliczając dni, w których pominęła przyjmowanie tabletek,
a następnie rozpocząć nowy blister.
4
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w okresie stosowania tabletek placebo nie występuje krwawienie
z odstawienia, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądka i jelit
W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, biegunka) wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeżeli w ciągu 3‒4 godzin po przyjęciu
tabletki zawierającej substancje czynne wystąpiły wymioty, należy możliwie jak najszybciej zażyć kolejną
(dodatkową) tabletkę zawierającą substancje czynne. Dodatkową tabletkę należy przyjąć w miarę
możliwości przed upływem 24 godzin od zwykłego czasu stosowania. Jeżeli upłynie ponad 24 godziny,
należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominięcia dawek, przedstawione w punkcie 4.2 „Postępowanie
w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu
dawkowania, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z nowego opakowania.
Jak opóźnić krwawienie z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy pominąć tabletki placebo z aktualnego
opakowania i rozpocząć od razu stosowanie tabletek z kolejnego opakowania produktu MYWY.
Wydłużenie okresu do wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby nawet do zakończenia
przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego
cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Regularne
przyjmowanie produktu MYWY należy wznowić po okresie stosowania tabletek placebo.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w aktualnie
stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższego okresu przyjmowania tabletek
placebo o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie wystąpi
krwawienie z odstawienia, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania może
dojść do krwawienia międzymiesiączkowego i plamienia (podobnie jak w przypadku opóźnienia
krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Produkt leczniczy MYWY nie jest wskazany do stosowania po menopauzie.
Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz także
punkty 4.3 oraz 5.2.
Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką niewydolnością nerek lub ostrą
niewydolnością nerek. Patrz także punkty 4.3 oraz 5.2.
Sposób podawania
Podanie doustne.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego
hormonalnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
5
– Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE).
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V
Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników
ryzyka (patrz punkt 4.4).
– Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE).
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
– Występująca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby (do czasu powrotu do normy
parametrów czynności wątroby).
– Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
– Występujące obecnie lub w wywiadzie łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
– Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. nowotworów narządów płciowych lub piersi).
– Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
– Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz
punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
− Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić
z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego MYWY.
− W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego MYWY.
6
− W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego, należy rozpocząć
stosowanie odpowiedniej, alternatywnej metody antykoncepcji, ze względu na teratogenne
działanie leczenia przeciwzakrzepowego (pochodne kumaryny).
Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy MYWY może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym MYWY, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania.
Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub
więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
7
Wykres 1: Przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadające na 10 000 kobiet w okresie
1 roku.
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub
w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela 1).
Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety
występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 1: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania tabletek na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
Liczba
przypadków VTE
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające drospirenon
(9-12 przypadków)
8
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego MYWY nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchownych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym (patrz punkt 4.6 „Wpływ na płodność, ciążę
i laktację”).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
– obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
– ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
– zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
– nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
– nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
– ostry ból w klatce piersiowej;
– ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
9
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela 2). Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy
ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 2: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
10
– nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
– nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
– nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
– nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
– nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
– utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
– ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu
lub poniżej mostka;
– uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
– uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
– pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
– skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy.
Tym niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz
innych, takich jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała nieco zwiększone ryzyko względne (RR = 1,24)
rozpoznania raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują złożone doustne produkty antykoncepcyjne. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po zakończeniu stosowania złożonego doustnego
produktu antykoncepcyjnego. Ze względu na rzadkie występowanie raka piersi u kobiet poniżej 40. roku
życia, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne obecnie i w niedawnej przeszłości jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka raka
piersi. Badania te nie dostarczyły danych umożliwiających określenie przyczyn. Zaobserwowane
zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami tych produktów, bądź
kombinacją obu tych czynników. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne,
częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami,
które nigdy nie stosowały takich produktów.
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz – z jeszcze mniejszą częstością – złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia silnego bólu
w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących
złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwory wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 μg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka
jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
Inne zaburzenia
Zawarty w produkcie MYWY progestagen jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości
oszczędzające potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu.
11
Jednakże w badaniu klinicznym u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami
czynności nerek oraz u stosujących równocześnie inne produkty lecznicze oszczędzające potas
obserwowano niewielkie, nieistotne zwiększenie stężenia potasu w surowicy w trakcie przyjmowania
drospirenonu. Dlatego zaleca się kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie pierwszego cyklu
stosowania produktu u pacjentek z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy
sięgającym górnej granicy normy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów
oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią (także w wywiadzie rodzinnym) podczas stosowania złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.
Choć u wielu kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie
podwyższenie ciśnienia krwi, to jednak rzadko jest ono istotne klinicznie. Jedynie w takich rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone ciśnienie
tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące na leczenie przeciwnadciśnieniowe,
wówczas konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego.
Jeżeli jest to uzasadnione, stosowanie złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego można
rozpocząć ponownie po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do zakresu prawidłowego w wyniku
zastosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego.
Zarówno w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
opisywano wystąpienie lub nasilenie następujących stanów zarówno podczas ciąży, jak i podczas
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, lecz dowody na ich związek ze
stosowaniem takich produktów nie są przekonujące: żółtaczka i(lub) świąd związany z cholestazą, kamica
żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioworuchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby powrócą do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci,
które występowały w czasie ciąży, bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych
wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność tkanek na insulinę
oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu leczenia
przeciwcukrzycowego u osób otrzymujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, zawierające
małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Tym niemniej należy starannie monitorować stan
pacjentek z cukrzycą, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu padaczki, choroby Leśniowskiego - Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa.
Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie
słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
12
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Badania lekarskie i (lub) konsultacje
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego MYWY należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy
dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi
kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego MYWY w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić pacjentce dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń, praktyki
i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku
np. pominięcia tabletki zawierającej substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit podczas
stosowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania
innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po upływie
okresu adaptacyjnego, trwającego około trzech cykli.
Jeżeli krwawienia międzymiesiączkowe utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle miesiączkowe, należy wziąć pod uwagę przyczyny niehormonalne
i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka ta może obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet w okresie przyjmowania tabletek placebo krwawienie z odstawienia może nie
wystąpić. Jeżeli złożony doustny produkt antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak
złożony doustny produkt antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi zasadami przed
pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia lub jeżeli nie wystąpią dwa krwawienia z odstawienia,
wówczas należy wykluczyć ciążę przed kontynuowaniem stosowania takiego produktu.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera 44 mg laktozy jednowodnej, każda biała
tabletka zawiera 89,5 mg laktozy bezwodnej. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, to znaczy lek
uznaje się za „wolny od sodu”.
5
– Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE).
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V
Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników
ryzyka (patrz punkt 4.4).
– Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE).
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
– Występująca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby (do czasu powrotu do normy
parametrów czynności wątroby).
– Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
– Występujące obecnie lub w wywiadzie łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
– Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidowych hormonów płciowych
(np. nowotworów narządów płciowych lub piersi).
– Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.
– Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Produkt leczniczy MYWY jest przeciwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem (patrz
punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
− Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić
z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego MYWY.
− W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka, kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy
konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego MYWY.
6
− W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych tętnic, należy przerwać stosowanie złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego, należy rozpocząć
stosowanie odpowiedniej, alternatywnej metody antykoncepcji, ze względu na teratogenne
działanie leczenia przeciwzakrzepowego (pochodne kumaryny).
Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie
jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron
jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych
produktów, takich jak produkt leczniczy MYWY może być związane z dwukrotnie większym
ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu
zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem
leczniczym MYWY, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania.
Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub
więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie
są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może
być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
7
Wykres 1: Przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadające na 10 000 kobiet w okresie
1 roku.
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub
w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela 1).
Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety
występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 1: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania tabletek na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
Liczba
przypadków VTE
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające drospirenon
(9-12 przypadków)
8
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego MYWY nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchownych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym (patrz punkt 4.6 „Wpływ na płodność, ciążę
i laktację”).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
– obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
– ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
– zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
– nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
– nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
– ostry ból w klatce piersiowej;
– ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
9
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela 2). Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy
ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 2: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
10
– nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
– nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
– nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
– nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
– nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
– utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
– ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu
lub poniżej mostka;
– uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
– uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
– pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
– skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy.
Tym niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz
innych, takich jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała nieco zwiększone ryzyko względne (RR = 1,24)
rozpoznania raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują złożone doustne produkty antykoncepcyjne. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po zakończeniu stosowania złożonego doustnego
produktu antykoncepcyjnego. Ze względu na rzadkie występowanie raka piersi u kobiet poniżej 40. roku
życia, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne obecnie i w niedawnej przeszłości jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka raka
piersi. Badania te nie dostarczyły danych umożliwiających określenie przyczyn. Zaobserwowane
zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami tych produktów, bądź
kombinacją obu tych czynników. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne,
częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami,
które nigdy nie stosowały takich produktów.
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz – z jeszcze mniejszą częstością – złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia silnego bólu
w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących
złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwory wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 μg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka
jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
Inne zaburzenia
Zawarty w produkcie MYWY progestagen jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości
oszczędzające potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu.
11
Jednakże w badaniu klinicznym u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami
czynności nerek oraz u stosujących równocześnie inne produkty lecznicze oszczędzające potas
obserwowano niewielkie, nieistotne zwiększenie stężenia potasu w surowicy w trakcie przyjmowania
drospirenonu. Dlatego zaleca się kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie pierwszego cyklu
stosowania produktu u pacjentek z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy
sięgającym górnej granicy normy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów
oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią (także w wywiadzie rodzinnym) podczas stosowania złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.
Choć u wielu kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie
podwyższenie ciśnienia krwi, to jednak rzadko jest ono istotne klinicznie. Jedynie w takich rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone ciśnienie
tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące na leczenie przeciwnadciśnieniowe,
wówczas konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego.
Jeżeli jest to uzasadnione, stosowanie złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego można
rozpocząć ponownie po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do zakresu prawidłowego w wyniku
zastosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego.
Zarówno w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
opisywano wystąpienie lub nasilenie następujących stanów zarówno podczas ciąży, jak i podczas
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, lecz dowody na ich związek ze
stosowaniem takich produktów nie są przekonujące: żółtaczka i(lub) świąd związany z cholestazą, kamica
żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioworuchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby powrócą do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci,
które występowały w czasie ciąży, bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych
wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność tkanek na insulinę
oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu leczenia
przeciwcukrzycowego u osób otrzymujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, zawierające
małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Tym niemniej należy starannie monitorować stan
pacjentek z cukrzycą, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu padaczki, choroby Leśniowskiego - Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa.
Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie
słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
12
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Badania lekarskie i (lub) konsultacje
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego MYWY należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy
dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi
kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego MYWY w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić pacjentce dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń, praktyki
i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku
np. pominięcia tabletki zawierającej substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit podczas
stosowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania
innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po upływie
okresu adaptacyjnego, trwającego około trzech cykli.
Jeżeli krwawienia międzymiesiączkowe utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle miesiączkowe, należy wziąć pod uwagę przyczyny niehormonalne
i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka ta może obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet w okresie przyjmowania tabletek placebo krwawienie z odstawienia może nie
wystąpić. Jeżeli złożony doustny produkt antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak
złożony doustny produkt antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi zasadami przed
pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia lub jeżeli nie wystąpią dwa krwawienia z odstawienia,
wówczas należy wykluczyć ciążę przed kontynuowaniem stosowania takiego produktu.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera 44 mg laktozy jednowodnej, każda biała
tabletka zawiera 89,5 mg laktozy bezwodnej. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, to znaczy lek
uznaje się za „wolny od sodu”.
13
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego MYWY
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
skutkować zwiększeniem klirensu hormonów płciowych i które mogą prowadzić do krwawienia
międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności doustnego środka antykoncepcyjnego.
Postępowanie
Indukcja enzymów może wystąpić już po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje na ogół w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkoterminowe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcji oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Metody mechaniczne muszą być stosowane podczas całego okresu terapii skojarzonej oraz przez 28 dni
po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie trwa dłużej niż przyjmowanie tabletek zawierających substancję czynną z bieżącego
opakowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy pominąć tabletki placebo
i natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długoterminowe
U kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe, zaleca się
stosowanie innej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
Następujące interakcje opisywano w literaturze.
Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszające
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymów) np. barbiturany,
bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu
zakażeń wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz oraz prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające zmienny wpływ na klirens złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV z nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, w tym
skojarzenie z inhibitorami HCV może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w
osoczu. W niektórych przypadkach końcowy efekt tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego należy zapoznać się z informacją dotyczącą jednocześnie stosowanych produktów leczniczych
stosowanych w zakażeniach HIV/HCV i uwzględnić możliwe interakcje oraz odpowiednie zalecenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi
inhibitorami odwrotnej transkryptazy kobiety powinny stosować dodatkową, mechaniczną metodę
antykoncepcji.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów)
Znaczenie kliniczne możliwych interakcji z inhibitorami enzymów pozostaje nieznane.
14
Równoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenów lub
progestagenów lub obu substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnego podania skojarzenia drospirenonu (3mg/dobę)
+ etynyloestradiolu (0,02 mg/dobę) dodanie silnego inhibitora CYP3A4, ketokonazolu przez 10 dni,
spowodowało wzrost AUC (0-24h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7 i 1,4-krotnie.
Dawki etorykoksybu wynoszące od 60 do 120 mg/dobę podawane równocześnie ze złożonym doustnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu, spowodowały zwiększenie
stężenia etynyloestradiolu w osoczu od 1,4 do 1,6-krotnego.
Wpływ produktu leczniczego MYWY na inne produkty lecznicze
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. w przypadku
cyklosporyny), jak i ulec zmniejszeniu (np. w przypadku lamotryginy).
Na podstawie badań interakcji in vivo z udziałem ochotniczek stosujących omeprazol, symwastatynę lub
midazolam jako substraty markerowe określono, że klinicznie istotny wpływ drospirenonu w dawce 3 mg
na metabolizm innych substancji czynnych metabolizowanych przy udziale cytochromu P450 jest mało
prawdopodobny.
Dane kliniczne sugerują, że etynyloestradiol spowalnia klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tizanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów ACE lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek,
które nie mają niewydolności nerek. Niemniej jednak nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania
produktu MYWY oraz antagonistów aldosteronu lub leków moczopędnych oszczędzających potas.
W takich przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy.
Patrz także punkt 4.4.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych, u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem oraz
dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności transaminaz (AlAT) do wartości ponad
pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących
produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.
Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub sofosbuwirem z
welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu, pacjentki stosujące produkt leczniczy MYWY przed rozpoczęciem terapii tymi
połączeniami leków przeciwwirusowych, muszą zastosować inną, alternatywną metodę antykoncepcji
(np. antykoncepcję zawierającą wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Stosowanie produktu
leczniczego MYWY można wznowić po 2 tygodniach od zakończenia leczenia tymi połączeniami leków
przeciwwirusowych.
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
np. biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek
(nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów i (lub) lipoprotein,
parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki
badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych. Drospirenon zwiększa
7
Wykres 1: Przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadające na 10 000 kobiet w okresie
1 roku.
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub
w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela 1).
Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety
występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma
pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 1: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania tabletek na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie
wznawianie stosowania produktu przed upływem
dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności
Liczba
przypadków VTE
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków)
Złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające drospirenon
(9-12 przypadków)
8
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka.
ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji,
aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego MYWY nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące
zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość
sierpowata
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchownych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym (patrz punkt 4.6 „Wpływ na płodność, ciążę
i laktację”).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
– obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
– ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
– zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
– nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
– nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
– ostry ból w klatce piersiowej;
– ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić
niemal natychmiast.
9
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela 2). Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy
ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 2: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
10
– nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
– nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
– nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
– nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
– nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
– utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
– ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu
lub poniżej mostka;
– uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
– uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
– pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
– skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy.
Tym niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz
innych, takich jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała nieco zwiększone ryzyko względne (RR = 1,24)
rozpoznania raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują złożone doustne produkty antykoncepcyjne. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po zakończeniu stosowania złożonego doustnego
produktu antykoncepcyjnego. Ze względu na rzadkie występowanie raka piersi u kobiet poniżej 40. roku
życia, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne obecnie i w niedawnej przeszłości jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka raka
piersi. Badania te nie dostarczyły danych umożliwiających określenie przyczyn. Zaobserwowane
zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami tych produktów, bądź
kombinacją obu tych czynników. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne,
częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami,
które nigdy nie stosowały takich produktów.
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz – z jeszcze mniejszą częstością – złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia silnego bólu
w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących
złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwory wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 μg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka
jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
Inne zaburzenia
Zawarty w produkcie MYWY progestagen jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości
oszczędzające potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu.
11
Jednakże w badaniu klinicznym u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami
czynności nerek oraz u stosujących równocześnie inne produkty lecznicze oszczędzające potas
obserwowano niewielkie, nieistotne zwiększenie stężenia potasu w surowicy w trakcie przyjmowania
drospirenonu. Dlatego zaleca się kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie pierwszego cyklu
stosowania produktu u pacjentek z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy
sięgającym górnej granicy normy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów
oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią (także w wywiadzie rodzinnym) podczas stosowania złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.
Choć u wielu kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie
podwyższenie ciśnienia krwi, to jednak rzadko jest ono istotne klinicznie. Jedynie w takich rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone ciśnienie
tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące na leczenie przeciwnadciśnieniowe,
wówczas konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego.
Jeżeli jest to uzasadnione, stosowanie złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego można
rozpocząć ponownie po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do zakresu prawidłowego w wyniku
zastosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego.
Zarówno w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
opisywano wystąpienie lub nasilenie następujących stanów zarówno podczas ciąży, jak i podczas
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, lecz dowody na ich związek ze
stosowaniem takich produktów nie są przekonujące: żółtaczka i(lub) świąd związany z cholestazą, kamica
żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioworuchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby powrócą do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci,
które występowały w czasie ciąży, bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych
wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność tkanek na insulinę
oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu leczenia
przeciwcukrzycowego u osób otrzymujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, zawierające
małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Tym niemniej należy starannie monitorować stan
pacjentek z cukrzycą, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu padaczki, choroby Leśniowskiego - Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa.
Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie
słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
12
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Badania lekarskie i (lub) konsultacje
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego MYWY należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy
dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi
kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego MYWY w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić pacjentce dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń, praktyki
i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku
np. pominięcia tabletki zawierającej substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit podczas
stosowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania
innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po upływie
okresu adaptacyjnego, trwającego około trzech cykli.
Jeżeli krwawienia międzymiesiączkowe utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle miesiączkowe, należy wziąć pod uwagę przyczyny niehormonalne
i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka ta może obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet w okresie przyjmowania tabletek placebo krwawienie z odstawienia może nie
wystąpić. Jeżeli złożony doustny produkt antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak
złożony doustny produkt antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi zasadami przed
pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia lub jeżeli nie wystąpią dwa krwawienia z odstawienia,
wówczas należy wykluczyć ciążę przed kontynuowaniem stosowania takiego produktu.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera 44 mg laktozy jednowodnej, każda biała
tabletka zawiera 89,5 mg laktozy bezwodnej. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, to znaczy lek
uznaje się za „wolny od sodu”.
13
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego MYWY
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
skutkować zwiększeniem klirensu hormonów płciowych i które mogą prowadzić do krwawienia
międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności doustnego środka antykoncepcyjnego.
Postępowanie
Indukcja enzymów może wystąpić już po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje na ogół w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkoterminowe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcji oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Metody mechaniczne muszą być stosowane podczas całego okresu terapii skojarzonej oraz przez 28 dni
po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie trwa dłużej niż przyjmowanie tabletek zawierających substancję czynną z bieżącego
opakowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy pominąć tabletki placebo
i natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długoterminowe
U kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe, zaleca się
stosowanie innej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
Następujące interakcje opisywano w literaturze.
Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszające
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymów) np. barbiturany,
bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu
zakażeń wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz oraz prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające zmienny wpływ na klirens złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV z nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, w tym
skojarzenie z inhibitorami HCV może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w
osoczu. W niektórych przypadkach końcowy efekt tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego należy zapoznać się z informacją dotyczącą jednocześnie stosowanych produktów leczniczych
stosowanych w zakażeniach HIV/HCV i uwzględnić możliwe interakcje oraz odpowiednie zalecenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi
inhibitorami odwrotnej transkryptazy kobiety powinny stosować dodatkową, mechaniczną metodę
antykoncepcji.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów)
Znaczenie kliniczne możliwych interakcji z inhibitorami enzymów pozostaje nieznane.
14
Równoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenów lub
progestagenów lub obu substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnego podania skojarzenia drospirenonu (3mg/dobę)
+ etynyloestradiolu (0,02 mg/dobę) dodanie silnego inhibitora CYP3A4, ketokonazolu przez 10 dni,
spowodowało wzrost AUC (0-24h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7 i 1,4-krotnie.
Dawki etorykoksybu wynoszące od 60 do 120 mg/dobę podawane równocześnie ze złożonym doustnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu, spowodowały zwiększenie
stężenia etynyloestradiolu w osoczu od 1,4 do 1,6-krotnego.
Wpływ produktu leczniczego MYWY na inne produkty lecznicze
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. w przypadku
cyklosporyny), jak i ulec zmniejszeniu (np. w przypadku lamotryginy).
Na podstawie badań interakcji in vivo z udziałem ochotniczek stosujących omeprazol, symwastatynę lub
midazolam jako substraty markerowe określono, że klinicznie istotny wpływ drospirenonu w dawce 3 mg
na metabolizm innych substancji czynnych metabolizowanych przy udziale cytochromu P450 jest mało
prawdopodobny.
Dane kliniczne sugerują, że etynyloestradiol spowalnia klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tizanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów ACE lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek,
które nie mają niewydolności nerek. Niemniej jednak nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania
produktu MYWY oraz antagonistów aldosteronu lub leków moczopędnych oszczędzających potas.
W takich przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy.
Patrz także punkt 4.4.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych, u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem oraz
dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności transaminaz (AlAT) do wartości ponad
pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących
produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.
Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub sofosbuwirem z
welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu, pacjentki stosujące produkt leczniczy MYWY przed rozpoczęciem terapii tymi
połączeniami leków przeciwwirusowych, muszą zastosować inną, alternatywną metodę antykoncepcji
(np. antykoncepcję zawierającą wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Stosowanie produktu
leczniczego MYWY można wznowić po 2 tygodniach od zakończenia leczenia tymi połączeniami leków
przeciwwirusowych.
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
np. biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek
(nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów i (lub) lipoprotein,
parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki
badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych. Drospirenon zwiększa
15
aktywność reninową osocza i, dzięki niewielkiemu działaniu antagonistycznemu wobec
mineralokortykosteroidów, zwiększa stężenie aldosteronu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt MYWY nie jest wskazany u kobiet w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu MYWY, należy natychmiast przerwać jego
stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększenia ryzyka
wad rozwojowych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne produkty
antykoncepcyjne, ani działania teratogennego w sytuacji kiedy kobiety nieumyślnie stosowały złożone
doustne produkty antykoncepcyjne podczas ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz
punkt 5.3). Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć
działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Tym niemniej ogólne
doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
w okresie ciąży nie dostarczają dowodów na występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu MYWY u kobiet w ciąży są zbyt ograniczone, aby
potwierdzić brak wpływu tego produktu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili
obecnej brak istotnych danych epidemiologicznych.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania MYWY należy wziąć pod uwagę zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu. Dlatego na ogół nie zaleca się ich stosowania do czasu całkowitego zakończenia
karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidowych substancji antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów
mogą wydzielać się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Takie
ilości mogą mieć wpływ na dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany w celu zapobiegania ciąży. Więcej informacji na temat
przywrócenia płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne nie
obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u pacjentek stosujących COC patrz również punkt 4.4.
U kobiet stosujących skojarzenie 3 mg drospirenonu + 0,02 mg etynyloestradiolu (24+4) obserwowano
działania niepożądane wymienione poniżej.
Tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane według klasyfikacji układów i narządów
MedDRA (MedDRA SOC). Częstość występowania działań niepożądanych została określona na
podstawie danych z badań klinicznych. Najodpowiedniejszy termin MedDRA jest stosowany do opisania
określonych reakcji i ich synonimów oraz związanych z nimi zaburzeń.
16
Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu MYWY jako antykoncepcji doustnej lub
w leczeniu umiarkowanej postaci trądziku pospolitego, podane zgodnie z klasyfikacją układów
i narządów MedDRA
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zakażenia
i zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi
i układu chłonnego
Niedokrwistość
Trombocytoza
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
nasilenie objawów
dziedzicznego lub
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
Zwiększenie apetytu
Jadłowstręt
Hiperkaliemia
Hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja
Nerwowość
Senność
Brak orgazmu
Bezsenność
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Zawroty głowy
Parestezje
Zawroty głowy
Drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie spojówek
Zespół suchego oka
Choroby oka
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena
Żylaki
Nadciśnienie
tętnicze
Zapalenie żył
Zaburzenia
naczyniowe
Krwawienie z nosa
Omdlenie
Żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa
lub tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe
9
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych
u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela 2). Stosowanie produktu leczniczego MYWY jest
przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka
zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe
jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy
ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela 2: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
10
– nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
– nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
– nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
– nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
– nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
– utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
– ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu
lub poniżej mostka;
– uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
– uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
– pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
– skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
– przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Nowotwory
Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy.
Tym niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz
innych, takich jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała nieco zwiększone ryzyko względne (RR = 1,24)
rozpoznania raka piersi u kobiet, które aktualnie stosują złożone doustne produkty antykoncepcyjne. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po zakończeniu stosowania złożonego doustnego
produktu antykoncepcyjnego. Ze względu na rzadkie występowanie raka piersi u kobiet poniżej 40. roku
życia, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne obecnie i w niedawnej przeszłości jest niewielkie w stosunku do ogólnego ryzyka raka
piersi. Badania te nie dostarczyły danych umożliwiających określenie przyczyn. Zaobserwowane
zwiększone ryzyko może być spowodowane wcześniejszym rozpoznawaniem raka piersi u kobiet
stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami tych produktów, bądź
kombinacją obu tych czynników. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne,
częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami,
które nigdy nie stosowały takich produktów.
U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz – z jeszcze mniejszą częstością – złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia silnego bólu
w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących
złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwory wątroby.
Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki
hormonów (50 μg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka
jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
zawierających mniejsze dawki hormonów.
Inne zaburzenia
Zawarty w produkcie MYWY progestagen jest antagonistą aldosteronu, wykazującym właściwości
oszczędzające potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu.
11
Jednakże w badaniu klinicznym u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami
czynności nerek oraz u stosujących równocześnie inne produkty lecznicze oszczędzające potas
obserwowano niewielkie, nieistotne zwiększenie stężenia potasu w surowicy w trakcie przyjmowania
drospirenonu. Dlatego zaleca się kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie pierwszego cyklu
stosowania produktu u pacjentek z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy
sięgającym górnej granicy normy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów
oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią (także w wywiadzie rodzinnym) podczas stosowania złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.
Choć u wielu kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie
podwyższenie ciśnienia krwi, to jednak rzadko jest ono istotne klinicznie. Jedynie w takich rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone ciśnienie
tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące na leczenie przeciwnadciśnieniowe,
wówczas konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego.
Jeżeli jest to uzasadnione, stosowanie złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego można
rozpocząć ponownie po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do zakresu prawidłowego w wyniku
zastosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego.
Zarówno w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
opisywano wystąpienie lub nasilenie następujących stanów zarówno podczas ciąży, jak i podczas
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, lecz dowody na ich związek ze
stosowaniem takich produktów nie są przekonujące: żółtaczka i(lub) świąd związany z cholestazą, kamica
żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioworuchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby powrócą do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci,
które występowały w czasie ciąży, bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych
wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność tkanek na insulinę
oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu leczenia
przeciwcukrzycowego u osób otrzymujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, zawierające
małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Tym niemniej należy starannie monitorować stan
pacjentek z cukrzycą, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu padaczki, choroby Leśniowskiego - Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa.
Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie
słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
12
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Badania lekarskie i (lub) konsultacje
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego MYWY należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy
dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi
kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego MYWY w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić pacjentce dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń, praktyki
i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku
np. pominięcia tabletki zawierającej substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit podczas
stosowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania
innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po upływie
okresu adaptacyjnego, trwającego około trzech cykli.
Jeżeli krwawienia międzymiesiączkowe utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle miesiączkowe, należy wziąć pod uwagę przyczyny niehormonalne
i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka ta może obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet w okresie przyjmowania tabletek placebo krwawienie z odstawienia może nie
wystąpić. Jeżeli złożony doustny produkt antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak
złożony doustny produkt antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi zasadami przed
pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia lub jeżeli nie wystąpią dwa krwawienia z odstawienia,
wówczas należy wykluczyć ciążę przed kontynuowaniem stosowania takiego produktu.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera 44 mg laktozy jednowodnej, każda biała
tabletka zawiera 89,5 mg laktozy bezwodnej. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, to znaczy lek
uznaje się za „wolny od sodu”.
13
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego MYWY
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
skutkować zwiększeniem klirensu hormonów płciowych i które mogą prowadzić do krwawienia
międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności doustnego środka antykoncepcyjnego.
Postępowanie
Indukcja enzymów może wystąpić już po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje na ogół w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkoterminowe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcji oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Metody mechaniczne muszą być stosowane podczas całego okresu terapii skojarzonej oraz przez 28 dni
po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie trwa dłużej niż przyjmowanie tabletek zawierających substancję czynną z bieżącego
opakowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy pominąć tabletki placebo
i natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długoterminowe
U kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe, zaleca się
stosowanie innej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
Następujące interakcje opisywano w literaturze.
Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszające
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymów) np. barbiturany,
bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu
zakażeń wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz oraz prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające zmienny wpływ na klirens złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV z nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, w tym
skojarzenie z inhibitorami HCV może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w
osoczu. W niektórych przypadkach końcowy efekt tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego należy zapoznać się z informacją dotyczącą jednocześnie stosowanych produktów leczniczych
stosowanych w zakażeniach HIV/HCV i uwzględnić możliwe interakcje oraz odpowiednie zalecenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi
inhibitorami odwrotnej transkryptazy kobiety powinny stosować dodatkową, mechaniczną metodę
antykoncepcji.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów)
Znaczenie kliniczne możliwych interakcji z inhibitorami enzymów pozostaje nieznane.
14
Równoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenów lub
progestagenów lub obu substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnego podania skojarzenia drospirenonu (3mg/dobę)
+ etynyloestradiolu (0,02 mg/dobę) dodanie silnego inhibitora CYP3A4, ketokonazolu przez 10 dni,
spowodowało wzrost AUC (0-24h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7 i 1,4-krotnie.
Dawki etorykoksybu wynoszące od 60 do 120 mg/dobę podawane równocześnie ze złożonym doustnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu, spowodowały zwiększenie
stężenia etynyloestradiolu w osoczu od 1,4 do 1,6-krotnego.
Wpływ produktu leczniczego MYWY na inne produkty lecznicze
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. w przypadku
cyklosporyny), jak i ulec zmniejszeniu (np. w przypadku lamotryginy).
Na podstawie badań interakcji in vivo z udziałem ochotniczek stosujących omeprazol, symwastatynę lub
midazolam jako substraty markerowe określono, że klinicznie istotny wpływ drospirenonu w dawce 3 mg
na metabolizm innych substancji czynnych metabolizowanych przy udziale cytochromu P450 jest mało
prawdopodobny.
Dane kliniczne sugerują, że etynyloestradiol spowalnia klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tizanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów ACE lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek,
które nie mają niewydolności nerek. Niemniej jednak nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania
produktu MYWY oraz antagonistów aldosteronu lub leków moczopędnych oszczędzających potas.
W takich przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy.
Patrz także punkt 4.4.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych, u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem oraz
dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności transaminaz (AlAT) do wartości ponad
pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących
produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.
Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub sofosbuwirem z
welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu, pacjentki stosujące produkt leczniczy MYWY przed rozpoczęciem terapii tymi
połączeniami leków przeciwwirusowych, muszą zastosować inną, alternatywną metodę antykoncepcji
(np. antykoncepcję zawierającą wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Stosowanie produktu
leczniczego MYWY można wznowić po 2 tygodniach od zakończenia leczenia tymi połączeniami leków
przeciwwirusowych.
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
np. biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek
(nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów i (lub) lipoprotein,
parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki
badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych. Drospirenon zwiększa
15
aktywność reninową osocza i, dzięki niewielkiemu działaniu antagonistycznemu wobec
mineralokortykosteroidów, zwiększa stężenie aldosteronu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt MYWY nie jest wskazany u kobiet w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu MYWY, należy natychmiast przerwać jego
stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększenia ryzyka
wad rozwojowych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne produkty
antykoncepcyjne, ani działania teratogennego w sytuacji kiedy kobiety nieumyślnie stosowały złożone
doustne produkty antykoncepcyjne podczas ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz
punkt 5.3). Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć
działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Tym niemniej ogólne
doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
w okresie ciąży nie dostarczają dowodów na występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu MYWY u kobiet w ciąży są zbyt ograniczone, aby
potwierdzić brak wpływu tego produktu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili
obecnej brak istotnych danych epidemiologicznych.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania MYWY należy wziąć pod uwagę zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu. Dlatego na ogół nie zaleca się ich stosowania do czasu całkowitego zakończenia
karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidowych substancji antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów
mogą wydzielać się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Takie
ilości mogą mieć wpływ na dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany w celu zapobiegania ciąży. Więcej informacji na temat
przywrócenia płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne nie
obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u pacjentek stosujących COC patrz również punkt 4.4.
U kobiet stosujących skojarzenie 3 mg drospirenonu + 0,02 mg etynyloestradiolu (24+4) obserwowano
działania niepożądane wymienione poniżej.
Tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane według klasyfikacji układów i narządów
MedDRA (MedDRA SOC). Częstość występowania działań niepożądanych została określona na
podstawie danych z badań klinicznych. Najodpowiedniejszy termin MedDRA jest stosowany do opisania
określonych reakcji i ich synonimów oraz związanych z nimi zaburzeń.
16
Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu MYWY jako antykoncepcji doustnej lub
w leczeniu umiarkowanej postaci trądziku pospolitego, podane zgodnie z klasyfikacją układów
i narządów MedDRA
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zakażenia
i zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi
i układu chłonnego
Niedokrwistość
Trombocytoza
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
nasilenie objawów
dziedzicznego lub
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
Zwiększenie apetytu
Jadłowstręt
Hiperkaliemia
Hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja
Nerwowość
Senność
Brak orgazmu
Bezsenność
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Zawroty głowy
Parestezje
Zawroty głowy
Drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie spojówek
Zespół suchego oka
Choroby oka
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena
Żylaki
Nadciśnienie
tętnicze
Zapalenie żył
Zaburzenia
naczyniowe
Krwawienie z nosa
Omdlenie
Żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa
lub tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe
17
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności Bóle brzucha
Wymioty
Niestrawność
Wzdęcia
Zapalenie błony
śluzowej żołądka
Biegunka
Powiększony brzuch
Zaburzenia żołądka
i jelit
Uczucie pełności
w żołądku i jelitach
Przepuklina rozworu
przełykowego
Kandydoza jamy
ustnej
Zaparcia
Suchość w jamie
ustnej
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Ból w okolicy
pęcherzyka
żółciowego
Zapalenie pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Trądzik
Świąd
Wysypka
Ostuda
Wyprysk
Łysienie
Trądzikowe zapalenie
skóry
Suchość skóry
Rumień guzowaty
Nadmierne owłosienie
Zaburzenia skóry
Rozstępy na skórze
Kontaktowe zapalenie
skóry
Światłoczułe zapalenie
skóry
Guzek skórny
Rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe
i tkanki łącznej
Ból pleców
Ból kończyn
Bolesne skurcze
mięśni
18
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zaburzenia układu
rozrodczego
i piersi
Ból piersi
Krwotok
maciczny*
Brak
krwawienia
miesiącz-
kowego
Kandydoza
pochwy
Ból w obrębie
miednicy
Powiększenie
piersi
Dysplazja
włóknisto-
torbielowata
piersi
Krwawienia
z macicy i (lub)
pochwy*
Upławy
Uderzenia gorąca
Zapalenie pochwy
Zaburzenia
miesiączkowania
Bolesne
miesiączkowanie
Skąpe i
krótkotrwałe
miesiączki
Krwotok
miesiączkowy
Suchość pochwy
Nieprawidłowy
obraz
cytologiczny
rozmazu
szyjkowego
(metodą
Papanicolaou)
Zmniejszenie
libido
Bolesne stosunki
płciowe
Zapalenie sromu
i pochwy
Krwawienie po
stosunku
Krwawienie
z odstawienia
Torbiel piersi
Rozrost tkanki piersi
Nowotwór piersi
Polip szyjki macicy
Zanik endometrium
Torbiel jajnika
Powiększenie macicy
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Osłabienie
Nasilone pocenie
Obrzęk (obrzęk
uogólniony,
obrzęk
obwodowy,
obrzęk twarzy)
Złe samopoczucie
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
*nieregularne krwawienia zwykle ustępują podczas dalszego stosowania
11
Jednakże w badaniu klinicznym u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami
czynności nerek oraz u stosujących równocześnie inne produkty lecznicze oszczędzające potas
obserwowano niewielkie, nieistotne zwiększenie stężenia potasu w surowicy w trakcie przyjmowania
drospirenonu. Dlatego zaleca się kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie pierwszego cyklu
stosowania produktu u pacjentek z niewydolnością nerek i wyjściowym stężeniem potasu w surowicy
sięgającym górnej granicy normy, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania produktów
oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią (także w wywiadzie rodzinnym) podczas stosowania złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.
Choć u wielu kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie
podwyższenie ciśnienia krwi, to jednak rzadko jest ono istotne klinicznie. Jedynie w takich rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego
u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone ciśnienie
tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego, niereagujące na leczenie przeciwnadciśnieniowe,
wówczas konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego.
Jeżeli jest to uzasadnione, stosowanie złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego można
rozpocząć ponownie po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do zakresu prawidłowego w wyniku
zastosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego.
Zarówno w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
opisywano wystąpienie lub nasilenie następujących stanów zarówno podczas ciąży, jak i podczas
stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, lecz dowody na ich związek ze
stosowaniem takich produktów nie są przekonujące: żółtaczka i(lub) świąd związany z cholestazą, kamica
żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioworuchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby powrócą do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci,
które występowały w czasie ciąży, bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych
wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
Wprawdzie złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność tkanek na insulinę
oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu leczenia
przeciwcukrzycowego u osób otrzymujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, zawierające
małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Tym niemniej należy starannie monitorować stan
pacjentek z cukrzycą, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu padaczki, choroby Leśniowskiego - Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa.
Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie
słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.
12
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Badania lekarskie i (lub) konsultacje
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego MYWY należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy
dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi
kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego MYWY w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić pacjentce dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń, praktyki
i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku
np. pominięcia tabletki zawierającej substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit podczas
stosowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania
innych leków (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po upływie
okresu adaptacyjnego, trwającego około trzech cykli.
Jeżeli krwawienia międzymiesiączkowe utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle miesiączkowe, należy wziąć pod uwagę przyczyny niehormonalne
i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka ta może obejmować wyłyżeczkowanie jamy macicy.
U niektórych kobiet w okresie przyjmowania tabletek placebo krwawienie z odstawienia może nie
wystąpić. Jeżeli złożony doustny produkt antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami
opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak
złożony doustny produkt antykoncepcyjny nie był przyjmowany zgodnie z tymi zasadami przed
pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia lub jeżeli nie wystąpią dwa krwawienia z odstawienia,
wówczas należy wykluczyć ciążę przed kontynuowaniem stosowania takiego produktu.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera 44 mg laktozy jednowodnej, każda biała
tabletka zawiera 89,5 mg laktozy bezwodnej. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy.
Każda różowa tabletka tego produktu leczniczego zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, to znaczy lek
uznaje się za „wolny od sodu”.
13
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego MYWY
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
skutkować zwiększeniem klirensu hormonów płciowych i które mogą prowadzić do krwawienia
międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności doustnego środka antykoncepcyjnego.
Postępowanie
Indukcja enzymów może wystąpić już po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje na ogół w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkoterminowe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcji oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Metody mechaniczne muszą być stosowane podczas całego okresu terapii skojarzonej oraz przez 28 dni
po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie trwa dłużej niż przyjmowanie tabletek zawierających substancję czynną z bieżącego
opakowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy pominąć tabletki placebo
i natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długoterminowe
U kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe, zaleca się
stosowanie innej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
Następujące interakcje opisywano w literaturze.
Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszające
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymów) np. barbiturany,
bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu
zakażeń wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz oraz prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające zmienny wpływ na klirens złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV z nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, w tym
skojarzenie z inhibitorami HCV może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w
osoczu. W niektórych przypadkach końcowy efekt tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego należy zapoznać się z informacją dotyczącą jednocześnie stosowanych produktów leczniczych
stosowanych w zakażeniach HIV/HCV i uwzględnić możliwe interakcje oraz odpowiednie zalecenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi
inhibitorami odwrotnej transkryptazy kobiety powinny stosować dodatkową, mechaniczną metodę
antykoncepcji.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów)
Znaczenie kliniczne możliwych interakcji z inhibitorami enzymów pozostaje nieznane.
14
Równoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenów lub
progestagenów lub obu substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnego podania skojarzenia drospirenonu (3mg/dobę)
+ etynyloestradiolu (0,02 mg/dobę) dodanie silnego inhibitora CYP3A4, ketokonazolu przez 10 dni,
spowodowało wzrost AUC (0-24h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7 i 1,4-krotnie.
Dawki etorykoksybu wynoszące od 60 do 120 mg/dobę podawane równocześnie ze złożonym doustnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu, spowodowały zwiększenie
stężenia etynyloestradiolu w osoczu od 1,4 do 1,6-krotnego.
Wpływ produktu leczniczego MYWY na inne produkty lecznicze
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. w przypadku
cyklosporyny), jak i ulec zmniejszeniu (np. w przypadku lamotryginy).
Na podstawie badań interakcji in vivo z udziałem ochotniczek stosujących omeprazol, symwastatynę lub
midazolam jako substraty markerowe określono, że klinicznie istotny wpływ drospirenonu w dawce 3 mg
na metabolizm innych substancji czynnych metabolizowanych przy udziale cytochromu P450 jest mało
prawdopodobny.
Dane kliniczne sugerują, że etynyloestradiol spowalnia klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tizanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów ACE lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek,
które nie mają niewydolności nerek. Niemniej jednak nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania
produktu MYWY oraz antagonistów aldosteronu lub leków moczopędnych oszczędzających potas.
W takich przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy.
Patrz także punkt 4.4.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych, u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem oraz
dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności transaminaz (AlAT) do wartości ponad
pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących
produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.
Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub sofosbuwirem z
welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu, pacjentki stosujące produkt leczniczy MYWY przed rozpoczęciem terapii tymi
połączeniami leków przeciwwirusowych, muszą zastosować inną, alternatywną metodę antykoncepcji
(np. antykoncepcję zawierającą wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Stosowanie produktu
leczniczego MYWY można wznowić po 2 tygodniach od zakończenia leczenia tymi połączeniami leków
przeciwwirusowych.
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
np. biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek
(nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów i (lub) lipoprotein,
parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki
badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych. Drospirenon zwiększa
15
aktywność reninową osocza i, dzięki niewielkiemu działaniu antagonistycznemu wobec
mineralokortykosteroidów, zwiększa stężenie aldosteronu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt MYWY nie jest wskazany u kobiet w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu MYWY, należy natychmiast przerwać jego
stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększenia ryzyka
wad rozwojowych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne produkty
antykoncepcyjne, ani działania teratogennego w sytuacji kiedy kobiety nieumyślnie stosowały złożone
doustne produkty antykoncepcyjne podczas ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz
punkt 5.3). Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć
działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Tym niemniej ogólne
doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
w okresie ciąży nie dostarczają dowodów na występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu MYWY u kobiet w ciąży są zbyt ograniczone, aby
potwierdzić brak wpływu tego produktu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili
obecnej brak istotnych danych epidemiologicznych.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania MYWY należy wziąć pod uwagę zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu. Dlatego na ogół nie zaleca się ich stosowania do czasu całkowitego zakończenia
karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidowych substancji antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów
mogą wydzielać się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Takie
ilości mogą mieć wpływ na dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany w celu zapobiegania ciąży. Więcej informacji na temat
przywrócenia płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne nie
obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u pacjentek stosujących COC patrz również punkt 4.4.
U kobiet stosujących skojarzenie 3 mg drospirenonu + 0,02 mg etynyloestradiolu (24+4) obserwowano
działania niepożądane wymienione poniżej.
Tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane według klasyfikacji układów i narządów
MedDRA (MedDRA SOC). Częstość występowania działań niepożądanych została określona na
podstawie danych z badań klinicznych. Najodpowiedniejszy termin MedDRA jest stosowany do opisania
określonych reakcji i ich synonimów oraz związanych z nimi zaburzeń.
16
Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu MYWY jako antykoncepcji doustnej lub
w leczeniu umiarkowanej postaci trądziku pospolitego, podane zgodnie z klasyfikacją układów
i narządów MedDRA
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zakażenia
i zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi
i układu chłonnego
Niedokrwistość
Trombocytoza
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
nasilenie objawów
dziedzicznego lub
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
Zwiększenie apetytu
Jadłowstręt
Hiperkaliemia
Hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja
Nerwowość
Senność
Brak orgazmu
Bezsenność
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Zawroty głowy
Parestezje
Zawroty głowy
Drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie spojówek
Zespół suchego oka
Choroby oka
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena
Żylaki
Nadciśnienie
tętnicze
Zapalenie żył
Zaburzenia
naczyniowe
Krwawienie z nosa
Omdlenie
Żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa
lub tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe
17
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności Bóle brzucha
Wymioty
Niestrawność
Wzdęcia
Zapalenie błony
śluzowej żołądka
Biegunka
Powiększony brzuch
Zaburzenia żołądka
i jelit
Uczucie pełności
w żołądku i jelitach
Przepuklina rozworu
przełykowego
Kandydoza jamy
ustnej
Zaparcia
Suchość w jamie
ustnej
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Ból w okolicy
pęcherzyka
żółciowego
Zapalenie pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Trądzik
Świąd
Wysypka
Ostuda
Wyprysk
Łysienie
Trądzikowe zapalenie
skóry
Suchość skóry
Rumień guzowaty
Nadmierne owłosienie
Zaburzenia skóry
Rozstępy na skórze
Kontaktowe zapalenie
skóry
Światłoczułe zapalenie
skóry
Guzek skórny
Rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe
i tkanki łącznej
Ból pleców
Ból kończyn
Bolesne skurcze
mięśni
18
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zaburzenia układu
rozrodczego
i piersi
Ból piersi
Krwotok
maciczny*
Brak
krwawienia
miesiącz-
kowego
Kandydoza
pochwy
Ból w obrębie
miednicy
Powiększenie
piersi
Dysplazja
włóknisto-
torbielowata
piersi
Krwawienia
z macicy i (lub)
pochwy*
Upławy
Uderzenia gorąca
Zapalenie pochwy
Zaburzenia
miesiączkowania
Bolesne
miesiączkowanie
Skąpe i
krótkotrwałe
miesiączki
Krwotok
miesiączkowy
Suchość pochwy
Nieprawidłowy
obraz
cytologiczny
rozmazu
szyjkowego
(metodą
Papanicolaou)
Zmniejszenie
libido
Bolesne stosunki
płciowe
Zapalenie sromu
i pochwy
Krwawienie po
stosunku
Krwawienie
z odstawienia
Torbiel piersi
Rozrost tkanki piersi
Nowotwór piersi
Polip szyjki macicy
Zanik endometrium
Torbiel jajnika
Powiększenie macicy
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Osłabienie
Nasilone pocenie
Obrzęk (obrzęk
uogólniony,
obrzęk
obwodowy,
obrzęk twarzy)
Złe samopoczucie
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
*nieregularne krwawienia zwykle ustępują podczas dalszego stosowania
19
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zaobserwowano zwiększone ryzyko
zdarzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych, zarówno tętniczych, jak i żylnych, w tym zawału serca,
udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej; zostały one
bardziej szczegółowo omówione w punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne opisywano występowanie
następujących ciężkich działań niepożądanych, opisanych w punkcie 4.4:
– żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
– tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
– nadciśnienie tętnicze;
– nowotwory wątroby;
– istnieją sprzeczne dane dotyczące związku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
z wywołaniem lub nasileniem: choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego, padaczki, migreny, mięśniaków macicy, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego,
opryszczki ciężarnych, pląsawicy Sydenhama, zespołu hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki
cholestatycznej;
– ostuda;
– ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby
powrócą do wartości prawidłowych;
Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne produkty
antykoncepcyjne. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet, które nie przekroczyły wieku 40 lat,
wzrost ryzyka jest niewielki po uwzględnieniu całkowitego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowy ze
stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze informacje, patrz
punkty 4.3 oraz 4.4.
Interakcje
Krwawienie międzymiesiączkowe i (lub) nieskuteczność działania antykoncepcyjnego może być
wynikiem interakcji innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.
Tel.: + 48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
4.9 Przedawkowanie
Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu MYWY. Na podstawie ogólnych
doświadczeń dotyczących złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, w przypadku
przedawkowania tabletek zawierających substancje czynne mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz
20
krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia może wystąpić nawet u młodych dziewcząt przed
pierwszą miesiączką, gdy przypadkowo użyją produkt leczniczy. Nie istnieje odtrutka, zatem należy
zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna (ATC): Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, Progestageny
i estrogeny, produkt złożony.
Kod ATC: G03AA12
Wskaźnik Pearl’a dla niepowodzenia metody: 0,41 (górna dwustronna granica 95% przedziału ufności:
0,85).
Całkowity wskaźnik Pearl’a (niepowodzenie metody + błąd pacjentki): 0,80 (górna dwustronna granica
95% przedziału ufności: 1,30).
Działanie antykoncepcyjne produktu MYWY jest wynikiem wpływu kilku czynników, z których
najważniejszym jest hamowanie owulacji i zmiany w obrębie endometrium.
W badaniu oceniającym stopień hamowania owulacji, przeprowadzonym w czasie trwania 3 cykli,
porównującym stosowanie skojarzenia drospirenon 3 mg + etynylestradiol 0,02 mg w schemacie 21-
dniowym i 24-dniowym, schemat 24-dniowy wiązał się z większą supresją rozwoju pęcherzyków. Po
celowym wprowadzeniu błędów w dawkowaniu w trzecim cyklu leczenia, u większego odsetka kobiet
stosujących schemat 21-dniowy wykazano aktywność jajników, w tym nieprzewidziane owulacje,
w porównaniu do kobiet stosujących schemat 24-dniowy. U 91,8% kobiet stosujących 24-dniowy schemat
leczenia, aktywność jajników wróciła do poziomu sprzed leczenia podczas cyklu następującego po
zakończeniu leczenia.
MYWY jest złożonym doustnym produktem antykoncepcyjnym, zawierającym progestagen drospirenon
oraz etynyloestradiol. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje dodatkowo działanie
przeciwandrogenne oraz niewielkie działanie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje on
właściwości estrogennych, glikokortykosteroidowych ani przeciwglikokortykosteroidowych. Dzięki tym
właściwościom profil farmakologiczny drospirenonu jest zbliżony do naturalnego progesteronu.
Wyniki badań klinicznych mogą wskazywać na istnienie niewielkiego działania
przeciwmineralokortykosteroidowego produktu MYWY, wywołanego przez właściwości
przeciwmineralokortykosteroidowe.
W celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania skojarzenia 3 mg drospirenonu + 0,02 mg
etynyloestradiolu u kobiet z umiarkowanie nasilonym trądzikiem pospolitym, przeprowadzono dwa
wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badania z podwójnie ślepą próbą.
Po sześciu miesiącach leczenia, w porównaniu z placebo, skojarzenie 3 mg drospirenonu + 0,02 mg
etynyloestradiolu wykazało istotną, statystycznie większą redukcję zmian zapalnych o 15,6% (49,3%
wobec 33,7%) zmian zapalnych, 18,5% (40,6% wobec 22,1%) zmian niezapalnych i 16,5% (44,6% wobec
28,1%) ogólnej liczby zmian. Dodatkowo wykazano większy procent przypadków – 11,8% (18,6%
wobec 6,8%) ocenionych jako „czysty” lub „prawie czysty”, zgodnie ze skalą ISGA (z ang. Investigator’s
Static Global Assessment)
13
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego MYWY
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
skutkować zwiększeniem klirensu hormonów płciowych i które mogą prowadzić do krwawienia
międzymiesiączkowego i (lub) braku skuteczności doustnego środka antykoncepcyjnego.
Postępowanie
Indukcja enzymów może wystąpić już po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje na ogół w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się
utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkoterminowe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo stosować
mechaniczną lub inną metodę antykoncepcji oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Metody mechaniczne muszą być stosowane podczas całego okresu terapii skojarzonej oraz przez 28 dni
po zakończeniu leczenia.
Jeśli leczenie trwa dłużej niż przyjmowanie tabletek zawierających substancję czynną z bieżącego
opakowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy pominąć tabletki placebo
i natychmiast rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długoterminowe
U kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe, zaleca się
stosowanie innej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
Następujące interakcje opisywano w literaturze.
Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszające
skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez indukcję enzymów) np. barbiturany,
bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowane w leczeniu
zakażeń wirusem HIV - rytonawir, newirapina, efawirenz oraz prawdopodobnie również felbamat,
gryzeofulwina, okskarbazepina, topiramat oraz preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Produkty lecznicze wywierające zmienny wpływ na klirens złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele
skojarzeń inhibitorów proteazy HIV z nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, w tym
skojarzenie z inhibitorami HCV może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w
osoczu. W niektórych przypadkach końcowy efekt tych zmian może mieć znaczenie kliniczne.
Dlatego należy zapoznać się z informacją dotyczącą jednocześnie stosowanych produktów leczniczych
stosowanych w zakażeniach HIV/HCV i uwzględnić możliwe interakcje oraz odpowiednie zalecenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi
inhibitorami odwrotnej transkryptazy kobiety powinny stosować dodatkową, mechaniczną metodę
antykoncepcji.
Produkty lecznicze zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów)
Znaczenie kliniczne możliwych interakcji z inhibitorami enzymów pozostaje nieznane.
14
Równoczesne stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenów lub
progestagenów lub obu substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnego podania skojarzenia drospirenonu (3mg/dobę)
+ etynyloestradiolu (0,02 mg/dobę) dodanie silnego inhibitora CYP3A4, ketokonazolu przez 10 dni,
spowodowało wzrost AUC (0-24h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7 i 1,4-krotnie.
Dawki etorykoksybu wynoszące od 60 do 120 mg/dobę podawane równocześnie ze złożonym doustnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu, spowodowały zwiększenie
stężenia etynyloestradiolu w osoczu od 1,4 do 1,6-krotnego.
Wpływ produktu leczniczego MYWY na inne produkty lecznicze
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. w przypadku
cyklosporyny), jak i ulec zmniejszeniu (np. w przypadku lamotryginy).
Na podstawie badań interakcji in vivo z udziałem ochotniczek stosujących omeprazol, symwastatynę lub
midazolam jako substraty markerowe określono, że klinicznie istotny wpływ drospirenonu w dawce 3 mg
na metabolizm innych substancji czynnych metabolizowanych przy udziale cytochromu P450 jest mało
prawdopodobny.
Dane kliniczne sugerują, że etynyloestradiol spowalnia klirens substratów CYP1A2, co prowadzi do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tizanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów ACE lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek,
które nie mają niewydolności nerek. Niemniej jednak nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania
produktu MYWY oraz antagonistów aldosteronu lub leków moczopędnych oszczędzających potas.
W takich przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy.
Patrz także punkt 4.4.
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych, u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem oraz
dazabuwir z rybawiryną lub bez, zwiększenie aktywności transaminaz (AlAT) do wartości ponad
pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących
produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.
Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub sofosbuwirem z
welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu, pacjentki stosujące produkt leczniczy MYWY przed rozpoczęciem terapii tymi
połączeniami leków przeciwwirusowych, muszą zastosować inną, alternatywną metodę antykoncepcji
(np. antykoncepcję zawierającą wyłącznie progestagen lub metody niehormonalne). Stosowanie produktu
leczniczego MYWY można wznowić po 2 tygodniach od zakończenia leczenia tymi połączeniami leków
przeciwwirusowych.
Badania laboratoryjne
Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
np. biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek
(nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów i (lub) lipoprotein,
parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki
badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych. Drospirenon zwiększa
15
aktywność reninową osocza i, dzięki niewielkiemu działaniu antagonistycznemu wobec
mineralokortykosteroidów, zwiększa stężenie aldosteronu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt MYWY nie jest wskazany u kobiet w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu MYWY, należy natychmiast przerwać jego
stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększenia ryzyka
wad rozwojowych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne produkty
antykoncepcyjne, ani działania teratogennego w sytuacji kiedy kobiety nieumyślnie stosowały złożone
doustne produkty antykoncepcyjne podczas ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz
punkt 5.3). Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć
działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Tym niemniej ogólne
doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
w okresie ciąży nie dostarczają dowodów na występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu MYWY u kobiet w ciąży są zbyt ograniczone, aby
potwierdzić brak wpływu tego produktu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili
obecnej brak istotnych danych epidemiologicznych.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania MYWY należy wziąć pod uwagę zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu. Dlatego na ogół nie zaleca się ich stosowania do czasu całkowitego zakończenia
karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidowych substancji antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów
mogą wydzielać się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Takie
ilości mogą mieć wpływ na dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany w celu zapobiegania ciąży. Więcej informacji na temat
przywrócenia płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne nie
obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u pacjentek stosujących COC patrz również punkt 4.4.
U kobiet stosujących skojarzenie 3 mg drospirenonu + 0,02 mg etynyloestradiolu (24+4) obserwowano
działania niepożądane wymienione poniżej.
Tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane według klasyfikacji układów i narządów
MedDRA (MedDRA SOC). Częstość występowania działań niepożądanych została określona na
podstawie danych z badań klinicznych. Najodpowiedniejszy termin MedDRA jest stosowany do opisania
określonych reakcji i ich synonimów oraz związanych z nimi zaburzeń.
16
Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu MYWY jako antykoncepcji doustnej lub
w leczeniu umiarkowanej postaci trądziku pospolitego, podane zgodnie z klasyfikacją układów
i narządów MedDRA
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zakażenia
i zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi
i układu chłonnego
Niedokrwistość
Trombocytoza
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
nasilenie objawów
dziedzicznego lub
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
Zwiększenie apetytu
Jadłowstręt
Hiperkaliemia
Hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja
Nerwowość
Senność
Brak orgazmu
Bezsenność
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Zawroty głowy
Parestezje
Zawroty głowy
Drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie spojówek
Zespół suchego oka
Choroby oka
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena
Żylaki
Nadciśnienie
tętnicze
Zapalenie żył
Zaburzenia
naczyniowe
Krwawienie z nosa
Omdlenie
Żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa
lub tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe
17
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności Bóle brzucha
Wymioty
Niestrawność
Wzdęcia
Zapalenie błony
śluzowej żołądka
Biegunka
Powiększony brzuch
Zaburzenia żołądka
i jelit
Uczucie pełności
w żołądku i jelitach
Przepuklina rozworu
przełykowego
Kandydoza jamy
ustnej
Zaparcia
Suchość w jamie
ustnej
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Ból w okolicy
pęcherzyka
żółciowego
Zapalenie pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Trądzik
Świąd
Wysypka
Ostuda
Wyprysk
Łysienie
Trądzikowe zapalenie
skóry
Suchość skóry
Rumień guzowaty
Nadmierne owłosienie
Zaburzenia skóry
Rozstępy na skórze
Kontaktowe zapalenie
skóry
Światłoczułe zapalenie
skóry
Guzek skórny
Rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe
i tkanki łącznej
Ból pleców
Ból kończyn
Bolesne skurcze
mięśni
18
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zaburzenia układu
rozrodczego
i piersi
Ból piersi
Krwotok
maciczny*
Brak
krwawienia
miesiącz-
kowego
Kandydoza
pochwy
Ból w obrębie
miednicy
Powiększenie
piersi
Dysplazja
włóknisto-
torbielowata
piersi
Krwawienia
z macicy i (lub)
pochwy*
Upławy
Uderzenia gorąca
Zapalenie pochwy
Zaburzenia
miesiączkowania
Bolesne
miesiączkowanie
Skąpe i
krótkotrwałe
miesiączki
Krwotok
miesiączkowy
Suchość pochwy
Nieprawidłowy
obraz
cytologiczny
rozmazu
szyjkowego
(metodą
Papanicolaou)
Zmniejszenie
libido
Bolesne stosunki
płciowe
Zapalenie sromu
i pochwy
Krwawienie po
stosunku
Krwawienie
z odstawienia
Torbiel piersi
Rozrost tkanki piersi
Nowotwór piersi
Polip szyjki macicy
Zanik endometrium
Torbiel jajnika
Powiększenie macicy
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Osłabienie
Nasilone pocenie
Obrzęk (obrzęk
uogólniony,
obrzęk
obwodowy,
obrzęk twarzy)
Złe samopoczucie
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
*nieregularne krwawienia zwykle ustępują podczas dalszego stosowania
19
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zaobserwowano zwiększone ryzyko
zdarzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych, zarówno tętniczych, jak i żylnych, w tym zawału serca,
udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej; zostały one
bardziej szczegółowo omówione w punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne opisywano występowanie
następujących ciężkich działań niepożądanych, opisanych w punkcie 4.4:
– żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
– tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
– nadciśnienie tętnicze;
– nowotwory wątroby;
– istnieją sprzeczne dane dotyczące związku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
z wywołaniem lub nasileniem: choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego, padaczki, migreny, mięśniaków macicy, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego,
opryszczki ciężarnych, pląsawicy Sydenhama, zespołu hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki
cholestatycznej;
– ostuda;
– ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby
powrócą do wartości prawidłowych;
Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne produkty
antykoncepcyjne. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet, które nie przekroczyły wieku 40 lat,
wzrost ryzyka jest niewielki po uwzględnieniu całkowitego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowy ze
stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze informacje, patrz
punkty 4.3 oraz 4.4.
Interakcje
Krwawienie międzymiesiączkowe i (lub) nieskuteczność działania antykoncepcyjnego może być
wynikiem interakcji innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.
Tel.: + 48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
4.9 Przedawkowanie
Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu MYWY. Na podstawie ogólnych
doświadczeń dotyczących złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, w przypadku
przedawkowania tabletek zawierających substancje czynne mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz
20
krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia może wystąpić nawet u młodych dziewcząt przed
pierwszą miesiączką, gdy przypadkowo użyją produkt leczniczy. Nie istnieje odtrutka, zatem należy
zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna (ATC): Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, Progestageny
i estrogeny, produkt złożony.
Kod ATC: G03AA12
Wskaźnik Pearl’a dla niepowodzenia metody: 0,41 (górna dwustronna granica 95% przedziału ufności:
0,85).
Całkowity wskaźnik Pearl’a (niepowodzenie metody + błąd pacjentki): 0,80 (górna dwustronna granica
95% przedziału ufności: 1,30).
Działanie antykoncepcyjne produktu MYWY jest wynikiem wpływu kilku czynników, z których
najważniejszym jest hamowanie owulacji i zmiany w obrębie endometrium.
W badaniu oceniającym stopień hamowania owulacji, przeprowadzonym w czasie trwania 3 cykli,
porównującym stosowanie skojarzenia drospirenon 3 mg + etynylestradiol 0,02 mg w schemacie 21-
dniowym i 24-dniowym, schemat 24-dniowy wiązał się z większą supresją rozwoju pęcherzyków. Po
celowym wprowadzeniu błędów w dawkowaniu w trzecim cyklu leczenia, u większego odsetka kobiet
stosujących schemat 21-dniowy wykazano aktywność jajników, w tym nieprzewidziane owulacje,
w porównaniu do kobiet stosujących schemat 24-dniowy. U 91,8% kobiet stosujących 24-dniowy schemat
leczenia, aktywność jajników wróciła do poziomu sprzed leczenia podczas cyklu następującego po
zakończeniu leczenia.
MYWY jest złożonym doustnym produktem antykoncepcyjnym, zawierającym progestagen drospirenon
oraz etynyloestradiol. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje dodatkowo działanie
przeciwandrogenne oraz niewielkie działanie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje on
właściwości estrogennych, glikokortykosteroidowych ani przeciwglikokortykosteroidowych. Dzięki tym
właściwościom profil farmakologiczny drospirenonu jest zbliżony do naturalnego progesteronu.
Wyniki badań klinicznych mogą wskazywać na istnienie niewielkiego działania
przeciwmineralokortykosteroidowego produktu MYWY, wywołanego przez właściwości
przeciwmineralokortykosteroidowe.
W celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania skojarzenia 3 mg drospirenonu + 0,02 mg
etynyloestradiolu u kobiet z umiarkowanie nasilonym trądzikiem pospolitym, przeprowadzono dwa
wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badania z podwójnie ślepą próbą.
Po sześciu miesiącach leczenia, w porównaniu z placebo, skojarzenie 3 mg drospirenonu + 0,02 mg
etynyloestradiolu wykazało istotną, statystycznie większą redukcję zmian zapalnych o 15,6% (49,3%
wobec 33,7%) zmian zapalnych, 18,5% (40,6% wobec 22,1%) zmian niezapalnych i 16,5% (44,6% wobec
28,1%) ogólnej liczby zmian. Dodatkowo wykazano większy procent przypadków – 11,8% (18,6%
wobec 6,8%) ocenionych jako „czysty” lub „prawie czysty”, zgodnie ze skalą ISGA (z ang. Investigator’s
Static Global Assessment)
21
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Drospirenon
Wchłanianie
Po podaniu doustnym, drospirenon jest szybko i niemal całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie tej
substancji czynnej w osoczu, wynoszące 38 ng/ml zostaje osiągnięte po około 1‒2 godzinach od zażycia
pojedynczej dawki. Biodostępność wynosi 76 do 85%. Spożycie pokarmu nie wpływa na dostępność
biologiczną drospirenonu.
Dystrybucja
Po podaniu doustnym stężenie drospirenonu w osoczu zmniejsza się, a okres półtrwania w fazie eliminacji
wynosi 31 godzin.
Drospirenon wiąże się z albuminami, nie wiąże się z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG) ani
z globuliną wiążącą kortykosteroidy (CBG). Jedynie 3 do 5% całkowitej ilości tej substancji czynnej
w osoczu występuje w postaci niezwiązanego steroidu. Zwiększenie steżęnia SHBG, indukowane
etynyloestradiolem nie wpływa na wiązanie drospirenonu z białkami. Średnia pozorna objętość
dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7 ± 1,2 l/kg mc.
Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym podlega szybkiemu metabolizmowi. Główne metabolity w osoczu to:
kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz
3-siarczan 4,5-dihydrodrospirenonu; uzyskiwany poprzez redukcję i następnie sulfatację. Drospirenon
podlega również metabolizmowi oksydacyjnemu katalizowanemu przez CYP3A4.
In vitro, drospirenon w stopniu niewielkim do umiarkowanego, hamuje enzymy cytochromu P450:
CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Eliminacja
Klirens osoczowy drospirenonu w osoczu wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg mc. Tylko śladowe ilości
drospirenonu są wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane ze stolcem
i moczem w stosunku około 1,2 do 1,4. Okres półtrwania w fazie eliminacji metabolitów z moczem oraz
stolcem wynosi około 40 godzin.
Stan stacjonarny
Podczas cyklu stosowania produktu maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym
wynoszące około 70 ng/ml występuje po około 8 dobach stosowania. Stężenie drospirenonu w osoczu
charakteryzuje się kumulacją przy współczynniku równym w przybliżeniu 3 jako konsekwencja
współczynnika okresu półtrwania w fazie eliminacji oraz odstępów pomiędzy przyjmowaniem kolejnych
dawek.
Specjalne grupy pacjentów
Zaburzenia czynności nerek
Stężenie drospirenonu w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny
(Clkr) 50‒80 ml/min) był porównywalny ze stężeniem odnotowanym u kobiet z prawidłową czynnością
nerek. U kobiet z umiarkowaną niewydolnością nerek (Clkr 30‒50 ml/min) stężenie drospirenonu było
średnio o 37% większe niż u kobiet z prawidłową czynnością nerek. Drospirenon był dobrze tolerowany
przez kobiety z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu
nie wykazało klinicznie istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy.
22
Zaburzenia czynności wątroby
U ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stwierdzono około 50% zmniejszenie
klirensu po jednorazowym podaniu doustnym (CL/F) w porównaniu z grupą osób z prawidłową
czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu w grupie ochotników
z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby w porównaniu z grupą osób z prawidłową czynnością
wątroby nie miało wpływu na powstanie istotnych różnic w stężeniu potasu w surowicy. Również
w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz leczenia skojarzonego spironolaktonem (dwa czynniki
zwiększające ryzyko hiperkalemii) nie odnotowano zwiększenia stężenia potasu w osoczu powyżej górnej
granicy normy. Dlatego można wnioskować, że drospirenon jest dobrze tolerowany u pacjentek
z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (stopień B w skali Childa-Pugha).
Grupy etniczne
Wykazano brak istotnych klinicznie różnic pod względem właściwości farmakokinetycznych
drospirenonu oraz etynyloestradiolu pomiędzy kobietami pochodzenia japońskiego i kobietami rasy
kaukaskiej.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
w osoczu wynoszące około 33 pg/ml występuje w ciągu 1 do 2 godzin od doustnego przyjęcia
pojedynczej dawki. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 60% z uwagi na efekt pierwszego
przejścia oraz zjawisko sprzęgania przed wniknięciem substancji do krążenia. U około 25% badanych
osób następowało zmniejszenie dostępności biologicznej etynyloestradiolu po spożyciu pokarmu;
w pozostałych przypadkach nie wykazano tego efektu.
Dystrybucja
Stężenie etynyloestradiolu w osoczu ulega zmniejszeniu w dwóch fazach; w fazie eliminacji okres
półtrwania wynosi około 24 godzin. Etynyloestradiol podlega silnemu, nieswoistemu wiązaniu przez
albuminy osocza (około 98,5%) i indukuje zwiększenie stężenia SHBG i globuliny wiążącej
kortykosteroidy (CBG) w osoczu. Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 5 l/kg mc.
Metabolizm
Etynyloestradiol w znacznym stopniu ulega metabolizmowi pierwszego przejścia w błonie śluzowej jelita
cienkiego oraz w wątrobie. Etynyloestradiol jest metabolizowany głównie na drodze hydroksylacji
pierścienia aromatycznego, jednak powstaje również wiele metabolitów hydroksylowanych
i metylowanych, występujących w postaci wolnej oraz sprzężonej z kwasem glukuronowym i siarkowym.
Klirens osoczowy etynyloestradiolu wynosi około 5 ml/min/kg mc.
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem enzymów CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 jak
również nieodwracalnym inhibitorem CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2.
Eliminacja
Etynyloestradiol w postaci niezmienionej nie jest wydalany w znaczącej ilości. Metabolity
etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania w fazie eliminacji
wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Stan stacjonarny ustala się w drugiej połowie cyklu stosowania produktu; kumulacja etynyloestradiolu
w osoczu charakteryzuje się współczynnikiem wynoszącym w przybliżeniu 2,0 do 2,3.
15
aktywność reninową osocza i, dzięki niewielkiemu działaniu antagonistycznemu wobec
mineralokortykosteroidów, zwiększa stężenie aldosteronu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt MYWY nie jest wskazany u kobiet w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu MYWY, należy natychmiast przerwać jego
stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększenia ryzyka
wad rozwojowych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne produkty
antykoncepcyjne, ani działania teratogennego w sytuacji kiedy kobiety nieumyślnie stosowały złożone
doustne produkty antykoncepcyjne podczas ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz
punkt 5.3). Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć
działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Tym niemniej ogólne
doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
w okresie ciąży nie dostarczają dowodów na występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu MYWY u kobiet w ciąży są zbyt ograniczone, aby
potwierdzić brak wpływu tego produktu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili
obecnej brak istotnych danych epidemiologicznych.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania MYWY należy wziąć pod uwagę zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu. Dlatego na ogół nie zaleca się ich stosowania do czasu całkowitego zakończenia
karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidowych substancji antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów
mogą wydzielać się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Takie
ilości mogą mieć wpływ na dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy MYWY jest wskazany w celu zapobiegania ciąży. Więcej informacji na temat
przywrócenia płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne nie
obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u pacjentek stosujących COC patrz również punkt 4.4.
U kobiet stosujących skojarzenie 3 mg drospirenonu + 0,02 mg etynyloestradiolu (24+4) obserwowano
działania niepożądane wymienione poniżej.
Tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane według klasyfikacji układów i narządów
MedDRA (MedDRA SOC). Częstość występowania działań niepożądanych została określona na
podstawie danych z badań klinicznych. Najodpowiedniejszy termin MedDRA jest stosowany do opisania
określonych reakcji i ich synonimów oraz związanych z nimi zaburzeń.
16
Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu MYWY jako antykoncepcji doustnej lub
w leczeniu umiarkowanej postaci trądziku pospolitego, podane zgodnie z klasyfikacją układów
i narządów MedDRA
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zakażenia
i zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi
i układu chłonnego
Niedokrwistość
Trombocytoza
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
nasilenie objawów
dziedzicznego lub
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
Zwiększenie apetytu
Jadłowstręt
Hiperkaliemia
Hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja
Nerwowość
Senność
Brak orgazmu
Bezsenność
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy Zawroty głowy
Parestezje
Zawroty głowy
Drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie spojówek
Zespół suchego oka
Choroby oka
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena
Żylaki
Nadciśnienie
tętnicze
Zapalenie żył
Zaburzenia
naczyniowe
Krwawienie z nosa
Omdlenie
Żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa
lub tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe
17
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności Bóle brzucha
Wymioty
Niestrawność
Wzdęcia
Zapalenie błony
śluzowej żołądka
Biegunka
Powiększony brzuch
Zaburzenia żołądka
i jelit
Uczucie pełności
w żołądku i jelitach
Przepuklina rozworu
przełykowego
Kandydoza jamy
ustnej
Zaparcia
Suchość w jamie
ustnej
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Ból w okolicy
pęcherzyka
żółciowego
Zapalenie pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Trądzik
Świąd
Wysypka
Ostuda
Wyprysk
Łysienie
Trądzikowe zapalenie
skóry
Suchość skóry
Rumień guzowaty
Nadmierne owłosienie
Zaburzenia skóry
Rozstępy na skórze
Kontaktowe zapalenie
skóry
Światłoczułe zapalenie
skóry
Guzek skórny
Rumień
wielopostaciowy
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe
i tkanki łącznej
Ból pleców
Ból kończyn
Bolesne skurcze
mięśni
18
Układ i narząd Często
(od ≥1/100
do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(od ≥1/10 000 do
<1/1000)
Częstość nieznana
(nie może być
określona na
podstawie
dostępnych danych)
(MedDRA
w wersji 9.1)
Zaburzenia układu
rozrodczego
i piersi
Ból piersi
Krwotok
maciczny*
Brak
krwawienia
miesiącz-
kowego
Kandydoza
pochwy
Ból w obrębie
miednicy
Powiększenie
piersi
Dysplazja
włóknisto-
torbielowata
piersi
Krwawienia
z macicy i (lub)
pochwy*
Upławy
Uderzenia gorąca
Zapalenie pochwy
Zaburzenia
miesiączkowania
Bolesne
miesiączkowanie
Skąpe i
krótkotrwałe
miesiączki
Krwotok
miesiączkowy
Suchość pochwy
Nieprawidłowy
obraz
cytologiczny
rozmazu
szyjkowego
(metodą
Papanicolaou)
Zmniejszenie
libido
Bolesne stosunki
płciowe
Zapalenie sromu
i pochwy
Krwawienie po
stosunku
Krwawienie
z odstawienia
Torbiel piersi
Rozrost tkanki piersi
Nowotwór piersi
Polip szyjki macicy
Zanik endometrium
Torbiel jajnika
Powiększenie macicy
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Osłabienie
Nasilone pocenie
Obrzęk (obrzęk
uogólniony,
obrzęk
obwodowy,
obrzęk twarzy)
Złe samopoczucie
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
*nieregularne krwawienia zwykle ustępują podczas dalszego stosowania
19
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zaobserwowano zwiększone ryzyko
zdarzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych, zarówno tętniczych, jak i żylnych, w tym zawału serca,
udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej; zostały one
bardziej szczegółowo omówione w punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne opisywano występowanie
następujących ciężkich działań niepożądanych, opisanych w punkcie 4.4:
– żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
– tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
– nadciśnienie tętnicze;
– nowotwory wątroby;
– istnieją sprzeczne dane dotyczące związku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych
z wywołaniem lub nasileniem: choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego, padaczki, migreny, mięśniaków macicy, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego,
opryszczki ciężarnych, pląsawicy Sydenhama, zespołu hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki
cholestatycznej;
– ostuda;
– ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu, aż parametry czynnościowe wątroby
powrócą do wartości prawidłowych;
Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne produkty
antykoncepcyjne. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet, które nie przekroczyły wieku 40 lat,
wzrost ryzyka jest niewielki po uwzględnieniu całkowitego ryzyka raka piersi. Związek przyczynowy ze
stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze informacje, patrz
punkty 4.3 oraz 4.4.
Interakcje
Krwawienie międzymiesiączkowe i (lub) nieskuteczność działania antykoncepcyjnego może być
wynikiem interakcji innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.
Tel.: + 48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
4.9 Przedawkowanie
Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu MYWY. Na podstawie ogólnych
doświadczeń dotyczących złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, w przypadku
przedawkowania tabletek zawierających substancje czynne mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz
20
krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia może wystąpić nawet u młodych dziewcząt przed
pierwszą miesiączką, gdy przypadkowo użyją produkt leczniczy. Nie istnieje odtrutka, zatem należy
zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna (ATC): Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, Progestageny
i estrogeny, produkt złożony.
Kod ATC: G03AA12
Wskaźnik Pearl’a dla niepowodzenia metody: 0,41 (górna dwustronna granica 95% przedziału ufności:
0,85).
Całkowity wskaźnik Pearl’a (niepowodzenie metody + błąd pacjentki): 0,80 (górna dwustronna granica
95% przedziału ufności: 1,30).
Działanie antykoncepcyjne produktu MYWY jest wynikiem wpływu kilku czynników, z których
najważniejszym jest hamowanie owulacji i zmiany w obrębie endometrium.
W badaniu oceniającym stopień hamowania owulacji, przeprowadzonym w czasie trwania 3 cykli,
porównującym stosowanie skojarzenia drospirenon 3 mg + etynylestradiol 0,02 mg w schemacie 21-
dniowym i 24-dniowym, schemat 24-dniowy wiązał się z większą supresją rozwoju pęcherzyków. Po
celowym wprowadzeniu błędów w dawkowaniu w trzecim cyklu leczenia, u większego odsetka kobiet
stosujących schemat 21-dniowy wykazano aktywność jajników, w tym nieprzewidziane owulacje,
w porównaniu do kobiet stosujących schemat 24-dniowy. U 91,8% kobiet stosujących 24-dniowy schemat
leczenia, aktywność jajników wróciła do poziomu sprzed leczenia podczas cyklu następującego po
zakończeniu leczenia.
MYWY jest złożonym doustnym produktem antykoncepcyjnym, zawierającym progestagen drospirenon
oraz etynyloestradiol. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje dodatkowo działanie
przeciwandrogenne oraz niewielkie działanie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje on
właściwości estrogennych, glikokortykosteroidowych ani przeciwglikokortykosteroidowych. Dzięki tym
właściwościom profil farmakologiczny drospirenonu jest zbliżony do naturalnego progesteronu.
Wyniki badań klinicznych mogą wskazywać na istnienie niewielkiego działania
przeciwmineralokortykosteroidowego produktu MYWY, wywołanego przez właściwości
przeciwmineralokortykosteroidowe.
W celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania skojarzenia 3 mg drospirenonu + 0,02 mg
etynyloestradiolu u kobiet z umiarkowanie nasilonym trądzikiem pospolitym, przeprowadzono dwa
wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badania z podwójnie ślepą próbą.
Po sześciu miesiącach leczenia, w porównaniu z placebo, skojarzenie 3 mg drospirenonu + 0,02 mg
etynyloestradiolu wykazało istotną, statystycznie większą redukcję zmian zapalnych o 15,6% (49,3%
wobec 33,7%) zmian zapalnych, 18,5% (40,6% wobec 22,1%) zmian niezapalnych i 16,5% (44,6% wobec
28,1%) ogólnej liczby zmian. Dodatkowo wykazano większy procent przypadków – 11,8% (18,6%
wobec 6,8%) ocenionych jako „czysty” lub „prawie czysty”, zgodnie ze skalą ISGA (z ang. Investigator’s
Static Global Assessment)
21
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Drospirenon
Wchłanianie
Po podaniu doustnym, drospirenon jest szybko i niemal całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie tej
substancji czynnej w osoczu, wynoszące 38 ng/ml zostaje osiągnięte po około 1‒2 godzinach od zażycia
pojedynczej dawki. Biodostępność wynosi 76 do 85%. Spożycie pokarmu nie wpływa na dostępność
biologiczną drospirenonu.
Dystrybucja
Po podaniu doustnym stężenie drospirenonu w osoczu zmniejsza się, a okres półtrwania w fazie eliminacji
wynosi 31 godzin.
Drospirenon wiąże się z albuminami, nie wiąże się z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG) ani
z globuliną wiążącą kortykosteroidy (CBG). Jedynie 3 do 5% całkowitej ilości tej substancji czynnej
w osoczu występuje w postaci niezwiązanego steroidu. Zwiększenie steżęnia SHBG, indukowane
etynyloestradiolem nie wpływa na wiązanie drospirenonu z białkami. Średnia pozorna objętość
dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7 ± 1,2 l/kg mc.
Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym podlega szybkiemu metabolizmowi. Główne metabolity w osoczu to:
kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz
3-siarczan 4,5-dihydrodrospirenonu; uzyskiwany poprzez redukcję i następnie sulfatację. Drospirenon
podlega również metabolizmowi oksydacyjnemu katalizowanemu przez CYP3A4.
In vitro, drospirenon w stopniu niewielkim do umiarkowanego, hamuje enzymy cytochromu P450:
CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Eliminacja
Klirens osoczowy drospirenonu w osoczu wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg mc. Tylko śladowe ilości
drospirenonu są wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane ze stolcem
i moczem w stosunku około 1,2 do 1,4. Okres półtrwania w fazie eliminacji metabolitów z moczem oraz
stolcem wynosi około 40 godzin.
Stan stacjonarny
Podczas cyklu stosowania produktu maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym
wynoszące około 70 ng/ml występuje po około 8 dobach stosowania. Stężenie drospirenonu w osoczu
charakteryzuje się kumulacją przy współczynniku równym w przybliżeniu 3 jako konsekwencja
współczynnika okresu półtrwania w fazie eliminacji oraz odstępów pomiędzy przyjmowaniem kolejnych
dawek.
Specjalne grupy pacjentów
Zaburzenia czynności nerek
Stężenie drospirenonu w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny
(Clkr) 50‒80 ml/min) był porównywalny ze stężeniem odnotowanym u kobiet z prawidłową czynnością
nerek. U kobiet z umiarkowaną niewydolnością nerek (Clkr 30‒50 ml/min) stężenie drospirenonu było
średnio o 37% większe niż u kobiet z prawidłową czynnością nerek. Drospirenon był dobrze tolerowany
przez kobiety z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu
nie wykazało klinicznie istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy.
22
Zaburzenia czynności wątroby
U ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stwierdzono około 50% zmniejszenie
klirensu po jednorazowym podaniu doustnym (CL/F) w porównaniu z grupą osób z prawidłową
czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu w grupie ochotników
z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby w porównaniu z grupą osób z prawidłową czynnością
wątroby nie miało wpływu na powstanie istotnych różnic w stężeniu potasu w surowicy. Również
w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz leczenia skojarzonego spironolaktonem (dwa czynniki
zwiększające ryzyko hiperkalemii) nie odnotowano zwiększenia stężenia potasu w osoczu powyżej górnej
granicy normy. Dlatego można wnioskować, że drospirenon jest dobrze tolerowany u pacjentek
z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (stopień B w skali Childa-Pugha).
Grupy etniczne
Wykazano brak istotnych klinicznie różnic pod względem właściwości farmakokinetycznych
drospirenonu oraz etynyloestradiolu pomiędzy kobietami pochodzenia japońskiego i kobietami rasy
kaukaskiej.
Etynyloestradiol
Wchłanianie
Po podaniu doustnym etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
w osoczu wynoszące około 33 pg/ml występuje w ciągu 1 do 2 godzin od doustnego przyjęcia
pojedynczej dawki. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 60% z uwagi na efekt pierwszego
przejścia oraz zjawisko sprzęgania przed wniknięciem substancji do krążenia. U około 25% badanych
osób następowało zmniejszenie dostępności biologicznej etynyloestradiolu po spożyciu pokarmu;
w pozostałych przypadkach nie wykazano tego efektu.
Dystrybucja
Stężenie etynyloestradiolu w osoczu ulega zmniejszeniu w dwóch fazach; w fazie eliminacji okres
półtrwania wynosi około 24 godzin. Etynyloestradiol podlega silnemu, nieswoistemu wiązaniu przez
albuminy osocza (około 98,5%) i indukuje zwiększenie stężenia SHBG i globuliny wiążącej
kortykosteroidy (CBG) w osoczu. Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 5 l/kg mc.
Metabolizm
Etynyloestradiol w znacznym stopniu ulega metabolizmowi pierwszego przejścia w błonie śluzowej jelita
cienkiego oraz w wątrobie. Etynyloestradiol jest metabolizowany głównie na drodze hydroksylacji
pierścienia aromatycznego, jednak powstaje również wiele metabolitów hydroksylowanych
i metylowanych, występujących w postaci wolnej oraz sprzężonej z kwasem glukuronowym i siarkowym.
Klirens osoczowy etynyloestradiolu wynosi około 5 ml/min/kg mc.
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem enzymów CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 jak
również nieodwracalnym inhibitorem CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2.
Eliminacja
Etynyloestradiol w postaci niezmienionej nie jest wydalany w znaczącej ilości. Metabolity
etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania w fazie eliminacji
wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Stan stacjonarny ustala się w drugiej połowie cyklu stosowania produktu; kumulacja etynyloestradiolu
w osoczu charakteryzuje się współczynnikiem wynoszącym w przybliżeniu 2,0 do 2,3.
23
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działania drospirenonu oraz
etynyloestradiolu nie wykraczają poza znane działanie farmakologiczne. W analizie szkodliwego wpływu
na reprodukcji stwierdzono, że działanie toksyczne na zarodek i płód u zwierząt jest specyficzne dla
każdego gatunku. Stosując dawki przekraczające ilości hormonów zawartych w produkcie MYWY
odnotowano wpływ na różnicowanie płciowe płodów szczurów, jednak działania takiego nie
zaobserwowano u małp.
Badania nad oceną ryzyka środowiskowego wykazały, że drospirenon i etynyloestradiol mogą stwarzać
zagrożenie dla środowiska wodnego (patrz punkt 6.6).
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Tabletki powlekane zawierające substancje czynne (różowe)
Rdzeń tabletki
Laktoza jednowodna
Skrobia żelowana kukurydziana
Powidon K30
Kroskarmeloza sodowa
Polisorbat 80
Magnezu stearynian
Otoczka
Alkohol poliwinylowy
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 3350
Talk
Żelaza tlenek żółty (E 172)
Żelaza tlenek czerwony (E 172)
Żelaza tlenek czarny (E 172)
Tabletki powlekane placebo (białe)
Rdzeń tabletki
Laktoza bezwodna
Powidon K30
Magnezu stearynian
Otoczka
Alkohol poliwinylowy
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 3350
Talk
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
24
6.3 Okres ważności
3 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Przezroczysty lub nieznacznie matowy blister PVC/PVDC/Aluminium. Każdy blister zawiera 24 różowe
tabletki powlekane zawierające substancje czynne oraz 4 białe tabletki powlekane placebo.
Wielkości opakowań:
1 x 28 tabletek powlekanych
3 x 28 tabletek powlekanych
6 x 28 tabletek powlekanych
13 x 28 tabletek powlekanych
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Ten produkt leczniczy może stwarzać zagrożenie dla środowiska (patrz punkt 5.3). Wszelkie
niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
Zentiva k.s.
U Kabelovny 130
Dolní Měcholupy, 102 37
Praga 10, Republika Czeska
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr: 21317
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.07.2013
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 01.09.2020
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
12/2022