Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Lesinelle

Lesinelle

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Lesinelle, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane

Drospirenonum + Ethinylestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

 • Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji
 • W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej
 • Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Lesinelle i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lesinelle
 3. Jak stosować lek Lesinelle
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Lesinelle
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Lesinelle i w jakim celu się go stosuje

Lesinelle jest tabletką antykoncepcyjną i jest stosowany w celu zapobiegania ciąży.

Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, a mianowicie drospirenonu i etynyloestradiolu.

Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony, zwane są tabletkami „złożonymi”.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lesinelle

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lesinelle

Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania Lesinelle należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Zanim będzie można rozpocząć stosowanie Lesinelle, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, w indywidualnych przypadkach, może także wykonać pewne inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których należy przerwać stosowanie Lesinelle, lub w których skuteczność Lesinelle może być zmniejszona. W takich sytuacjach należy albo nie utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody kalendarzykowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ Lesinelle modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.

Lesinelle, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie należy stosować leku Lesinelle

Nie należy przyjmować Lesinelle jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.

 • jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych narządach;
 • jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych;
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”);
 • jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar mózgu;
 • ... (kolejne wymienione stany)
Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Lesinelle

Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Lesinelle

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lesinelle należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) nowotwór wątroby;
 • jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) lub podejrzewa się raka piersi lub narządów płciowych;
 • jeżeli występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy;
 • jeżeli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lesinelle (wymienionych w punkcie 6). Uczulenie to może być przyczyną świądu, wysypki lub obrzęku.

Dodatkowe informacje dotyczące populacji specjalnych

Dzieci i młodzież: Lek Lesinelle nie jest przeznaczony do stosowania u dziewcząt, u których cykle miesiączkowe jeszcze się nie rozpoczęły.

Kobiety w podeszłym wieku: Lek Lesinelle nie jest przeznaczony do stosowania po menopauzie.

Kobiety z zaburzeniami czynności wątroby: Nie należy przyjmować leku Lesinelle, jeśli pacjentka ma chorobę wątroby. Patrz także punkty „Kiedy nie stosować leku Lesinelle” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Kobiety z zaburzeniami czynności nerek: Nie należy przyjmować leku Lesinelle, jeśli pacjentka ma niewydolność nerek lub ostrą niewydolność nerek. Patrz także punkty „Kiedy nie stosować leku Lesinelle” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lesinelle

Przed rozpoczęciem stosowania Lesinelle należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar mózgu (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”).

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać powstawanie zakrzepów krwi”.

W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Lesinelle lub jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego i konieczne może też być regularne badanie przez lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje którykolwiek z następujących stanów:

 • jeśli w bliskiej rodzinie występuje obecnie lub występował kiedykolwiek w przeszłości rak piersi;
 • jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego.
Ryzyka związane z przyjmowaniem leku <strong>Lesinelle</strong>

Ryzyka związane z przyjmowaniem leku Lesinelle

Warunki, w których nie powinna być stosowana pacjentka:

 • jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;
 • jeśli u pacjentki występuje depresja;
 • jeśli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekła zapalna choroba jelit);
 • jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny);
 • jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);
 • jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);
 • jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub obciążony wywiad rodzinny w kierunku tego stanu. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”);
 • jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Lesinelle po porodzie;
 • jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);
 • jeśli pacjentka ma żylaki;
 • jeżeli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „Lesinelle a inne leki”);
 • jeżeli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (na przykład, utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią, wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży (opryszczka ciężarnych), choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała (pląsawica Sydenhama);
 • jeżeli u pacjentki występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości ostuda (przebarwienia skóry zwłaszcza na twarzy i szyi, tzw. plamy ciążowe). Jeżeli tak, należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;
 • jeżeli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, produkty zawierające estrogeny mogą wywoływać lub nasilać jego objawy. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu.

ZAKRZEPY KRWI (zakrzepica)

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak Lesinelle, jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi w porównaniu z sytuacją, gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać:

 • w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”);
 • w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Lesinelle jest niewielkie.

Jak rozpoznać wystąpienie zakrzepów krwi

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Jaka choroba prawdopodobnie występuje u pacjentki:

 • Obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:
 • Ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia,
 • Zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze
 • Zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie

Zakrzepica żył głębokich:

 • Nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu,
 • Nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią,
 • Ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu,
 • Ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy,
 • Przyspieszone lub nieregularne bicie serca,
 • Silny ból w żołądku.

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub duszność mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Zator tętnicy płucnej:

 • Natychmiastowa utrata widzenia lub
 • Bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia.

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku):

 • Ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ciężkość,
 • Uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka,
 • Uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia,
 • Uczucie dyskomfortu w górnej części tułowia promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka,
 • Pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy,
 • Skrajne osłabienie, niepokój lub duszność,
 • Przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Zawał serca:

 • Nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała,
 • Nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia,
 • Nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub

Obydwu
oczach;
• nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy,
utrata równowagi lub koordynacji;
• nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez
znanej przyczyny;
• utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami
lub bez drgawek.

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą
być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i
całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek
należy natychmiast zgłosić się do lekarza,
ponieważ pacjentka może być zagrożona
wystąpieniem kolejnego udaru.

• obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
skóry nóg lub ramion
• silny ból w żołądku (ostry brzuch)

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia
krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?
• Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym
ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Jednakże te działania niepożądane
występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych.
Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić
do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość
płucną.
W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko
(zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?
Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania
złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również
większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.
Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji,
gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka przestanie stosować Lesinelle ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do
normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju
stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem
Lesinelle jest niewielkie.

- W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.
- W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

W okresie roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające drospirenon, np. Lesinelle, powstaną zakrzepy krwi.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnego wywiadu medycznego pacjentki (patrz "Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi", poniżej).

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży - Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat - Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące Lesinelle - Około 9-12 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem Lesinelle jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

 • jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);
 • jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych narządach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;
 • jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania Lesinelle na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Lesinelle, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku.
 • wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);
 • jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania Lesinelle.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania Lesinelle, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar mózgu.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru mózgu związane ze stosowaniem Lesinelle jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

 • z wiekiem (powyżej około 35 lat);
 • Lesinelle - przeciwwskazania i działania niepożądane

  Lesinelle - przeciwwskazania

  Pacjentka nie powinna stosować hormonalnego środka antykoncepcyjnego Lesinelle, jeśli:

  • pali papierosy, zwłaszcza jeśli ma powyżej 35 lat
  • ma nadwagę
  • ma wysokie ciśnienie tętnicze
  • u jej rodziny występowały zawały serca lub udary mózgu w młodym wieku
  • występuje wysoki poziom tłuszczów we krwi
  • ma migreny, zwłaszcza z aurą
  • ma problemy z sercem
  • ma cukrzycę

  Jeśli występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub którykolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze większe.

  Należy poinformować lekarza o wszelkich zmianach w powyższych stanach, jak np. zaprzestanie palenia, diagnoza zakrzepicy w rodzinie lub nagły wzrost wagi.

  Lesinelle a rak

  Stosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych może nieznacznie zwiększać ryzyko raka piersi. Należy regularnie badać piersi i zgłaszać wszelkie zmiany lekarzowi.

  Rzadko obserwuje się również nowotwory wątroby u kobiet stosujących Lesinelle. W przypadku silnego bólu brzucha, należy skonsultować się z lekarzem.

  Krwawienie śródcykliczne

  Przez pierwsze miesiące stosowania Lesinelle mogą wystąpić nieoczekiwane krwawienia. W przypadku przedłużającego się krwawienia lub krwawień po kilku miesiącach, należy zgłosić się do lekarza.

  Co zrobić, jeśli nie wystąpi krwawienie podczas przerwy

  Jeśli zastosowano tabletki zgodnie z zaleceniami i nie było wymiotów ani biegunek, ciąża jest mało prawdopodobna. Brak oczekiwanego krwawienia może sugerować ciążę, dlatego należy skonsultować się z lekarzem.

  Nie należy rozpoczynać nowego blistera dopóki nie wykluczy się ciąży.

  Zaburzenia psychiczne

  Zaburzenia psychiczne

  Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym Lesinelle, zgłaszały depresję lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.

  Lesinelle a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub dentyście, przepisującemu inny lek (lub farmaceucie), że stosuje się lek Lesinelle. Mogą oni powiedzieć, czy powinno się stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo lub czy należy zmodyfikować przyjmowanie innych leków.

  Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Lesinelle we krwi i mogą powodować, że będzie on mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to:

  • leków stosowanych w leczeniu:
   • padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina),
   • gruźlicy (np. ryfampicyna),
   • zakażenia HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz),
   • infekcji grzybiczych (gryzeofulwina, ketokonazol),
   • zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów (etorykoksyb),
   • wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan)
  • leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

  Lesinelle może wpływać na działanie innych leków np.:

  • leków zawierających cyklosporynę,
  • leków przeciwpadaczkowych zawierających lamotryginę (może doprowadzić do zwiększenia częstości napadów padaczkowych),
  • teofiliny (stosowana przy problemach z oddychaniem),
  • tizanidyny (stosowana w leczeniu bólu mięśni i/lub kurczy mięśni).

  Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

  Nie należy podawać leku Lesinelle pacjentkom z wirusowym zapaleniem wątroby typu C stosującym leki zawierające ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir, dazabuwir, glekaprewir / pibrentazwir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir ponieważ może to powodować zwiększenie wyników badań czynnościowych wątroby we krwi (zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego AlAT).

  Lekarz przepisze inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami. Lek Lesinelle może zostać ponownie zastosowany około 2 tygodnie po zakończeniu tego leczenia.

  Lesinelle z jedzeniem i piciem

  Lesinelle może być stosowany z pokarmem lub bez, w razie potrzeby z niewielką ilością wody.

  Testy laboratoryjne

  Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że stosuje się środek antykoncepcyjny, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

  Ciąża i karmienie piersią

  Ciąża

  Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować Lesinelle. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania Lesinelle, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę może w każdym momencie przerwać stosowanie Lesinelle (patrz także „Przerwanie przyjmowania Lesinelle”).

  Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się swojego lekarza lub farmaceuty.

  Karmienie piersią

  Zwykle nie zaleca się stosowania Lesinelle, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować środek antykoncepcyjny w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Brak informacji wskazujących, że stosowanie Lesinelle wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

  Lesinelle zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

  Produkt leczniczy Lesinelle zawiera sód. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  Jak stosować lek Lesinelle

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Należy przyjmować jedną tabletkę Lesinelle codziennie, w razie potrzeby z niewielką ilością wody. Można przyjmować tabletki z pokarmem lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej więcej o tej samej porze.

  Blister zawiera 21 tabletek. Obok każdej tabletki wydrukowany jest dzień tygodnia, w którym należy przyjąć tabletkę. Jeśli, na przykład stosowanie tabletek rozpoczyna się we środę, należy wziąć tabletkę, obok której wydrukowany jest napis „Śr”. Należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem strzałki na blistrze, aż wszystkie 21 tabletek zostanie przyjętych.

  Następnie nie należy przyjmować tabletek przez 7 dni. Podczas tych 7 dni, kiedy nie przyjmuje się tabletek (zwanych też tygodniem przerwy) powinno wystąpić krwawienie. To tak zwane „krwawienie z odstawienia”, zwykle rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu tygodnia przerwy.

  W 8. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki Lesinelle (to znaczy po 7-dniowej przerwie), należy rozpocząć kolejny blister, niezależnie od tego czy krwawienie ustało czy nie. Oznacza to, że należy rozpocząć każdy kolejny blister w tym samym dniu tygodnia, a krwawienie z odstawienia powinno występować w tych samych dniach każdego miesiąca.

  Jeżeli pacjentka stosuje Lesinelle w powyższy sposób, jest chroniona przed ciążą także w ciągu 7 dni, w których nie przyjmuje tabletek.

  Kiedy można zacząć pierwszy blister?

  Kiedy można zacząć pierwszy blister?

  Jeżeli nie stosowano środka antykoncepcyjnego zawierającego hormony w poprzednim miesiącu.Przyjmowanie leku Lesinelle należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to znaczy w pierwszym dniu miesiączki). Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować Lesinelle w pierwszym dniu miesiączki, jest natychmiast chroniona przed ciążą. Można też rozpocząć przyjmowanie leku w dniach 2-5 cyklu, ale wtedy trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.

  Zmiana ze złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego lub złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego.Można rozpocząć przyjmowanie Lesinelle następnego dnia po przyjęciu ostatniej czynnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) z poprzedniego opakowania, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu bez tabletek poprzedniego produktu antykoncepcyjnego (lub po ostatniej tabletce poprzedniego produktu antykoncepcyjnego nie zawierającej substancji czynnych). W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

  Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (minitabletka zawierająca progestagen, wstrzyknięcie, implant lub system domaciczny uwalniający progestagen).Można przestawić się w dowolnym dniu z minitabletek zawierających tylko progestagen (z implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia) ale we wszystkich tych przypadkach trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

  Po poronieniu.Postępować zgodnie z zaleceniami swojego lekarza.

  Po urodzeniu dziecka.Po urodzeniu dziecka, można zacząć przyjmowanie Lesinelle od 21. do 28. dnia po porodzie. Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek później niż w 28. dniu, należy dodatkowo stosować tzw. metodę mechaniczną (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania Lesinelle. Jeżeli, po urodzeniu dziecka, odbył się stosunek płciowy, przed (ponownym) rozpoczęciem stosowania Lesinelle, pacjentka powinna najpierw upewnić się, że nie jest w ciąży lub powinna zaczekać do następnego krwawienia miesiączkowego.

  Jeżeli pacjentka karmi piersią i chce (ponownie) rozpocząć przyjmowanie Lesinelle po urodzeniu dziecka.Należy przeczytać punkt „Karmienie piersią”.

  Jeżeli pacjentka nie jest pewna kiedy rozpocząć przyjmowanie środka, powinna poradzić się lekarza.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lesinelle.Nie ma doniesień o ciężkich, szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek Lesinelle. W przypadku zastosowania kilku tabletek na raz, mogą wystąpić nudności i wymioty lub krwawienie z pochwy. Tego rodzaju krwawienie może wystąpić nawet u dziewcząt, które nie zaczęły jeszcze miesiączkować, ale omyłkowo przyjęły ten lek.

  W przypadku zastosowania zbyt wielu tabletek Lesinelle lub połknięcia ich przez dziecko, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Pominięcie zastosowania leku Lesinelle

  Pominięcie zastosowania leku Lesinelle

  Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie przyjmować kolejne tabletki o zwykłej porze.

  Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą może być zmniejszona. Im więcej tabletek pominięto, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

  Ryzyko niepełnej ochrony przed ciążą jest największe, jeżeli zapomni się tabletki na początku lub na końcu blistra. Dlatego należy przestrzegać poniższych zasad (patrz też wykres poniżej):

  • Pominięcie zastosowania więcej niż jednej tabletki w tym blistrze - Należy skontaktować się z lekarzem.
  • Pominięcie zastosowania jednej tabletki w tygodniu 1 - Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze i stosować dodatkowe zabezpieczenia, na przykład prezerwatywy, przez następne 7 dni. Jeżeli odbyło się stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku, należy skontaktować się z lekarzem.
  • Pominięcie zastosowania jednej tabletki w tygodniu 2 - Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze. Ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń.

  Pominięcie zastosowania jednej tabletki w tygodniu 3:

  1. Przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze. Zamiast okresu wolnego od tabletek, należy rozpocząć od razu przyjmowanie tabletek z następnego blistra. Najprawdopodobniej miesiączka wystąpi pod koniec drugiego blistra, ale może wystąpić także plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra.
  2. Można także przerwać stosowanie tabletek z blistra i przejść bezpośrednio do 7-dniowego okresu bez tabletek (zanotować dzień, w którym zapomniało się przyjąć tabletkę). Jeżeli chce się rozpocząć nowy blister w swoim ustalonym dniu rozpoczynającym, okres bez tabletek można skrócić do mniej niż 7 dni. Jeżeli postępuje się według jednego z tych dwóch zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.

  Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek z tabletek z blistra , a w pierwszym okresie bez tabletek nie wystąpiło krwawienie, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży. W tym przypadku przed rozpoczęciem następnego blistra należy skontaktować się z lekarzem.

  to jednak powodować nieregularne krwawienia lub plamienia. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem. Schemat postępowania po pominięciu tabletki lub występowaniu innych problemów powinien być zawsze ustalony z lekarzem prowadzącym. Należy pamiętać, że skuteczność antykoncepcji może być obniżona w przypadku nieprawidłowego stosowania tabletek. Dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń specjalisty i regularne wizyty kontrolne. Schemat postępowania:1. W przypadku pominięcia jednej tabletki w tygodniu 1 należy zażyć pominiętą tabletkę, stosować metodę mechaniczną przez następne 7 dni oraz dokończyć przyjmowanie tabletek z blistra.2. W przypadku pominięcia jednej tabletki w tygodniu 2 zażyć pominiętą tabletkę i dokończyć przyjmowanie tabletek z blistra.3. W przypadku pominięcia jednej tabletki w tygodniu 3 należy przerwać przyjmowanie tabletek z blistra, zacząć tydzień przerwy i rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego blistra.W przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki należy skonsultować się z lekarzem oraz postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty. Opóźnienie krwawienia może wystąpić przy przejściu bezpośrednio do nowego blistra, jednak wymaga to konsultacji z lekarzem. Przeredagowany tekst

  Przedłużenie nawykowego okresu między przyjmowanymi tabletkami antykoncepcyjnymi z drugiego blistra może skutkować plamieniem lub krwawieniem śródcyklicznym. Po standardowym 7-dniowym okresie bez tabletek, zaleca się rozpoczęcie przyjmowania kolejnego blistra.

  W przypadku wątpliwości co do opóźnienia krwawienia, warto skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji.

  Zmiana pierwszego dnia krwawienia

  Jeśli należy zmienić pierwszy dzień krwawienia, można to zrobić poprzez skrócenie okresu bez przyjmowania tabletek. W żadnym wypadku nie należy go wydłużać, maksymalnie można skrócić o 7 dni. Na przykład, jeśli standardowo okres bez tabletek zaczyna się w piątek, a pacjentka chce zmienić dzień na wtorek (3 dni wcześniej), należy zacząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Skrócenie przerwy do 3 dni lub krócej może spowodować krwawienie i prowadzić do plamień lub krwawień międzymiesiączkowych.

  W przypadku braku pewności, jak postępować, zaleca się kontaktowanie się ze swoim lekarzem.

  Przerwanie stosowania leku Lesinelle

  Jeśli pacjentka chce przerwać stosowanie leku Lesinelle, może to zrobić w dowolnym momencie. W celu uniknięcia ciąży, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem w sprawie innych skutecznych metod antykoncepcji. Natomiast w przypadku chęci zajścia w ciążę, konieczne jest zaprzestanie przyjmowania leku Lesinelle i oczekiwanie na nadejście miesiączki przed rozpoczęciem prób. Pomaga to w ustaleniu optymalnego terminu porodu.

  Jeśli pozostają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania leku, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

  Możliwe działania niepożądane

  Jak każdy lek, Lesinelle może powodować działania niepożądane, aczkolwiek nie u każdego pacjenta się one pojawiają. W przypadku wystąpienia ciężkich, trwałych działań niepożądanych lub zmian w zdrowiu związanych ze stosowaniem leku, należy skonsultować się z lekarzem.

  U wszystkich kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi ryzyka przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lesinelle.

  Niektóre częste działania niepożądane związane z Lesinelle to: wahania nastroju, bóle głowy, bóle brzucha, trądzik, bóle i powiększenie piersi, nieregularne miesiączki oraz wzrost masy ciała.

  Natomiast mniej częste działania niepożądane mogą obejmować kandydozę, opryszczkę wargową.

  Działania niepożądane

  Częste działania niepożądane

  • reakcje alergiczne
  • zwiększony apetyt
  • depresja, nerwowość, zaburzenia snu
  • odczuwanie mrowienia i drętwienia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (vertigo)
  • problemy ze wzrokiem
  • zaburzenia rytmu serca lub niezwykle szybki rytm serca
  • zakrzep krwi (zakrzepica) w płucu (zatorowość płucna)
  • wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, migrena, żylaki
  • ból gardła
  • nudności, wymioty, zapalenie żołądka i (lub) jelit, biegunka, zaparcie
  • nagły obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych (np. języka lub gardła), i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), wypadanie włosów (łysienie), egzema, świąd, wysypki, suchość skóry, zaburzenia skóry tłustej (łojotokowe zapalenie skóry)
  • ból szyi, ból kończyn, kurcze mięśni
  • zakażenie pęcherza moczowego
  • guz piersi (łagodny i rak), wydzielanie mleka u kobiet nie będących w ciąży (mlekotok), torbiele jajników, nagłe zaczerwienienie twarzy, brak miesiączek, bardzo obfite miesiączki, białe upławy, suchość pochwy, ból w dolnej części brzucha (miednica), nieprawidłowy rozmaz szyjkowy (metodą Papanicolau lub Pap smear), zmniejszenie popędu seksualnego
  • zatrzymanie płynów, brak energii, silne pragnienie, zwiększone pocenie się
  • zmniejszenie masy ciała

  Rzadkie działania niepożądane

  • astma
  • problemy ze słuchem
  • rumień guzowaty (objawiający się bolesnymi, czerwonymi guzkami na skórze)
  • rumień wielopostaciowy (objawiający się wysypką z czerwonymi, bolesnymi obwódkami)
  • szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:
   • w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich)
   • w płucach (np. zatorowość płucna)
   • zawał serca
   • udar
   • miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny
   • zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku

  Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  Jak przechowywać lek Lesinelle

  Jak przechowywać lek Lesinelle

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Ten lek nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie "Termin ważności" lub "EXP:". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Lesinelle

  Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i drospirenon. Każda tabletka zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.

  Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, żelowana skrobia kukurydziana, powidon K 30, kroskarmeloza sodowa, polisorbat 80, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172).

  Jak wygląda lek Lesinelle i co zawiera opakowanie

  Różowe, okrągłe tabletki powlekane.

  Lesinelle jest dostępny w pudełkach po 1 lub 3 blistry, z których każdy zawiera 21 tabletek.

  Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

  Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

  Podmiot odpowiedzialny: Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Irlandia

  Wytwórca: Laboratorios León Farma S.A., C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera, 24008 Villaquilambre – Leon, Hiszpania / Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straβe 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

  Produkt leczniczy

  Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

  Nazwa kraju członkowskiegoNazwa produktu leczniczego
  NorwegiaDretinelle 0,02 mg/3 mg tabletter, filmdrasjerte
  AustriaDretinelle 0,02 mg/3 mg 21 Filmtabletten
  Republika CzeskaSoftinelle 0,02 mg/3 mg potahované tablety
  HiszpaniaDretinelle 0.02 mg/3 mg comprimidos recubiertos con película
  WęgryCorenelle 0.02 mg/3 mg filmtabletta
  IrlandiaDretinelle 0.02 mg/3 mg Film-coated Tablets
  PolskaLesinelle
  Republika SłowacjiSoftinelle 0,02mg/3mg filmom obalené tablety

  Data zatwierdzenia ulotki: październik 2022

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Lesinelle
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu