Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Jeanine

Jeanine


1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Jeanine, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 2 mg dienogestu
(Dienogestum) mikronizowanego.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną, sacharozę i syrop glukozowy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe, okrągłe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
• Antykoncepcja doustna
• Leczenie trądziku o umiarkowanym nasileniu po niepowodzeniu odpowiedniego leczenia
miejscowego lub doustnej antybiotykoterapii u kobiet, które zdecydowały się na stosowanie
doustnego środka antykoncepcyjnego.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Jeanine powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Jeanine, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
Jak stosować produkt leczniczy Jeanine
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej godzinie, popijając w razie potrzeby
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować po 1 tabletce na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7-dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i zwykle występuje krwawienie z odstawienia.
Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze
po rozpoczęciu następnego opakowania.
2
Widoczna poprawa zmian trądzikowych następuje zwykle po co najmniej trzech miesiącach leczenia.
Dalszą poprawę zgłaszano po sześciu miesiącach leczenia. Należy ocenić konieczność kontynuacji
leczenia pacjentki po 3-6 miesiącach od rozpoczęcia, a następnie dokonywać oceny okresowo.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć
w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej.
• Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu leczniczego Jeanine w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
• Zmiana z produktu leczniczego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcja,
implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen
Kobiety przyjmujące minitabletkę mogą przejść na stosowanie produktu leczniczego Jeanine
w dowolnym dniu cyklu. Jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczny,
przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej jednak w takich przypadkach
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia
stosowania tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku,
przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić
się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
W razie pominięcia dawki
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy
natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Jeanine, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 2 mg dienogestu
(Dienogestum) mikronizowanego.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną, sacharozę i syrop glukozowy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe, okrągłe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
• Antykoncepcja doustna
• Leczenie trądziku o umiarkowanym nasileniu po niepowodzeniu odpowiedniego leczenia
miejscowego lub doustnej antybiotykoterapii u kobiet, które zdecydowały się na stosowanie
doustnego środka antykoncepcyjnego.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Jeanine powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Jeanine, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
Jak stosować produkt leczniczy Jeanine
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej godzinie, popijając w razie potrzeby
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować po 1 tabletce na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7-dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i zwykle występuje krwawienie z odstawienia.
Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze
po rozpoczęciu następnego opakowania.
2
Widoczna poprawa zmian trądzikowych następuje zwykle po co najmniej trzech miesiącach leczenia.
Dalszą poprawę zgłaszano po sześciu miesiącach leczenia. Należy ocenić konieczność kontynuacji
leczenia pacjentki po 3-6 miesiącach od rozpoczęcia, a następnie dokonywać oceny okresowo.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć
w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej.
• Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu leczniczego Jeanine w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
• Zmiana z produktu leczniczego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcja,
implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen
Kobiety przyjmujące minitabletkę mogą przejść na stosowanie produktu leczniczego Jeanine
w dowolnym dniu cyklu. Jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczny,
przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej jednak w takich przypadkach
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia
stosowania tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku,
przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić
się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
W razie pominięcia dawki
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy
natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
wskazówek na temat zażywania tabletek:
• 1. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej przerwy w stosowaniu
tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie,
nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak, jeśli wcześniej
popełniono błędy w dawkowaniu lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na krótki okres przed
rozpoczęciem przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat
przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie
jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki z opakowania należy
przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy
2 kolejnymi opakowaniami. Do czasu wykorzystania wszystkich tabletek z drugiego opakowania
nie powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych przypadkach
podczas dni, kiedy stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie
śródcykliczne.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Należy
zrobić przerwę w stosowaniu tabletek do 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu
tabletek po pominięciu dawek należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
4
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie substancji czynnych może nie być całkowite.
W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy zastosować zalecenia
dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „W razie pominięcia dawki”. Jeżeli kobieta nie
chce zmieniać normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i)
z innego, dodatkowego opakowania.
Jak zmienić dzień krwawienia lub opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy kontynuować przyjmowanie
tabletek z kolejnego opakowania produktu leczniczego Jeanine (bez przerwy). Wydłużenie okresu do
wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby, nawet do zakończenia drugiego opakowania.
W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie. Następnie, po
normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne przyjmowanie produktu leczniczego
Jeanine.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
schemacie, można skrócić przerwę o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko,
że krwawienie z odstawienia nie wystąpi i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego
opakowania będą występowały niewielkie krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak
w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Jeanine wskazany jest tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Nie dotyczy. Produkt leczniczy Jeanine nie jest wskazany u kobiet po menopauzie.
Pacjentki z niewydolnością wątroby
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz
również punkt 4.3.
Pacjentki z niewydolnością nerek
Dla produktu leczniczego Jeanine nie przeprowadzono specjalnych badań u pacjentek z
niewydolnością nerek. Dostępne dane nie wskazują na zmianę leczenia w tej grupie pacjentek.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE);
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Jeanine, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 2 mg dienogestu
(Dienogestum) mikronizowanego.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną, sacharozę i syrop glukozowy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe, okrągłe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
• Antykoncepcja doustna
• Leczenie trądziku o umiarkowanym nasileniu po niepowodzeniu odpowiedniego leczenia
miejscowego lub doustnej antybiotykoterapii u kobiet, które zdecydowały się na stosowanie
doustnego środka antykoncepcyjnego.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Jeanine powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Jeanine, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
Jak stosować produkt leczniczy Jeanine
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej godzinie, popijając w razie potrzeby
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować po 1 tabletce na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7-dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i zwykle występuje krwawienie z odstawienia.
Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze
po rozpoczęciu następnego opakowania.
2
Widoczna poprawa zmian trądzikowych następuje zwykle po co najmniej trzech miesiącach leczenia.
Dalszą poprawę zgłaszano po sześciu miesiącach leczenia. Należy ocenić konieczność kontynuacji
leczenia pacjentki po 3-6 miesiącach od rozpoczęcia, a następnie dokonywać oceny okresowo.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć
w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej.
• Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu leczniczego Jeanine w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
• Zmiana z produktu leczniczego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcja,
implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen
Kobiety przyjmujące minitabletkę mogą przejść na stosowanie produktu leczniczego Jeanine
w dowolnym dniu cyklu. Jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczny,
przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej jednak w takich przypadkach
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia
stosowania tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku,
przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić
się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
W razie pominięcia dawki
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy
natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
wskazówek na temat zażywania tabletek:
• 1. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej przerwy w stosowaniu
tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie,
nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak, jeśli wcześniej
popełniono błędy w dawkowaniu lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na krótki okres przed
rozpoczęciem przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat
przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie
jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki z opakowania należy
przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy
2 kolejnymi opakowaniami. Do czasu wykorzystania wszystkich tabletek z drugiego opakowania
nie powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych przypadkach
podczas dni, kiedy stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie
śródcykliczne.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Należy
zrobić przerwę w stosowaniu tabletek do 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu
tabletek po pominięciu dawek należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
4
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie substancji czynnych może nie być całkowite.
W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy zastosować zalecenia
dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „W razie pominięcia dawki”. Jeżeli kobieta nie
chce zmieniać normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i)
z innego, dodatkowego opakowania.
Jak zmienić dzień krwawienia lub opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy kontynuować przyjmowanie
tabletek z kolejnego opakowania produktu leczniczego Jeanine (bez przerwy). Wydłużenie okresu do
wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby, nawet do zakończenia drugiego opakowania.
W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie. Następnie, po
normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne przyjmowanie produktu leczniczego
Jeanine.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
schemacie, można skrócić przerwę o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko,
że krwawienie z odstawienia nie wystąpi i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego
opakowania będą występowały niewielkie krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak
w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Jeanine wskazany jest tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Nie dotyczy. Produkt leczniczy Jeanine nie jest wskazany u kobiet po menopauzie.
Pacjentki z niewydolnością wątroby
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz
również punkt 4.3.
Pacjentki z niewydolnością nerek
Dla produktu leczniczego Jeanine nie przeprowadzono specjalnych badań u pacjentek z
niewydolnością nerek. Dostępne dane nie wskazują na zmianę leczenia w tej grupie pacjentek.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE);
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
5
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S;
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz
punkt 4.4);
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa);
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack,
TIA);
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy);
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie;
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów hormonozależnych (np. nowotworów
narządów płciowych lub piersi).
• Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
• Ciąża lub podejrzenie ciąży.
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwskazane z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem
(patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Jeanine. W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz
pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się
do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu
leczniczego Jeanine.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów leczniczych zawierających lewonorgestrel,
norgestymat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Inne produkty, takie jak Jeanine, mogą mieć nawet do 1,6-krotnie
6
wyższy poziom ryzyka. Decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego spoza grupy produktów
leczniczych z najniższym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać
podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze stosowaniem Jeanine, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w
pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące o tym, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w
stosowaniu równej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone środki antykoncepcyjne (<50 μg
etynyloestradiolu) wykazały, że w okresie roku, u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują niskie dawki złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się2, że spośród 10 000 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dienogest i etynyloestradiol u 8 do 11 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza
niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na 10 000 kobiet w okresie roku
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Jeanine, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 2 mg dienogestu
(Dienogestum) mikronizowanego.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną, sacharozę i syrop glukozowy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe, okrągłe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
• Antykoncepcja doustna
• Leczenie trądziku o umiarkowanym nasileniu po niepowodzeniu odpowiedniego leczenia
miejscowego lub doustnej antybiotykoterapii u kobiet, które zdecydowały się na stosowanie
doustnego środka antykoncepcyjnego.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Jeanine powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Jeanine, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
Jak stosować produkt leczniczy Jeanine
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej godzinie, popijając w razie potrzeby
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować po 1 tabletce na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7-dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i zwykle występuje krwawienie z odstawienia.
Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze
po rozpoczęciu następnego opakowania.
2
Widoczna poprawa zmian trądzikowych następuje zwykle po co najmniej trzech miesiącach leczenia.
Dalszą poprawę zgłaszano po sześciu miesiącach leczenia. Należy ocenić konieczność kontynuacji
leczenia pacjentki po 3-6 miesiącach od rozpoczęcia, a następnie dokonywać oceny okresowo.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć
w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej.
• Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu leczniczego Jeanine w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
• Zmiana z produktu leczniczego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcja,
implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen
Kobiety przyjmujące minitabletkę mogą przejść na stosowanie produktu leczniczego Jeanine
w dowolnym dniu cyklu. Jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczny,
przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej jednak w takich przypadkach
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia
stosowania tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku,
przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić
się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
W razie pominięcia dawki
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy
natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
wskazówek na temat zażywania tabletek:
• 1. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej przerwy w stosowaniu
tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie,
nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak, jeśli wcześniej
popełniono błędy w dawkowaniu lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na krótki okres przed
rozpoczęciem przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat
przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie
jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki z opakowania należy
przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy
2 kolejnymi opakowaniami. Do czasu wykorzystania wszystkich tabletek z drugiego opakowania
nie powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych przypadkach
podczas dni, kiedy stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie
śródcykliczne.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Należy
zrobić przerwę w stosowaniu tabletek do 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu
tabletek po pominięciu dawek należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
4
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie substancji czynnych może nie być całkowite.
W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy zastosować zalecenia
dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „W razie pominięcia dawki”. Jeżeli kobieta nie
chce zmieniać normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i)
z innego, dodatkowego opakowania.
Jak zmienić dzień krwawienia lub opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy kontynuować przyjmowanie
tabletek z kolejnego opakowania produktu leczniczego Jeanine (bez przerwy). Wydłużenie okresu do
wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby, nawet do zakończenia drugiego opakowania.
W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie. Następnie, po
normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne przyjmowanie produktu leczniczego
Jeanine.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
schemacie, można skrócić przerwę o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko,
że krwawienie z odstawienia nie wystąpi i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego
opakowania będą występowały niewielkie krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak
w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Jeanine wskazany jest tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Nie dotyczy. Produkt leczniczy Jeanine nie jest wskazany u kobiet po menopauzie.
Pacjentki z niewydolnością wątroby
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz
również punkt 4.3.
Pacjentki z niewydolnością nerek
Dla produktu leczniczego Jeanine nie przeprowadzono specjalnych badań u pacjentek z
niewydolnością nerek. Dostępne dane nie wskazują na zmianę leczenia w tej grupie pacjentek.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE);
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
5
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S;
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz
punkt 4.4);
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa);
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack,
TIA);
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy);
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie;
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów hormonozależnych (np. nowotworów
narządów płciowych lub piersi).
• Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
• Ciąża lub podejrzenie ciąży.
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwskazane z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem
(patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Jeanine. W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz
pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się
do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu
leczniczego Jeanine.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów leczniczych zawierających lewonorgestrel,
norgestymat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Inne produkty, takie jak Jeanine, mogą mieć nawet do 1,6-krotnie
6
wyższy poziom ryzyka. Decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego spoza grupy produktów
leczniczych z najniższym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać
podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze stosowaniem Jeanine, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w
pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące o tym, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w
stosowaniu równej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone środki antykoncepcyjne (<50 μg
etynyloestradiolu) wykazały, że w okresie roku, u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują niskie dawki złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się2, że spośród 10 000 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dienogest i etynyloestradiol u 8 do 11 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza
niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na 10 000 kobiet w okresie roku
7
1Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o rela tywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
2Na podstawie danych z metaanalizy szacuje się, że ryzyko ŻChZZ u pacjentek stosujących Jeanine jest
nieznacznie wyższe w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających
lewonorgestrel. (Współczynnik zagrożenia 1,57 przy ryzyku w zakresie od 1,07 do 2,30).
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub
miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub
poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin może
również stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze współistniejącymi
innymi czynnikami ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni
od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Jeanine nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
8
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Jeanine jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Jeanine, 0,03 mg + 2 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) i 2 mg dienogestu
(Dienogestum) mikronizowanego.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną, sacharozę i syrop glukozowy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Białe, okrągłe tabletki powlekane.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
• Antykoncepcja doustna
• Leczenie trądziku o umiarkowanym nasileniu po niepowodzeniu odpowiedniego leczenia
miejscowego lub doustnej antybiotykoterapii u kobiet, które zdecydowały się na stosowanie
doustnego środka antykoncepcyjnego.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Jeanine powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu
leczniczego Jeanine, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych
(patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
Jak stosować produkt leczniczy Jeanine
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej godzinie, popijając w razie potrzeby
niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Przez 21 kolejnych dni należy
przyjmować po 1 tabletce na dobę. Każde kolejne opakowanie należy rozpoczynać po 7-dniowej
przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i zwykle występuje krwawienie z odstawienia.
Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2. - 3. dniu od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze
po rozpoczęciu następnego opakowania.
2
Widoczna poprawa zmian trądzikowych następuje zwykle po co najmniej trzech miesiącach leczenia.
Dalszą poprawę zgłaszano po sześciu miesiącach leczenia. Należy ocenić konieczność kontynuacji
leczenia pacjentki po 3-6 miesiącach od rozpoczęcia, a następnie dokonywać oceny okresowo.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine
• Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn.
w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć
w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji
mechanicznej.
• Zmiana z innego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego
Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu leczniczego Jeanine w 1. dniu po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, jednak nie później niż w 1. dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek
zawierających substancje czynne lub placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego.
• Zmiana z produktu leczniczego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcja,
implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen
Kobiety przyjmujące minitabletkę mogą przejść na stosowanie produktu leczniczego Jeanine
w dowolnym dniu cyklu. Jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczny,
przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej jednak w takich przypadkach
należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej
przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Przyjmowanie produktu leczniczego Jeanine można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie
jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po
porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia
stosowania tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowej
antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku,
przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić
się, że pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
W razie pominięcia dawki
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy
natychmiast zażyć tabletkę, a kolejne dawki stosować o zwykłej porze.
3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
wskazówek na temat zażywania tabletek:
• 1. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej przerwy w stosowaniu
tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie,
nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak, jeśli wcześniej
popełniono błędy w dawkowaniu lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na krótki okres przed
rozpoczęciem przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat
przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie
jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki z opakowania należy
przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy
2 kolejnymi opakowaniami. Do czasu wykorzystania wszystkich tabletek z drugiego opakowania
nie powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych przypadkach
podczas dni, kiedy stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie
śródcykliczne.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Należy
zrobić przerwę w stosowaniu tabletek do 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu
tabletek po pominięciu dawek należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
4
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie substancji czynnych może nie być całkowite.
W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy zastosować zalecenia
dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „W razie pominięcia dawki”. Jeżeli kobieta nie
chce zmieniać normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i)
z innego, dodatkowego opakowania.
Jak zmienić dzień krwawienia lub opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy kontynuować przyjmowanie
tabletek z kolejnego opakowania produktu leczniczego Jeanine (bez przerwy). Wydłużenie okresu do
wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby, nawet do zakończenia drugiego opakowania.
W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie. Następnie, po
normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne przyjmowanie produktu leczniczego
Jeanine.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
schemacie, można skrócić przerwę o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko,
że krwawienie z odstawienia nie wystąpi i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego
opakowania będą występowały niewielkie krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak
w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Jeanine wskazany jest tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Nie dotyczy. Produkt leczniczy Jeanine nie jest wskazany u kobiet po menopauzie.
Pacjentki z niewydolnością wątroby
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz
również punkt 4.3.
Pacjentki z niewydolnością nerek
Dla produktu leczniczego Jeanine nie przeprowadzono specjalnych badań u pacjentek z
niewydolnością nerek. Dostępne dane nie wskazują na zmianę leczenia w tej grupie pacjentek.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE);
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
5
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S;
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz
punkt 4.4);
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa);
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack,
TIA);
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy);
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie;
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów hormonozależnych (np. nowotworów
narządów płciowych lub piersi).
• Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
• Ciąża lub podejrzenie ciąży.
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwskazane z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem
(patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Jeanine. W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz
pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się
do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu
leczniczego Jeanine.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów leczniczych zawierających lewonorgestrel,
norgestymat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Inne produkty, takie jak Jeanine, mogą mieć nawet do 1,6-krotnie
6
wyższy poziom ryzyka. Decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego spoza grupy produktów
leczniczych z najniższym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać
podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze stosowaniem Jeanine, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w
pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące o tym, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w
stosowaniu równej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone środki antykoncepcyjne (<50 μg
etynyloestradiolu) wykazały, że w okresie roku, u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują niskie dawki złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się2, że spośród 10 000 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dienogest i etynyloestradiol u 8 do 11 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza
niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na 10 000 kobiet w okresie roku
7
1Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o rela tywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
2Na podstawie danych z metaanalizy szacuje się, że ryzyko ŻChZZ u pacjentek stosujących Jeanine jest
nieznacznie wyższe w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających
lewonorgestrel. (Współczynnik zagrożenia 1,57 przy ryzyku w zakresie od 1,07 do 2,30).
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub
miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub
poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin może
również stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze współistniejącymi
innymi czynnikami ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni
od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Jeanine nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
8
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Jeanine jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
9
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które
nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby
stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny
w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie
incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem
do natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca,
migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń
rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększenie ryzyka raka szyjki macicy
u kobiet długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak
10
rozbieżności dotyczące wpływu dodatkowych czynników, takich jak badania przesiewowe szyjki
macicy oraz zachowania seksualne, w tym stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40.
rokiem życia. Tak więc zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet aktualnie lub niedawno
stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego
ryzyka raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie związku
przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego
rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, skutków
biologicznych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie.
U kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, rozpoznawany rak piersi jest
zwykle mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych produktów
leczniczych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
w czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
Nowotwory złośliwe mogą zagrażać życiu lub doprowadzić do zgonu.
• Inne stany
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii
może istnieć zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, ale rzadko rozpoznawano istotne klinicznie zwiększenie
ciśnienia tętniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia tętniczego, lekarz powinien
rozważyć zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego i wdrożenie
leczenia przeciwnadciśnieniowego. Jeżeli istnieją wskazania, to po uzyskaniu prawidłowych wartości
ciśnienia tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć
stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami, a stosowaniem złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, tworzenie kamieni
żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub podczas
poprzedniego stosowania steroidowych hormonów płciowych, wymaga zaprzestania przyjmowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

3
Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. W takim przypadku należy postępować zgodnie
z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:
1. nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni,
2. odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących
wskazówek na temat zażywania tabletek:
• 1. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować antykoncepcję
mechaniczną, np. prezerwatywę. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej przerwy w stosowaniu
tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
• 2. tydzień
Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę,
nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować
o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie,
nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak, jeśli wcześniej
popełniono błędy w dawkowaniu lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, należy przez 7 dni
stosować dodatkową metodę antykoncepcji.
• 3. tydzień
Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na krótki okres przed
rozpoczęciem przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak odpowiednio dostosowując schemat
przyjmowania tabletek, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie
jednej z poniższych dwóch opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod
antykoncepcji, pod warunkiem, że stosowano właściwe dawkowanie przez 7 dni poprzedzających
pominięcie dawki. W przeciwnym razie należy poinformować kobietę, że powinna zastosować
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez 7 kolejnych dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Przypomniawszy sobie o pominiętej dawce, należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą
tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy
przyjmować o zwykłej porze. Następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki z opakowania należy
przyjąć pierwszą z kolejnego opakowania – oznacza to, że trzeba pominąć przerwę pomiędzy
2 kolejnymi opakowaniami. Do czasu wykorzystania wszystkich tabletek z drugiego opakowania
nie powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, niemniej jednak w niektórych przypadkach
podczas dni, kiedy stosuje się tabletki, może wystąpić plamienie lub niewielkie krwawienie
śródcykliczne.
2. Można również zalecić zaprzestanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. Należy
zrobić przerwę w stosowaniu tabletek do 7 dni (wliczając dni, w których pominięto przyjmowanie
tabletek), a następnie rozpocząć nowe opakowanie.
W przypadku braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu
tabletek po pominięciu dawek należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.
4
Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit
W razie ciężkich zaburzeń żołądka i jelit wchłanianie substancji czynnych może nie być całkowite.
W takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
Jeżeli w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, należy zastosować zalecenia
dotyczące pominięcia dawek przedstawione w punkcie „W razie pominięcia dawki”. Jeżeli kobieta nie
chce zmieniać normalnego schematu stosowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i)
z innego, dodatkowego opakowania.
Jak zmienić dzień krwawienia lub opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia, należy kontynuować przyjmowanie
tabletek z kolejnego opakowania produktu leczniczego Jeanine (bez przerwy). Wydłużenie okresu do
wystąpienia krwawienia może trwać według potrzeby, nawet do zakończenia drugiego opakowania.
W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie. Następnie, po
normalnej 7-dniowej przerwie, należy wznowić regularne przyjmowanie produktu leczniczego
Jeanine.
Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
schemacie, można skrócić przerwę o dowolną liczbę dni. Im krótsza przerwa, tym większe jest ryzyko,
że krwawienie z odstawienia nie wystąpi i że w trakcie przyjmowania tabletek z kolejnego
opakowania będą występowały niewielkie krwawienia śródcykliczne oraz plamienia (podobnie jak
w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia).
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
Dzieci i młodzież
Produkt leczniczy Jeanine wskazany jest tylko po rozpoczęciu miesiączkowania.
Pacjentki w podeszłym wieku
Nie dotyczy. Produkt leczniczy Jeanine nie jest wskazany u kobiet po menopauzie.
Pacjentki z niewydolnością wątroby
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz
również punkt 4.3.
Pacjentki z niewydolnością nerek
Dla produktu leczniczego Jeanine nie przeprowadzono specjalnych badań u pacjentek z
niewydolnością nerek. Dostępne dane nie wskazują na zmianę leczenia w tej grupie pacjentek.
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach. Jeżeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi
produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np.
zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang.
pulmonary embolism, PE);
o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C,
5
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S;
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz
punkt 4.4);
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa);
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack,
TIA);
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy);
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie;
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów hormonozależnych (np. nowotworów
narządów płciowych lub piersi).
• Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
• Ciąża lub podejrzenie ciąży.
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwskazane z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem
(patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Jeanine. W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz
pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się
do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu
leczniczego Jeanine.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów leczniczych zawierających lewonorgestrel,
norgestymat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Inne produkty, takie jak Jeanine, mogą mieć nawet do 1,6-krotnie
6
wyższy poziom ryzyka. Decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego spoza grupy produktów
leczniczych z najniższym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać
podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze stosowaniem Jeanine, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w
pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące o tym, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w
stosowaniu równej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone środki antykoncepcyjne (<50 μg
etynyloestradiolu) wykazały, że w okresie roku, u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują niskie dawki złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się2, że spośród 10 000 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dienogest i etynyloestradiol u 8 do 11 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza
niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na 10 000 kobiet w okresie roku
7
1Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o rela tywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
2Na podstawie danych z metaanalizy szacuje się, że ryzyko ŻChZZ u pacjentek stosujących Jeanine jest
nieznacznie wyższe w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających
lewonorgestrel. (Współczynnik zagrożenia 1,57 przy ryzyku w zakresie od 1,07 do 2,30).
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub
miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub
poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin może
również stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze współistniejącymi
innymi czynnikami ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni
od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Jeanine nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
8
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Jeanine jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
9
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które
nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby
stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny
w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie
incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem
do natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca,
migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń
rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększenie ryzyka raka szyjki macicy
u kobiet długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak
10
rozbieżności dotyczące wpływu dodatkowych czynników, takich jak badania przesiewowe szyjki
macicy oraz zachowania seksualne, w tym stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40.
rokiem życia. Tak więc zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet aktualnie lub niedawno
stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego
ryzyka raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie związku
przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego
rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, skutków
biologicznych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie.
U kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, rozpoznawany rak piersi jest
zwykle mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych produktów
leczniczych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
w czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
Nowotwory złośliwe mogą zagrażać życiu lub doprowadzić do zgonu.
• Inne stany
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii
może istnieć zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, ale rzadko rozpoznawano istotne klinicznie zwiększenie
ciśnienia tętniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia tętniczego, lekarz powinien
rozważyć zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego i wdrożenie
leczenia przeciwnadciśnieniowego. Jeżeli istnieją wskazania, to po uzyskaniu prawidłowych wartości
ciśnienia tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć
stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami, a stosowaniem złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, tworzenie kamieni
żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub podczas
poprzedniego stosowania steroidowych hormonów płciowych, wymaga zaprzestania przyjmowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
11
Wprawdzie złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność
obwodową i tolerancję glukozy, ale nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany ustalonej
terapii przeciwcukrzycowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak należy dokładnie
monitorować stan kobiet chorujących na cukrzycę podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce
i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Jeanine należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Jeanine w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia dawki (patrz „W razie pominięcia dawki” w punkcie 4.2), zaburzeń ze strony
przewodu pokarmowego (patrz „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”
w punkcie 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie
okresu adaptacyjnego trwającego mniej więcej 3 cykle.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Może to
wymagać także łyżeczkowania jamy macicy.
12
U niektórych kobiet nie występują krwawienia z odstawienia podczas przerwy w przyjmowaniu
tabletek z kolejnych opakowań. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany
zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli
jednak nie przyjmowano złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi
zaleceniami, a podczas 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpiło krwawienie
z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, przed kontynuacją stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
Każda tabletka powlekana produktu leczniczego Jeanine zawiera 27,97 mg laktozy jednowodnej. Lek
nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera sacharozę. Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami
związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharazy-izomaltazy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera syrop glukozowy. Pacjentki z zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie
produktów leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Jeanine
Może dojść do interakcji z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
zwiększać klirens hormonów płciowych; to z kolei może skutkować krwawieniami śródcyklicznymi
i (lub) nieskutecznością antykoncepcyjną.
Kobiety leczone którymkolwiek z wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo
stosować – oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego – mechaniczną metodę
antykoncepcji lub wybrać inną metodę zapobiegania ciąży. Podczas przyjmowania produktów
leczniczych indukujących enzymy mikrosomalne oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia powinna
być stosowana mechaniczna metoda antykoncepcji. Jeżeli okres stosowania mechanicznej metody
antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego opakowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, następne opakowanie należy zacząć natychmiast, nie robiąc 7-dniowej przerwy.
Przykłady substancji zwiększających klirens złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych
(i prowadzących — wskutek indukowania enzymów — do zmniejszenia skuteczności złożonych
hormonalnych produktów antykoncepcyjnych):
• Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz produkty zawierające
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się utrzymywać
przez około 4 tygodnie.
Przykłady substancji o zmiennym wpływie na klirens złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych:
• Wiele inhibitorów proteazy HIV/HCV i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy może — w przypadku stosowania łącznie ze złożonymi hormonalnymi
produktami antykoncepcyjnymi — powodować zwiększenie lub zmniejszenie stężenia
5
APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór
białka S;
o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz
punkt 4.4);
o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
• Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa);
o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne
w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack,
TIA);
o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy);
o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie;
o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników
ryzyka, takich jak:
• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
• ciężkie nadciśnienie tętnicze
• ciężka dyslipoproteinemia
• Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości).
• Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
• Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów hormonozależnych (np. nowotworów
narządów płciowych lub piersi).
• Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
• Ciąża lub podejrzenie ciąży.
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwskazane z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawir i dazabuwirem, z produktami leczniczymi
zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem oraz sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem
(patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Jeanine. W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz
pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się
do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu
leczniczego Jeanine.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia
nie jest stosowana. Stosowanie produktów leczniczych zawierających lewonorgestrel,
norgestymat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. Inne produkty, takie jak Jeanine, mogą mieć nawet do 1,6-krotnie
6
wyższy poziom ryzyka. Decyzja o zastosowaniu produktu leczniczego spoza grupy produktów
leczniczych z najniższym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać
podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze stosowaniem Jeanine, jak obecne czynniki ryzyka
wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w
pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące o tym, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w
stosowaniu równej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży,
w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być
znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone środki antykoncepcyjne (<50 μg
etynyloestradiolu) wykazały, że w okresie roku, u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się, że spośród 10 000 kobiet, które stosują niskie dawki złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel, u około 61 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa.
Szacuje się2, że spośród 10 000 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające dienogest i etynyloestradiol u 8 do 11 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza
niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na 10 000 kobiet w okresie roku
7
1Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o rela tywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
2Na podstawie danych z metaanalizy szacuje się, że ryzyko ŻChZZ u pacjentek stosujących Jeanine jest
nieznacznie wyższe w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających
lewonorgestrel. (Współczynnik zagrożenia 1,57 przy ryzyku w zakresie od 1,07 do 2,30).
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub
miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub
poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin może
również stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze współistniejącymi
innymi czynnikami ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni
od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Jeanine nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
8
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Jeanine jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
9
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które
nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby
stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny
w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie
incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem
do natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca,
migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń
rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększenie ryzyka raka szyjki macicy
u kobiet długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak
10
rozbieżności dotyczące wpływu dodatkowych czynników, takich jak badania przesiewowe szyjki
macicy oraz zachowania seksualne, w tym stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40.
rokiem życia. Tak więc zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet aktualnie lub niedawno
stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego
ryzyka raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie związku
przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego
rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, skutków
biologicznych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie.
U kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, rozpoznawany rak piersi jest
zwykle mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych produktów
leczniczych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
w czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
Nowotwory złośliwe mogą zagrażać życiu lub doprowadzić do zgonu.
• Inne stany
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii
może istnieć zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, ale rzadko rozpoznawano istotne klinicznie zwiększenie
ciśnienia tętniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia tętniczego, lekarz powinien
rozważyć zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego i wdrożenie
leczenia przeciwnadciśnieniowego. Jeżeli istnieją wskazania, to po uzyskaniu prawidłowych wartości
ciśnienia tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć
stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami, a stosowaniem złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, tworzenie kamieni
żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub podczas
poprzedniego stosowania steroidowych hormonów płciowych, wymaga zaprzestania przyjmowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
11
Wprawdzie złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność
obwodową i tolerancję glukozy, ale nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany ustalonej
terapii przeciwcukrzycowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak należy dokładnie
monitorować stan kobiet chorujących na cukrzycę podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce
i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Jeanine należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Jeanine w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia dawki (patrz „W razie pominięcia dawki” w punkcie 4.2), zaburzeń ze strony
przewodu pokarmowego (patrz „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”
w punkcie 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie
okresu adaptacyjnego trwającego mniej więcej 3 cykle.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Może to
wymagać także łyżeczkowania jamy macicy.
12
U niektórych kobiet nie występują krwawienia z odstawienia podczas przerwy w przyjmowaniu
tabletek z kolejnych opakowań. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany
zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli
jednak nie przyjmowano złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi
zaleceniami, a podczas 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpiło krwawienie
z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, przed kontynuacją stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
Każda tabletka powlekana produktu leczniczego Jeanine zawiera 27,97 mg laktozy jednowodnej. Lek
nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera sacharozę. Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami
związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharazy-izomaltazy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera syrop glukozowy. Pacjentki z zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie
produktów leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Jeanine
Może dojść do interakcji z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
zwiększać klirens hormonów płciowych; to z kolei może skutkować krwawieniami śródcyklicznymi
i (lub) nieskutecznością antykoncepcyjną.
Kobiety leczone którymkolwiek z wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo
stosować – oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego – mechaniczną metodę
antykoncepcji lub wybrać inną metodę zapobiegania ciąży. Podczas przyjmowania produktów
leczniczych indukujących enzymy mikrosomalne oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia powinna
być stosowana mechaniczna metoda antykoncepcji. Jeżeli okres stosowania mechanicznej metody
antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego opakowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, następne opakowanie należy zacząć natychmiast, nie robiąc 7-dniowej przerwy.
Przykłady substancji zwiększających klirens złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych
(i prowadzących — wskutek indukowania enzymów — do zmniejszenia skuteczności złożonych
hormonalnych produktów antykoncepcyjnych):
• Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz produkty zawierające
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się utrzymywać
przez około 4 tygodnie.
Przykłady substancji o zmiennym wpływie na klirens złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych:
• Wiele inhibitorów proteazy HIV/HCV i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy może — w przypadku stosowania łącznie ze złożonymi hormonalnymi
produktami antykoncepcyjnymi — powodować zwiększenie lub zmniejszenie stężenia
13
estrogenu lub progestagenu. Zmiany te mogą w niektórych przypadkach być klinicznie
istotne.
Substancje zmniejszające klirens złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów).
Dienogest jest substratem cytochromu P450 (CYP) 3A4.
Silne i umiarkowane inhibitory CYP3A4, takie jak azolowe leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol,
worykonazol, flukonazol), werapamil, makrolidy (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem i sok
grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie estrogenów lub progesteronu lub obu w osoczu.
Wykazano, że dawka etorykoksybu od 60 do 120 mg/dobę zwiększa stężenie etynyloestradiolu
w osoczu 1,4 do 1,6-krotnie, podczas jednoczesnego przyjmowania ze złożonym hormonalnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu
Wpływ produktu leczniczego Jeanine na inne produkty lecznicze
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych produktów
leczniczych. W związku z powyższym, stężenia w osoczu i tkankach mogą się zwiększać (np.
cyklosporyny) lub zmniejszać (np. lamotrygina). Jednak na podstawie badań in vitro, hamowanie
enzymów CYP przez dienogest jest mało prawdopodobne w dawkach terapeutycznych.
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 jak również
inhibitorem mechanizmu opartego na CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2. W badaniach klinicznych,
podawanie antykoncepcji hormonalnej zawierającej etynyloestradiol nie prowadzi do zwiększenia lub
tylko do niewielkiego wzrostu stężenia substratów CYP3A4 (np. midazolamu), podczas gdy stężenie
substratów CYP1A2 może ulec zwiększeniu w stopniu niewielkim (np. teofilina) lub umiarkowanym
(np. melatonina i tyzanidyna).
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryna lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu pacjenci stosujący Jeanine powinni przejść na stosowanie alternatywnych metod
antykoncepcji (np. środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody
niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia takimi połączeniami leków. Można wznowić stosowanie
leku Jeanine około 2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
Inne rodzaje interakcji
Wyniki badań laboratoryjnych
Przyjmowanie środków antykoncepcyjnych zawierających steroidy może wpływać na wyniki
niektórych badań laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy,
nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz
stężenia frakcji lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry
krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają
w granicach wartości prawidłowych.
14
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego Jeanine, należy przerwać jego
stosowanie. Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci, których matki przed zajściem w ciążę
stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone
doustne środki antykoncepcyjne nieumyślnie przyjmowano we wczesnym okresie ciąży. Dla produktu
leczniczego Jeanine nie przeprowadzono jednak takich badań.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Jeanine należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu, dlatego zasadniczo nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia
piersią. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą
przenikać do mleka matki.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego Jeanine na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u kobiet, które stosowały Jeanine w obu
wskazaniach są ból głowy i ból piersi. Występują one u ≥ 1% kobiet.
Ciężkie działania niepożądane to żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe.
Działania niepożądane Jeanine we wskazaniu doustna „antykoncepcja
Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych (N = 4942)
z Jeanine, we wskazaniu doustna antykoncepcja u kobiet, podsumowano w tabeli poniżej. W obrębie
każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze
zmniejszającym się nasileniem. Dodatkowe działania niepożądane zidentyfikowane tylko podczas
nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, dla których częstość występowania nie została oszacowana, są
wymienione w kolumnie częstość "nieznana".
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często
(1/10), często (1/100 do <1/10), niezbyt często (1/1000 do <1/100), rzadko (1/10 000 do
<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
7
1Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o rela tywne ryzyko wynoszące
około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w
porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
2Na podstawie danych z metaanalizy szacuje się, że ryzyko ŻChZZ u pacjentek stosujących Jeanine jest
nieznacznie wyższe w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających
lewonorgestrel. (Współczynnik zagrożenia 1,57 przy ryzyku w zakresie od 1,07 do 2,30).
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano
przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych
lub w żyłach i tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych
czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
Stosowanie produktu leczniczego Jeanine jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje
jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3).
Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest
większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy
przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub
miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub
poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin może
również stanowić czynnik ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze współistniejącymi
innymi czynnikami ryzyka.
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów, tabletek, systemu dopochwowego,
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni
od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy
stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć
niezamierzonego zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Jeanine nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie
żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie
w stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
8
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację”
patrz punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości
płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub
chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra
nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być
niepoprawnie zinterpretowane, jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia
układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie
przebarwienie kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia,
które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może
nastąpić niemal natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału
mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu
niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być
śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-
mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone
u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego
Jeanine jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka
czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie
wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden
czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników
– w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest
negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz
punkt 4.3).
9
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które
nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby
stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny
w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie
incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem
do natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca,
migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń
rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększenie ryzyka raka szyjki macicy
u kobiet długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak
10
rozbieżności dotyczące wpływu dodatkowych czynników, takich jak badania przesiewowe szyjki
macicy oraz zachowania seksualne, w tym stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40.
rokiem życia. Tak więc zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet aktualnie lub niedawno
stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego
ryzyka raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie związku
przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego
rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, skutków
biologicznych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie.
U kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, rozpoznawany rak piersi jest
zwykle mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych produktów
leczniczych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
w czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
Nowotwory złośliwe mogą zagrażać życiu lub doprowadzić do zgonu.
• Inne stany
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii
może istnieć zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, ale rzadko rozpoznawano istotne klinicznie zwiększenie
ciśnienia tętniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia tętniczego, lekarz powinien
rozważyć zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego i wdrożenie
leczenia przeciwnadciśnieniowego. Jeżeli istnieją wskazania, to po uzyskaniu prawidłowych wartości
ciśnienia tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć
stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami, a stosowaniem złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, tworzenie kamieni
żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub podczas
poprzedniego stosowania steroidowych hormonów płciowych, wymaga zaprzestania przyjmowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
11
Wprawdzie złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność
obwodową i tolerancję glukozy, ale nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany ustalonej
terapii przeciwcukrzycowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak należy dokładnie
monitorować stan kobiet chorujących na cukrzycę podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce
i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Jeanine należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Jeanine w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia dawki (patrz „W razie pominięcia dawki” w punkcie 4.2), zaburzeń ze strony
przewodu pokarmowego (patrz „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”
w punkcie 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie
okresu adaptacyjnego trwającego mniej więcej 3 cykle.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Może to
wymagać także łyżeczkowania jamy macicy.
12
U niektórych kobiet nie występują krwawienia z odstawienia podczas przerwy w przyjmowaniu
tabletek z kolejnych opakowań. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany
zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli
jednak nie przyjmowano złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi
zaleceniami, a podczas 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpiło krwawienie
z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, przed kontynuacją stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
Każda tabletka powlekana produktu leczniczego Jeanine zawiera 27,97 mg laktozy jednowodnej. Lek
nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera sacharozę. Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami
związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharazy-izomaltazy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera syrop glukozowy. Pacjentki z zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie
produktów leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Jeanine
Może dojść do interakcji z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
zwiększać klirens hormonów płciowych; to z kolei może skutkować krwawieniami śródcyklicznymi
i (lub) nieskutecznością antykoncepcyjną.
Kobiety leczone którymkolwiek z wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo
stosować – oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego – mechaniczną metodę
antykoncepcji lub wybrać inną metodę zapobiegania ciąży. Podczas przyjmowania produktów
leczniczych indukujących enzymy mikrosomalne oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia powinna
być stosowana mechaniczna metoda antykoncepcji. Jeżeli okres stosowania mechanicznej metody
antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego opakowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, następne opakowanie należy zacząć natychmiast, nie robiąc 7-dniowej przerwy.
Przykłady substancji zwiększających klirens złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych
(i prowadzących — wskutek indukowania enzymów — do zmniejszenia skuteczności złożonych
hormonalnych produktów antykoncepcyjnych):
• Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz produkty zawierające
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się utrzymywać
przez około 4 tygodnie.
Przykłady substancji o zmiennym wpływie na klirens złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych:
• Wiele inhibitorów proteazy HIV/HCV i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy może — w przypadku stosowania łącznie ze złożonymi hormonalnymi
produktami antykoncepcyjnymi — powodować zwiększenie lub zmniejszenie stężenia
13
estrogenu lub progestagenu. Zmiany te mogą w niektórych przypadkach być klinicznie
istotne.
Substancje zmniejszające klirens złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów).
Dienogest jest substratem cytochromu P450 (CYP) 3A4.
Silne i umiarkowane inhibitory CYP3A4, takie jak azolowe leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol,
worykonazol, flukonazol), werapamil, makrolidy (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem i sok
grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie estrogenów lub progesteronu lub obu w osoczu.
Wykazano, że dawka etorykoksybu od 60 do 120 mg/dobę zwiększa stężenie etynyloestradiolu
w osoczu 1,4 do 1,6-krotnie, podczas jednoczesnego przyjmowania ze złożonym hormonalnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu
Wpływ produktu leczniczego Jeanine na inne produkty lecznicze
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych produktów
leczniczych. W związku z powyższym, stężenia w osoczu i tkankach mogą się zwiększać (np.
cyklosporyny) lub zmniejszać (np. lamotrygina). Jednak na podstawie badań in vitro, hamowanie
enzymów CYP przez dienogest jest mało prawdopodobne w dawkach terapeutycznych.
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 jak również
inhibitorem mechanizmu opartego na CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2. W badaniach klinicznych,
podawanie antykoncepcji hormonalnej zawierającej etynyloestradiol nie prowadzi do zwiększenia lub
tylko do niewielkiego wzrostu stężenia substratów CYP3A4 (np. midazolamu), podczas gdy stężenie
substratów CYP1A2 może ulec zwiększeniu w stopniu niewielkim (np. teofilina) lub umiarkowanym
(np. melatonina i tyzanidyna).
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryna lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu pacjenci stosujący Jeanine powinni przejść na stosowanie alternatywnych metod
antykoncepcji (np. środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody
niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia takimi połączeniami leków. Można wznowić stosowanie
leku Jeanine około 2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
Inne rodzaje interakcji
Wyniki badań laboratoryjnych
Przyjmowanie środków antykoncepcyjnych zawierających steroidy może wpływać na wyniki
niektórych badań laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy,
nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz
stężenia frakcji lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry
krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają
w granicach wartości prawidłowych.
14
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego Jeanine, należy przerwać jego
stosowanie. Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci, których matki przed zajściem w ciążę
stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone
doustne środki antykoncepcyjne nieumyślnie przyjmowano we wczesnym okresie ciąży. Dla produktu
leczniczego Jeanine nie przeprowadzono jednak takich badań.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Jeanine należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu, dlatego zasadniczo nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia
piersią. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą
przenikać do mleka matki.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego Jeanine na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u kobiet, które stosowały Jeanine w obu
wskazaniach są ból głowy i ból piersi. Występują one u ≥ 1% kobiet.
Ciężkie działania niepożądane to żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe.
Działania niepożądane Jeanine we wskazaniu doustna „antykoncepcja
Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych (N = 4942)
z Jeanine, we wskazaniu doustna antykoncepcja u kobiet, podsumowano w tabeli poniżej. W obrębie
każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze
zmniejszającym się nasileniem. Dodatkowe działania niepożądane zidentyfikowane tylko podczas
nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, dla których częstość występowania nie została oszacowana, są
wymienione w kolumnie częstość "nieznana".
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często
(1/10), często (1/100 do <1/10), niezbyt często (1/1000 do <1/100), rzadko (1/10 000 do
<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
15
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
zapalenie
pochwy i (lub)
zapalenie sromu
i pochwy,
kandydoza
pochwy lub inne
zakażenia
grzybicze sromu
i pochwy
zapalenie jajników
i jajowodów,
zakażenie dróg
moczowych,
zapalenie pęcherza,
zapalenie sutka,
zapalenie szyjki
macicy,
zakażenia grzybicze,
kandydozy,
opryszczka jamy ustnej,
grypa,
zapalenie oskrzeli,
zapalenie zatok,
zakażenia górnych dróg
oddechowych,
infekcja wirusowa,
Nowotwory łagodne,
złośliwe i nieokreślone
(w tym torbiele i polipy)
mięśniak gładki
macicy,
tłuszczak piersi,
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
niedokrwistość
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość zaostrzenie
objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
wirylizacja
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
zwiększony
apetyt
anoreksja
Zaburzenia psychiczne obniżenie
nastroju
depresja,
zaburzenia psychiczne,
bezsenność,
zaburzenia snu,
agresja
zmiany nastroju,
zmniejszenie libido,
zwiększenie libido
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy zawroty głowy,
migrena
udar mózgu,
zaburzenia krążenia
mózgowego,
dystonia
Zaburzenia oka zespół suchego oka,
podrażnienie oczu,
oscylopsja,
zaburzenia widzenia
nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia ucha
i błędnika
nagła utrata słuchu,
szumy uszne,
zawroty głowy,
zaburzenia słuchu,
Zaburzenia serca zaburzenia układu
sercowo-
naczyniowego,
tachykardia1
16
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia naczyniowe nadciśnienie,
niedociśnienie
żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa i
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe,
zakrzepowe zapalenie
żył,
nadciśnienie
rozkurczowe,
ortostatyczne
zaburzenia krążenia,
uderzenia gorąca,
żylaki,
zaburzenia żył,
ból żył
Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia
astma,
hiperwentylacja
Zaburzenia żołądka i
jelit
ból brzucha2,
nudności,
wymioty,
biegunka
Zapalenie błony
śluzowej żołądka,
zapalenie jelit,
niestrawność
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
trądzik,
łysienie,
wysypka3,
świąd4
alergiczne zapalenie
skóry,
atopowe zapalenie
skóry i (lub)
neurodermit,
wyprysk,
łuszczyca,
nadmierne pocenie się,
ostuda,
zaburzenia pigmentacji
i (lub) przebarwienia,
łojotok,
łupież,
hirsutyzm,
zaburzenia skóry,
reakcje skórne,
objaw „skórki
pomarańczowej”,
naczyniak gwiaździsty
pokrzywka,
rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy
9
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które
nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby
stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2);
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują
również inne czynniki ryzyka.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego
środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać
skierowana na konsultację u specjalisty.
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny
w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie
incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem
do natychmiastowego przerwania stosowania.
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca,
migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń
rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast
zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne
środki antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang.
transient ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,
ramieniu lub poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem HPV.
W niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększenie ryzyka raka szyjki macicy
u kobiet długotrwale stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż istnieją jednak
10
rozbieżności dotyczące wpływu dodatkowych czynników, takich jak badania przesiewowe szyjki
macicy oraz zachowania seksualne, w tym stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.
W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko
względne (Relative Risk, RR=1,24) raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40.
rokiem życia. Tak więc zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet aktualnie lub niedawno
stosujących złożony doustny środek antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego
ryzyka raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie związku
przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego
rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, skutków
biologicznych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie.
U kobiet, które stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, rozpoznawany rak piersi jest
zwykle mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych produktów
leczniczych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano
występowanie łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwych nowotworów wątroby.
W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu
krwotoków do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
w czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów
krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby.
Nowotwory złośliwe mogą zagrażać życiu lub doprowadzić do zgonu.
• Inne stany
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii
może istnieć zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano
niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, ale rzadko rozpoznawano istotne klinicznie zwiększenie
ciśnienia tętniczego. Jednak, jeżeli podczas przyjmowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego dojdzie do wystąpienia utrwalonego nadciśnienia tętniczego, lekarz powinien
rozważyć zaprzestanie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego i wdrożenie
leczenia przeciwnadciśnieniowego. Jeżeli istnieją wskazania, to po uzyskaniu prawidłowych wartości
ciśnienia tętniczego na skutek leczenia przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć
stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w czasie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, jednak nie
dowiedziono w pełni istnienia związku pomiędzy tymi stanami, a stosowaniem złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, tworzenie kamieni
żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego lub nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego
doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości
prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która po raz pierwszy wystąpiła w ciąży lub podczas
poprzedniego stosowania steroidowych hormonów płciowych, wymaga zaprzestania przyjmowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
11
Wprawdzie złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność
obwodową i tolerancję glukozy, ale nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany ustalonej
terapii przeciwcukrzycowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak należy dokładnie
monitorować stan kobiet chorujących na cukrzycę podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce
i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Jeanine należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Jeanine w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia dawki (patrz „W razie pominięcia dawki” w punkcie 4.2), zaburzeń ze strony
przewodu pokarmowego (patrz „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”
w punkcie 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie
okresu adaptacyjnego trwającego mniej więcej 3 cykle.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Może to
wymagać także łyżeczkowania jamy macicy.
12
U niektórych kobiet nie występują krwawienia z odstawienia podczas przerwy w przyjmowaniu
tabletek z kolejnych opakowań. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany
zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli
jednak nie przyjmowano złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi
zaleceniami, a podczas 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpiło krwawienie
z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, przed kontynuacją stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
Każda tabletka powlekana produktu leczniczego Jeanine zawiera 27,97 mg laktozy jednowodnej. Lek
nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera sacharozę. Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami
związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharazy-izomaltazy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera syrop glukozowy. Pacjentki z zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie
produktów leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Jeanine
Może dojść do interakcji z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
zwiększać klirens hormonów płciowych; to z kolei może skutkować krwawieniami śródcyklicznymi
i (lub) nieskutecznością antykoncepcyjną.
Kobiety leczone którymkolwiek z wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo
stosować – oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego – mechaniczną metodę
antykoncepcji lub wybrać inną metodę zapobiegania ciąży. Podczas przyjmowania produktów
leczniczych indukujących enzymy mikrosomalne oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia powinna
być stosowana mechaniczna metoda antykoncepcji. Jeżeli okres stosowania mechanicznej metody
antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego opakowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, następne opakowanie należy zacząć natychmiast, nie robiąc 7-dniowej przerwy.
Przykłady substancji zwiększających klirens złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych
(i prowadzących — wskutek indukowania enzymów — do zmniejszenia skuteczności złożonych
hormonalnych produktów antykoncepcyjnych):
• Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz produkty zawierające
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się utrzymywać
przez około 4 tygodnie.
Przykłady substancji o zmiennym wpływie na klirens złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych:
• Wiele inhibitorów proteazy HIV/HCV i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy może — w przypadku stosowania łącznie ze złożonymi hormonalnymi
produktami antykoncepcyjnymi — powodować zwiększenie lub zmniejszenie stężenia
13
estrogenu lub progestagenu. Zmiany te mogą w niektórych przypadkach być klinicznie
istotne.
Substancje zmniejszające klirens złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów).
Dienogest jest substratem cytochromu P450 (CYP) 3A4.
Silne i umiarkowane inhibitory CYP3A4, takie jak azolowe leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol,
worykonazol, flukonazol), werapamil, makrolidy (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem i sok
grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie estrogenów lub progesteronu lub obu w osoczu.
Wykazano, że dawka etorykoksybu od 60 do 120 mg/dobę zwiększa stężenie etynyloestradiolu
w osoczu 1,4 do 1,6-krotnie, podczas jednoczesnego przyjmowania ze złożonym hormonalnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu
Wpływ produktu leczniczego Jeanine na inne produkty lecznicze
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych produktów
leczniczych. W związku z powyższym, stężenia w osoczu i tkankach mogą się zwiększać (np.
cyklosporyny) lub zmniejszać (np. lamotrygina). Jednak na podstawie badań in vitro, hamowanie
enzymów CYP przez dienogest jest mało prawdopodobne w dawkach terapeutycznych.
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 jak również
inhibitorem mechanizmu opartego na CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2. W badaniach klinicznych,
podawanie antykoncepcji hormonalnej zawierającej etynyloestradiol nie prowadzi do zwiększenia lub
tylko do niewielkiego wzrostu stężenia substratów CYP3A4 (np. midazolamu), podczas gdy stężenie
substratów CYP1A2 może ulec zwiększeniu w stopniu niewielkim (np. teofilina) lub umiarkowanym
(np. melatonina i tyzanidyna).
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryna lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu pacjenci stosujący Jeanine powinni przejść na stosowanie alternatywnych metod
antykoncepcji (np. środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody
niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia takimi połączeniami leków. Można wznowić stosowanie
leku Jeanine około 2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
Inne rodzaje interakcji
Wyniki badań laboratoryjnych
Przyjmowanie środków antykoncepcyjnych zawierających steroidy może wpływać na wyniki
niektórych badań laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy,
nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz
stężenia frakcji lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry
krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają
w granicach wartości prawidłowych.
14
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego Jeanine, należy przerwać jego
stosowanie. Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci, których matki przed zajściem w ciążę
stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone
doustne środki antykoncepcyjne nieumyślnie przyjmowano we wczesnym okresie ciąży. Dla produktu
leczniczego Jeanine nie przeprowadzono jednak takich badań.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Jeanine należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu, dlatego zasadniczo nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia
piersią. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą
przenikać do mleka matki.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego Jeanine na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u kobiet, które stosowały Jeanine w obu
wskazaniach są ból głowy i ból piersi. Występują one u ≥ 1% kobiet.
Ciężkie działania niepożądane to żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe.
Działania niepożądane Jeanine we wskazaniu doustna „antykoncepcja
Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych (N = 4942)
z Jeanine, we wskazaniu doustna antykoncepcja u kobiet, podsumowano w tabeli poniżej. W obrębie
każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze
zmniejszającym się nasileniem. Dodatkowe działania niepożądane zidentyfikowane tylko podczas
nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, dla których częstość występowania nie została oszacowana, są
wymienione w kolumnie częstość "nieznana".
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często
(1/10), często (1/100 do <1/10), niezbyt często (1/1000 do <1/100), rzadko (1/10 000 do
<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
15
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
zapalenie
pochwy i (lub)
zapalenie sromu
i pochwy,
kandydoza
pochwy lub inne
zakażenia
grzybicze sromu
i pochwy
zapalenie jajników
i jajowodów,
zakażenie dróg
moczowych,
zapalenie pęcherza,
zapalenie sutka,
zapalenie szyjki
macicy,
zakażenia grzybicze,
kandydozy,
opryszczka jamy ustnej,
grypa,
zapalenie oskrzeli,
zapalenie zatok,
zakażenia górnych dróg
oddechowych,
infekcja wirusowa,
Nowotwory łagodne,
złośliwe i nieokreślone
(w tym torbiele i polipy)
mięśniak gładki
macicy,
tłuszczak piersi,
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
niedokrwistość
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość zaostrzenie
objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
wirylizacja
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
zwiększony
apetyt
anoreksja
Zaburzenia psychiczne obniżenie
nastroju
depresja,
zaburzenia psychiczne,
bezsenność,
zaburzenia snu,
agresja
zmiany nastroju,
zmniejszenie libido,
zwiększenie libido
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy zawroty głowy,
migrena
udar mózgu,
zaburzenia krążenia
mózgowego,
dystonia
Zaburzenia oka zespół suchego oka,
podrażnienie oczu,
oscylopsja,
zaburzenia widzenia
nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia ucha
i błędnika
nagła utrata słuchu,
szumy uszne,
zawroty głowy,
zaburzenia słuchu,
Zaburzenia serca zaburzenia układu
sercowo-
naczyniowego,
tachykardia1
16
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia naczyniowe nadciśnienie,
niedociśnienie
żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa i
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe,
zakrzepowe zapalenie
żył,
nadciśnienie
rozkurczowe,
ortostatyczne
zaburzenia krążenia,
uderzenia gorąca,
żylaki,
zaburzenia żył,
ból żył
Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia
astma,
hiperwentylacja
Zaburzenia żołądka i
jelit
ból brzucha2,
nudności,
wymioty,
biegunka
Zapalenie błony
śluzowej żołądka,
zapalenie jelit,
niestrawność
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
trądzik,
łysienie,
wysypka3,
świąd4
alergiczne zapalenie
skóry,
atopowe zapalenie
skóry i (lub)
neurodermit,
wyprysk,
łuszczyca,
nadmierne pocenie się,
ostuda,
zaburzenia pigmentacji
i (lub) przebarwienia,
łojotok,
łupież,
hirsutyzm,
zaburzenia skóry,
reakcje skórne,
objaw „skórki
pomarańczowej”,
naczyniak gwiaździsty
pokrzywka,
rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy
17
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe i tkanki
łącznej
ból pleców,
dolegliwości układu
mięśniowo-
szkieletowego,
bóle mięśni,
ból kończyn,
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
ból piersi5 nieprawidłowe
krwawienia
z odstawienia6,
krwawienie
śródcykliczne7,
powiększenie
piersi8,
obrzęk piersi,
bolesne
miesiączkowanie
,
upławy,
torbiel jajnika,
ból w miednicy
dysplazja szyjki
macicy,
torbiele przydatków
macicy,
ból przydatków macicy,
torbiel piersi,
torbiele fibroidalne
piersi,
dyspareunia,
mlekotok,
zaburzenia,
miesiączkowania
wydzielina z piersi
Zaburzenia ogólne i
stany w miejscu podania
zmęczenie9 ból w klatce piersiowej,
obrzęki obwodowe,
choroby grypopodobne,
zapalenie,
gorączka,
drażliwość
zatrzymanie płynów
Badania diagnostyczne zmiana masy
ciała10
zwiększenie stężenia
triglicerydów we krwi,
hipercholesterolemia
Zaburzenia wrodzone,
rodzinne i genetyczne
ujawnienie obecności
dodatkowej piersi
----------------------------------------------------
1 w tym zwiększona częstość pracy serca
2 w tym bóle w górnej i dolnej części brzucha, dyskomfort i (lub) wzdęcie
3 w tym wysypka plamista
4 w tym świąd uogólniony
5 w tym dyskomfort i tkliwość piersi
6 w tym menorrhagia, hypomenorrhoea, oligomenorrhoea i brak miesiączki
7 w tym krwawienie z pochwy, krwawienie i krwotok maciczny
8 w tym przekrwienie i obrzmienie piersi
9 w tym astenia i złe samopoczucie
10 w tym zwiększenie, zmniejszenie i wahania masy ciała
Opis wybranych działań niepożądanych
18
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia sercowego,
udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały
one szerzej omówione w punkcie 4.4.
Działania niepożądane, o bardzo niskiej częstotliwości lub o opóźnionym występowaniu objawów,
które są uznawane za związane z grupą złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zostały
wymienione poniżej (patrz również punkt 4.3 i 4.4):
Nowotwory
• Liczba przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne jest nieznacznie zwiększona. W związku z tym, że rak piersi występuje rzadko
u kobiet w wieku poniżej 40 lat to liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego
ryzyka raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy raka piersi ze złożonymi doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi nie jest znany.
• guzy wątroby (łagodne i złośliwe)
Inne
• Kobiety z hipertriglicerydemią (wzrasta ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych)
• Nadciśnienie tętnicze
• Wystąpienie lub pogorszenie objawów, których związek ze stosowaniem COCs nie jest
rozstrzygnięty: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą, kamica pęcherzyka żółciowego,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, otoskleroza związana z utratą słuchu, rak szyjki macicy
• Zaburzenia funkcji wątroby
• Zmiany w tolerancji glukozy lub wpływ na insulinooporność obwodową
• Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
• Ostuda
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Nie opisano ciężkich działań niepożądanych po przedawkowaniu produktu leczniczego Jeanine.
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz
krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia może wystąpić nawet u dziewcząt przed
pierwszą miesiączką, jeśli omyłkowo przyjęły ten produkt leczniczy. Nie istnieje antidotum. Należy
zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkt złożony; etynyloestradiol i dienogest,
kod ATC: G03AA16 oraz G03HB
11
Wprawdzie złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na insulinooporność
obwodową i tolerancję glukozy, ale nie ma dowodów potwierdzających konieczność zmiany ustalonej
terapii przeciwcukrzycowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne
zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak należy dokładnie
monitorować stan kobiet chorujących na cukrzycę podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wykazano związek pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych
i chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju
lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z
lekarzem.
Niekiedy może pojawić się ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce
i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Jeanine należy zebrać
kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży.
Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod
uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie
uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu
leczniczego Jeanine w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi,
objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane
czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się
w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń
praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku
np. pominięcia dawki (patrz „W razie pominięcia dawki” w punkcie 4.2), zaburzeń ze strony
przewodu pokarmowego (patrz „Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit”
w punkcie 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).
Zaburzenia cyklu miesiączkowego
Podczas stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie po upływie
okresu adaptacyjnego trwającego mniej więcej 3 cykle.
Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić
odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Może to
wymagać także łyżeczkowania jamy macicy.
12
U niektórych kobiet nie występują krwawienia z odstawienia podczas przerwy w przyjmowaniu
tabletek z kolejnych opakowań. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany
zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli
jednak nie przyjmowano złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi
zaleceniami, a podczas 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpiło krwawienie
z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, przed kontynuacją stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
Każda tabletka powlekana produktu leczniczego Jeanine zawiera 27,97 mg laktozy jednowodnej. Lek
nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera sacharozę. Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami
związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharazy-izomaltazy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera syrop glukozowy. Pacjentki z zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie
produktów leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Jeanine
Może dojść do interakcji z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
zwiększać klirens hormonów płciowych; to z kolei może skutkować krwawieniami śródcyklicznymi
i (lub) nieskutecznością antykoncepcyjną.
Kobiety leczone którymkolwiek z wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo
stosować – oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego – mechaniczną metodę
antykoncepcji lub wybrać inną metodę zapobiegania ciąży. Podczas przyjmowania produktów
leczniczych indukujących enzymy mikrosomalne oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia powinna
być stosowana mechaniczna metoda antykoncepcji. Jeżeli okres stosowania mechanicznej metody
antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego opakowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, następne opakowanie należy zacząć natychmiast, nie robiąc 7-dniowej przerwy.
Przykłady substancji zwiększających klirens złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych
(i prowadzących — wskutek indukowania enzymów — do zmniejszenia skuteczności złożonych
hormonalnych produktów antykoncepcyjnych):
• Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz produkty zawierające
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się utrzymywać
przez około 4 tygodnie.
Przykłady substancji o zmiennym wpływie na klirens złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych:
• Wiele inhibitorów proteazy HIV/HCV i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy może — w przypadku stosowania łącznie ze złożonymi hormonalnymi
produktami antykoncepcyjnymi — powodować zwiększenie lub zmniejszenie stężenia
13
estrogenu lub progestagenu. Zmiany te mogą w niektórych przypadkach być klinicznie
istotne.
Substancje zmniejszające klirens złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów).
Dienogest jest substratem cytochromu P450 (CYP) 3A4.
Silne i umiarkowane inhibitory CYP3A4, takie jak azolowe leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol,
worykonazol, flukonazol), werapamil, makrolidy (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem i sok
grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie estrogenów lub progesteronu lub obu w osoczu.
Wykazano, że dawka etorykoksybu od 60 do 120 mg/dobę zwiększa stężenie etynyloestradiolu
w osoczu 1,4 do 1,6-krotnie, podczas jednoczesnego przyjmowania ze złożonym hormonalnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu
Wpływ produktu leczniczego Jeanine na inne produkty lecznicze
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych produktów
leczniczych. W związku z powyższym, stężenia w osoczu i tkankach mogą się zwiększać (np.
cyklosporyny) lub zmniejszać (np. lamotrygina). Jednak na podstawie badań in vitro, hamowanie
enzymów CYP przez dienogest jest mało prawdopodobne w dawkach terapeutycznych.
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 jak również
inhibitorem mechanizmu opartego na CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2. W badaniach klinicznych,
podawanie antykoncepcji hormonalnej zawierającej etynyloestradiol nie prowadzi do zwiększenia lub
tylko do niewielkiego wzrostu stężenia substratów CYP3A4 (np. midazolamu), podczas gdy stężenie
substratów CYP1A2 może ulec zwiększeniu w stopniu niewielkim (np. teofilina) lub umiarkowanym
(np. melatonina i tyzanidyna).
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryna lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu pacjenci stosujący Jeanine powinni przejść na stosowanie alternatywnych metod
antykoncepcji (np. środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody
niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia takimi połączeniami leków. Można wznowić stosowanie
leku Jeanine około 2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
Inne rodzaje interakcji
Wyniki badań laboratoryjnych
Przyjmowanie środków antykoncepcyjnych zawierających steroidy może wpływać na wyniki
niektórych badań laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy,
nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz
stężenia frakcji lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry
krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają
w granicach wartości prawidłowych.
14
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego Jeanine, należy przerwać jego
stosowanie. Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci, których matki przed zajściem w ciążę
stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone
doustne środki antykoncepcyjne nieumyślnie przyjmowano we wczesnym okresie ciąży. Dla produktu
leczniczego Jeanine nie przeprowadzono jednak takich badań.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Jeanine należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu, dlatego zasadniczo nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia
piersią. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą
przenikać do mleka matki.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego Jeanine na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u kobiet, które stosowały Jeanine w obu
wskazaniach są ból głowy i ból piersi. Występują one u ≥ 1% kobiet.
Ciężkie działania niepożądane to żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe.
Działania niepożądane Jeanine we wskazaniu doustna „antykoncepcja
Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych (N = 4942)
z Jeanine, we wskazaniu doustna antykoncepcja u kobiet, podsumowano w tabeli poniżej. W obrębie
każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze
zmniejszającym się nasileniem. Dodatkowe działania niepożądane zidentyfikowane tylko podczas
nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, dla których częstość występowania nie została oszacowana, są
wymienione w kolumnie częstość "nieznana".
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często
(1/10), często (1/100 do <1/10), niezbyt często (1/1000 do <1/100), rzadko (1/10 000 do
<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
15
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
zapalenie
pochwy i (lub)
zapalenie sromu
i pochwy,
kandydoza
pochwy lub inne
zakażenia
grzybicze sromu
i pochwy
zapalenie jajników
i jajowodów,
zakażenie dróg
moczowych,
zapalenie pęcherza,
zapalenie sutka,
zapalenie szyjki
macicy,
zakażenia grzybicze,
kandydozy,
opryszczka jamy ustnej,
grypa,
zapalenie oskrzeli,
zapalenie zatok,
zakażenia górnych dróg
oddechowych,
infekcja wirusowa,
Nowotwory łagodne,
złośliwe i nieokreślone
(w tym torbiele i polipy)
mięśniak gładki
macicy,
tłuszczak piersi,
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
niedokrwistość
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość zaostrzenie
objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
wirylizacja
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
zwiększony
apetyt
anoreksja
Zaburzenia psychiczne obniżenie
nastroju
depresja,
zaburzenia psychiczne,
bezsenność,
zaburzenia snu,
agresja
zmiany nastroju,
zmniejszenie libido,
zwiększenie libido
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy zawroty głowy,
migrena
udar mózgu,
zaburzenia krążenia
mózgowego,
dystonia
Zaburzenia oka zespół suchego oka,
podrażnienie oczu,
oscylopsja,
zaburzenia widzenia
nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia ucha
i błędnika
nagła utrata słuchu,
szumy uszne,
zawroty głowy,
zaburzenia słuchu,
Zaburzenia serca zaburzenia układu
sercowo-
naczyniowego,
tachykardia1
16
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia naczyniowe nadciśnienie,
niedociśnienie
żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa i
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe,
zakrzepowe zapalenie
żył,
nadciśnienie
rozkurczowe,
ortostatyczne
zaburzenia krążenia,
uderzenia gorąca,
żylaki,
zaburzenia żył,
ból żył
Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia
astma,
hiperwentylacja
Zaburzenia żołądka i
jelit
ból brzucha2,
nudności,
wymioty,
biegunka
Zapalenie błony
śluzowej żołądka,
zapalenie jelit,
niestrawność
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
trądzik,
łysienie,
wysypka3,
świąd4
alergiczne zapalenie
skóry,
atopowe zapalenie
skóry i (lub)
neurodermit,
wyprysk,
łuszczyca,
nadmierne pocenie się,
ostuda,
zaburzenia pigmentacji
i (lub) przebarwienia,
łojotok,
łupież,
hirsutyzm,
zaburzenia skóry,
reakcje skórne,
objaw „skórki
pomarańczowej”,
naczyniak gwiaździsty
pokrzywka,
rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy
17
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe i tkanki
łącznej
ból pleców,
dolegliwości układu
mięśniowo-
szkieletowego,
bóle mięśni,
ból kończyn,
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
ból piersi5 nieprawidłowe
krwawienia
z odstawienia6,
krwawienie
śródcykliczne7,
powiększenie
piersi8,
obrzęk piersi,
bolesne
miesiączkowanie
,
upławy,
torbiel jajnika,
ból w miednicy
dysplazja szyjki
macicy,
torbiele przydatków
macicy,
ból przydatków macicy,
torbiel piersi,
torbiele fibroidalne
piersi,
dyspareunia,
mlekotok,
zaburzenia,
miesiączkowania
wydzielina z piersi
Zaburzenia ogólne i
stany w miejscu podania
zmęczenie9 ból w klatce piersiowej,
obrzęki obwodowe,
choroby grypopodobne,
zapalenie,
gorączka,
drażliwość
zatrzymanie płynów
Badania diagnostyczne zmiana masy
ciała10
zwiększenie stężenia
triglicerydów we krwi,
hipercholesterolemia
Zaburzenia wrodzone,
rodzinne i genetyczne
ujawnienie obecności
dodatkowej piersi
----------------------------------------------------
1 w tym zwiększona częstość pracy serca
2 w tym bóle w górnej i dolnej części brzucha, dyskomfort i (lub) wzdęcie
3 w tym wysypka plamista
4 w tym świąd uogólniony
5 w tym dyskomfort i tkliwość piersi
6 w tym menorrhagia, hypomenorrhoea, oligomenorrhoea i brak miesiączki
7 w tym krwawienie z pochwy, krwawienie i krwotok maciczny
8 w tym przekrwienie i obrzmienie piersi
9 w tym astenia i złe samopoczucie
10 w tym zwiększenie, zmniejszenie i wahania masy ciała
Opis wybranych działań niepożądanych
18
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia sercowego,
udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały
one szerzej omówione w punkcie 4.4.
Działania niepożądane, o bardzo niskiej częstotliwości lub o opóźnionym występowaniu objawów,
które są uznawane za związane z grupą złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zostały
wymienione poniżej (patrz również punkt 4.3 i 4.4):
Nowotwory
• Liczba przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne jest nieznacznie zwiększona. W związku z tym, że rak piersi występuje rzadko
u kobiet w wieku poniżej 40 lat to liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego
ryzyka raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy raka piersi ze złożonymi doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi nie jest znany.
• guzy wątroby (łagodne i złośliwe)
Inne
• Kobiety z hipertriglicerydemią (wzrasta ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych)
• Nadciśnienie tętnicze
• Wystąpienie lub pogorszenie objawów, których związek ze stosowaniem COCs nie jest
rozstrzygnięty: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą, kamica pęcherzyka żółciowego,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, otoskleroza związana z utratą słuchu, rak szyjki macicy
• Zaburzenia funkcji wątroby
• Zmiany w tolerancji glukozy lub wpływ na insulinooporność obwodową
• Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
• Ostuda
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Nie opisano ciężkich działań niepożądanych po przedawkowaniu produktu leczniczego Jeanine.
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz
krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia może wystąpić nawet u dziewcząt przed
pierwszą miesiączką, jeśli omyłkowo przyjęły ten produkt leczniczy. Nie istnieje antidotum. Należy
zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkt złożony; etynyloestradiol i dienogest,
kod ATC: G03AA16 oraz G03HB
19
Działanie antykoncepcyjne złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest osiągane dzięki
interakcji kilku różnych czynników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i zmiany śluzu
szyjkowego.
Poza zapobieganiem ciąży złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują kilka korzystnych
właściwości (działania niekorzystne opisano w częściach dotyczących ostrzeżeń i działań
niepożądanych), które mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru metody
kontroli urodzeń. Cykl staje się bardziej regularny, a krwawienia miesiączkowe często mają mniejsze
nasilenie i są mniej bolesne, co może prowadzić do zmniejszenia częstości występowania niedoboru
żelaza.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
• Dienogest
Wchłanianie
Dienogest podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Po jednorazowym podaniu
maksymalne stężenie dienogestu w surowicy krwi występuje po około 2,5 godzinach i wynosi 51
ng/ml. Dostępność biologiczna dienogestu podanego z etynyloestradiolem wynosi około 96%.
Dystrybucja
Dienogest wiąże się z albuminami surowicy krwi, a nie wiąże się z globulinami wiążącymi hormony
płciowe (SHBG) i globulinami wiążącymi kortykosteroidy (CBG). Około 10% całkowitej ilości
dienogestu w surowicy krwi występuje w postaci niezwiązanego steroidu, a 90% wiąże się
niespecyficznie z albuminami. Zwiększenie stężenia SHBG indukowane etynyloestradiolem nie
wpływa na wiązanie dienogestu z białkami osocza. Objętość dystrybucji dienogestu wynosi 37 do 45 l.
Biotransformacja
Dienogest metabolizowany jest głównie w reakcjach hydroksylacji i sprzęgania. Powstające
metabolity są przeważnie nieaktywne i bardzo szybko usuwane z osocza, dlatego więc w ludzkim
osoczu nie stwierdzono obecności żadnych istotnych metabolitów poza niezmienionym dienogestem.
Całkowity klirens (Cl/F) po jednorazowym podaniu wynosi 3,6 l/h.
Wydalanie
Stężenie dienogestu w surowicy krwi zmniejsza się z okresem półtrwania wynoszącym 8,5 do 10,8
godzin. Tylko niewielka ilość dienogestu wydala się postaci w niezmienionej z moczem. Stosunek
metabolitów wydalanych z moczem do wydalanych z żółcią wynosi 3:1. Okres półtrwania wydalania
metabolitów wynosi około 14,4 godzin.
Stan stacjonarny
Na farmakokinetykę dienogestu nie wpływa stężenie SHBG. W czasie przyjmowania produktu
leczniczego raz na dobę jego stężenie w surowicy krwi zwiększa się około 1,5 krotnie i osiąga stan
stacjonarny po około 4 dobach.
• Etynyloestradiol
Wchłanianie
Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
w surowicy krwi wynosi około 67 pg/ml i występuje w ciągu 1,5 do 4 godzin. Etynyloestradiol jest
metabolizowany podczas wchłaniania oraz w wątrobie (efekt pierwszego przejścia); jego średnia
dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi około 44%.
Dystrybucja
Etynyloestradiol jest w dużym stopniu (około 98%), lecz niespecyficznie związany z albuminami
osocza i wykazuje wpływ na zwiększenie stężenia SHBG w surowicy. Względna objętość dystrybucji
etynyloestradiolu wynosi około 2,8 do 8,6 l/kg mc.
20
Biotransformacja
Etynyloestradiol ulega przedukładowemu sprzęganiu w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie.
Metabolizowany jest głównie w wyniku aromatycznej hydroksylacji. Powstałe metylowane
i hydroksylowane metabolity występują w postaci wolnej i sprzężonej (glukuroniany i siarczany).
Klirens wynosi około 2,3 do 7 ml/min/kg.
Wydalanie
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy krwi zmniejsza się w dwóch fazach. Okresy półtrwania
wynoszą odpowiednio około 1 godziny i 10 do 20 godzin. Etynyloestradiol jest wydalany w postaci
metabolitów. Nie stwierdza się wydalania etynyloestradiolu w postaci niezmienionej. Stosunek
metabolitów etynyloestradiolu wydalanych z moczem do wydalanych z żółcią wynosi 4:6. Okres
półtrwania wydalania metabolitu wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Stan stacjonarny ustala się w drugiej połowie cyklu leczenia, kiedy stężenie etynyloestradiolu
w surowicy jest około dwa razy większe w porównaniu z dawką pojedynczą.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po
podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego
wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Jednak
należy brać pod uwagę, że steroidowe hormony płciowe mogą nasilać rozwój niektórych tkanek
i nowotworów zależnych od hormonów.
Badania oceny ryzyka środowiskowego wykazały, że etynyloestradiol i dienogest mogą stwarzać
zagrożenie dla środowiska wodnego (patrz punkt 6.6).
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
rdzeń tabletki
laktoza jednowodna
skrobia kukurydziana
maltodekstryna
magnezu stearynian
skład otoczki:
sacharoza
syrop glukozowy
wapnia węglan
powidon K 25
makrogol 35 000
tytanu dwutlenek (E171)
wosk Carnauba
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata.
12
U niektórych kobiet nie występują krwawienia z odstawienia podczas przerwy w przyjmowaniu
tabletek z kolejnych opakowań. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny był przyjmowany
zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąży jest niewielkie. Jeżeli
jednak nie przyjmowano złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie ze wspomnianymi
zaleceniami, a podczas 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpiło krwawienie
z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia, przed kontynuacją stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.
Każda tabletka powlekana produktu leczniczego Jeanine zawiera 27,97 mg laktozy jednowodnej. Lek
nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera sacharozę. Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami
związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharazy-izomaltazy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
Produkt leczniczy Jeanine zawiera syrop glukozowy. Pacjentki z zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego Jeanine.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie
produktów leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Jeanine
Może dojść do interakcji z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, które mogą
zwiększać klirens hormonów płciowych; to z kolei może skutkować krwawieniami śródcyklicznymi
i (lub) nieskutecznością antykoncepcyjną.
Kobiety leczone którymkolwiek z wymienionych produktów leczniczych powinny tymczasowo
stosować – oprócz złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego – mechaniczną metodę
antykoncepcji lub wybrać inną metodę zapobiegania ciąży. Podczas przyjmowania produktów
leczniczych indukujących enzymy mikrosomalne oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia powinna
być stosowana mechaniczna metoda antykoncepcji. Jeżeli okres stosowania mechanicznej metody
antykoncepcji wykracza poza okres stosowania jednego opakowania złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego, następne opakowanie należy zacząć natychmiast, nie robiąc 7-dniowej przerwy.
Przykłady substancji zwiększających klirens złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych
(i prowadzących — wskutek indukowania enzymów — do zmniejszenia skuteczności złożonych
hormonalnych produktów antykoncepcyjnych):
• Fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna i prawdopodobnie również
okskarbazepina, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwina oraz produkty zawierające
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Indukcja enzymów może wystąpić po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukcja enzymów
występuje w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukcja enzymów może się utrzymywać
przez około 4 tygodnie.
Przykłady substancji o zmiennym wpływie na klirens złożonych hormonalnych produktów
antykoncepcyjnych:
• Wiele inhibitorów proteazy HIV/HCV i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej
transkryptazy może — w przypadku stosowania łącznie ze złożonymi hormonalnymi
produktami antykoncepcyjnymi — powodować zwiększenie lub zmniejszenie stężenia
13
estrogenu lub progestagenu. Zmiany te mogą w niektórych przypadkach być klinicznie
istotne.
Substancje zmniejszające klirens złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymów).
Dienogest jest substratem cytochromu P450 (CYP) 3A4.
Silne i umiarkowane inhibitory CYP3A4, takie jak azolowe leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol,
worykonazol, flukonazol), werapamil, makrolidy (np. klarytromycyna, erytromycyna), diltiazem i sok
grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie estrogenów lub progesteronu lub obu w osoczu.
Wykazano, że dawka etorykoksybu od 60 do 120 mg/dobę zwiększa stężenie etynyloestradiolu
w osoczu 1,4 do 1,6-krotnie, podczas jednoczesnego przyjmowania ze złożonym hormonalnym
środkiem antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu
Wpływ produktu leczniczego Jeanine na inne produkty lecznicze
Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych produktów
leczniczych. W związku z powyższym, stężenia w osoczu i tkankach mogą się zwiększać (np.
cyklosporyny) lub zmniejszać (np. lamotrygina). Jednak na podstawie badań in vitro, hamowanie
enzymów CYP przez dienogest jest mało prawdopodobne w dawkach terapeutycznych.
In vitro, etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2 jak również
inhibitorem mechanizmu opartego na CYP3A4/5, CYP2C8 i CYP2J2. W badaniach klinicznych,
podawanie antykoncepcji hormonalnej zawierającej etynyloestradiol nie prowadzi do zwiększenia lub
tylko do niewielkiego wzrostu stężenia substratów CYP3A4 (np. midazolamu), podczas gdy stężenie
substratów CYP1A2 może ulec zwiększeniu w stopniu niewielkim (np. teofilina) lub umiarkowanym
(np. melatonina i tyzanidyna).
Interakcje farmakodynamiczne
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem
oraz dazabuwir z rybawiryna lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości
ponad pięciokrotnie większych niż górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet
stosujących produkty lecznicze zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty
antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów leczonych glekaprewirem z pibrentaswirem lub
sofosbuwirem z welpataswirem i woksylaprewirem, obserwowano zwiększenie aktywności AlAT u
kobiet stosujących leki zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne (patrz punkt 4.3).
Z tego względu pacjenci stosujący Jeanine powinni przejść na stosowanie alternatywnych metod
antykoncepcji (np. środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub metody
niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia takimi połączeniami leków. Można wznowić stosowanie
leku Jeanine około 2 tygodnie po zakończeniu leczenia.
Inne rodzaje interakcji
Wyniki badań laboratoryjnych
Przyjmowanie środków antykoncepcyjnych zawierających steroidy może wpływać na wyniki
niektórych badań laboratoryjnych, np. biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy,
nadnerczy i nerek, stężenia białek osocza (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz
stężenia frakcji lipidów lub lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i parametry
krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają
w granicach wartości prawidłowych.
14
Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania produktów
leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Jeanine jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego Jeanine, należy przerwać jego
stosowanie. Należy jednak zaznaczyć, że w szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie
wykazano zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci, których matki przed zajściem w ciążę
stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, jeżeli złożone
doustne środki antykoncepcyjne nieumyślnie przyjmowano we wczesnym okresie ciąży. Dla produktu
leczniczego Jeanine nie przeprowadzono jednak takich badań.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Jeanine należy wziąć pod uwagę,
zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz
punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację zmniejszając ilość i zmieniając
skład pokarmu, dlatego zasadniczo nie należy zalecać ich stosowania do czasu zakończenia karmienia
piersią. Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą
przenikać do mleka matki.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie stwierdzono wpływu produktu leczniczego Jeanine na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u kobiet, które stosowały Jeanine w obu
wskazaniach są ból głowy i ból piersi. Występują one u ≥ 1% kobiet.
Ciężkie działania niepożądane to żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe.
Działania niepożądane Jeanine we wskazaniu doustna „antykoncepcja
Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych (N = 4942)
z Jeanine, we wskazaniu doustna antykoncepcja u kobiet, podsumowano w tabeli poniżej. W obrębie
każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze
zmniejszającym się nasileniem. Dodatkowe działania niepożądane zidentyfikowane tylko podczas
nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, dla których częstość występowania nie została oszacowana, są
wymienione w kolumnie częstość "nieznana".
Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często
(1/10), często (1/100 do <1/10), niezbyt często (1/1000 do <1/100), rzadko (1/10 000 do
<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).
15
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
zapalenie
pochwy i (lub)
zapalenie sromu
i pochwy,
kandydoza
pochwy lub inne
zakażenia
grzybicze sromu
i pochwy
zapalenie jajników
i jajowodów,
zakażenie dróg
moczowych,
zapalenie pęcherza,
zapalenie sutka,
zapalenie szyjki
macicy,
zakażenia grzybicze,
kandydozy,
opryszczka jamy ustnej,
grypa,
zapalenie oskrzeli,
zapalenie zatok,
zakażenia górnych dróg
oddechowych,
infekcja wirusowa,
Nowotwory łagodne,
złośliwe i nieokreślone
(w tym torbiele i polipy)
mięśniak gładki
macicy,
tłuszczak piersi,
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
niedokrwistość
Zaburzenia układu
immunologicznego
nadwrażliwość zaostrzenie
objawów
dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zaburzenia
endokrynologiczne
wirylizacja
Zaburzenia metabolizmu
i odżywiania
zwiększony
apetyt
anoreksja
Zaburzenia psychiczne obniżenie
nastroju
depresja,
zaburzenia psychiczne,
bezsenność,
zaburzenia snu,
agresja
zmiany nastroju,
zmniejszenie libido,
zwiększenie libido
Zaburzenia układu
nerwowego
ból głowy zawroty głowy,
migrena
udar mózgu,
zaburzenia krążenia
mózgowego,
dystonia
Zaburzenia oka zespół suchego oka,
podrażnienie oczu,
oscylopsja,
zaburzenia widzenia
nietolerancja
soczewek
kontaktowych
Zaburzenia ucha
i błędnika
nagła utrata słuchu,
szumy uszne,
zawroty głowy,
zaburzenia słuchu,
Zaburzenia serca zaburzenia układu
sercowo-
naczyniowego,
tachykardia1
16
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia naczyniowe nadciśnienie,
niedociśnienie
żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa i
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-zatorowe,
zakrzepowe zapalenie
żył,
nadciśnienie
rozkurczowe,
ortostatyczne
zaburzenia krążenia,
uderzenia gorąca,
żylaki,
zaburzenia żył,
ból żył
Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia
astma,
hiperwentylacja
Zaburzenia żołądka i
jelit
ból brzucha2,
nudności,
wymioty,
biegunka
Zapalenie błony
śluzowej żołądka,
zapalenie jelit,
niestrawność
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
trądzik,
łysienie,
wysypka3,
świąd4
alergiczne zapalenie
skóry,
atopowe zapalenie
skóry i (lub)
neurodermit,
wyprysk,
łuszczyca,
nadmierne pocenie się,
ostuda,
zaburzenia pigmentacji
i (lub) przebarwienia,
łojotok,
łupież,
hirsutyzm,
zaburzenia skóry,
reakcje skórne,
objaw „skórki
pomarańczowej”,
naczyniak gwiaździsty
pokrzywka,
rumień guzowaty,
rumień
wielopostaciowy
17
Klasyfikacja układów
i narządów MedDRA
Często
(≥1/100 do
<1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do
<1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1000)
Nieznana (nie może
być określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe i tkanki
łącznej
ból pleców,
dolegliwości układu
mięśniowo-
szkieletowego,
bóle mięśni,
ból kończyn,
Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi
ból piersi5 nieprawidłowe
krwawienia
z odstawienia6,
krwawienie
śródcykliczne7,
powiększenie
piersi8,
obrzęk piersi,
bolesne
miesiączkowanie
,
upławy,
torbiel jajnika,
ból w miednicy
dysplazja szyjki
macicy,
torbiele przydatków
macicy,
ból przydatków macicy,
torbiel piersi,
torbiele fibroidalne
piersi,
dyspareunia,
mlekotok,
zaburzenia,
miesiączkowania
wydzielina z piersi
Zaburzenia ogólne i
stany w miejscu podania
zmęczenie9 ból w klatce piersiowej,
obrzęki obwodowe,
choroby grypopodobne,
zapalenie,
gorączka,
drażliwość
zatrzymanie płynów
Badania diagnostyczne zmiana masy
ciała10
zwiększenie stężenia
triglicerydów we krwi,
hipercholesterolemia
Zaburzenia wrodzone,
rodzinne i genetyczne
ujawnienie obecności
dodatkowej piersi
----------------------------------------------------
1 w tym zwiększona częstość pracy serca
2 w tym bóle w górnej i dolnej części brzucha, dyskomfort i (lub) wzdęcie
3 w tym wysypka plamista
4 w tym świąd uogólniony
5 w tym dyskomfort i tkliwość piersi
6 w tym menorrhagia, hypomenorrhoea, oligomenorrhoea i brak miesiączki
7 w tym krwawienie z pochwy, krwawienie i krwotok maciczny
8 w tym przekrwienie i obrzmienie piersi
9 w tym astenia i złe samopoczucie
10 w tym zwiększenie, zmniejszenie i wahania masy ciała
Opis wybranych działań niepożądanych
18
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału mięśnia sercowego,
udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały
one szerzej omówione w punkcie 4.4.
Działania niepożądane, o bardzo niskiej częstotliwości lub o opóźnionym występowaniu objawów,
które są uznawane za związane z grupą złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zostały
wymienione poniżej (patrz również punkt 4.3 i 4.4):
Nowotwory
• Liczba przypadków rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne jest nieznacznie zwiększona. W związku z tym, że rak piersi występuje rzadko
u kobiet w wieku poniżej 40 lat to liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego
ryzyka raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy raka piersi ze złożonymi doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi nie jest znany.
• guzy wątroby (łagodne i złośliwe)
Inne
• Kobiety z hipertriglicerydemią (wzrasta ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych)
• Nadciśnienie tętnicze
• Wystąpienie lub pogorszenie objawów, których związek ze stosowaniem COCs nie jest
rozstrzygnięty: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą, kamica pęcherzyka żółciowego,
porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno mocznicowy, pląsawica
Sydenhama, opryszczka ciężarnych, otoskleroza związana z utratą słuchu, rak szyjki macicy
• Zaburzenia funkcji wątroby
• Zmiany w tolerancji glukozy lub wpływ na insulinooporność obwodową
• Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
• Ostuda
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Nie opisano ciężkich działań niepożądanych po przedawkowaniu produktu leczniczego Jeanine.
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz
krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia może wystąpić nawet u dziewcząt przed
pierwszą miesiączką, jeśli omyłkowo przyjęły ten produkt leczniczy. Nie istnieje antidotum. Należy
zastosować leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkt złożony; etynyloestradiol i dienogest,
kod ATC: G03AA16 oraz G03HB
19
Działanie antykoncepcyjne złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest osiągane dzięki
interakcji kilku różnych czynników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i zmiany śluzu
szyjkowego.
Poza zapobieganiem ciąży złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują kilka korzystnych
właściwości (działania niekorzystne opisano w częściach dotyczących ostrzeżeń i działań
niepożądanych), które mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru metody
kontroli urodzeń. Cykl staje się bardziej regularny, a krwawienia miesiączkowe często mają mniejsze
nasilenie i są mniej bolesne, co może prowadzić do zmniejszenia częstości występowania niedoboru
żelaza.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
• Dienogest
Wchłanianie
Dienogest podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Po jednorazowym podaniu
maksymalne stężenie dienogestu w surowicy krwi występuje po około 2,5 godzinach i wynosi 51
ng/ml. Dostępność biologiczna dienogestu podanego z etynyloestradiolem wynosi około 96%.
Dystrybucja
Dienogest wiąże się z albuminami surowicy krwi, a nie wiąże się z globulinami wiążącymi hormony
płciowe (SHBG) i globulinami wiążącymi kortykosteroidy (CBG). Około 10% całkowitej ilości
dienogestu w surowicy krwi występuje w postaci niezwiązanego steroidu, a 90% wiąże się
niespecyficznie z albuminami. Zwiększenie stężenia SHBG indukowane etynyloestradiolem nie
wpływa na wiązanie dienogestu z białkami osocza. Objętość dystrybucji dienogestu wynosi 37 do 45 l.
Biotransformacja
Dienogest metabolizowany jest głównie w reakcjach hydroksylacji i sprzęgania. Powstające
metabolity są przeważnie nieaktywne i bardzo szybko usuwane z osocza, dlatego więc w ludzkim
osoczu nie stwierdzono obecności żadnych istotnych metabolitów poza niezmienionym dienogestem.
Całkowity klirens (Cl/F) po jednorazowym podaniu wynosi 3,6 l/h.
Wydalanie
Stężenie dienogestu w surowicy krwi zmniejsza się z okresem półtrwania wynoszącym 8,5 do 10,8
godzin. Tylko niewielka ilość dienogestu wydala się postaci w niezmienionej z moczem. Stosunek
metabolitów wydalanych z moczem do wydalanych z żółcią wynosi 3:1. Okres półtrwania wydalania
metabolitów wynosi około 14,4 godzin.
Stan stacjonarny
Na farmakokinetykę dienogestu nie wpływa stężenie SHBG. W czasie przyjmowania produktu
leczniczego raz na dobę jego stężenie w surowicy krwi zwiększa się około 1,5 krotnie i osiąga stan
stacjonarny po około 4 dobach.
• Etynyloestradiol
Wchłanianie
Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie
w surowicy krwi wynosi około 67 pg/ml i występuje w ciągu 1,5 do 4 godzin. Etynyloestradiol jest
metabolizowany podczas wchłaniania oraz w wątrobie (efekt pierwszego przejścia); jego średnia
dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi około 44%.
Dystrybucja
Etynyloestradiol jest w dużym stopniu (około 98%), lecz niespecyficznie związany z albuminami
osocza i wykazuje wpływ na zwiększenie stężenia SHBG w surowicy. Względna objętość dystrybucji
etynyloestradiolu wynosi około 2,8 do 8,6 l/kg mc.
20
Biotransformacja
Etynyloestradiol ulega przedukładowemu sprzęganiu w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie.
Metabolizowany jest głównie w wyniku aromatycznej hydroksylacji. Powstałe metylowane
i hydroksylowane metabolity występują w postaci wolnej i sprzężonej (glukuroniany i siarczany).
Klirens wynosi około 2,3 do 7 ml/min/kg.
Wydalanie
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy krwi zmniejsza się w dwóch fazach. Okresy półtrwania
wynoszą odpowiednio około 1 godziny i 10 do 20 godzin. Etynyloestradiol jest wydalany w postaci
metabolitów. Nie stwierdza się wydalania etynyloestradiolu w postaci niezmienionej. Stosunek
metabolitów etynyloestradiolu wydalanych z moczem do wydalanych z żółcią wynosi 4:6. Okres
półtrwania wydalania metabolitu wynosi około 1 doby.
Stan stacjonarny
Stan stacjonarny ustala się w drugiej połowie cyklu leczenia, kiedy stężenie etynyloestradiolu
w surowicy jest około dwa razy większe w porównaniu z dawką pojedynczą.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po
podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego
wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Jednak
należy brać pod uwagę, że steroidowe hormony płciowe mogą nasilać rozwój niektórych tkanek
i nowotworów zależnych od hormonów.
Badania oceny ryzyka środowiskowego wykazały, że etynyloestradiol i dienogest mogą stwarzać
zagrożenie dla środowiska wodnego (patrz punkt 6.6).
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
rdzeń tabletki
laktoza jednowodna
skrobia kukurydziana
maltodekstryna
magnezu stearynian
skład otoczki:
sacharoza
syrop glukozowy
wapnia węglan
powidon K 25
makrogol 35 000
tytanu dwutlenek (E171)
wosk Carnauba
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata.
21
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blister PVC/Al w tekturowym pudełku.
21 szt. – 1 blister po 21 szt.
42 szt. – 2 blistry po 21 szt.
63 szt. – 3 blistry po 21 szt.
6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania
Ten produkt leczniczy może stwarzać zagrożenie dla środowiska (patrz punkt 5.3).
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z
lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Niemcy
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
10180
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.02.2004
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.08.2013
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO