Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Dessette

Dessette

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Dessette

20 mikrogramów + 150 mikrogramów, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Desogestrelum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych:

 • Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji.
 • W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie trwającej 4 tygodnie lub dłużej.
 • Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Dessette i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dessette
 3. Jak stosować lek Dessette
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Dessette
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dessette i w jakim celu się go stosuje

Skład i rodzaj tabletki

Dessette jest złożonym środkiem antykoncepcyjnym stosowanym doustnie (doustnym środkiem antykoncepcyjnym – „złożona tabletka”). Każda tabletka zawiera małą ilość dwóch różnych hormonów żeńskich. Są to dezogestrel (progestagen) oraz etynyloestradiol (estrogen). Ze względu na małą zawartość hormonów, lek Dessette nazywa się niskodawkową tabletką antykoncepcyjną. Lek Dessette należy do jednofazowych, złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, ponieważ każda tabletka w blistrze zawiera te same hormony w tych samych dawkach.

W jakim celu jest stosowany lek Dessette

Dessette stosuje się w celu zapobiegania ciąży. Szansa zajścia w ciążę w trakcie właściwego stosowania tabletek antykoncepcyjnych (pod warunkiem, że pacjentka nie zapomni przyjąć tabletek) jest bardzo niewielka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dessette

Uwagi ogólne

Lek Dessette

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dessette należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dessette należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Przed rozpoczęciem stosowania Dessette lekarz zada kilka pytań dotyczących historii zdrowia pacjentki i jej bliskich krewnych. Lekarz zmierzy również ciśnienie krwi i, w zależności od stanu pacjentki, może również przeprowadzić inne badania.

Nie stosować Dessette w niektórych przypadkach

W ulotce opisano różne sytuacje, w których należy przerwać przyjmowanie leku, lub w których skuteczność leku może być zmniejszona. W sytuacjach tych należy powstrzymać się od stosunków płciowych lub zastosować dodatkowo niehormonalne metody antykoncepcji, np. prezerwatywę lub inną metodę barierową. Nie należy stosować metody kalendarzykowej lub polegającej na mierzeniu temperatury. Metody te mogą być nieskuteczne, ponieważ stosowanie doustnego środka antykoncepcyjnego wpływa na zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego, które występują w czasie cyklu miesiączkowego.

Lek Dessette, jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie zapobiega zakażeniu wirusem HIV (AIDS) ani innym chorobom przenoszonym drogą płciową.

Lek Dessette jest przepisywany przez lekarza indywidualnie dla każdej pacjentki. Nie należy oddawać tego leku innym osobom.

Leku Dessette nie należy stosować w celu opóźnienia terminu rozpoczęcia krwawienia. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba opóźnienia dnia rozpoczęcia krwawienia, należy skonsultować się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Dessette

Nie należy stosować leku Dessette, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni. Patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

 • Jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol, dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach.
 • Jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi – na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność mutacji czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych.
 • Jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”).
Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Dessette

Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Dessette

 • jeśli u pacjentki występuje (lub występowało w przeszłości) zapalenie trzustki związane z dużym stężeniem tłuszczów we krwi.
 • jeśli u pacjentki występuje żółtaczka (zażółcenie skóry) lub ciężka choroba wątroby i czynność wątroby nie powróciła do normy.
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) nowotwór, którego rozrost zależy od hormonów płciowych (np. rak piersi lub rak narządów rodnych).
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) nowotwór wątroby.
 • jeśli u pacjentki wystąpiło krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie.
 • jeśli u pacjentki występuje nieprawidłowy rozrost błony śluzowej macicy (rozrost endometrium).
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.
 • jeśli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki przeciwwirusowe zawierające ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem oraz dazabuwir lub glekaprewir z pibrentaswirem (patrz punkt „Dessette a inne leki”).

Jeżeli którykolwiek z podanych powyżej stanów wystąpi po raz pierwszy w okresie stosowania Dessette, należy lek natychmiast odstawić i skonsultować się z lekarzem. Do czasu wyjaśnienia należy stosować niehormonalną metodę antykoncepcji (patrz również "Uwagi ogólne").

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dessette należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza:

 • jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi”).

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać wystąpienie zakrzepów krwi”.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów. Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Dessette, również należy powiedzieć o tym lekarzowi:

 • Jeśli pacjentka pali;
 • jeśli pacjentka ma cukrzycę;
 • jeśli pacjentka jest otyła;
 • jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;
 • jeśli pacjentka ma wadę zastawkową serca lub zaburzenia rytmu serca;
 • jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);
 • jeśli pacjentka ma żylaki;
 • jeśli u członków najbliższej rodziny występowały w przeszłości zaburzenia zakrzepowe, zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu;
 • jeśli pacjentka ma migreny;
 • jeśli pacjentka choruje na padaczkę;
 • jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”);
 • jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Dessette po porodzie;
 • jeśli u kogokolwiek wśród najbliższej rodziny występował nowotwór piersi;
Przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Dessette

Przeciwwskazania:

 • jeśli u pacjentki występują choroby wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
 • jeśli pacjentka ma chorobę Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);
 • jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny);
 • jeśli pacjentka cierpi na zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);
 • jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatą (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);
 • jeśli u pacjentki wystąpiły stany, które pojawiły się po raz pierwszy lub uległy zaostrzeniu w okresie ciąży lub wcześniejszego stosowania antykoncepcji hormonalnej (np. utrata słuchu, choroba metaboliczna - porfiria, choroba skóry - opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama);
 • jeśli u pacjentki występują obecnie lub występowały w przeszłości ostudy (żółtobrązowe plamy barwnikowe na skórze, szczególnie na twarzy); w tych przypadkach należy unikać promieniowania słonecznego lub promieniowania ultrafioletowego;
 • jeśli u pacjentki wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka potencjalnie z trudnościami w oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leki zawierające estrogeny mogą powodować lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku naczynioruchowego.

Zaburzenia psychiczne:

Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym Dessette, zgłaszały depresję lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.

Zakrzepy krwi:

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Dessette, jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

 • Zakrzepy krwi mogą powstać:
  • w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”);
  • w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne. Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Dessette jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu prawdopodobnie cierpi pacjentka?

 • obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie gdy towarzyszy temu:
  • ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
  • zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze;
  • zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie.

Zakrzepica żył głębokich

 • nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu;
 • nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią;
 • ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu;
 • ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca;
 • silny ból w żołądku.

Jeśli pacjentka nie jest pewna, powinna zgłosić się do lekarza, ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu, mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Zator tętnicy płucnej

 • Objawy występują najczęściej w jednym oku:
  • natychmiastowa utrata widzenia lub
  • bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia.

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

 • ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ociężałość;
 • uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;
 • uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
 • uczucie dyskomfortu w górnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;
 • pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;
 • skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Zawał serca

 • nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
 • nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;
 • nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;
 • nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;
 • nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny;
 • utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Udar

Ryzyko powstania zakrzepów krwi

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.

• obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub ramion;
• silny ból w żołądku (ostry brzuch).

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

- Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna), choć te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

- Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

- Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

- W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie trwającej 4 tygodnie lub dłużej.

Po pierwszym roku ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Dessette, ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku Dessette jest niewielkie.

- W okresie roku u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, powstaną zakrzepy krwi.

- W okresie roku u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat, powstaną zakrzepy krwi.

- W okresie roku, u około 9-12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające dezogestrel, np. lek Dessette, powstaną zakrzepy krwi.

- Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi” poniżej).

Ryzyko zakrzepów krwi

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży mają około 2 na 10 000 kobiet ryzyko powstania zakrzepów krwi. Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat mają około 5-7 na 10 000 kobiet ryzyko powstania zakrzepów krwi. Natomiast kobiety stosujące lek Dessette mają około 9-12 na 10 000 kobiet ryzyko powstania zakrzepów krwi.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Dessette jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

 • jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);
 • jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;
 • jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Dessette na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Dessette, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku;
 • wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35. roku życia);
 • jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Dessette.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Dessette, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Zakrzepy krwi w tętnicy

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi? Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Dessette jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

 • z wiekiem (powyżej około 35 lat);
 • jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Dessette, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;
 • jeśli pacjentka ma nadwagę;
Przeredagowany tekst

Jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

Jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50. roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru;

Jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

Jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

Jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków);

Jeśli pacjentka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Dessette, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

LEK DESSETTE A NOWOTWÓR

U kobiet, stosujących doustne środki antykoncepcyjne, rak piersi rozpoznawany jest nieznacznie częściej niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Niewielkie zwiększenie częstości rozpoznawania raka piersi stopniowo zmniejsza się w okresie 10 lat po zaprzestaniu stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Nie wiadomo, czy różnica ta spowodowana jest przez stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Może być to związane z tym, że kobiety stosujące doustne środki antykoncepcyjne są częściej poddawane badaniom lekarskim i stąd rak piersi jest rozpoznawany u nich wcześniej.

W rzadkich przypadkach, u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne obserwowano łagodne nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwe nowotwory wątroby. Nowotwory te mogą prowadzić do krwotoków do jamy brzusznej. W przypadku dotkliwego bólu w obrębie jamy brzusznej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Rak szyjki macicy może być spowodowany występowaniem wirusa brodawczaka ludzkiego. Odnotowano, że rak szyjki macicy występuje częściej u kobiet stosujących długotrwale doustne środki antykoncepcyjne. Nie wiadomo jednak, czy zależy on od stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, czy może jednak zależeć od zachowań seksualnych lub też innych czynników (np. większa częstość badań szyjki macicy).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dezogestrelu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Lek Dessette a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach lub produktach roślinnych stosowanych przez pacjenta. Należy również poinformować o przyjmowaniu leku Dessette lekarza innej specjalności czy lekarza stomatologa przepisujących inne leki (lub farmaceutę). Mogą oni poinformować pacjentkę o ewentualnej potrzebie zastosowania dodatkowych metod antykoncepcji oraz określić czas ich stosowania lub określić, czy stosowanie innych leków powinno być zmienione.

Nie należy stosować leku Dessette, jeżeli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki przeciwwirusowe zawierające ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem oraz dazabuwir lub glekaprewir z pibrentaswirem, ponieważ leki te mogą powodować podwyższone wyniki testów czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego AlAT). Lekarz zaproponuje inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem stosowania wymienionych leków.

Przeredagowany tekst

Stosowanie leku Dessette można wznowić po około 2 tygodniach od zakończenia terapii. Patrz punkt "Kiedy nie stosować leku Dessette".

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Dessette we krwi, spowodować zmniejszenie skuteczności w zapobieganiu ciąży lub wywołać nieoczekiwane krwawienie.

Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

 • padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat);
 • gruźlicy (np. ryfampicyna);
 • zakażeń wirusem HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz);
 • zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (np. boceprewir, telaprewir);
 • innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina);
 • wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bozentan);
 • nastrojów depresyjnych (preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego [Hypericum perforatum]).

W przypadku przyjmowania leków lub produktów ziołowych, które mogą osłabiać skuteczność Dessette, zaleca się korzystanie dodatkowo z barierowych metod antykoncepcji. Wpływ innych leków na działanie Dessette może trwać do 28 dni, dlatego należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji przez cały ten czas.

Dessette może wpływać na działanie innych leków, takich jak leki zawierające cyklosporynę lub lamotrygina stosowana w leczeniu padaczki (co może prowadzić do zwiększenia częstości występowania drgawek).

Wpływ na badania laboratoryjne: Jeśli konieczne jest wykonanie badań krwi, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o przyjmowaniu Dessette, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na niektóre wyniki badań.

Ciąża i karmienie piersią:

Ciąża: Lek Dessette nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży lub podejrzewające, że są w ciąży. W przypadku podejrzenia ciąży podczas stosowania leku Dessette, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania leku Dessette podczas karmienia piersią. Jeśli pacjentka chce stosować Dessette w okresie karmienia piersią, powinna skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kiedy należy skonsultować się z lekarzem:

Regularne badania kontrolne: Pacjentka stosująca doustne środki antykoncepcyjne powinna być poinformowana przez lekarza o konieczności regularnych badań lekarskich, zazwyczaj raz w roku.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w następujących przypadkach:

strzałek. Jeżeli pacjentka przejdzie z innego preparatu hormonalnego, można rozpocząć stosowanie leku Dessette następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania, czyli bez przerwy. Nie zapomnij jednak o kierunku strzałek na opakowaniu, by prawidłowo przyjmować tabletki zgodnie z kolejnością dni tygodnia. Jeśli pacjentka przejdzie z metody zawierającej tylko progestagen, można rozpocząć przyjmowanie leku Dessette w dniu, w którym pacjentka przewidziałaby zażycie kolejnej tabletki progestagenu, lub pierwszego dnia krwawienia z odstawienia. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie preparatu hormonalnego z estrogenem i progestagenem, może rozpocząć przyjmowanie leku Dessette w pierwszym dniu bez leku z poprzedniego opakowania, czyli bez przerwy. Należy jednak pamiętać o właściwej kolejności tabletek i kierunku strzałek na opakowaniu. Jeśli pacjentka rodziła, można rozpocząć przyjmowanie leku Dessette od 21. dnia po porodzie, niezależnie od tego, czy pacjentka karmi piersią, czy nie. W przypadku rozpoczęcia przyjmowania leku później niż 21. dzień po porodzie, przez pierwsze 7 dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji, taką jak prezerwatywa. Jeśli pacjentka przyjmuje lek pomiędzy 22. a 28. dniem od porodu, nie jest potrzebna dodatkowa antykoncepcja. Jeśli pacjentka przechodzi z metody wyłącznie progestagenowej, można rozpocząć stosowanie leku już następnego dnia po zaprzestaniu przyjmowania poprzedniego preparatu. Należy jednak pamiętać o kolejności tabletek i kierunku strzałek na opakowaniu. Jeśli pacjentka przechodzi na lek Dessette po poronieniu, można zacząć stosowanie od pierwszego dnia krwawienia związane z tym poronieniem. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem leczenia antykoncepcyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze sposobem stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy pamiętać, że lek Dessette nie chroni przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak zakażenie wirusem HIV. Dlatego zawsze zalecana jest dodatkowa ochrona, czyli stosowanie prezerwatyw. ```html Lek Dessette

Wskazania dotyczące stosowania leku Dessette:

 • Jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi
 • Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia
 • Jeśli pacjentka wyczuwa guzy w piersi
 • Jeśli wystąpiły objawy obrzęku naczynioruchowego
 • Jeśli pacjentka ma zamiar stosować inne leki
 • Jeśli planowane jest unieruchomienie lub zabieg chirurgiczny
 • Jeśli wystąpi nieregularne, intensywne krwawienie z pochwy
 • Jeśli pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletek w pierwszym tygodniu stosowania blistra
 • Jeżeli wystąpi ciężka biegunka
 • Jeżeli miesiączka nie wystąpiła kolejno dwukrotnie lub istnieje podejrzenie ciąży

Lek Dessette zawiera laktozę i sód. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak stosować lek Dessette

Kiedy i w jaki sposób przyjmować lek Dessette. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Jeden blister leku Dessette zawiera 21 tabletek.

Na blistrze, przy każdej tabletce znajduje się symbol dnia tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Tabletki należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, popijając wodą, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Przyjmowanie tabletek należy kontynuować przez 21 dni zgodnie z kierunkiem strzałek. Następnie należy odczekać 7 dni, w czasie których nie przyjmuje się tabletek.

Rozpoczęcie przyjmowania leku Dessette po raz pierwszy. Jeśli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnej hormonalnej metody antykoncepcji, należy rozpocząć przyjmowanie leku Dessette pierwszego dnia cyklu miesiączkowego, tzn. pierwszego dnia miesiączki.

``` Instrukcja dotycząca leku Dessette

Strzałek na blistrze. Lek Dessette zaczyna działać natychmiast. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji. Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu, jednak w tym przypadku należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową, np. prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu miesiączkowym.

W przypadku zmiany z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony hormonalny doustny środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny) Można rozpocząć przyjmowanie leku Dessette następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki poprzedniego leku (bez robienia przerwy w przyjmowaniu tabletek). Jeżeli poprzednio przyjmowany lek zawiera również tabletki bez substancji czynnej, można rozpocząć przyjmowanie leku Dessette następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną (w razie wątpliwości, która to jest tabletka należy zapytać o to lekarza lub farmaceutę). Można również przyjąć pierwszą tabletkę później, jednak nie później niż w dniu następującym po zwykłej przerwie w przyjmowaniu tabletek poprzednio stosowanego leku (lub w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki bez substancji czynnej poprzednio stosowanego leku). W przypadku systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, najlepiej rozpocząć przyjmowanie leku Dessette w dniu usunięcia systemów. Przyjmowanie leku Dessette należy rozpocząć najpóźniej w dniu, w którym nastąpiłoby ponowne zastosowanie systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego.

W przypadku stosowania leku Dessette zgodnie z powyższą instrukcją, nie trzeba stosować dodatkowej metody antykoncepcji.

W przypadku zmiany z tabletki zawierającej tylko progestagen (minitabletka) Można przerwać przyjmowanie minitabletki każdego dnia i następnego dnia o tej samej porze rozpocząć przyjmowanie leku Dessette. Należy jednocześnie zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa) przez pierwsze 7 dni przyjmowania Dessette.

W przypadku zmiany z antykoncepcji zawierającej tylko progestagen, w postaci wstrzyknięć, implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen Należy rozpocząć przyjmowanie leku Dessette w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen. Należy jednocześnie zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa) przez pierwszych 7 dni przyjmowania leku Dessette.

Po porodzie Zaraz po porodzie lekarz zaleci wstrzymanie się z przyjmowaniem tabletek do wystąpienia pierwszej miesiączki i dopiero wtedy zaleci rozpoczęcie przyjmowania leku Dessette. Lekarz może również zalecić przyjmowanie tabletek wcześniej. W przypadku karmienia piersią, należy najpierw przedyskutować przyjmowanie leku Dessette z lekarzem.

Po poronieniu lub aborcji Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dessette Nie odnotowano żadnego ciężkiego działania niepożądanego po jednorazowym przyjęciu zbyt dużej ilości tabletek leku Dessette. Po przyjęciu kilku tabletek jednocześnie, mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z pochwy. W przypadku spożycia leku Dessette przez dziecko, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Dessette Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin, skuteczność tabletki jest zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe stosować jak zazwyczaj.

Zmiany w przyjmowaniu tabletek antykoncepcyjnych

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi więcej niż 12 godzin, skuteczność tabletki może być zmniejszona. Im więcej tabletek zostało pominiętych, tym większe jest ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej tabletki. Szczególnie wysokie ryzyko zajścia w ciążę istnieje w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki na początku lub na końcu blistra. Należy zapoznać się z instrukcjami podanymi poniżej (patrz również poniżej - schemat postępowania).

Jeśli została pominięta więcej niż jedna tabletka z blistra Należy poradzić się lekarza.

Jeśli została pominięta 1 tabletka w pierwszym tygodniu stosowania Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę (nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejne tabletki stosować o zwykłej porze. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową, np. prezerwatywę). W przypadku odbycia stosunku płciowego w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli została pominięta 1 tabletka w drugim tygodniu stosowania Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę (nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejne tabletki stosować o zwykłej porze.

Skuteczność tabletki jest zachowana i nie potrzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcji.

Jeśli została pominięta 1 tabletka w trzecim tygodniu stosowania Istnieją dwie możliwości postępowania bez potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji:

 1. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę (nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejne tabletki stosować o zwykłej porze. Po przyjęciu ostatniej tabletki z blistra, następnego dnia należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego blistra, nie robiąc przerwy. Krwawienie z odstawienia może wystąpić dopiero po zakończeniu przyjmowania tabletek z drugiego bistra. Jednakże w trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
 2. Można zaprzestać przyjmowania pozostałych tabletek z aktualnego blistra i zrobić przerwę w przyjmowaniu tabletek, nie dłuższą niż 7 dni (wliczając również dzień, w którym zapomniano przyjąć tabletkę). Następnie należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. Postępując w ten sposób, można rozpoczynać kolejne blistry tego samego dnia tygodnia co zazwyczaj.

Jeśli pacjentka pominęła tabletkę i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia podczas pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek, istnieje możliwość zajścia w ciążę. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek z następnego blistra.

Czy pacjentka odbyła stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki?

nie

Należy przyjąć pominiętą tabletkę.

Należy zastosować barierową metodę antykoncepcji (prezerwatywę) przez kolejne 7 dni.

Należy kontynuować przyjmowanie tabletek z blistra. w 1. tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę.

Należy kontynuować przyjmowanie tabletek z blistra.

Należy przyjąć pominiętą tabletkę.

Należy kontynuować przyjmowanie tabletek z blistra.

Zamiast tygodniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy od razu rozpocząć kolejny blister.

Pominięcie przyjęcia kilku tabletek z 1 blistra lub

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie tabletek z aktualnego blistra.

Należy rozpocząć przerwę w przyjmowaniu tabletek (nie dłuższą niż 7 dni, uwzględniając dzień, w którym pominięto tabletkę).

Następnie należy rozpocząć kolejny blister.

w 2. tygodniu

Należy zwrócić się do lekarza o poradę.

tak w 3. tygodniu

Pominięcie przyjęcia tylko 1 tabletki (opóźnienie dłuższe niż 12 godzin)

Przeredagowany tekst

Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty, silna biegunka)

Jeżeli wymioty lub silna biegunka wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, substancje czynne leku Dessette mogą nie zostać w pełni wchłonięte do organizmu. Jest to sytuacja podobna do tej, gdy nastąpi pominięcie przyjęcia tabletki, dlatego należy postępować zgodnie z instrukcjami, jak w przypadku pominięcia tabletki. Jeżeli wystąpiła ciężka biegunka należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku zamiaru zmiany dnia rozpoczęcia krwawienia z odstawienia

Jeżeli tabletki przyjmowane są regularnie, krwawienie z odstawienia występuje mniej więcej tego samego dnia, co 4 tygodnie. Chcąc zmienić ten dzień, należy skrócić (nigdy wydłużać) następną przerwę w przyjmowaniu tabletek. Przykład: jeżeli krwawienie z odstawienia występuje zwykle w piątek, a w przyszłości chcemy je wywołać we wtorek (3 dni wcześniej), należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli przerwa w przyjmowaniu tabletek będzie bardzo krótka (np. 3 dni lub mniej), to krwawienie z odstawienia może wcale nie wystąpić w czasie tej przerwy, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z następnego blistra może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie.

Postępowanie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia w trakcie przyjmowania tabletek

W czasie kilku pierwszych miesięcy przyjmowania wszystkich doustnych środków antykoncepcyjnych pomiędzy krwawieniami z odstawienia mogą wystąpić nieregularne krwawienia z pochwy (plamienia lub krwawienia śródcykliczne). Może być konieczne zastosowanie środków higienicznych, ale przyjmowanie tabletek należy kontynuować jak zazwyczaj. Nieregularne krwawienia przeważnie zanikają po okresie adaptacyjnym (po około 3 miesiącach). W przypadku przedłużającego się, intensywnego lub powtarzającego się krwawienia, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Postępowanie w przypadku gdy krwawienie z odstawienia nie wystąpiło

Jeżeli tabletki były przyjmowane zgodnie z zaleceniami, nie wystąpiły wymioty, ciężka biegunka ani nie stosowano jednocześnie innych leków, zajście w ciążę jest mało prawdopodobne. Można kontynuować przyjmowanie leku Dessette jak zazwyczaj. Jeżeli miesiączka nie pojawi się kolejno dwukrotnie, istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Stosowanie tabletek z nowego blistra leku Dessette można rozpocząć tylko gdy lekarz upewni się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Przerwanie przyjmowania leku Dessette

Można przerwać przyjmowanie leku Dessette w dowolnym momencie. Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna zapytać lekarza o inne metody antykoncepcji. W przypadku planowania ciąży, zwykle doradza się odczekanie do pierwszej naturalnej miesiączki po zaprzestaniu przyjmowania leku Dessette, co ułatwi określenie spodziewanego terminu urodzenia dziecka. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dessette może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjentka uważa za związane ze stosowaniem leku Dessette, należy skonsultować się z lekarzem.

bezpośrednio do krajowego urzędu ds. leków i produktów medycznych. Dzięki zgłaszaniu działańniepożądanych można przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa stosowania leku Dessette. Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dessette”.

Pozostałe ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Dessette i odnoszące się do nich objawy opisane zostały w punktach „Zakrzepy krwi” i „Lek Dessette a nowotwór”.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 kobiet):
- nastroje depresyjne, zmiany nastroju,
- ból głowy,
- nudności, ból brzucha,
- ból piersi, tkliwość piersi,
- zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 kobiet):
- zatrzymanie płynów w organizmie,
- zmniejszenie popędu płciowego,
- migrena,
- wymioty, biegunka,
- wysypka, pokrzywka,
- powiększenie piersi.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 kobiet):
- reakcje nadwrażliwości,
- zwiększenie popędu płciowego,
- nietolerancja soczewek kontaktowych,
- rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy (są to choroby skórne),
- wydzielina z piersi,
- wydzielina z pochwy,
- zmniejszenie masy ciała,
- szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:

 • w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich)
 • w płucach (np. zatorowość płucna)
 • zawał serca
 • udar
 • miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny
 • zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi).

Ciężkie działania niepożądane
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów obrzęku naczynioruchowego: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka potencjalnie z trudnościami w oddychaniu (patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego urzędu ds. leków i produktów medycznych. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa stosowania leku Dessette.

Dessette

Adres do Działu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzęd Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Jak przechowywać lek Dessette

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Blister PVC/Aluminium (bez saszetki): Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Blister PVC/Aluminium w saszetce PET/Aluminium/PE: Bez specjalnych zaleceń.

Nie stosować leku, jeśli zauważy się odbarwienia, rozkruszenia lub inne widoczne oznaki uszkodzenia tabletek.

Nie wyrzucać leków do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Zapytać farmaceutę, jak się ich pozbyć.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dessette:

Substancje czynne: etynyloestradiol i dezogestrel

Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, all-rac-α-Tokoferol

Otoczka: hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), kwas stearynowy, makrogol 4000, celuloza mikrokrystaliczna, sodu cytrynian

Lek Dessette to białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem

Dostępne opakowania: 1, 3 lub 6 blistrów po 21 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku; 1, 3 lub 6 blistrów po 21 tabletek powlekanych, każdy osobno w saszetce, w tekturowym pudełku

Informacje o opakowaniu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o.

ul. Dolna 21

05-092 Łomianki

Wytwórca

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

Niemcy

SUN-FARM Sp. z o.o.

ul. Dolna 21

05-092 Łomianki

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.2021

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Dessette
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu