Szukaj leku
FAQ

Daylette

Daylette


1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Daylette, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 białe lub prawie białe (aktywne) tabletki powlekane:
każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
każda tabletka powlekana zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej i 0,070 mg lecytyny sojowej.
4 zielone powlekane (nieaktywne) tabletki placebo:
tabletki te nie zawierają substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Każda tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy i 0,003 mg żółcieni pomarańczowej (E 110).
Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletki zawierające substancję czynną są to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki
powlekane o średnicy około 6 mm, ze wytłoczonym oznaczeniem „G73” po jednej stronie, druga strona jest
gładka.
Tabletki placebo są to zielone, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane o średnicy około 6 mm, bez
wytłoczeń.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Daylette powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Daylette, w
odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
2
Jak stosować produkt leczniczy Daylette
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia, w kolejności wskazanej na
blistrze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Nie należy robić przerw w stosowaniu tabletek.
Przez 28 kolejnych dni należy przyjmować jedną tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie z
odstawienia rozpoczyna się przeważnie w 2.-3. dniu po rozpoczęciu przyjmowania tabletek placebo koloru
zielonego (ostatni rząd) i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Daylette
• Brak antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
krwawienia miesiączkowego).
• Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek
antykoncepcyjny, terapeutyczny system dopochwowy lub system transdermalny, plaster)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette w następnym dniu po przyjęciu
ostatniej tabletki aktywnej (ostatnia tabletka zawierająca substancje czynne) poprzednio stosowanego
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu następującym po zwyczajowej
przerwie w przyjmowaniu tabletek lub w dniu następującym po przyjęciu tabletek placebo poprzednio
stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania terapeutycznego
systemu dopochwowego lub systemu transdermalnego, plastra, kobieta powinna zacząć przyjmować produkt
leczniczy Daylette w dniu usunięcia poprzedniego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu, na
który przypadałoby kolejne zastosowanie poprzednio stosowanego produktu leczniczego.
• Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, iniekcje,
implant lub domaciczny system uwalniający progestagen (IUS))
Kobieta może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette po stosowaniu tabletek zawierających
wyłącznie progestagen w dowolnym dniu (jeśli stosowała implant lub IUS – w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu, w którym powinna zostać podana następna iniekcja). W tych wszystkich przypadkach
pacjentce należy jednak doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu
pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może rozpocząć przyjmowanie tabletek natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiecie należy poradzić, aby rozpoczęła stosowanie produktu w 21. do 28. dnia po porodzie lub poronieniu
w drugim trymestrze ciąży. Jeżeli pacjentka rozpoczyna stosowanie produktu leczniczego później, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jeżeli doszło już do stosunku, przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego, należy wykluczyć ciążę lub odczekać do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki placebo (koloru zielonego) z ostatniego (czwartego) rzędu opakowania blistrowego mogą zostać
pominięte. Należy je jednak usunąć, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek
placebo. Poniższe zalecenia dotyczą pominięcia tabletki zawierającej substancję czynną:
Jeśli od czasu planowego przyjęcia którejkolwiek tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, to ochrona
antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym
przypomni, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Daylette, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 białe lub prawie białe (aktywne) tabletki powlekane:
każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
każda tabletka powlekana zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej i 0,070 mg lecytyny sojowej.
4 zielone powlekane (nieaktywne) tabletki placebo:
tabletki te nie zawierają substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Każda tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy i 0,003 mg żółcieni pomarańczowej (E 110).
Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletki zawierające substancję czynną są to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki
powlekane o średnicy około 6 mm, ze wytłoczonym oznaczeniem „G73” po jednej stronie, druga strona jest
gładka.
Tabletki placebo są to zielone, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane o średnicy około 6 mm, bez
wytłoczeń.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Daylette powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Daylette, w
odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
2
Jak stosować produkt leczniczy Daylette
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia, w kolejności wskazanej na
blistrze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Nie należy robić przerw w stosowaniu tabletek.
Przez 28 kolejnych dni należy przyjmować jedną tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie z
odstawienia rozpoczyna się przeważnie w 2.-3. dniu po rozpoczęciu przyjmowania tabletek placebo koloru
zielonego (ostatni rząd) i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Daylette
• Brak antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
krwawienia miesiączkowego).
• Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek
antykoncepcyjny, terapeutyczny system dopochwowy lub system transdermalny, plaster)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette w następnym dniu po przyjęciu
ostatniej tabletki aktywnej (ostatnia tabletka zawierająca substancje czynne) poprzednio stosowanego
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu następującym po zwyczajowej
przerwie w przyjmowaniu tabletek lub w dniu następującym po przyjęciu tabletek placebo poprzednio
stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania terapeutycznego
systemu dopochwowego lub systemu transdermalnego, plastra, kobieta powinna zacząć przyjmować produkt
leczniczy Daylette w dniu usunięcia poprzedniego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu, na
który przypadałoby kolejne zastosowanie poprzednio stosowanego produktu leczniczego.
• Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, iniekcje,
implant lub domaciczny system uwalniający progestagen (IUS))
Kobieta może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette po stosowaniu tabletek zawierających
wyłącznie progestagen w dowolnym dniu (jeśli stosowała implant lub IUS – w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu, w którym powinna zostać podana następna iniekcja). W tych wszystkich przypadkach
pacjentce należy jednak doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu
pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może rozpocząć przyjmowanie tabletek natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiecie należy poradzić, aby rozpoczęła stosowanie produktu w 21. do 28. dnia po porodzie lub poronieniu
w drugim trymestrze ciąży. Jeżeli pacjentka rozpoczyna stosowanie produktu leczniczego później, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jeżeli doszło już do stosunku, przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego, należy wykluczyć ciążę lub odczekać do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki placebo (koloru zielonego) z ostatniego (czwartego) rzędu opakowania blistrowego mogą zostać
pominięte. Należy je jednak usunąć, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek
placebo. Poniższe zalecenia dotyczą pominięcia tabletki zawierającej substancję czynną:
Jeśli od czasu planowego przyjęcia którejkolwiek tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, to ochrona
antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym
przypomni, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
3
Jeśli od czasu przyjęcia którejkolwiek tabletki minęło więcej niż 24 godziny, ochrona antykoncepcyjna
może być zmniejszona. W przypadku pominięcia tabletek należy postępować zgodnie z następującymi
dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana przerwa w stosowaniu tabletek zawierających hormony wynosi 4 dni. Nigdy nie wolno
przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
W związku z powyższym, w codziennej praktyce można udzielić następujących wskazówek:
• Dni 1-7.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Ponadto powinna stosować mechaniczną metodę, np. prezerwatywę, przez
następne 7 dni. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im krótszy jest odstęp czasu między ich pominięciem,
a okresem przyjmowania tabletek placebo, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
• Dni 8-14.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki, kobieta
przyjmowała tabletki prawidłowo, nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek dodatkowych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli jednak pacjentka zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
• Dni 15-24.
Istnieje duże ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
przyjmowania tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek,
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej z poniższych dwóch
opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod antykoncepcji, pod
warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni poprzedzających
pominięcie pierwszej tabletki. W przeciwnym wypadku pacjentce należy doradzić, aby zastosowała
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez następne 7 dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie, powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek o zwykłej porze, aż do wyczerpania tabletek aktywnych. Cztery tabletki
z ostatniego rzędu opakowania (tabletki placebo koloru zielonego) należy wyrzucić. Należy od
razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego. Do czasu
zakończenia stosowania aktywnych tabletek z drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, jednak podczas dni, kiedy kobieta przyjmuje tabletki, może wystąpić
plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania aktywnych tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku powinna przyjmować tabletki placebo koloru zielonego z
ostatniego rzędu opakowania przez okres do 4 dni, wliczając w to dni, w których pominęła
tabletki, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego.
Jeżeli pacjentka pominęła tabletki i następnie nie wystąpi u niej krwawienie z odstawienia podczas
pierwszego planowego okresu przyjmowania tabletek placebo, należy uwzględnić możliwość ciąży.
4
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty i biegunka), wchłanianie
produktu może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
W razie wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancję czynną,
należy zastosować nową (dodatkową) tabletkę tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jest to możliwe, nową
tabletkę należy przyjąć przed upływem 24 godzin od zwykłej pory przyjęcia tabletki. Jeżeli upłynie więcej
niż 24 godziny, należy zastosować zalecenia dotyczące pominięcia tabletki, patrz punkt 4.2 „Postępowanie w
przypadku pominięcia tabletki”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu stosowania
tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego opakowania blistrowego.
Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, kobieta powinna rozpocząć stosowanie tabletek z następnego
opakowania blistrowego produktu leczniczego Daylette, bez przyjmowania tabletek placebo z bieżącego
opakowania. Stosowanie tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia aktywnych tabletek z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić
krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Do regularnego przyjmowania produktu leczniczego Daylette
należy powrócić po zastosowaniu tabletek placebo.
Jeżeli pacjentka chce zmienić dzień wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
obecnie schemacie, można jej zalecić, aby skróciła następny okres stosowania tabletek placebo o dowolną
liczbę dni. Im krótszy jest ten okres, tym większe ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia i będą
występowały krwawienia śródcykliczne lub plamienie w trakcie stosowania tabletek z następnego
opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w razie występowania
któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi po raz pierwszy w
czasie stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, produkt ten należy natychmiast
odstawić.
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
- Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Daylette, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 białe lub prawie białe (aktywne) tabletki powlekane:
każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
każda tabletka powlekana zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej i 0,070 mg lecytyny sojowej.
4 zielone powlekane (nieaktywne) tabletki placebo:
tabletki te nie zawierają substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Każda tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy i 0,003 mg żółcieni pomarańczowej (E 110).
Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletki zawierające substancję czynną są to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki
powlekane o średnicy około 6 mm, ze wytłoczonym oznaczeniem „G73” po jednej stronie, druga strona jest
gładka.
Tabletki placebo są to zielone, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane o średnicy około 6 mm, bez
wytłoczeń.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Daylette powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Daylette, w
odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
2
Jak stosować produkt leczniczy Daylette
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia, w kolejności wskazanej na
blistrze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Nie należy robić przerw w stosowaniu tabletek.
Przez 28 kolejnych dni należy przyjmować jedną tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie z
odstawienia rozpoczyna się przeważnie w 2.-3. dniu po rozpoczęciu przyjmowania tabletek placebo koloru
zielonego (ostatni rząd) i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Daylette
• Brak antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
krwawienia miesiączkowego).
• Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek
antykoncepcyjny, terapeutyczny system dopochwowy lub system transdermalny, plaster)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette w następnym dniu po przyjęciu
ostatniej tabletki aktywnej (ostatnia tabletka zawierająca substancje czynne) poprzednio stosowanego
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu następującym po zwyczajowej
przerwie w przyjmowaniu tabletek lub w dniu następującym po przyjęciu tabletek placebo poprzednio
stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania terapeutycznego
systemu dopochwowego lub systemu transdermalnego, plastra, kobieta powinna zacząć przyjmować produkt
leczniczy Daylette w dniu usunięcia poprzedniego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu, na
który przypadałoby kolejne zastosowanie poprzednio stosowanego produktu leczniczego.
• Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, iniekcje,
implant lub domaciczny system uwalniający progestagen (IUS))
Kobieta może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette po stosowaniu tabletek zawierających
wyłącznie progestagen w dowolnym dniu (jeśli stosowała implant lub IUS – w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu, w którym powinna zostać podana następna iniekcja). W tych wszystkich przypadkach
pacjentce należy jednak doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu
pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może rozpocząć przyjmowanie tabletek natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiecie należy poradzić, aby rozpoczęła stosowanie produktu w 21. do 28. dnia po porodzie lub poronieniu
w drugim trymestrze ciąży. Jeżeli pacjentka rozpoczyna stosowanie produktu leczniczego później, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jeżeli doszło już do stosunku, przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego, należy wykluczyć ciążę lub odczekać do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki placebo (koloru zielonego) z ostatniego (czwartego) rzędu opakowania blistrowego mogą zostać
pominięte. Należy je jednak usunąć, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek
placebo. Poniższe zalecenia dotyczą pominięcia tabletki zawierającej substancję czynną:
Jeśli od czasu planowego przyjęcia którejkolwiek tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, to ochrona
antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym
przypomni, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
3
Jeśli od czasu przyjęcia którejkolwiek tabletki minęło więcej niż 24 godziny, ochrona antykoncepcyjna
może być zmniejszona. W przypadku pominięcia tabletek należy postępować zgodnie z następującymi
dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana przerwa w stosowaniu tabletek zawierających hormony wynosi 4 dni. Nigdy nie wolno
przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
W związku z powyższym, w codziennej praktyce można udzielić następujących wskazówek:
• Dni 1-7.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Ponadto powinna stosować mechaniczną metodę, np. prezerwatywę, przez
następne 7 dni. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im krótszy jest odstęp czasu między ich pominięciem,
a okresem przyjmowania tabletek placebo, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
• Dni 8-14.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki, kobieta
przyjmowała tabletki prawidłowo, nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek dodatkowych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli jednak pacjentka zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
• Dni 15-24.
Istnieje duże ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
przyjmowania tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek,
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej z poniższych dwóch
opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod antykoncepcji, pod
warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni poprzedzających
pominięcie pierwszej tabletki. W przeciwnym wypadku pacjentce należy doradzić, aby zastosowała
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez następne 7 dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie, powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek o zwykłej porze, aż do wyczerpania tabletek aktywnych. Cztery tabletki
z ostatniego rzędu opakowania (tabletki placebo koloru zielonego) należy wyrzucić. Należy od
razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego. Do czasu
zakończenia stosowania aktywnych tabletek z drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, jednak podczas dni, kiedy kobieta przyjmuje tabletki, może wystąpić
plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania aktywnych tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku powinna przyjmować tabletki placebo koloru zielonego z
ostatniego rzędu opakowania przez okres do 4 dni, wliczając w to dni, w których pominęła
tabletki, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego.
Jeżeli pacjentka pominęła tabletki i następnie nie wystąpi u niej krwawienie z odstawienia podczas
pierwszego planowego okresu przyjmowania tabletek placebo, należy uwzględnić możliwość ciąży.
4
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty i biegunka), wchłanianie
produktu może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
W razie wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancję czynną,
należy zastosować nową (dodatkową) tabletkę tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jest to możliwe, nową
tabletkę należy przyjąć przed upływem 24 godzin od zwykłej pory przyjęcia tabletki. Jeżeli upłynie więcej
niż 24 godziny, należy zastosować zalecenia dotyczące pominięcia tabletki, patrz punkt 4.2 „Postępowanie w
przypadku pominięcia tabletki”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu stosowania
tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego opakowania blistrowego.
Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, kobieta powinna rozpocząć stosowanie tabletek z następnego
opakowania blistrowego produktu leczniczego Daylette, bez przyjmowania tabletek placebo z bieżącego
opakowania. Stosowanie tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia aktywnych tabletek z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić
krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Do regularnego przyjmowania produktu leczniczego Daylette
należy powrócić po zastosowaniu tabletek placebo.
Jeżeli pacjentka chce zmienić dzień wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
obecnie schemacie, można jej zalecić, aby skróciła następny okres stosowania tabletek placebo o dowolną
liczbę dni. Im krótszy jest ten okres, tym większe ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia i będą
występowały krwawienia śródcykliczne lub plamienie w trakcie stosowania tabletek z następnego
opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w razie występowania
któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi po raz pierwszy w
czasie stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, produkt ten należy natychmiast
odstawić.
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
- Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
5
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
- Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- Ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- Ciężka dyslipoproteinemia.
- Ciężka choroba wątroby obecnie lub w wywiadzie, do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych.
- Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu zależnego od hormonów płciowych (np.
narządów rodnych lub piersi).
- Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.
Produkt leczniczy Daylette jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir lub z produktami leczniczymi zawierającymi
glekaprewir/pibrentaswir (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Daylette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Daylette.
Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy przerwać w przypadku podejrzenia lub
potwierdzenia wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-
zatorowych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego należy wdrożyć odpowiednią,
alternatywną metodę antykoncepcji ze względu na działanie teratogenne związane ze stosowaniem terapii
przeciwzakrzepowej (pochodne kumaryny).
• Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym
ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z
najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich
jak produkt leczniczy Daylette może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o
zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Daylette, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu
wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są
w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może być
znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
6
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki
zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i
tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu 5-7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do
3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji,
gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków) Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające<Drospirenon> (9-12 przypadków)
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Daylette, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 białe lub prawie białe (aktywne) tabletki powlekane:
każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
każda tabletka powlekana zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej i 0,070 mg lecytyny sojowej.
4 zielone powlekane (nieaktywne) tabletki placebo:
tabletki te nie zawierają substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Każda tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy i 0,003 mg żółcieni pomarańczowej (E 110).
Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletki zawierające substancję czynną są to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki
powlekane o średnicy około 6 mm, ze wytłoczonym oznaczeniem „G73” po jednej stronie, druga strona jest
gładka.
Tabletki placebo są to zielone, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane o średnicy około 6 mm, bez
wytłoczeń.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Daylette powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Daylette, w
odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
2
Jak stosować produkt leczniczy Daylette
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia, w kolejności wskazanej na
blistrze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Nie należy robić przerw w stosowaniu tabletek.
Przez 28 kolejnych dni należy przyjmować jedną tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie z
odstawienia rozpoczyna się przeważnie w 2.-3. dniu po rozpoczęciu przyjmowania tabletek placebo koloru
zielonego (ostatni rząd) i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Daylette
• Brak antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
krwawienia miesiączkowego).
• Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek
antykoncepcyjny, terapeutyczny system dopochwowy lub system transdermalny, plaster)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette w następnym dniu po przyjęciu
ostatniej tabletki aktywnej (ostatnia tabletka zawierająca substancje czynne) poprzednio stosowanego
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu następującym po zwyczajowej
przerwie w przyjmowaniu tabletek lub w dniu następującym po przyjęciu tabletek placebo poprzednio
stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania terapeutycznego
systemu dopochwowego lub systemu transdermalnego, plastra, kobieta powinna zacząć przyjmować produkt
leczniczy Daylette w dniu usunięcia poprzedniego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu, na
który przypadałoby kolejne zastosowanie poprzednio stosowanego produktu leczniczego.
• Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, iniekcje,
implant lub domaciczny system uwalniający progestagen (IUS))
Kobieta może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette po stosowaniu tabletek zawierających
wyłącznie progestagen w dowolnym dniu (jeśli stosowała implant lub IUS – w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu, w którym powinna zostać podana następna iniekcja). W tych wszystkich przypadkach
pacjentce należy jednak doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu
pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może rozpocząć przyjmowanie tabletek natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiecie należy poradzić, aby rozpoczęła stosowanie produktu w 21. do 28. dnia po porodzie lub poronieniu
w drugim trymestrze ciąży. Jeżeli pacjentka rozpoczyna stosowanie produktu leczniczego później, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jeżeli doszło już do stosunku, przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego, należy wykluczyć ciążę lub odczekać do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki placebo (koloru zielonego) z ostatniego (czwartego) rzędu opakowania blistrowego mogą zostać
pominięte. Należy je jednak usunąć, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek
placebo. Poniższe zalecenia dotyczą pominięcia tabletki zawierającej substancję czynną:
Jeśli od czasu planowego przyjęcia którejkolwiek tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, to ochrona
antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym
przypomni, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
3
Jeśli od czasu przyjęcia którejkolwiek tabletki minęło więcej niż 24 godziny, ochrona antykoncepcyjna
może być zmniejszona. W przypadku pominięcia tabletek należy postępować zgodnie z następującymi
dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana przerwa w stosowaniu tabletek zawierających hormony wynosi 4 dni. Nigdy nie wolno
przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
W związku z powyższym, w codziennej praktyce można udzielić następujących wskazówek:
• Dni 1-7.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Ponadto powinna stosować mechaniczną metodę, np. prezerwatywę, przez
następne 7 dni. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im krótszy jest odstęp czasu między ich pominięciem,
a okresem przyjmowania tabletek placebo, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
• Dni 8-14.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki, kobieta
przyjmowała tabletki prawidłowo, nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek dodatkowych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli jednak pacjentka zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
• Dni 15-24.
Istnieje duże ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
przyjmowania tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek,
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej z poniższych dwóch
opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod antykoncepcji, pod
warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni poprzedzających
pominięcie pierwszej tabletki. W przeciwnym wypadku pacjentce należy doradzić, aby zastosowała
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez następne 7 dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie, powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek o zwykłej porze, aż do wyczerpania tabletek aktywnych. Cztery tabletki
z ostatniego rzędu opakowania (tabletki placebo koloru zielonego) należy wyrzucić. Należy od
razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego. Do czasu
zakończenia stosowania aktywnych tabletek z drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, jednak podczas dni, kiedy kobieta przyjmuje tabletki, może wystąpić
plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania aktywnych tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku powinna przyjmować tabletki placebo koloru zielonego z
ostatniego rzędu opakowania przez okres do 4 dni, wliczając w to dni, w których pominęła
tabletki, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego.
Jeżeli pacjentka pominęła tabletki i następnie nie wystąpi u niej krwawienie z odstawienia podczas
pierwszego planowego okresu przyjmowania tabletek placebo, należy uwzględnić możliwość ciąży.
4
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty i biegunka), wchłanianie
produktu może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
W razie wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancję czynną,
należy zastosować nową (dodatkową) tabletkę tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jest to możliwe, nową
tabletkę należy przyjąć przed upływem 24 godzin od zwykłej pory przyjęcia tabletki. Jeżeli upłynie więcej
niż 24 godziny, należy zastosować zalecenia dotyczące pominięcia tabletki, patrz punkt 4.2 „Postępowanie w
przypadku pominięcia tabletki”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu stosowania
tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego opakowania blistrowego.
Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, kobieta powinna rozpocząć stosowanie tabletek z następnego
opakowania blistrowego produktu leczniczego Daylette, bez przyjmowania tabletek placebo z bieżącego
opakowania. Stosowanie tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia aktywnych tabletek z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić
krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Do regularnego przyjmowania produktu leczniczego Daylette
należy powrócić po zastosowaniu tabletek placebo.
Jeżeli pacjentka chce zmienić dzień wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
obecnie schemacie, można jej zalecić, aby skróciła następny okres stosowania tabletek placebo o dowolną
liczbę dni. Im krótszy jest ten okres, tym większe ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia i będą
występowały krwawienia śródcykliczne lub plamienie w trakcie stosowania tabletek z następnego
opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w razie występowania
któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi po raz pierwszy w
czasie stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, produkt ten należy natychmiast
odstawić.
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
- Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
5
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
- Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- Ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- Ciężka dyslipoproteinemia.
- Ciężka choroba wątroby obecnie lub w wywiadzie, do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych.
- Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu zależnego od hormonów płciowych (np.
narządów rodnych lub piersi).
- Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.
Produkt leczniczy Daylette jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir lub z produktami leczniczymi zawierającymi
glekaprewir/pibrentaswir (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Daylette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Daylette.
Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy przerwać w przypadku podejrzenia lub
potwierdzenia wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-
zatorowych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego należy wdrożyć odpowiednią,
alternatywną metodę antykoncepcji ze względu na działanie teratogenne związane ze stosowaniem terapii
przeciwzakrzepowej (pochodne kumaryny).
• Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym
ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z
najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich
jak produkt leczniczy Daylette może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o
zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Daylette, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu
wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są
w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może być
znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
6
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki
zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i
tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu 5-7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do
3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji,
gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków) Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające<Drospirenon> (9-12 przypadków)
7
Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych
czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu
powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną
metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Daylette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
8
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które
mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal
natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia
sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru).
Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u
pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane,
jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz
punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka
jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Daylette, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
24 białe lub prawie białe (aktywne) tabletki powlekane:
każda tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
każda tabletka powlekana zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej i 0,070 mg lecytyny sojowej.
4 zielone powlekane (nieaktywne) tabletki placebo:
tabletki te nie zawierają substancji czynnych.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Każda tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy i 0,003 mg żółcieni pomarańczowej (E 110).
Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana
Tabletki zawierające substancję czynną są to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki
powlekane o średnicy około 6 mm, ze wytłoczonym oznaczeniem „G73” po jednej stronie, druga strona jest
gładka.
Tabletki placebo są to zielone, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane o średnicy około 6 mm, bez
wytłoczeń.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Antykoncepcja doustna.
Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Daylette powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej
oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Daylette, w
odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Sposób podawania
Podanie doustne
Dawkowanie
2
Jak stosować produkt leczniczy Daylette
Tabletki należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia, w kolejności wskazanej na
blistrze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Nie należy robić przerw w stosowaniu tabletek.
Przez 28 kolejnych dni należy przyjmować jedną tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy
rozpoczynać następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego opakowania. Krwawienie z
odstawienia rozpoczyna się przeważnie w 2.-3. dniu po rozpoczęciu przyjmowania tabletek placebo koloru
zielonego (ostatni rząd) i może się nie zakończyć przed rozpoczęciem następnego opakowania.
Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Daylette
• Brak antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu
Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tj. w pierwszym dniu
krwawienia miesiączkowego).
• Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożony doustny środek
antykoncepcyjny, terapeutyczny system dopochwowy lub system transdermalny, plaster)
Kobieta powinna rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette w następnym dniu po przyjęciu
ostatniej tabletki aktywnej (ostatnia tabletka zawierająca substancje czynne) poprzednio stosowanego
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu następującym po zwyczajowej
przerwie w przyjmowaniu tabletek lub w dniu następującym po przyjęciu tabletek placebo poprzednio
stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania terapeutycznego
systemu dopochwowego lub systemu transdermalnego, plastra, kobieta powinna zacząć przyjmować produkt
leczniczy Daylette w dniu usunięcia poprzedniego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu, na
który przypadałoby kolejne zastosowanie poprzednio stosowanego produktu leczniczego.
• Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, iniekcje,
implant lub domaciczny system uwalniający progestagen (IUS))
Kobieta może rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Daylette po stosowaniu tabletek zawierających
wyłącznie progestagen w dowolnym dniu (jeśli stosowała implant lub IUS – w dniu jego usunięcia, a jeśli
iniekcje – w dniu, w którym powinna zostać podana następna iniekcja). W tych wszystkich przypadkach
pacjentce należy jednak doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu
pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.
• Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży
Kobieta może rozpocząć przyjmowanie tabletek natychmiast. W tym przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
• Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży
Kobiecie należy poradzić, aby rozpoczęła stosowanie produktu w 21. do 28. dnia po porodzie lub poronieniu
w drugim trymestrze ciąży. Jeżeli pacjentka rozpoczyna stosowanie produktu leczniczego później, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Jeżeli doszło już do stosunku, przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego
środka antykoncepcyjnego, należy wykluczyć ciążę lub odczekać do pierwszego krwawienia
miesiączkowego.
Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek
Tabletki placebo (koloru zielonego) z ostatniego (czwartego) rzędu opakowania blistrowego mogą zostać
pominięte. Należy je jednak usunąć, aby uniknąć przypadkowego wydłużenia okresu stosowania tabletek
placebo. Poniższe zalecenia dotyczą pominięcia tabletki zawierającej substancję czynną:
Jeśli od czasu planowego przyjęcia którejkolwiek tabletki upłynęło mniej niż 24 godziny, to ochrona
antykoncepcyjna nie ulega zmniejszeniu. Kobieta powinna przyjąć pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym
przypomni, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.
3
Jeśli od czasu przyjęcia którejkolwiek tabletki minęło więcej niż 24 godziny, ochrona antykoncepcyjna
może być zmniejszona. W przypadku pominięcia tabletek należy postępować zgodnie z następującymi
dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana przerwa w stosowaniu tabletek zawierających hormony wynosi 4 dni. Nigdy nie wolno
przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
W związku z powyższym, w codziennej praktyce można udzielić następujących wskazówek:
• Dni 1-7.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Ponadto powinna stosować mechaniczną metodę, np. prezerwatywę, przez
następne 7 dni. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im krótszy jest odstęp czasu między ich pominięciem,
a okresem przyjmowania tabletek placebo, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
• Dni 8-14.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki, kobieta
przyjmowała tabletki prawidłowo, nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek dodatkowych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli jednak pacjentka zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
• Dni 15-24.
Istnieje duże ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
przyjmowania tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek,
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej z poniższych dwóch
opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod antykoncepcji, pod
warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni poprzedzających
pominięcie pierwszej tabletki. W przeciwnym wypadku pacjentce należy doradzić, aby zastosowała
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez następne 7 dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie, powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek o zwykłej porze, aż do wyczerpania tabletek aktywnych. Cztery tabletki
z ostatniego rzędu opakowania (tabletki placebo koloru zielonego) należy wyrzucić. Należy od
razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego. Do czasu
zakończenia stosowania aktywnych tabletek z drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, jednak podczas dni, kiedy kobieta przyjmuje tabletki, może wystąpić
plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania aktywnych tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku powinna przyjmować tabletki placebo koloru zielonego z
ostatniego rzędu opakowania przez okres do 4 dni, wliczając w to dni, w których pominęła
tabletki, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego.
Jeżeli pacjentka pominęła tabletki i następnie nie wystąpi u niej krwawienie z odstawienia podczas
pierwszego planowego okresu przyjmowania tabletek placebo, należy uwzględnić możliwość ciąży.
4
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty i biegunka), wchłanianie
produktu może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
W razie wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancję czynną,
należy zastosować nową (dodatkową) tabletkę tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jest to możliwe, nową
tabletkę należy przyjąć przed upływem 24 godzin od zwykłej pory przyjęcia tabletki. Jeżeli upłynie więcej
niż 24 godziny, należy zastosować zalecenia dotyczące pominięcia tabletki, patrz punkt 4.2 „Postępowanie w
przypadku pominięcia tabletki”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu stosowania
tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego opakowania blistrowego.
Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, kobieta powinna rozpocząć stosowanie tabletek z następnego
opakowania blistrowego produktu leczniczego Daylette, bez przyjmowania tabletek placebo z bieżącego
opakowania. Stosowanie tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia aktywnych tabletek z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić
krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Do regularnego przyjmowania produktu leczniczego Daylette
należy powrócić po zastosowaniu tabletek placebo.
Jeżeli pacjentka chce zmienić dzień wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
obecnie schemacie, można jej zalecić, aby skróciła następny okres stosowania tabletek placebo o dowolną
liczbę dni. Im krótszy jest ten okres, tym większe ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia i będą
występowały krwawienia śródcykliczne lub plamienie w trakcie stosowania tabletek z następnego
opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w razie występowania
któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi po raz pierwszy w
czasie stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, produkt ten należy natychmiast
odstawić.
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
- Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
5
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
- Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- Ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- Ciężka dyslipoproteinemia.
- Ciężka choroba wątroby obecnie lub w wywiadzie, do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych.
- Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu zależnego od hormonów płciowych (np.
narządów rodnych lub piersi).
- Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.
Produkt leczniczy Daylette jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir lub z produktami leczniczymi zawierającymi
glekaprewir/pibrentaswir (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Daylette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Daylette.
Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy przerwać w przypadku podejrzenia lub
potwierdzenia wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-
zatorowych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego należy wdrożyć odpowiednią,
alternatywną metodę antykoncepcji ze względu na działanie teratogenne związane ze stosowaniem terapii
przeciwzakrzepowej (pochodne kumaryny).
• Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym
ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z
najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich
jak produkt leczniczy Daylette może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o
zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Daylette, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu
wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są
w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może być
znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
6
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki
zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i
tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu 5-7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do
3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji,
gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków) Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające<Drospirenon> (9-12 przypadków)
7
Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych
czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu
powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną
metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Daylette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
8
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które
mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal
natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia
sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru).
Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u
pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane,
jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz
punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka
jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
9
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub
poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
W niektórych badaniach epidemiologicznych obserwowano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale (powyżej 5 lat) stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do
jakiego stopnia na wyniki te wpływa zachowanie seksualne oraz inne czynniki, takie jak zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet obecnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone (RR = 1,24) względne ryzyko raka piersi. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat,
zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi w grupie kobiet przyjmujących obecnie i ostatnio
złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie, w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka
piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowany wzorzec
zwiększenia ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne, z działania biologicznego złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych lub z obu tych czynników. Rozpoznane przypadki raka piersi u kobiet kiedykolwiek
wcześniej lub aktualnie stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują zwykle mniejszy stan
10
zaawansowania klinicznego niż u kobiet nigdy nie stosujących złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie nowotworów
łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te w pojedynczych
przypadkach prowadziły do zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet stosujących
złożone doustne środki antykoncepcyjne wystąpi silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub jeśli
wystąpią objawy wskazujące na krwawienia do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć
pod uwagę nowotwór wątroby.
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w większych dawkach (0,05 mg
etynyloestradiolu) zmniejsza ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz jajnika. Nie potwierdzono, czy
dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki
estrogenów.
• Inne stany kliniczne
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Składnik progestagenowy tego produktu leczniczego jest antagonistą aldosteronu, o właściwościach
oszczędzających potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się wzrostu stężenia potasu we
krwi. Jednakże, w badaniu klinicznym, u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek, stosujących jednocześnie produkty lecznicze oszczędzające potas, stężenie
potasu w surowicy nieznacznie, lecz nieistotnie wzrosło w trakcie przyjmowania drospirenonu. Dlatego też
zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z
niewydolnością nerek oraz stężeniem potasu przed rozpoczęciem stosowania produktu w pobliżu górnej
granicy wartości uznawanych za prawidłowe, a szczególnie w podczas jednoczesnego stosowania produktów
leczniczych oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii, może
występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Mimo, że u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczny wzrost
ciśnienia tętniczego krwi, to rzadko było to zwiększenie ciśnienia istotne klinicznie. Tylko w tych rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego u kobiety z
wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone wartości ciśnienia
tętniczego lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego nie odpowiadającego właściwie na leczenie
przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest odstawienie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego na skutek leczenia
przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż nie dowiedziono związku ich
występowania ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych: żółtaczka i (lub) świąd
skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-
mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
3
Jeśli od czasu przyjęcia którejkolwiek tabletki minęło więcej niż 24 godziny, ochrona antykoncepcyjna
może być zmniejszona. W przypadku pominięcia tabletek należy postępować zgodnie z następującymi
dwiema podstawowymi zasadami:
1. Zalecana przerwa w stosowaniu tabletek zawierających hormony wynosi 4 dni. Nigdy nie wolno
przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.
2. Odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej uzyskuje się po 7 dniach
ciągłego przyjmowania tabletek.
W związku z powyższym, w codziennej praktyce można udzielić następujących wskazówek:
• Dni 1-7.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Ponadto powinna stosować mechaniczną metodę, np. prezerwatywę, przez
następne 7 dni. Jeżeli w ciągu poprzednich 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość
zajścia w ciążę. Im więcej pominięto tabletek i im krótszy jest odstęp czasu między ich pominięciem,
a okresem przyjmowania tabletek placebo, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.
• Dni 8-14.
Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet jeżeli
oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie powinna kontynuować przyjmowanie
tabletek o zwykłej porze. Jeżeli w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie pierwszej tabletki, kobieta
przyjmowała tabletki prawidłowo, nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek dodatkowych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli jednak pacjentka zapomniała o przyjęciu więcej niż 1 tabletki, należy jej
doradzić, aby stosowała dodatkową metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.
• Dni 15-24.
Istnieje duże ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcji ze względu na zbliżający się okres
przyjmowania tabletek placebo. Jednak odpowiednio dostosowując schemat przyjmowania tabletek,
można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej. Stosowanie jednej z poniższych dwóch
opcji powoduje, że nie ma konieczności używania dodatkowych metod antykoncepcji, pod
warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni poprzedzających
pominięcie pierwszej tabletki. W przeciwnym wypadku pacjentce należy doradzić, aby zastosowała
pierwszą z wymienionych dwóch opcji oraz, że przez następne 7 dni powinna stosować dodatkową
metodę antykoncepcji.
1. Kobieta powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, jak tylko sobie o tym przypomni, nawet
jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następnie, powinna kontynuować
przyjmowanie tabletek o zwykłej porze, aż do wyczerpania tabletek aktywnych. Cztery tabletki
z ostatniego rzędu opakowania (tabletki placebo koloru zielonego) należy wyrzucić. Należy od
razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego. Do czasu
zakończenia stosowania aktywnych tabletek z drugiego opakowania nie powinno wystąpić
krwawienie z odstawienia, jednak podczas dni, kiedy kobieta przyjmuje tabletki, może wystąpić
plamienie lub krwawienie śródcykliczne.
2. Można również zalecić kobiecie zaprzestanie przyjmowania aktywnych tabletek z bieżącego
opakowania. W takim przypadku powinna przyjmować tabletki placebo koloru zielonego z
ostatniego rzędu opakowania przez okres do 4 dni, wliczając w to dni, w których pominęła
tabletki, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania blistrowego.
Jeżeli pacjentka pominęła tabletki i następnie nie wystąpi u niej krwawienie z odstawienia podczas
pierwszego planowego okresu przyjmowania tabletek placebo, należy uwzględnić możliwość ciąży.
4
Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych
W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty i biegunka), wchłanianie
produktu może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.
W razie wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancję czynną,
należy zastosować nową (dodatkową) tabletkę tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jest to możliwe, nową
tabletkę należy przyjąć przed upływem 24 godzin od zwykłej pory przyjęcia tabletki. Jeżeli upłynie więcej
niż 24 godziny, należy zastosować zalecenia dotyczące pominięcia tabletki, patrz punkt 4.2 „Postępowanie w
przypadku pominięcia tabletki”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu stosowania
tabletek, powinna przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z innego opakowania blistrowego.
Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia
Aby opóźnić wystąpienie krwawienia, kobieta powinna rozpocząć stosowanie tabletek z następnego
opakowania blistrowego produktu leczniczego Daylette, bez przyjmowania tabletek placebo z bieżącego
opakowania. Stosowanie tabletek można kontynuować tak długo, jak długo jest to potrzebne, aż do
zakończenia aktywnych tabletek z drugiego opakowania. W czasie wydłużonego cyklu może wystąpić
krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Do regularnego przyjmowania produktu leczniczego Daylette
należy powrócić po zastosowaniu tabletek placebo.
Jeżeli pacjentka chce zmienić dzień wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż w stosowanym
obecnie schemacie, można jej zalecić, aby skróciła następny okres stosowania tabletek placebo o dowolną
liczbę dni. Im krótszy jest ten okres, tym większe ryzyko, że nie wystąpi krwawienie z odstawienia i będą
występowały krwawienia śródcykliczne lub plamienie w trakcie stosowania tabletek z następnego
opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania miesiączki).
4.3 Przeciwwskazania
Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w razie występowania
któregokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi po raz pierwszy w
czasie stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, produkt ten należy natychmiast
odstawić.
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
- Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.
- Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,
VTE)
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami
leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich
(ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).
- Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym
czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S.
- Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4).
- Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).
- Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
- Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy
prodromalne (np. dławica piersiowa).
- Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA).
- Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
5
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
- Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- Ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- Ciężka dyslipoproteinemia.
- Ciężka choroba wątroby obecnie lub w wywiadzie, do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych.
- Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu zależnego od hormonów płciowych (np.
narządów rodnych lub piersi).
- Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.
Produkt leczniczy Daylette jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir lub z produktami leczniczymi zawierającymi
glekaprewir/pibrentaswir (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Daylette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Daylette.
Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy przerwać w przypadku podejrzenia lub
potwierdzenia wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-
zatorowych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego należy wdrożyć odpowiednią,
alternatywną metodę antykoncepcji ze względu na działanie teratogenne związane ze stosowaniem terapii
przeciwzakrzepowej (pochodne kumaryny).
• Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym
ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z
najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich
jak produkt leczniczy Daylette może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o
zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Daylette, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu
wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są
w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może być
znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
6
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki
zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i
tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu 5-7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do
3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji,
gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków) Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające<Drospirenon> (9-12 przypadków)
7
Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych
czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu
powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną
metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Daylette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
8
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które
mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal
natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia
sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru).
Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u
pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane,
jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz
punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka
jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
9
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub
poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
W niektórych badaniach epidemiologicznych obserwowano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale (powyżej 5 lat) stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do
jakiego stopnia na wyniki te wpływa zachowanie seksualne oraz inne czynniki, takie jak zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet obecnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone (RR = 1,24) względne ryzyko raka piersi. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat,
zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi w grupie kobiet przyjmujących obecnie i ostatnio
złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie, w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka
piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowany wzorzec
zwiększenia ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne, z działania biologicznego złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych lub z obu tych czynników. Rozpoznane przypadki raka piersi u kobiet kiedykolwiek
wcześniej lub aktualnie stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują zwykle mniejszy stan
10
zaawansowania klinicznego niż u kobiet nigdy nie stosujących złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie nowotworów
łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te w pojedynczych
przypadkach prowadziły do zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet stosujących
złożone doustne środki antykoncepcyjne wystąpi silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub jeśli
wystąpią objawy wskazujące na krwawienia do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć
pod uwagę nowotwór wątroby.
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w większych dawkach (0,05 mg
etynyloestradiolu) zmniejsza ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz jajnika. Nie potwierdzono, czy
dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki
estrogenów.
• Inne stany kliniczne
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Składnik progestagenowy tego produktu leczniczego jest antagonistą aldosteronu, o właściwościach
oszczędzających potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się wzrostu stężenia potasu we
krwi. Jednakże, w badaniu klinicznym, u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek, stosujących jednocześnie produkty lecznicze oszczędzające potas, stężenie
potasu w surowicy nieznacznie, lecz nieistotnie wzrosło w trakcie przyjmowania drospirenonu. Dlatego też
zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z
niewydolnością nerek oraz stężeniem potasu przed rozpoczęciem stosowania produktu w pobliżu górnej
granicy wartości uznawanych za prawidłowe, a szczególnie w podczas jednoczesnego stosowania produktów
leczniczych oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii, może
występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Mimo, że u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczny wzrost
ciśnienia tętniczego krwi, to rzadko było to zwiększenie ciśnienia istotne klinicznie. Tylko w tych rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego u kobiety z
wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone wartości ciśnienia
tętniczego lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego nie odpowiadającego właściwie na leczenie
przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest odstawienie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego na skutek leczenia
przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż nie dowiedziono związku ich
występowania ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych: żółtaczka i (lub) świąd
skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-
mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
11
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą powodować konieczność przerwania stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu wskaźników czynności wątroby do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które
uprzednio występowały w czasie ciąży bądź podczas poprzedniego stosowania hormonów płciowych,
wymagają zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, to nie ma dowodów konieczności zmiany schematu leczenia
cukrzycy u diabetyczek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne o niskiej zawartości
estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Należy jednak starannie monitorować stan kobiet chorych na
cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Opisywano pogorszenie przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety
predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i
ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Daylette należy zebrać kompletny
wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety
na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Daylette
w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy
robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku np.
pominięcia tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych podczas przyjmowania
tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie dopiero po upływie okresu
adaptacyjnego trwającego około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub występują po poprzednio regularnych cyklach, należy
rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne, aby wykluczyć
nowotwory złośliwe lub ciążę. Może to wymagać wyłyżeczkowania jamy macicy.
U niektórych kobiet w czasie przyjmowania tabletek placebo nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Jeżeli
złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest
12
mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jeżeli jednak złożony doustny środek antykoncepcyjny nie był
przyjmowany zgodnie z tymi wskazówkami w okresie poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego
krwawienia z odstawienia lub, jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, to przed
kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.
Zwiększenie aktywności AlAT
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C
(HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir z rybawiryną
lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie większych niż
górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów
leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem, obserwowano podwyższenie AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 i
4.5).
Substancje pomocnicze
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej, a jedna
nieaktywna tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny
stosować tego produktu leczniczego.
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 0,070 mg lecytyny sojowej w jednej
tabletce. Tego produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentek z alergią na orzeszki ziemne lub soję.
Tabletki powlekane placebo zawierają barwnik - żółcień pomarańczową FCF (E110),który może
powodować reakcje alergiczne.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać z
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i
dazabuwir z rybawiryną lub bez lub glekaprewir/pibrentaswir może zwiększać ryzyko zwiększenia
aktywności aminotransferaz (patrz punkty 4.3 i 4.4). Dlatego kobiety przyjmujące produkt leczniczy
Daylette muszą zastosować alternatywną metodę antykoncepcyjną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie
progestagen lub metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tego skojarzenia. Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Daylette można rozpocząć po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia
za pomocą wcześniej opisanego skojarzenia.
Interakcje farmakokinetyczne
• Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Daylette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja enzymatyczna
może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę
antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem leczniczym
oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie
5
- Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie.
- Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka,
takich jak:
- Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
- Ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- Ciężka dyslipoproteinemia.
- Ciężka choroba wątroby obecnie lub w wywiadzie, do momentu powrotu wyników prób
czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych.
- Ciężka lub ostra niewydolność nerek.
- Obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).
- Występowanie lub podejrzenie złośliwego nowotworu zależnego od hormonów płciowych (np.
narządów rodnych lub piersi).
- Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.
Produkt leczniczy Daylette jest przeciwwskazany do jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi
zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir lub z produktami leczniczymi zawierającymi
glekaprewir/pibrentaswir (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ostrzeżenia
Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką
zasadność stosowania produktu leczniczego Daylette.
W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub
czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne
jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Daylette.
Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy przerwać w przypadku podejrzenia lub
potwierdzenia wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-
zatorowych. W przypadku rozpoczęcia leczenia przeciwzakrzepowego należy wdrożyć odpowiednią,
alternatywną metodę antykoncepcji ze względu na działanie teratogenne związane ze stosowaniem terapii
przeciwzakrzepowej (pochodne kumaryny).
• Zaburzenia krążenia
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym
ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.
Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z
najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich
jak produkt leczniczy Daylette może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o
zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Daylette, jak obecne
czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest
największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się,
gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu
wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.
U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są
w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może być
znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).
6
Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel.
W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres
roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.
Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na
10 000 kobiet w okresie roku
U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki
zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i
tętnicach siatkówki.
Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka,
szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).
1 Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem
relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
2 Punkt środkowy z zakresu 5-7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do
3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji,
gdy terapia nie jest stosowana.
Liczba
przypadków
żylnej choroby
zakrzepowo-
zatorowej
Pacjentki niestosujące złożonych
hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (2 przypadki)
Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające lewonorgestrel
(5-7 przypadków) Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
zawierające<Drospirenon> (9-12 przypadków)
7
Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych
czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu
powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną
metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Daylette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
8
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które
mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal
natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia
sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru).
Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u
pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane,
jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz
punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka
jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
9
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub
poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
W niektórych badaniach epidemiologicznych obserwowano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale (powyżej 5 lat) stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do
jakiego stopnia na wyniki te wpływa zachowanie seksualne oraz inne czynniki, takie jak zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet obecnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone (RR = 1,24) względne ryzyko raka piersi. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat,
zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi w grupie kobiet przyjmujących obecnie i ostatnio
złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie, w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka
piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowany wzorzec
zwiększenia ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne, z działania biologicznego złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych lub z obu tych czynników. Rozpoznane przypadki raka piersi u kobiet kiedykolwiek
wcześniej lub aktualnie stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują zwykle mniejszy stan
10
zaawansowania klinicznego niż u kobiet nigdy nie stosujących złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie nowotworów
łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te w pojedynczych
przypadkach prowadziły do zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet stosujących
złożone doustne środki antykoncepcyjne wystąpi silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub jeśli
wystąpią objawy wskazujące na krwawienia do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć
pod uwagę nowotwór wątroby.
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w większych dawkach (0,05 mg
etynyloestradiolu) zmniejsza ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz jajnika. Nie potwierdzono, czy
dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki
estrogenów.
• Inne stany kliniczne
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Składnik progestagenowy tego produktu leczniczego jest antagonistą aldosteronu, o właściwościach
oszczędzających potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się wzrostu stężenia potasu we
krwi. Jednakże, w badaniu klinicznym, u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek, stosujących jednocześnie produkty lecznicze oszczędzające potas, stężenie
potasu w surowicy nieznacznie, lecz nieistotnie wzrosło w trakcie przyjmowania drospirenonu. Dlatego też
zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z
niewydolnością nerek oraz stężeniem potasu przed rozpoczęciem stosowania produktu w pobliżu górnej
granicy wartości uznawanych za prawidłowe, a szczególnie w podczas jednoczesnego stosowania produktów
leczniczych oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii, może
występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Mimo, że u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczny wzrost
ciśnienia tętniczego krwi, to rzadko było to zwiększenie ciśnienia istotne klinicznie. Tylko w tych rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego u kobiety z
wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone wartości ciśnienia
tętniczego lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego nie odpowiadającego właściwie na leczenie
przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest odstawienie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego na skutek leczenia
przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż nie dowiedziono związku ich
występowania ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych: żółtaczka i (lub) świąd
skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-
mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
11
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą powodować konieczność przerwania stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu wskaźników czynności wątroby do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które
uprzednio występowały w czasie ciąży bądź podczas poprzedniego stosowania hormonów płciowych,
wymagają zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, to nie ma dowodów konieczności zmiany schematu leczenia
cukrzycy u diabetyczek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne o niskiej zawartości
estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Należy jednak starannie monitorować stan kobiet chorych na
cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Opisywano pogorszenie przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety
predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i
ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Daylette należy zebrać kompletny
wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety
na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Daylette
w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy
robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku np.
pominięcia tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych podczas przyjmowania
tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie dopiero po upływie okresu
adaptacyjnego trwającego około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub występują po poprzednio regularnych cyklach, należy
rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne, aby wykluczyć
nowotwory złośliwe lub ciążę. Może to wymagać wyłyżeczkowania jamy macicy.
U niektórych kobiet w czasie przyjmowania tabletek placebo nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Jeżeli
złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest
12
mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jeżeli jednak złożony doustny środek antykoncepcyjny nie był
przyjmowany zgodnie z tymi wskazówkami w okresie poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego
krwawienia z odstawienia lub, jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, to przed
kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.
Zwiększenie aktywności AlAT
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C
(HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir z rybawiryną
lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie większych niż
górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów
leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem, obserwowano podwyższenie AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 i
4.5).
Substancje pomocnicze
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej, a jedna
nieaktywna tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny
stosować tego produktu leczniczego.
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 0,070 mg lecytyny sojowej w jednej
tabletce. Tego produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentek z alergią na orzeszki ziemne lub soję.
Tabletki powlekane placebo zawierają barwnik - żółcień pomarańczową FCF (E110),który może
powodować reakcje alergiczne.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać z
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i
dazabuwir z rybawiryną lub bez lub glekaprewir/pibrentaswir może zwiększać ryzyko zwiększenia
aktywności aminotransferaz (patrz punkty 4.3 i 4.4). Dlatego kobiety przyjmujące produkt leczniczy
Daylette muszą zastosować alternatywną metodę antykoncepcyjną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie
progestagen lub metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tego skojarzenia. Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Daylette można rozpocząć po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia
za pomocą wcześniej opisanego skojarzenia.
Interakcje farmakokinetyczne
• Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Daylette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja enzymatyczna
może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę
antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem leczniczym
oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie
13
kontynuowane po zakończeniu przyjmowania aktywnych tabletek złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania blistrowego, tabletki placebo należy wyrzucić i natychmiast
rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczność
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz rytonawir (lek stosowany w
leczeniu HIV), newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina,
oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele skojarzeń
inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w tym skojarzeń z
inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w osoczu.
Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HVC w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymatyczne):
Znaczenie kliniczne potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymatycznymi pozostaje nieznane.
Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu, progestagenu lub
obu tych substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnych dawek skojarzenia drospirenonu (3 mg/dobę) i etynyloestradiolu
(0,02 mg/dobę), jednoczesne podawanie silnego inhibitora CYP3A4 ketokonazolu przez 10 dni zwiększało
wartość parametru AUC(0-24 h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7- oraz 1,4-krotnie.
Etorykoksyb w dawkach 60 i 120 mg/dobę powodował zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu
odpowiednio 1,4- i 1,6-krotnie podczas jednoczesnego podawania ze złożonym hormonalnym środkiem
antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu.
• Wpływ produktu leczniczego Daylette na działanie innych produktów leczniczych
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyna), albo
zmniejszyć (np. lamotrygina).
Na podstawie analizy interakcji in vivo w grupie ochotniczek leczonych omeprazolem, symwastatyną lub
midazolamem jako substratami markerowymi stwierdzono, że istotne klinicznie ryzyko wpływu
drospirenonu w dawce 3 mg na metabolizm innych leków będących substratami dla cytochromu P450 jest
niewielkie.
Dane kliniczne wskazują, że etynyloestradiol hamuje klirens substratów CYP1A2 prowadząc do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
14
• Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. ACE - IKA) lub niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań
jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Daylette z antagonistami aldosteronu lub lekami
moczopędnymi oszczędzającymi potas. W takim przypadku podczas pierwszego cyklu leczenia należy
oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w
tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
osoczowych (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
Drospirenon powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza i, przez niewielkie działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe, zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Daylette nie jest wskazany do stosowania w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego Daylette, należy go natychmiast
odstawić. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych na szeroką skalę, nie wykazują ani
zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone doustne środki
antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i laktacji (patrz punkt 5.3).
Na podstawie tych danych, pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć działań
niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Jednakże, ogólne doświadczenie
dotyczące stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie wskazuje na
występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu złożonego zawierającego drospirenon i (lub) etynyloestradiol
w ciąży są zbyt ograniczone, by dopuszczać wnioski dotyczące ujemnego wpływu drospirenonu i (lub)
etynyloestradiolu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili obecnej odpowiednie dane
epidemiologiczne nie są dostępne.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Daylette należy wziąć pod uwagę, zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając skład
mleka kobiecego. Dlatego też na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu całkowitego odstawienia
dziecka od piersi. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą wydzielać
się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Takie ilości mogą wpływać na
dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy Daylette jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące
powrotu płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
7
Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie
kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje
więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych
czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Czynnik ryzyka Uwagi
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują
również inne czynniki ryzyka.
Długotrwałe unieruchomienie, rozległy
zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg
operacyjny w obrębie kończyn dolnych
lub miednicy, zabieg
neurochirurgiczny lub poważny uraz
Uwaga: tymczasowe unieruchomienie,
w tym podróż samolotem >4 godzin
może również stanowić czynnik ryzyka
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
szczególnie u kobiet ze
współistniejącymi innymi czynnikami
ryzyka
W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie
stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego
na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania
produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu
powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną
metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego
zajścia w ciążę.
Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli
stosowania produktu leczniczego Daylette nie
przerwano odpowiednio wcześnie.
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie żylnych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Inne schorzenia związane z żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową
Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół
hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne
choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył
powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz
w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz
punkt 4.6).
Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
8
Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:
- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;
- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;
- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.
Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:
- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;
- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;
- ostry ból w klatce piersiowej;
- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie
zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).
Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie
kończyn.
Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które
mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal
natychmiast.
Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków
antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia
sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru).
Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.
Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u
pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których
występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Daylette jest przeciwwskazane,
jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń
zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz
punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka
jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli
ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).
Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat
Palenie Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli
zamierzają stosować złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat,
które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć,
aby stosowały inną metodę antykoncepcji.
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI)
powyżej 30 kg/m2)
Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których
występują również inne czynniki ryzyka
Dodatni wywiad rodzinny
(występowanie tętniczych zaburzeń
Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed
podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego
9
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub
poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
W niektórych badaniach epidemiologicznych obserwowano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale (powyżej 5 lat) stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do
jakiego stopnia na wyniki te wpływa zachowanie seksualne oraz inne czynniki, takie jak zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet obecnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone (RR = 1,24) względne ryzyko raka piersi. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat,
zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi w grupie kobiet przyjmujących obecnie i ostatnio
złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie, w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka
piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowany wzorzec
zwiększenia ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne, z działania biologicznego złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych lub z obu tych czynników. Rozpoznane przypadki raka piersi u kobiet kiedykolwiek
wcześniej lub aktualnie stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują zwykle mniejszy stan
10
zaawansowania klinicznego niż u kobiet nigdy nie stosujących złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie nowotworów
łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te w pojedynczych
przypadkach prowadziły do zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet stosujących
złożone doustne środki antykoncepcyjne wystąpi silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub jeśli
wystąpią objawy wskazujące na krwawienia do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć
pod uwagę nowotwór wątroby.
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w większych dawkach (0,05 mg
etynyloestradiolu) zmniejsza ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz jajnika. Nie potwierdzono, czy
dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki
estrogenów.
• Inne stany kliniczne
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Składnik progestagenowy tego produktu leczniczego jest antagonistą aldosteronu, o właściwościach
oszczędzających potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się wzrostu stężenia potasu we
krwi. Jednakże, w badaniu klinicznym, u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek, stosujących jednocześnie produkty lecznicze oszczędzające potas, stężenie
potasu w surowicy nieznacznie, lecz nieistotnie wzrosło w trakcie przyjmowania drospirenonu. Dlatego też
zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z
niewydolnością nerek oraz stężeniem potasu przed rozpoczęciem stosowania produktu w pobliżu górnej
granicy wartości uznawanych za prawidłowe, a szczególnie w podczas jednoczesnego stosowania produktów
leczniczych oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii, może
występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Mimo, że u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczny wzrost
ciśnienia tętniczego krwi, to rzadko było to zwiększenie ciśnienia istotne klinicznie. Tylko w tych rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego u kobiety z
wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone wartości ciśnienia
tętniczego lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego nie odpowiadającego właściwie na leczenie
przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest odstawienie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego na skutek leczenia
przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż nie dowiedziono związku ich
występowania ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych: żółtaczka i (lub) świąd
skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-
mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
11
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą powodować konieczność przerwania stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu wskaźników czynności wątroby do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które
uprzednio występowały w czasie ciąży bądź podczas poprzedniego stosowania hormonów płciowych,
wymagają zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, to nie ma dowodów konieczności zmiany schematu leczenia
cukrzycy u diabetyczek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne o niskiej zawartości
estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Należy jednak starannie monitorować stan kobiet chorych na
cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Opisywano pogorszenie przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety
predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i
ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Daylette należy zebrać kompletny
wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety
na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Daylette
w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy
robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku np.
pominięcia tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych podczas przyjmowania
tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie dopiero po upływie okresu
adaptacyjnego trwającego około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub występują po poprzednio regularnych cyklach, należy
rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne, aby wykluczyć
nowotwory złośliwe lub ciążę. Może to wymagać wyłyżeczkowania jamy macicy.
U niektórych kobiet w czasie przyjmowania tabletek placebo nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Jeżeli
złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest
12
mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jeżeli jednak złożony doustny środek antykoncepcyjny nie był
przyjmowany zgodnie z tymi wskazówkami w okresie poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego
krwawienia z odstawienia lub, jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, to przed
kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.
Zwiększenie aktywności AlAT
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C
(HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir z rybawiryną
lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie większych niż
górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów
leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem, obserwowano podwyższenie AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 i
4.5).
Substancje pomocnicze
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej, a jedna
nieaktywna tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny
stosować tego produktu leczniczego.
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 0,070 mg lecytyny sojowej w jednej
tabletce. Tego produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentek z alergią na orzeszki ziemne lub soję.
Tabletki powlekane placebo zawierają barwnik - żółcień pomarańczową FCF (E110),który może
powodować reakcje alergiczne.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać z
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i
dazabuwir z rybawiryną lub bez lub glekaprewir/pibrentaswir może zwiększać ryzyko zwiększenia
aktywności aminotransferaz (patrz punkty 4.3 i 4.4). Dlatego kobiety przyjmujące produkt leczniczy
Daylette muszą zastosować alternatywną metodę antykoncepcyjną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie
progestagen lub metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tego skojarzenia. Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Daylette można rozpocząć po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia
za pomocą wcześniej opisanego skojarzenia.
Interakcje farmakokinetyczne
• Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Daylette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja enzymatyczna
może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę
antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem leczniczym
oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie
13
kontynuowane po zakończeniu przyjmowania aktywnych tabletek złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania blistrowego, tabletki placebo należy wyrzucić i natychmiast
rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczność
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz rytonawir (lek stosowany w
leczeniu HIV), newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina,
oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele skojarzeń
inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w tym skojarzeń z
inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w osoczu.
Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HVC w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymatyczne):
Znaczenie kliniczne potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymatycznymi pozostaje nieznane.
Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu, progestagenu lub
obu tych substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnych dawek skojarzenia drospirenonu (3 mg/dobę) i etynyloestradiolu
(0,02 mg/dobę), jednoczesne podawanie silnego inhibitora CYP3A4 ketokonazolu przez 10 dni zwiększało
wartość parametru AUC(0-24 h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7- oraz 1,4-krotnie.
Etorykoksyb w dawkach 60 i 120 mg/dobę powodował zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu
odpowiednio 1,4- i 1,6-krotnie podczas jednoczesnego podawania ze złożonym hormonalnym środkiem
antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu.
• Wpływ produktu leczniczego Daylette na działanie innych produktów leczniczych
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyna), albo
zmniejszyć (np. lamotrygina).
Na podstawie analizy interakcji in vivo w grupie ochotniczek leczonych omeprazolem, symwastatyną lub
midazolamem jako substratami markerowymi stwierdzono, że istotne klinicznie ryzyko wpływu
drospirenonu w dawce 3 mg na metabolizm innych leków będących substratami dla cytochromu P450 jest
niewielkie.
Dane kliniczne wskazują, że etynyloestradiol hamuje klirens substratów CYP1A2 prowadząc do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
14
• Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. ACE - IKA) lub niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań
jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Daylette z antagonistami aldosteronu lub lekami
moczopędnymi oszczędzającymi potas. W takim przypadku podczas pierwszego cyklu leczenia należy
oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w
tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
osoczowych (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
Drospirenon powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza i, przez niewielkie działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe, zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Daylette nie jest wskazany do stosowania w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego Daylette, należy go natychmiast
odstawić. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych na szeroką skalę, nie wykazują ani
zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone doustne środki
antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i laktacji (patrz punkt 5.3).
Na podstawie tych danych, pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć działań
niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Jednakże, ogólne doświadczenie
dotyczące stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie wskazuje na
występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu złożonego zawierającego drospirenon i (lub) etynyloestradiol
w ciąży są zbyt ograniczone, by dopuszczać wnioski dotyczące ujemnego wpływu drospirenonu i (lub)
etynyloestradiolu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili obecnej odpowiednie dane
epidemiologiczne nie są dostępne.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Daylette należy wziąć pod uwagę, zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając skład
mleka kobiecego. Dlatego też na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu całkowitego odstawienia
dziecka od piersi. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą wydzielać
się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Takie ilości mogą wpływać na
dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy Daylette jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące
powrotu płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
15
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nie obserwowano
wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne,
patrz punkt 4.4.
Podczas stosowania drospirenonu i (lub) etynyloestradiolu obserwowano następujące działania niepożądane:
Poniższa tabela zawiera działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA
(MedDRA SOCs – ang.: MedDRA System Organ Class). Częstość występowania działań niepożądanych
została określona na podstawie danych z badań klinicznych. W celu opisania konkretnego działania oraz jego
synonimów i powiązanych stanów zastosowano najbardziej odpowiednie terminy z klasyfikacji MedDRA.
Klasyfikacja
układów i
narządów
(MedDRA wersja
18.0)
Częstość występowania działań niepożądanych
Często
(≥ 1/100 do
< 1/10)
Niezbyt często
(≥ 1 /1 000 do <
1/100)
Rzadko
(≥ 1/10 000 do <
1/1000)
Nieznana
(nie można oszacować na
podstawie dostępnych danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
Niedokrwistość,
trombocytemia
Zaburzenia
układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
Nasilenie objawów dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zburzenia
endokrynologiczne
Zburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zwiększone
łaknienie,
jadłowstręt,
hiperkaliemia,
hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja,
nerwowość,
senność
Brak orgazmu,
bezsenność
Zaburzenia
układu
Bóle głowy Zawroty głowy
pochodzenia
ośrodkowego,
Zawroty głowy
pochodzenia
błędnikowego,
16
nerwowego parestezje drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie
spojówek, suchość
w oczach,
zaburzenia oczu
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena, żylaki,
nadciśnienie
tętnicze
Żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa (VTE),
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe (ATE),
zapalenie żyły,
zaburzenia
naczyniowe,
krwawienie z nosa,
omdlenia
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności Ból brzucha,
wymioty,
niestrawność,
wzdęcia,
zapalenie
żołądka,
biegunka
Powiększony
brzuch, zaburzenia
żołądkowo-
jelitowe, uczucie
pełności w
brzuchu,
przepuklina
rozworu
przełykowego,
grzybice jamy
ustnej, zaparcia,
suchość w ustach
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Ból pęcherzyka
żółciowego,
zapalenie
pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Trądzik, świąd,
wysypka
Ostuda, egzema,
łysienie,
trądzikowe
zapalenie skóry,
suchość skóry,
rumień guzowaty,
nadmierne
owłosienie,
zaburzenia skóry,
prążki na skórze,
kontaktowe
zapalenie skóry,
zapalenie skóry
Rumień wielopostaciowy
9
zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa
bądź rodziców, szczególnie w
stosunkowo młodym wieku, np. przed
50 rokiem życia).
hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta
powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty
Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia
migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać
wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może
być powodem do natychmiastowego przerwania
stosowania
Inne schorzenia związane ze
zdarzeniami niepożądanymi w obrębie
naczyń
Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe
serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia
oraz toczeń rumieniowaty układowy.
Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić
się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne.
Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:
- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;
- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;
- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;
- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;
- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;
- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.
Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient
ischaemic attack, TIA).
Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:
- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub
poniżej mostka;
- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;
- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;
- pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
• Nowotwory
W niektórych badaniach epidemiologicznych obserwowano zwiększone ryzyko raka szyjki macicy u kobiet
długotrwale (powyżej 5 lat) stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, ale nie wiadomo, do
jakiego stopnia na wyniki te wpływa zachowanie seksualne oraz inne czynniki, takie jak zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV).
Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że u kobiet obecnie stosujących złożone doustne środki
antykoncepcyjne występuje nieznacznie zwiększone (RR = 1,24) względne ryzyko raka piersi. To
zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat,
zwiększenie liczby rozpoznanych przypadków raka piersi w grupie kobiet przyjmujących obecnie i ostatnio
złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielkie, w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka
piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowego. Obserwowany wzorzec
zwiększenia ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone
doustne środki antykoncepcyjne, z działania biologicznego złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych lub z obu tych czynników. Rozpoznane przypadki raka piersi u kobiet kiedykolwiek
wcześniej lub aktualnie stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują zwykle mniejszy stan
10
zaawansowania klinicznego niż u kobiet nigdy nie stosujących złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne rzadko zgłaszano występowanie nowotworów
łagodnych wątroby, a jeszcze rzadziej, nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te w pojedynczych
przypadkach prowadziły do zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. Jeśli u kobiet stosujących
złożone doustne środki antykoncepcyjne wystąpi silny ból w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub jeśli
wystąpią objawy wskazujące na krwawienia do jamy brzusznej, to w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć
pod uwagę nowotwór wątroby.
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w większych dawkach (0,05 mg
etynyloestradiolu) zmniejsza ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz jajnika. Nie potwierdzono, czy
dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki
estrogenów.
• Inne stany kliniczne
Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.8). Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym
czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub
objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się z lekarzem.
Składnik progestagenowy tego produktu leczniczego jest antagonistą aldosteronu, o właściwościach
oszczędzających potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się wzrostu stężenia potasu we
krwi. Jednakże, w badaniu klinicznym, u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek, stosujących jednocześnie produkty lecznicze oszczędzające potas, stężenie
potasu w surowicy nieznacznie, lecz nieistotnie wzrosło w trakcie przyjmowania drospirenonu. Dlatego też
zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy podczas pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z
niewydolnością nerek oraz stężeniem potasu przed rozpoczęciem stosowania produktu w pobliżu górnej
granicy wartości uznawanych za prawidłowe, a szczególnie w podczas jednoczesnego stosowania produktów
leczniczych oszczędzających potas. Patrz także punkt 4.5.
U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii, może
występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Mimo, że u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano nieznaczny wzrost
ciśnienia tętniczego krwi, to rzadko było to zwiększenie ciśnienia istotne klinicznie. Tylko w tych rzadkich
przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego u kobiety z
wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone wartości ciśnienia
tętniczego lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego nie odpowiadającego właściwie na leczenie
przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest odstawienie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. W
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego na skutek leczenia
przeciwnadciśnieniowego można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Zgłaszano wystąpienie lub pogorszenie w czasie ciąży lub podczas stosowania złożonych doustnych
środków antykoncepcyjnych następujących stanów chorobowych, chociaż nie dowiedziono związku ich
występowania ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych: żółtaczka i (lub) świąd
skóry z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-
mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.
Egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
11
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą powodować konieczność przerwania stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu wskaźników czynności wątroby do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które
uprzednio występowały w czasie ciąży bądź podczas poprzedniego stosowania hormonów płciowych,
wymagają zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, to nie ma dowodów konieczności zmiany schematu leczenia
cukrzycy u diabetyczek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne o niskiej zawartości
estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Należy jednak starannie monitorować stan kobiet chorych na
cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Opisywano pogorszenie przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety
predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i
ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Daylette należy zebrać kompletny
wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety
na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Daylette
w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy
robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku np.
pominięcia tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych podczas przyjmowania
tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie dopiero po upływie okresu
adaptacyjnego trwającego około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub występują po poprzednio regularnych cyklach, należy
rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne, aby wykluczyć
nowotwory złośliwe lub ciążę. Może to wymagać wyłyżeczkowania jamy macicy.
U niektórych kobiet w czasie przyjmowania tabletek placebo nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Jeżeli
złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest
12
mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jeżeli jednak złożony doustny środek antykoncepcyjny nie był
przyjmowany zgodnie z tymi wskazówkami w okresie poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego
krwawienia z odstawienia lub, jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, to przed
kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.
Zwiększenie aktywności AlAT
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C
(HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir z rybawiryną
lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie większych niż
górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów
leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem, obserwowano podwyższenie AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 i
4.5).
Substancje pomocnicze
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej, a jedna
nieaktywna tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny
stosować tego produktu leczniczego.
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 0,070 mg lecytyny sojowej w jednej
tabletce. Tego produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentek z alergią na orzeszki ziemne lub soję.
Tabletki powlekane placebo zawierają barwnik - żółcień pomarańczową FCF (E110),który może
powodować reakcje alergiczne.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać z
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i
dazabuwir z rybawiryną lub bez lub glekaprewir/pibrentaswir może zwiększać ryzyko zwiększenia
aktywności aminotransferaz (patrz punkty 4.3 i 4.4). Dlatego kobiety przyjmujące produkt leczniczy
Daylette muszą zastosować alternatywną metodę antykoncepcyjną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie
progestagen lub metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tego skojarzenia. Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Daylette można rozpocząć po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia
za pomocą wcześniej opisanego skojarzenia.
Interakcje farmakokinetyczne
• Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Daylette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja enzymatyczna
może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę
antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem leczniczym
oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie
13
kontynuowane po zakończeniu przyjmowania aktywnych tabletek złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania blistrowego, tabletki placebo należy wyrzucić i natychmiast
rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczność
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz rytonawir (lek stosowany w
leczeniu HIV), newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina,
oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele skojarzeń
inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w tym skojarzeń z
inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w osoczu.
Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HVC w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymatyczne):
Znaczenie kliniczne potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymatycznymi pozostaje nieznane.
Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu, progestagenu lub
obu tych substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnych dawek skojarzenia drospirenonu (3 mg/dobę) i etynyloestradiolu
(0,02 mg/dobę), jednoczesne podawanie silnego inhibitora CYP3A4 ketokonazolu przez 10 dni zwiększało
wartość parametru AUC(0-24 h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7- oraz 1,4-krotnie.
Etorykoksyb w dawkach 60 i 120 mg/dobę powodował zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu
odpowiednio 1,4- i 1,6-krotnie podczas jednoczesnego podawania ze złożonym hormonalnym środkiem
antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu.
• Wpływ produktu leczniczego Daylette na działanie innych produktów leczniczych
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyna), albo
zmniejszyć (np. lamotrygina).
Na podstawie analizy interakcji in vivo w grupie ochotniczek leczonych omeprazolem, symwastatyną lub
midazolamem jako substratami markerowymi stwierdzono, że istotne klinicznie ryzyko wpływu
drospirenonu w dawce 3 mg na metabolizm innych leków będących substratami dla cytochromu P450 jest
niewielkie.
Dane kliniczne wskazują, że etynyloestradiol hamuje klirens substratów CYP1A2 prowadząc do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
14
• Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. ACE - IKA) lub niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań
jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Daylette z antagonistami aldosteronu lub lekami
moczopędnymi oszczędzającymi potas. W takim przypadku podczas pierwszego cyklu leczenia należy
oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w
tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
osoczowych (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
Drospirenon powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza i, przez niewielkie działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe, zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Daylette nie jest wskazany do stosowania w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego Daylette, należy go natychmiast
odstawić. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych na szeroką skalę, nie wykazują ani
zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone doustne środki
antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i laktacji (patrz punkt 5.3).
Na podstawie tych danych, pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć działań
niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Jednakże, ogólne doświadczenie
dotyczące stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie wskazuje na
występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu złożonego zawierającego drospirenon i (lub) etynyloestradiol
w ciąży są zbyt ograniczone, by dopuszczać wnioski dotyczące ujemnego wpływu drospirenonu i (lub)
etynyloestradiolu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili obecnej odpowiednie dane
epidemiologiczne nie są dostępne.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Daylette należy wziąć pod uwagę, zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając skład
mleka kobiecego. Dlatego też na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu całkowitego odstawienia
dziecka od piersi. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą wydzielać
się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Takie ilości mogą wpływać na
dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy Daylette jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące
powrotu płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
15
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nie obserwowano
wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne,
patrz punkt 4.4.
Podczas stosowania drospirenonu i (lub) etynyloestradiolu obserwowano następujące działania niepożądane:
Poniższa tabela zawiera działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA
(MedDRA SOCs – ang.: MedDRA System Organ Class). Częstość występowania działań niepożądanych
została określona na podstawie danych z badań klinicznych. W celu opisania konkretnego działania oraz jego
synonimów i powiązanych stanów zastosowano najbardziej odpowiednie terminy z klasyfikacji MedDRA.
Klasyfikacja
układów i
narządów
(MedDRA wersja
18.0)
Częstość występowania działań niepożądanych
Często
(≥ 1/100 do
< 1/10)
Niezbyt często
(≥ 1 /1 000 do <
1/100)
Rzadko
(≥ 1/10 000 do <
1/1000)
Nieznana
(nie można oszacować na
podstawie dostępnych danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
Niedokrwistość,
trombocytemia
Zaburzenia
układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
Nasilenie objawów dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zburzenia
endokrynologiczne
Zburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zwiększone
łaknienie,
jadłowstręt,
hiperkaliemia,
hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja,
nerwowość,
senność
Brak orgazmu,
bezsenność
Zaburzenia
układu
Bóle głowy Zawroty głowy
pochodzenia
ośrodkowego,
Zawroty głowy
pochodzenia
błędnikowego,
16
nerwowego parestezje drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie
spojówek, suchość
w oczach,
zaburzenia oczu
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena, żylaki,
nadciśnienie
tętnicze
Żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa (VTE),
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe (ATE),
zapalenie żyły,
zaburzenia
naczyniowe,
krwawienie z nosa,
omdlenia
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności Ból brzucha,
wymioty,
niestrawność,
wzdęcia,
zapalenie
żołądka,
biegunka
Powiększony
brzuch, zaburzenia
żołądkowo-
jelitowe, uczucie
pełności w
brzuchu,
przepuklina
rozworu
przełykowego,
grzybice jamy
ustnej, zaparcia,
suchość w ustach
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Ból pęcherzyka
żółciowego,
zapalenie
pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Trądzik, świąd,
wysypka
Ostuda, egzema,
łysienie,
trądzikowe
zapalenie skóry,
suchość skóry,
rumień guzowaty,
nadmierne
owłosienie,
zaburzenia skóry,
prążki na skórze,
kontaktowe
zapalenie skóry,
zapalenie skóry
Rumień wielopostaciowy
17
wywołane
nadwrażliwością
na światło, guzy na
skórze
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe i
tkanki łącznej
Ból pleców, ból
kończyn, kurcze
mięśniowe
Zaburzenia
układu
rozrodczego i
piersi
Ból piersi,
krwotok
maciczny*,
brak
miesiączki
Kandydozy
pochwy, ból w
obrębie
miednicy,
powiększenie
piersi, dysplazja
włóknisto-
torbielowata
piersi,
krwawienie z
macicy i (lub)
pochwy*,
wydzielina z
pochwy,
uderzenia gorąca,
zapalenie
pochwy,
zaburzenia
miesiączkowania,
bolesne
miesiączkowanie,
skąpe miesiączki,
krwotok
miesiączkowy,
suchość pochwy,
podejrzany obraz
cytologiczny
rozmazu w
klasyfikacji
Papanicolaou,
zmniejszenie
popędu
płciowego
Bolesne stosunki
płciowe, zapalenie
sromu i pochwy,
krwawienie po
stosunku, brak
krwawienia
miesiączkowego,
torbiele w
piersiach, rozrost
piersi, nowotwory
piersi, polipy
szyjki macicy,
atrofia
endometrium,
torbiele jajników,
powiększenie
macicy
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Osłabienie,
wzmożone
pocenie, obrzęk
(obrzęk ogólny,
obrzęk
obwodowy,
obrzęk twarzy)
Złe samopoczucie
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
18
* Nieregularności w krwawieniu zazwyczaj ustępują podczas dłuższego stosowania produktu leczniczego.
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego
napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w
punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie działania
niepożądane, które zostały omówione w punkcie 4.4:
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył;
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic;
- nadciśnienie;
- nowotwory wątroby;
- wystąpienie lub pogorszenie stanów chorobowych, dla których związek ze stosowaniem złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: choroba Leśniowskiego-Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, mięśniak macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy,
żółtaczka cholestatyczna;
- ostuda;
- ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagają niekiedy przerwania stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do
wartości prawidłowych;
- egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost liczby zdiagnozowanych
przypadków jest niewielki, w porównaniu do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Związek
przyczynowy ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze
informacje, patrz punkt 4.3 oraz 4.4.
Interakcje
Krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność metody antykoncepcyjnej mogą być wynikiem interakcji
innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
(patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
11
Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą powodować konieczność przerwania stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu wskaźników czynności wątroby do
wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które
uprzednio występowały w czasie ciąży bądź podczas poprzedniego stosowania hormonów płciowych,
wymagają zaprzestania stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Pomimo, że złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na insulinooporność tkanek
obwodowych oraz na tolerancję glukozy, to nie ma dowodów konieczności zmiany schematu leczenia
cukrzycy u diabetyczek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne o niskiej zawartości
estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Należy jednak starannie monitorować stan kobiet chorych na
cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Opisywano pogorszenie przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podczas stosowania złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety
predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i
ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.
Wymagane badania lekarskie
Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Daylette należy zebrać kompletny
wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę
przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety
na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Daylette
w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy
robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.
Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej
zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i
dostosowane do każdej pacjentki.
Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności
Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku np.
pominięcia tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądkowo-jelitowych podczas przyjmowania
tabletek aktywnych (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).
Zmniejszona kontrola cyklu
W związku ze stosowaniem wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach
przyjmowania tabletek. Dlatego ocena nieregularnych krwawień ma znaczenie dopiero po upływie okresu
adaptacyjnego trwającego około trzy cykle.
Jeśli nieregularne krwawienia nadal utrzymują się lub występują po poprzednio regularnych cyklach, należy
rozważyć niehormonalne przyczyny i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne, aby wykluczyć
nowotwory złośliwe lub ciążę. Może to wymagać wyłyżeczkowania jamy macicy.
U niektórych kobiet w czasie przyjmowania tabletek placebo nie wystąpi krwawienie z odstawienia. Jeżeli
złożony doustny środek antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest
12
mało prawdopodobne, że kobieta jest w ciąży. Jeżeli jednak złożony doustny środek antykoncepcyjny nie był
przyjmowany zgodnie z tymi wskazówkami w okresie poprzedzającym brak wystąpienia pierwszego
krwawienia z odstawienia lub, jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, to przed
kontynuowaniem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.
Zwiększenie aktywności AlAT
Podczas badań klinicznych u pacjentów leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C
(HCV) produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir z rybawiryną
lub bez, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT) do wartości ponad pięciokrotnie większych niż
górna granica normy występowało znacząco częściej u kobiet stosujących produkty lecznicze zawierające
etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne. Dodatkowo, również u pacjentów
leczonych glekaprewirem/pibrentaswirem, obserwowano podwyższenie AlAT u kobiet stosujących leki
zawierające etynyloestradiol, takie jak złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne (patrz punkty 4.3 i
4.5).
Substancje pomocnicze
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 48,53 mg laktozy jednowodnej, a jedna
nieaktywna tabletka powlekana zawiera 37,26 mg laktozy. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny
stosować tego produktu leczniczego.
Jedna tabletka powlekana zawierająca substancje czynne zawiera 0,070 mg lecytyny sojowej w jednej
tabletce. Tego produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentek z alergią na orzeszki ziemne lub soję.
Tabletki powlekane placebo zawierają barwnik - żółcień pomarańczową FCF (E110),który może
powodować reakcje alergiczne.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Uwaga: aby rozpoznać możliwe interakcje jednocześnie stosowanych leków należy się zapoznać z
odpowiednimi informacjami ich dotyczącymi.
Interakcje farmakodynamiczne
Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i
dazabuwir z rybawiryną lub bez lub glekaprewir/pibrentaswir może zwiększać ryzyko zwiększenia
aktywności aminotransferaz (patrz punkty 4.3 i 4.4). Dlatego kobiety przyjmujące produkt leczniczy
Daylette muszą zastosować alternatywną metodę antykoncepcyjną (np. antykoncepcja zawierająca wyłącznie
progestagen lub metody niehormonalne) przed rozpoczęciem leczenia za pomocą tego skojarzenia. Ponowne
stosowanie produktu leczniczego Daylette można rozpocząć po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia
za pomocą wcześniej opisanego skojarzenia.
Interakcje farmakokinetyczne
• Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu leczniczego Daylette.
Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne, co może
prowadzić do zwiększonego klirensu hormonów płciowych i powodować wystąpienie krwawienia
śródcyklicznego i (lub) brak skuteczności metody antykoncepcyjnej.
Postępowanie
Indukcję enzymatyczną można zaobserwować już po kilku dniach leczenia. Maksymalną indukcję
enzymatyczną obserwuje się na ogół w ciągu kilku tygodni. Po odstawieniu leczenia indukcja enzymatyczna
może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.
Leczenie krótkotrwałe
Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny tymczasowo, oprócz stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, stosować dodatkową metodę mechaniczną lub inną metodę
antykoncepcyjną. Metodę mechaniczną należy stosować przez cały okres leczenia produktem leczniczym
oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeżeli jednoczesne leczenie produktem leczniczym będzie
13
kontynuowane po zakończeniu przyjmowania aktywnych tabletek złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania blistrowego, tabletki placebo należy wyrzucić i natychmiast
rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczność
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz rytonawir (lek stosowany w
leczeniu HIV), newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina,
oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele skojarzeń
inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w tym skojarzeń z
inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w osoczu.
Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HVC w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymatyczne):
Znaczenie kliniczne potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymatycznymi pozostaje nieznane.
Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu, progestagenu lub
obu tych substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnych dawek skojarzenia drospirenonu (3 mg/dobę) i etynyloestradiolu
(0,02 mg/dobę), jednoczesne podawanie silnego inhibitora CYP3A4 ketokonazolu przez 10 dni zwiększało
wartość parametru AUC(0-24 h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7- oraz 1,4-krotnie.
Etorykoksyb w dawkach 60 i 120 mg/dobę powodował zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu
odpowiednio 1,4- i 1,6-krotnie podczas jednoczesnego podawania ze złożonym hormonalnym środkiem
antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu.
• Wpływ produktu leczniczego Daylette na działanie innych produktów leczniczych
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyna), albo
zmniejszyć (np. lamotrygina).
Na podstawie analizy interakcji in vivo w grupie ochotniczek leczonych omeprazolem, symwastatyną lub
midazolamem jako substratami markerowymi stwierdzono, że istotne klinicznie ryzyko wpływu
drospirenonu w dawce 3 mg na metabolizm innych leków będących substratami dla cytochromu P450 jest
niewielkie.
Dane kliniczne wskazują, że etynyloestradiol hamuje klirens substratów CYP1A2 prowadząc do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
14
• Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. ACE - IKA) lub niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań
jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Daylette z antagonistami aldosteronu lub lekami
moczopędnymi oszczędzającymi potas. W takim przypadku podczas pierwszego cyklu leczenia należy
oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w
tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
osoczowych (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
Drospirenon powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza i, przez niewielkie działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe, zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Daylette nie jest wskazany do stosowania w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego Daylette, należy go natychmiast
odstawić. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych na szeroką skalę, nie wykazują ani
zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone doustne środki
antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i laktacji (patrz punkt 5.3).
Na podstawie tych danych, pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć działań
niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Jednakże, ogólne doświadczenie
dotyczące stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie wskazuje na
występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu złożonego zawierającego drospirenon i (lub) etynyloestradiol
w ciąży są zbyt ograniczone, by dopuszczać wnioski dotyczące ujemnego wpływu drospirenonu i (lub)
etynyloestradiolu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili obecnej odpowiednie dane
epidemiologiczne nie są dostępne.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Daylette należy wziąć pod uwagę, zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając skład
mleka kobiecego. Dlatego też na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu całkowitego odstawienia
dziecka od piersi. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą wydzielać
się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Takie ilości mogą wpływać na
dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy Daylette jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące
powrotu płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
15
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nie obserwowano
wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne,
patrz punkt 4.4.
Podczas stosowania drospirenonu i (lub) etynyloestradiolu obserwowano następujące działania niepożądane:
Poniższa tabela zawiera działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA
(MedDRA SOCs – ang.: MedDRA System Organ Class). Częstość występowania działań niepożądanych
została określona na podstawie danych z badań klinicznych. W celu opisania konkretnego działania oraz jego
synonimów i powiązanych stanów zastosowano najbardziej odpowiednie terminy z klasyfikacji MedDRA.
Klasyfikacja
układów i
narządów
(MedDRA wersja
18.0)
Częstość występowania działań niepożądanych
Często
(≥ 1/100 do
< 1/10)
Niezbyt często
(≥ 1 /1 000 do <
1/100)
Rzadko
(≥ 1/10 000 do <
1/1000)
Nieznana
(nie można oszacować na
podstawie dostępnych danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
Niedokrwistość,
trombocytemia
Zaburzenia
układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
Nasilenie objawów dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zburzenia
endokrynologiczne
Zburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zwiększone
łaknienie,
jadłowstręt,
hiperkaliemia,
hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja,
nerwowość,
senność
Brak orgazmu,
bezsenność
Zaburzenia
układu
Bóle głowy Zawroty głowy
pochodzenia
ośrodkowego,
Zawroty głowy
pochodzenia
błędnikowego,
16
nerwowego parestezje drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie
spojówek, suchość
w oczach,
zaburzenia oczu
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena, żylaki,
nadciśnienie
tętnicze
Żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa (VTE),
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe (ATE),
zapalenie żyły,
zaburzenia
naczyniowe,
krwawienie z nosa,
omdlenia
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności Ból brzucha,
wymioty,
niestrawność,
wzdęcia,
zapalenie
żołądka,
biegunka
Powiększony
brzuch, zaburzenia
żołądkowo-
jelitowe, uczucie
pełności w
brzuchu,
przepuklina
rozworu
przełykowego,
grzybice jamy
ustnej, zaparcia,
suchość w ustach
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Ból pęcherzyka
żółciowego,
zapalenie
pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Trądzik, świąd,
wysypka
Ostuda, egzema,
łysienie,
trądzikowe
zapalenie skóry,
suchość skóry,
rumień guzowaty,
nadmierne
owłosienie,
zaburzenia skóry,
prążki na skórze,
kontaktowe
zapalenie skóry,
zapalenie skóry
Rumień wielopostaciowy
17
wywołane
nadwrażliwością
na światło, guzy na
skórze
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe i
tkanki łącznej
Ból pleców, ból
kończyn, kurcze
mięśniowe
Zaburzenia
układu
rozrodczego i
piersi
Ból piersi,
krwotok
maciczny*,
brak
miesiączki
Kandydozy
pochwy, ból w
obrębie
miednicy,
powiększenie
piersi, dysplazja
włóknisto-
torbielowata
piersi,
krwawienie z
macicy i (lub)
pochwy*,
wydzielina z
pochwy,
uderzenia gorąca,
zapalenie
pochwy,
zaburzenia
miesiączkowania,
bolesne
miesiączkowanie,
skąpe miesiączki,
krwotok
miesiączkowy,
suchość pochwy,
podejrzany obraz
cytologiczny
rozmazu w
klasyfikacji
Papanicolaou,
zmniejszenie
popędu
płciowego
Bolesne stosunki
płciowe, zapalenie
sromu i pochwy,
krwawienie po
stosunku, brak
krwawienia
miesiączkowego,
torbiele w
piersiach, rozrost
piersi, nowotwory
piersi, polipy
szyjki macicy,
atrofia
endometrium,
torbiele jajników,
powiększenie
macicy
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Osłabienie,
wzmożone
pocenie, obrzęk
(obrzęk ogólny,
obrzęk
obwodowy,
obrzęk twarzy)
Złe samopoczucie
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
18
* Nieregularności w krwawieniu zazwyczaj ustępują podczas dłuższego stosowania produktu leczniczego.
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego
napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w
punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie działania
niepożądane, które zostały omówione w punkcie 4.4:
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył;
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic;
- nadciśnienie;
- nowotwory wątroby;
- wystąpienie lub pogorszenie stanów chorobowych, dla których związek ze stosowaniem złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: choroba Leśniowskiego-Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, mięśniak macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy,
żółtaczka cholestatyczna;
- ostuda;
- ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagają niekiedy przerwania stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do
wartości prawidłowych;
- egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost liczby zdiagnozowanych
przypadków jest niewielki, w porównaniu do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Związek
przyczynowy ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze
informacje, patrz punkt 4.3 oraz 4.4.
Interakcje
Krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność metody antykoncepcyjnej mogą być wynikiem interakcji
innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
(patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
19
Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu leczniczego Daylette. Na podstawie
doświadczeń ogólnych, dotyczących przedawkowania innych złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych wiadomo, że w przypadku zastosowania nadmiernej ilości tabletek aktywnych mogą
wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz krwawienie z pochwy. W sytuacji przypadkowego
przyjęcia tego produktu leczniczego krwawienie z pochwy może wystąpić także u dziewcząt przed
wystąpieniem pierwszej miesiączki. Nie istnieje antidotum, a dalsze leczenie powinno być objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; Progestageny i estrogeny,
dawki stałe, Kod ATC: G03AA12
Indeks Pearl'a dla niepowodzenia metody: 0,41 (górny dwustronny przedział ufności 95% : 0,85)
Ogólny Indeks Pearl'a (niepowodzenie metody + błąd pacjentki): 0,80 (górny dwustronny przedział ufności
95% : 1,30)
Mechanizm działania
Działanie antykoncepcyjne produktu leczniczego Daylette jest wynikiem interakcji różnych czynników, z
których najważniejsze jest zahamowanie owulacji i zmiany w endometrium.
W trwającym trzy cykle badaniu zahamowania owulacji porównującym drospirenon 3 mg i etynyloestradiol
0,20 mg w 24-dniowych i 21-dniowych cyklach dawkowania, cykl 24-dniowy wiązał się z silniejszym
hamowaniem rozwoju pęcherzyków jajowych. Po wprowadzeniu celowych błędów w dawkowaniu w trakcie
trzeciego cyklu, wśród kobiet stosujących tabletki w cyklu 21-dniowym obserwowano większy odsetek
aktywności jajników, w tym uwolnienia jajeczka, w porównaniu z kobietami z cyklu 24-dniowego. U 91,8%
kobiet stosujących lek w cyklu 24-dniowym, aktywność jajników powróciła do normy sprzed terapii w
trakcie pierwszego cyklu po zaprzestaniu przyjmowania leku.
Produkt leczniczy Daylette to złożony doustny środek antykoncepcyjny, zawierający etynyloestradiol oraz
progestagen drospirenon. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje również działanie
przeciwandrogenne oraz niewielkie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje właściwości
estrogennych, glikokortykosteroidowych oraz przeciwglikokortykosteroidowych. To sprawia, że profil
farmakologiczny drospirenonu jest podobny do naturalnego hormonu progesteronu.
Wyniki badań klinicznych wskazują na to, że ze względu na słabe właściwości
przeciwmineralokortykosteroidowe, drospirenon i (lub) etynyloestradiol wykazują słabe działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe.
Przeprowadzono dwa wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane badania kliniczne
kontrolowane placebo w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności stosowania drospirenonu i
etynyloestradiolu, u kobiet z umiarkowanym trądzikiem pospolitym.
Po 6 miesiącach leczenia etynyloestradiolem i (lub) drospirenonem, w porównaniu z placebo, stwierdzono
statystycznie znamienne zmniejszenie ilości zmian zapalnych o 15,6% (49,3% versus 33,7%), zmniejszenie
zmian niezapalnych o 18,5% (40,6% versus 22,1%) oraz zmniejszenie o 16,5% ilości wszystkich zmian
(44,6% versus 28,1%). Ponadto większy procent osób badanych, 11,8% (18,6% versus 6,8%) wykazywał się
„czystą” skórą lub „prawie czystą” skórą według skali ISGA (ang. Investigator’s Static Global Assesment).
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
• Drospirenon
20
Wchłanianie
Drospirenon podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie substancji
czynnej w surowicy wynoszące 38 ng/ml występuje po około 1-2 godzin po przyjęciu pojedynczej dawki.
Biodostępność wynosi między 76% i 85%. Jednoczesne spożycie pokarmu nie wpływa na biodostępność
biologiczną drospirenonu.
Dystrybucja
Po podaniu doustnym stężenie drospirenonu w surowicy zmniejsza się z końcowym okresem półtrwania
wynoszącym 31 godzin. Drospirenon wiąże się z albuminami w osoczu; nie wiąże się z globuliną wiążącą
hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani z globuliną wiążącą kortykosteroidy
(ang. Corticoid Binding Globulin, CBG). Tylko 3%-5% całkowitej ilości substancji czynnej w surowicy
występuje w postaci wolnego steroidu. Zwiększenie stężenia SHBG indukowane etynyloestradiolem nie
wpływa na wiązanie drospirenonu z białkami. Średnia pozorna objętość dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7
±1,2 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym jest w znacznym stopniu metabolizowany. Główne metabolity w osoczu
to: kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz 3-siarczan
4,5-dihydrodrospirenonu, który powstaje na drodze redukcji oraz późniejszego sprzęgania z siarczanami.
Drospirenon podlega również oksydacyjnemu metabolizmowi katalizowanemu przez CYP3A4.
W warunkach in vitro drospirenon wykazuje zdolność do hamowania w niewielkim lub umiarkowanym
stopniu enzymów cytochromu P450 CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Eliminacja
Klirens metaboliczny drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Jedynie śladowe ilości
drospirenonu są wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane z kałem i moczem
w stosunku około 1,2-1,4. Okres półtrwania wydalania metabolitów z moczem oraz kałem wynosi około 40
godz.
Warunki stanu stacjonarnego
Podczas cyklu stosowania produktu maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym
wynoszące około 70 ng/ml osiągano po około 8 dniach leczenia. Stężenie drospirenonu w surowicy
charakteryzuje się kumulacją przy współczynniku równym w przybliżeniu 3 jako skutek proporcji
końcowego okresu półtrwania i przerwy w stosowaniu kolejnych dawek.
Szczególne grupy pacjentów
Wpływ zaburzeń czynności nerek
Stężenia drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodnymi zaburzeniami czynności
nerek (klirens kreatyniny CLcr = 50-80 ml/min) były porównywalne do stężeń u kobiet z prawidłową
czynnością nerek. Stężenie drospirenonu w surowicy kobiet z umiarkowanymi zaburzeniami czynności
nerek (CLcr = 30-50 ml/min) było średnio o 37% wyższe w porównaniu do stężeń u kobiet z prawidłową
czynnością nerek. Drospirenon był również dobrze tolerowany u kobiet z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu nie wywierało żadnego klinicznie istotnego
wpływu na stężenie potasu w surowicy.
Wpływ zaburzeń czynności wątroby
W badaniu z zastosowaniem pojedynczych dawek, u ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności
wątroby stwierdzono zmniejszenie klirensu po podaniu doustnym (CL/f) o około 50% w porównaniu do
osób z prawidłową czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu u ochotniczek z
umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie przekłada się na żadne zależności stężeń potasu we
krwi. Nawet w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz leczenia skojarzonego ze spironolaktonem (dwa
czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii) nie obserwowano zwiększenia stężenia potasu w surowicy
13
kontynuowane po zakończeniu przyjmowania aktywnych tabletek złożonego doustnego środka
antykoncepcyjnego z aktualnego opakowania blistrowego, tabletki placebo należy wyrzucić i natychmiast
rozpocząć następne opakowanie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego.
Leczenie długotrwałe
U kobiet przyjmujących przez dłuższy czas substancje czynne indukujące enzymy wątrobowe zaleca się
stosowanie innej, skutecznej, niehormonalnej metody antykoncepcji.
W piśmiennictwie opisywano następujące interakcje.
Substancje zwiększające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (zmniejszona skuteczność
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych przez indukcję enzymatyczną), np.:
Barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna oraz rytonawir (lek stosowany w
leczeniu HIV), newirapina i efawirenz, a prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina,
oksykarbazepina, topiramat i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Substancje o zmiennym działaniu na klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych:
Podczas jednoczesnego stosowania ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wiele skojarzeń
inhibitorów proteazy HIV oraz nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy, w tym skojarzeń z
inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenu lub progestagenów w osoczu.
Rezultat tych zmian może być klinicznie istotny w niektórych przypadkach.
Dlatego też, należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach stosowanych w
zakażeniach HIV/HVC w celu zidentyfikowania potencjalnych interakcji i związanych z tym zaleceń. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kobiety stosujące leczenie inhibitorami proteazy lub
nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy powinny stosować dodatkową mechaniczną
metodę antykoncepcji.
Substancje zmniejszające klirens złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (inhibitory
enzymatyczne):
Znaczenie kliniczne potencjalnych interakcji z inhibitorami enzymatycznymi pozostaje nieznane.
Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 może zwiększać stężenie estrogenu, progestagenu lub
obu tych substancji w osoczu.
W badaniu z zastosowaniem wielokrotnych dawek skojarzenia drospirenonu (3 mg/dobę) i etynyloestradiolu
(0,02 mg/dobę), jednoczesne podawanie silnego inhibitora CYP3A4 ketokonazolu przez 10 dni zwiększało
wartość parametru AUC(0-24 h) drospirenonu i etynyloestradiolu odpowiednio 2,7- oraz 1,4-krotnie.
Etorykoksyb w dawkach 60 i 120 mg/dobę powodował zwiększenie stężenia etynyloestradiolu w osoczu
odpowiednio 1,4- i 1,6-krotnie podczas jednoczesnego podawania ze złożonym hormonalnym środkiem
antykoncepcyjnym zawierającym 0,035 mg etynyloestradiolu.
• Wpływ produktu leczniczego Daylette na działanie innych produktów leczniczych
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji
czynnych. Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe mogą albo zwiększyć się (np. cyklosporyna), albo
zmniejszyć (np. lamotrygina).
Na podstawie analizy interakcji in vivo w grupie ochotniczek leczonych omeprazolem, symwastatyną lub
midazolamem jako substratami markerowymi stwierdzono, że istotne klinicznie ryzyko wpływu
drospirenonu w dawce 3 mg na metabolizm innych leków będących substratami dla cytochromu P450 jest
niewielkie.
Dane kliniczne wskazują, że etynyloestradiol hamuje klirens substratów CYP1A2 prowadząc do
niewielkiego (np. teofilina) lub umiarkowanego (np. tyzanidyna) zwiększenia ich stężenia w osoczu.
14
• Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. ACE - IKA) lub niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań
jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Daylette z antagonistami aldosteronu lub lekami
moczopędnymi oszczędzającymi potas. W takim przypadku podczas pierwszego cyklu leczenia należy
oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w
tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
osoczowych (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
Drospirenon powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza i, przez niewielkie działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe, zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Daylette nie jest wskazany do stosowania w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego Daylette, należy go natychmiast
odstawić. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych na szeroką skalę, nie wykazują ani
zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone doustne środki
antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i laktacji (patrz punkt 5.3).
Na podstawie tych danych, pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć działań
niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Jednakże, ogólne doświadczenie
dotyczące stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie wskazuje na
występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu złożonego zawierającego drospirenon i (lub) etynyloestradiol
w ciąży są zbyt ograniczone, by dopuszczać wnioski dotyczące ujemnego wpływu drospirenonu i (lub)
etynyloestradiolu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili obecnej odpowiednie dane
epidemiologiczne nie są dostępne.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Daylette należy wziąć pod uwagę, zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając skład
mleka kobiecego. Dlatego też na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu całkowitego odstawienia
dziecka od piersi. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą wydzielać
się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Takie ilości mogą wpływać na
dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy Daylette jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące
powrotu płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
15
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nie obserwowano
wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne,
patrz punkt 4.4.
Podczas stosowania drospirenonu i (lub) etynyloestradiolu obserwowano następujące działania niepożądane:
Poniższa tabela zawiera działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA
(MedDRA SOCs – ang.: MedDRA System Organ Class). Częstość występowania działań niepożądanych
została określona na podstawie danych z badań klinicznych. W celu opisania konkretnego działania oraz jego
synonimów i powiązanych stanów zastosowano najbardziej odpowiednie terminy z klasyfikacji MedDRA.
Klasyfikacja
układów i
narządów
(MedDRA wersja
18.0)
Częstość występowania działań niepożądanych
Często
(≥ 1/100 do
< 1/10)
Niezbyt często
(≥ 1 /1 000 do <
1/100)
Rzadko
(≥ 1/10 000 do <
1/1000)
Nieznana
(nie można oszacować na
podstawie dostępnych danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
Niedokrwistość,
trombocytemia
Zaburzenia
układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
Nasilenie objawów dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zburzenia
endokrynologiczne
Zburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zwiększone
łaknienie,
jadłowstręt,
hiperkaliemia,
hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja,
nerwowość,
senność
Brak orgazmu,
bezsenność
Zaburzenia
układu
Bóle głowy Zawroty głowy
pochodzenia
ośrodkowego,
Zawroty głowy
pochodzenia
błędnikowego,
16
nerwowego parestezje drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie
spojówek, suchość
w oczach,
zaburzenia oczu
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena, żylaki,
nadciśnienie
tętnicze
Żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa (VTE),
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe (ATE),
zapalenie żyły,
zaburzenia
naczyniowe,
krwawienie z nosa,
omdlenia
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności Ból brzucha,
wymioty,
niestrawność,
wzdęcia,
zapalenie
żołądka,
biegunka
Powiększony
brzuch, zaburzenia
żołądkowo-
jelitowe, uczucie
pełności w
brzuchu,
przepuklina
rozworu
przełykowego,
grzybice jamy
ustnej, zaparcia,
suchość w ustach
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Ból pęcherzyka
żółciowego,
zapalenie
pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Trądzik, świąd,
wysypka
Ostuda, egzema,
łysienie,
trądzikowe
zapalenie skóry,
suchość skóry,
rumień guzowaty,
nadmierne
owłosienie,
zaburzenia skóry,
prążki na skórze,
kontaktowe
zapalenie skóry,
zapalenie skóry
Rumień wielopostaciowy
17
wywołane
nadwrażliwością
na światło, guzy na
skórze
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe i
tkanki łącznej
Ból pleców, ból
kończyn, kurcze
mięśniowe
Zaburzenia
układu
rozrodczego i
piersi
Ból piersi,
krwotok
maciczny*,
brak
miesiączki
Kandydozy
pochwy, ból w
obrębie
miednicy,
powiększenie
piersi, dysplazja
włóknisto-
torbielowata
piersi,
krwawienie z
macicy i (lub)
pochwy*,
wydzielina z
pochwy,
uderzenia gorąca,
zapalenie
pochwy,
zaburzenia
miesiączkowania,
bolesne
miesiączkowanie,
skąpe miesiączki,
krwotok
miesiączkowy,
suchość pochwy,
podejrzany obraz
cytologiczny
rozmazu w
klasyfikacji
Papanicolaou,
zmniejszenie
popędu
płciowego
Bolesne stosunki
płciowe, zapalenie
sromu i pochwy,
krwawienie po
stosunku, brak
krwawienia
miesiączkowego,
torbiele w
piersiach, rozrost
piersi, nowotwory
piersi, polipy
szyjki macicy,
atrofia
endometrium,
torbiele jajników,
powiększenie
macicy
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Osłabienie,
wzmożone
pocenie, obrzęk
(obrzęk ogólny,
obrzęk
obwodowy,
obrzęk twarzy)
Złe samopoczucie
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
18
* Nieregularności w krwawieniu zazwyczaj ustępują podczas dłuższego stosowania produktu leczniczego.
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego
napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w
punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie działania
niepożądane, które zostały omówione w punkcie 4.4:
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył;
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic;
- nadciśnienie;
- nowotwory wątroby;
- wystąpienie lub pogorszenie stanów chorobowych, dla których związek ze stosowaniem złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: choroba Leśniowskiego-Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, mięśniak macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy,
żółtaczka cholestatyczna;
- ostuda;
- ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagają niekiedy przerwania stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do
wartości prawidłowych;
- egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost liczby zdiagnozowanych
przypadków jest niewielki, w porównaniu do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Związek
przyczynowy ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze
informacje, patrz punkt 4.3 oraz 4.4.
Interakcje
Krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność metody antykoncepcyjnej mogą być wynikiem interakcji
innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
(patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
19
Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu leczniczego Daylette. Na podstawie
doświadczeń ogólnych, dotyczących przedawkowania innych złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych wiadomo, że w przypadku zastosowania nadmiernej ilości tabletek aktywnych mogą
wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz krwawienie z pochwy. W sytuacji przypadkowego
przyjęcia tego produktu leczniczego krwawienie z pochwy może wystąpić także u dziewcząt przed
wystąpieniem pierwszej miesiączki. Nie istnieje antidotum, a dalsze leczenie powinno być objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; Progestageny i estrogeny,
dawki stałe, Kod ATC: G03AA12
Indeks Pearl'a dla niepowodzenia metody: 0,41 (górny dwustronny przedział ufności 95% : 0,85)
Ogólny Indeks Pearl'a (niepowodzenie metody + błąd pacjentki): 0,80 (górny dwustronny przedział ufności
95% : 1,30)
Mechanizm działania
Działanie antykoncepcyjne produktu leczniczego Daylette jest wynikiem interakcji różnych czynników, z
których najważniejsze jest zahamowanie owulacji i zmiany w endometrium.
W trwającym trzy cykle badaniu zahamowania owulacji porównującym drospirenon 3 mg i etynyloestradiol
0,20 mg w 24-dniowych i 21-dniowych cyklach dawkowania, cykl 24-dniowy wiązał się z silniejszym
hamowaniem rozwoju pęcherzyków jajowych. Po wprowadzeniu celowych błędów w dawkowaniu w trakcie
trzeciego cyklu, wśród kobiet stosujących tabletki w cyklu 21-dniowym obserwowano większy odsetek
aktywności jajników, w tym uwolnienia jajeczka, w porównaniu z kobietami z cyklu 24-dniowego. U 91,8%
kobiet stosujących lek w cyklu 24-dniowym, aktywność jajników powróciła do normy sprzed terapii w
trakcie pierwszego cyklu po zaprzestaniu przyjmowania leku.
Produkt leczniczy Daylette to złożony doustny środek antykoncepcyjny, zawierający etynyloestradiol oraz
progestagen drospirenon. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje również działanie
przeciwandrogenne oraz niewielkie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje właściwości
estrogennych, glikokortykosteroidowych oraz przeciwglikokortykosteroidowych. To sprawia, że profil
farmakologiczny drospirenonu jest podobny do naturalnego hormonu progesteronu.
Wyniki badań klinicznych wskazują na to, że ze względu na słabe właściwości
przeciwmineralokortykosteroidowe, drospirenon i (lub) etynyloestradiol wykazują słabe działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe.
Przeprowadzono dwa wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane badania kliniczne
kontrolowane placebo w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności stosowania drospirenonu i
etynyloestradiolu, u kobiet z umiarkowanym trądzikiem pospolitym.
Po 6 miesiącach leczenia etynyloestradiolem i (lub) drospirenonem, w porównaniu z placebo, stwierdzono
statystycznie znamienne zmniejszenie ilości zmian zapalnych o 15,6% (49,3% versus 33,7%), zmniejszenie
zmian niezapalnych o 18,5% (40,6% versus 22,1%) oraz zmniejszenie o 16,5% ilości wszystkich zmian
(44,6% versus 28,1%). Ponadto większy procent osób badanych, 11,8% (18,6% versus 6,8%) wykazywał się
„czystą” skórą lub „prawie czystą” skórą według skali ISGA (ang. Investigator’s Static Global Assesment).
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
• Drospirenon
20
Wchłanianie
Drospirenon podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie substancji
czynnej w surowicy wynoszące 38 ng/ml występuje po około 1-2 godzin po przyjęciu pojedynczej dawki.
Biodostępność wynosi między 76% i 85%. Jednoczesne spożycie pokarmu nie wpływa na biodostępność
biologiczną drospirenonu.
Dystrybucja
Po podaniu doustnym stężenie drospirenonu w surowicy zmniejsza się z końcowym okresem półtrwania
wynoszącym 31 godzin. Drospirenon wiąże się z albuminami w osoczu; nie wiąże się z globuliną wiążącą
hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani z globuliną wiążącą kortykosteroidy
(ang. Corticoid Binding Globulin, CBG). Tylko 3%-5% całkowitej ilości substancji czynnej w surowicy
występuje w postaci wolnego steroidu. Zwiększenie stężenia SHBG indukowane etynyloestradiolem nie
wpływa na wiązanie drospirenonu z białkami. Średnia pozorna objętość dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7
±1,2 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym jest w znacznym stopniu metabolizowany. Główne metabolity w osoczu
to: kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz 3-siarczan
4,5-dihydrodrospirenonu, który powstaje na drodze redukcji oraz późniejszego sprzęgania z siarczanami.
Drospirenon podlega również oksydacyjnemu metabolizmowi katalizowanemu przez CYP3A4.
W warunkach in vitro drospirenon wykazuje zdolność do hamowania w niewielkim lub umiarkowanym
stopniu enzymów cytochromu P450 CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Eliminacja
Klirens metaboliczny drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Jedynie śladowe ilości
drospirenonu są wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane z kałem i moczem
w stosunku około 1,2-1,4. Okres półtrwania wydalania metabolitów z moczem oraz kałem wynosi około 40
godz.
Warunki stanu stacjonarnego
Podczas cyklu stosowania produktu maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym
wynoszące około 70 ng/ml osiągano po około 8 dniach leczenia. Stężenie drospirenonu w surowicy
charakteryzuje się kumulacją przy współczynniku równym w przybliżeniu 3 jako skutek proporcji
końcowego okresu półtrwania i przerwy w stosowaniu kolejnych dawek.
Szczególne grupy pacjentów
Wpływ zaburzeń czynności nerek
Stężenia drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodnymi zaburzeniami czynności
nerek (klirens kreatyniny CLcr = 50-80 ml/min) były porównywalne do stężeń u kobiet z prawidłową
czynnością nerek. Stężenie drospirenonu w surowicy kobiet z umiarkowanymi zaburzeniami czynności
nerek (CLcr = 30-50 ml/min) było średnio o 37% wyższe w porównaniu do stężeń u kobiet z prawidłową
czynnością nerek. Drospirenon był również dobrze tolerowany u kobiet z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu nie wywierało żadnego klinicznie istotnego
wpływu na stężenie potasu w surowicy.
Wpływ zaburzeń czynności wątroby
W badaniu z zastosowaniem pojedynczych dawek, u ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności
wątroby stwierdzono zmniejszenie klirensu po podaniu doustnym (CL/f) o około 50% w porównaniu do
osób z prawidłową czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu u ochotniczek z
umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie przekłada się na żadne zależności stężeń potasu we
krwi. Nawet w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz leczenia skojarzonego ze spironolaktonem (dwa
czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii) nie obserwowano zwiększenia stężenia potasu w surowicy
21
ponad górną granicę normy. Można wnioskować, że drospirenon jest dobrze tolerowany przez pacjentki z
łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (stopień B w skali Child-Pugh).
Grupy etniczne
Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic we właściwościach farmakokinetycznych drospirenonu oraz
etynyloestradiolu pomiędzy japońskimi i kaukaskimi kobietami.
• Etynyloestradiol
Wchłanianie
Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w surowicy
wynoszące około 33 pg/ml występuje w ciągu 1-2 godzin po doustnym podaniu pojedynczej dawki.
Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 60% z uwagi na efekt pierwszego przejścia oraz
zjawisko koniugacji przed przejściem substancji do krążenia. Jednoczesne spożycie pokarmu spowodowało
zmniejszenie dostępności biologicznej etynyloestradiolu u około 25% badanych osób, podczas gdy u
pozostałych osób nie obserwowano żadnych zmian.
Dystrybucja
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy ulega zmniejszeniu w dwóch fazach; końcowa faza dyspozycji
charakteryzuje się okresem półtrwania wynoszącym około 24 godziny. Etynyloestradiol podlega silnemu,
nieswoistemu wiązaniu przez albuminę (około 98,5%) i indukuje zwiększenie stężenia SHBG oraz globuliny
wiążącej kortykosteroidy (CBG) w surowicy. Oznaczona pozorna objętość dystrybucji wynosi 5 l/kg.
Metabolizm
Przed wniknięciem do krążenia ustrojowego etynyloestradiol ulega znaczącemu metabolizmowi pierwszego
przejścia przez wątrobę i jelita. Etynyloestradiol jest głównie metabolizowany na drodze hydroksylacji
pierścienia aromatycznego, jednak powstaje również wiele metabolitów hydroksylowanych i metylowanych,
występujących w postaci wolnej oraz ulegając sprzęganiu i tworząc glukuroniany i siarczany. Klirens
metaboliczny etynyloestradiolu wynosi około 5 ml/min/kg.
W warunkach in vitro etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2, jak
również inhibitorem mechanizmu działania CYP3A4/5, CYP2C8 oraz CYP2J2.
Eliminacja
Etynyloestradiol nie jest wydalany w znaczącym stopniu w postaci niezmienionej. Metabolity
etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania wydalania metabolitów
wynosi około 1. dnia.
Warunki stanu stacjonarnego
Stan równowagi ustala się w drugiej połowie cyklu stosowania produktu; kumulacja etynyloestradiolu w
surowicy charakteryzuje się współczynnikiem równym w przybliżeniu 2,0 do 2,3.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu oraz etynyloestradiolu
nie wykraczało poza znane efekty farmakologiczne. Szczególnie w badaniu toksyczności w procesie
reprodukcji stwierdzono działanie toksyczne wobec zarodków i płodów u zwierząt; uznaje się, że działanie
to jest specyficzne dla każdego gatunku. U szczurów otrzymujących dawki przekraczające dawki stosowane
w produkcie zawierającym drospirenon i etynyloestradiol odnotowano wpływ na różnicowanie płciowe
płodów szczurów; tego efektu nie obserwowano u małp.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
22
Rdzeń tabletki (tabletki aktywne)
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Skrobia żelowana kukurydziana
Kopolimer szczepiony makrogolu i alkoholu poli(winylowego)
Magnezu stearynian
Otoczka (tabletki aktywne)
Alkohol poliwinylowy
Tytanu dwutlenek (E171)
Talk
Makrogol 3350
Lecytyna sojowa
Rdzeń tabletki (placebo)
Celuloza mikrokrystaliczna typ 12
Laktoza
Skrobia żelowana kukurydziana
Magnezu stearynian
Krzemionka koloidalna bezwodna
Otoczka (placebo)
Alkohol poliwinylowy
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 3350
Talk
Indygotyna, lak (E 132)
Żółcień chinolinowa, lak (E 104)
Żelaza tlenek czarny (E 172)
Żółcień pomarańczowa, lak (E 110)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
2 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tabletki produktu leczniczego Daylette, 3 mg + 0,02 mg, są pakowane w blistry z bezbarwnej,
przezroczystej folii PVC/PE/PVDC/Aluminium. Blistry pakowane są w pudełko tekturowe, zawierające
ulotkę dla pacjenta, etui do przechowywania blistrów i naklejki w postaci pasków oznakowanych dniami
tygodnia.
Wielkości opakowań:
1x(24+4) tabletek powlekanych
3x(24+4) tabletek powlekanych
14
• Inne rodzaje interakcji
Nie wykazano istotnego wpływu na stężenie potasu w surowicy podczas jednoczesnego stosowania
drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. ACE - IKA) lub niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentek bez niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań
jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Daylette z antagonistami aldosteronu lub lekami
moczopędnymi oszczędzającymi potas. W takim przypadku podczas pierwszego cyklu leczenia należy
oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.
• Wyniki badań laboratoryjnych
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w
tym na: parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia białek
osoczowych (nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji
lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy.
Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.
Drospirenon powoduje zwiększenie aktywności reninowej osocza i, przez niewielkie działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe, zwiększenie stężenia aldosteronu w osoczu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt leczniczy Daylette nie jest wskazany do stosowania w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego Daylette, należy go natychmiast
odstawić. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych na szeroką skalę, nie wykazują ani
zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące złożone doustne środki
antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania
złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w ciąży.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i laktacji (patrz punkt 5.3).
Na podstawie tych danych, pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć działań
niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Jednakże, ogólne doświadczenie
dotyczące stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie wskazuje na
występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.
Dostępne dane dotyczące stosowania produktu złożonego zawierającego drospirenon i (lub) etynyloestradiol
w ciąży są zbyt ograniczone, by dopuszczać wnioski dotyczące ujemnego wpływu drospirenonu i (lub)
etynyloestradiolu na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili obecnej odpowiednie dane
epidemiologiczne nie są dostępne.
Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Daylette należy wziąć pod uwagę, zwiększone
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Karmienie piersią
Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość i zmieniając skład
mleka kobiecego. Dlatego też na ogół nie należy zalecać ich stosowania do czasu całkowitego odstawienia
dziecka od piersi. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą wydzielać
się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Takie ilości mogą wpływać na
dziecko.
Płodność
Produkt leczniczy Daylette jest wskazany do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Informacje dotyczące
powrotu płodności, patrz punkt 5.1.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
15
Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne nie obserwowano
wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Ciężkie działania niepożądane występujące u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne,
patrz punkt 4.4.
Podczas stosowania drospirenonu i (lub) etynyloestradiolu obserwowano następujące działania niepożądane:
Poniższa tabela zawiera działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA
(MedDRA SOCs – ang.: MedDRA System Organ Class). Częstość występowania działań niepożądanych
została określona na podstawie danych z badań klinicznych. W celu opisania konkretnego działania oraz jego
synonimów i powiązanych stanów zastosowano najbardziej odpowiednie terminy z klasyfikacji MedDRA.
Klasyfikacja
układów i
narządów
(MedDRA wersja
18.0)
Częstość występowania działań niepożądanych
Często
(≥ 1/100 do
< 1/10)
Niezbyt często
(≥ 1 /1 000 do <
1/100)
Rzadko
(≥ 1/10 000 do <
1/1000)
Nieznana
(nie można oszacować na
podstawie dostępnych danych)
Zakażenia i
zarażenia
pasożytnicze
Kandydoza
Zaburzenia krwi i
układu chłonnego
Niedokrwistość,
trombocytemia
Zaburzenia
układu
immunologicznego
Reakcja alergiczna Nadwrażliwość,
Nasilenie objawów dziedzicznego i
nabytego obrzęku
naczynioruchowego
Zburzenia
endokrynologiczne
Zburzenia
endokrynologiczne
Zaburzenia
metabolizmu i
odżywiania
Zwiększone
łaknienie,
jadłowstręt,
hiperkaliemia,
hiponatremia
Zaburzenia
psychiczne
Chwiejność
emocjonalna
Depresja,
nerwowość,
senność
Brak orgazmu,
bezsenność
Zaburzenia
układu
Bóle głowy Zawroty głowy
pochodzenia
ośrodkowego,
Zawroty głowy
pochodzenia
błędnikowego,
16
nerwowego parestezje drżenie
Zaburzenia oka Zapalenie
spojówek, suchość
w oczach,
zaburzenia oczu
Zaburzenia serca Tachykardia
Zaburzenia
naczyniowe
Migrena, żylaki,
nadciśnienie
tętnicze
Żylna choroba
zakrzepowo-
zatorowa (VTE),
tętnicze zaburzenia
zakrzepowo-
zatorowe (ATE),
zapalenie żyły,
zaburzenia
naczyniowe,
krwawienie z nosa,
omdlenia
Zaburzenia
żołądka i jelit
Nudności Ból brzucha,
wymioty,
niestrawność,
wzdęcia,
zapalenie
żołądka,
biegunka
Powiększony
brzuch, zaburzenia
żołądkowo-
jelitowe, uczucie
pełności w
brzuchu,
przepuklina
rozworu
przełykowego,
grzybice jamy
ustnej, zaparcia,
suchość w ustach
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Ból pęcherzyka
żółciowego,
zapalenie
pęcherzyka
żółciowego
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Trądzik, świąd,
wysypka
Ostuda, egzema,
łysienie,
trądzikowe
zapalenie skóry,
suchość skóry,
rumień guzowaty,
nadmierne
owłosienie,
zaburzenia skóry,
prążki na skórze,
kontaktowe
zapalenie skóry,
zapalenie skóry
Rumień wielopostaciowy
17
wywołane
nadwrażliwością
na światło, guzy na
skórze
Zaburzenia
mięśniowo-
szkieletowe i
tkanki łącznej
Ból pleców, ból
kończyn, kurcze
mięśniowe
Zaburzenia
układu
rozrodczego i
piersi
Ból piersi,
krwotok
maciczny*,
brak
miesiączki
Kandydozy
pochwy, ból w
obrębie
miednicy,
powiększenie
piersi, dysplazja
włóknisto-
torbielowata
piersi,
krwawienie z
macicy i (lub)
pochwy*,
wydzielina z
pochwy,
uderzenia gorąca,
zapalenie
pochwy,
zaburzenia
miesiączkowania,
bolesne
miesiączkowanie,
skąpe miesiączki,
krwotok
miesiączkowy,
suchość pochwy,
podejrzany obraz
cytologiczny
rozmazu w
klasyfikacji
Papanicolaou,
zmniejszenie
popędu
płciowego
Bolesne stosunki
płciowe, zapalenie
sromu i pochwy,
krwawienie po
stosunku, brak
krwawienia
miesiączkowego,
torbiele w
piersiach, rozrost
piersi, nowotwory
piersi, polipy
szyjki macicy,
atrofia
endometrium,
torbiele jajników,
powiększenie
macicy
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Osłabienie,
wzmożone
pocenie, obrzęk
(obrzęk ogólny,
obrzęk
obwodowy,
obrzęk twarzy)
Złe samopoczucie
Badania
diagnostyczne
Zwiększenie
masy ciała
Zmniejszenie masy
ciała
18
* Nieregularności w krwawieniu zazwyczaj ustępują podczas dłuższego stosowania produktu leczniczego.
Opis wybranych działań niepożądanych
U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko
zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego
napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w
punkcie 4.4.
U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano następujące ciężkie działania
niepożądane, które zostały omówione w punkcie 4.4:
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył;
- zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic;
- nadciśnienie;
- nowotwory wątroby;
- wystąpienie lub pogorszenie stanów chorobowych, dla których związek ze stosowaniem złożonych
doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: choroba Leśniowskiego-Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, mięśniak macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy,
żółtaczka cholestatyczna;
- ostuda;
- ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagają niekiedy przerwania stosowania
złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do
wartości prawidłowych;
- egzogenne estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku
naczynioruchowego.
Raka piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej w grupie kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.
Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, wzrost liczby zdiagnozowanych
przypadków jest niewielki, w porównaniu do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Związek
przyczynowy ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest znany. Dalsze
informacje, patrz punkt 4.3 oraz 4.4.
Interakcje
Krwawienia śródcykliczne i (lub) nieskuteczność metody antykoncepcyjnej mogą być wynikiem interakcji
innych produktów leczniczych (induktorów enzymatycznych) z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
(patrz punkt 4.5).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
19
Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu leczniczego Daylette. Na podstawie
doświadczeń ogólnych, dotyczących przedawkowania innych złożonych doustnych środków
antykoncepcyjnych wiadomo, że w przypadku zastosowania nadmiernej ilości tabletek aktywnych mogą
wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz krwawienie z pochwy. W sytuacji przypadkowego
przyjęcia tego produktu leczniczego krwawienie z pochwy może wystąpić także u dziewcząt przed
wystąpieniem pierwszej miesiączki. Nie istnieje antidotum, a dalsze leczenie powinno być objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego; Progestageny i estrogeny,
dawki stałe, Kod ATC: G03AA12
Indeks Pearl'a dla niepowodzenia metody: 0,41 (górny dwustronny przedział ufności 95% : 0,85)
Ogólny Indeks Pearl'a (niepowodzenie metody + błąd pacjentki): 0,80 (górny dwustronny przedział ufności
95% : 1,30)
Mechanizm działania
Działanie antykoncepcyjne produktu leczniczego Daylette jest wynikiem interakcji różnych czynników, z
których najważniejsze jest zahamowanie owulacji i zmiany w endometrium.
W trwającym trzy cykle badaniu zahamowania owulacji porównującym drospirenon 3 mg i etynyloestradiol
0,20 mg w 24-dniowych i 21-dniowych cyklach dawkowania, cykl 24-dniowy wiązał się z silniejszym
hamowaniem rozwoju pęcherzyków jajowych. Po wprowadzeniu celowych błędów w dawkowaniu w trakcie
trzeciego cyklu, wśród kobiet stosujących tabletki w cyklu 21-dniowym obserwowano większy odsetek
aktywności jajników, w tym uwolnienia jajeczka, w porównaniu z kobietami z cyklu 24-dniowego. U 91,8%
kobiet stosujących lek w cyklu 24-dniowym, aktywność jajników powróciła do normy sprzed terapii w
trakcie pierwszego cyklu po zaprzestaniu przyjmowania leku.
Produkt leczniczy Daylette to złożony doustny środek antykoncepcyjny, zawierający etynyloestradiol oraz
progestagen drospirenon. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje również działanie
przeciwandrogenne oraz niewielkie przeciwmineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje właściwości
estrogennych, glikokortykosteroidowych oraz przeciwglikokortykosteroidowych. To sprawia, że profil
farmakologiczny drospirenonu jest podobny do naturalnego hormonu progesteronu.
Wyniki badań klinicznych wskazują na to, że ze względu na słabe właściwości
przeciwmineralokortykosteroidowe, drospirenon i (lub) etynyloestradiol wykazują słabe działanie
przeciwmineralokortykosteroidowe.
Przeprowadzono dwa wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane badania kliniczne
kontrolowane placebo w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności stosowania drospirenonu i
etynyloestradiolu, u kobiet z umiarkowanym trądzikiem pospolitym.
Po 6 miesiącach leczenia etynyloestradiolem i (lub) drospirenonem, w porównaniu z placebo, stwierdzono
statystycznie znamienne zmniejszenie ilości zmian zapalnych o 15,6% (49,3% versus 33,7%), zmniejszenie
zmian niezapalnych o 18,5% (40,6% versus 22,1%) oraz zmniejszenie o 16,5% ilości wszystkich zmian
(44,6% versus 28,1%). Ponadto większy procent osób badanych, 11,8% (18,6% versus 6,8%) wykazywał się
„czystą” skórą lub „prawie czystą” skórą według skali ISGA (ang. Investigator’s Static Global Assesment).
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
• Drospirenon
20
Wchłanianie
Drospirenon podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie substancji
czynnej w surowicy wynoszące 38 ng/ml występuje po około 1-2 godzin po przyjęciu pojedynczej dawki.
Biodostępność wynosi między 76% i 85%. Jednoczesne spożycie pokarmu nie wpływa na biodostępność
biologiczną drospirenonu.
Dystrybucja
Po podaniu doustnym stężenie drospirenonu w surowicy zmniejsza się z końcowym okresem półtrwania
wynoszącym 31 godzin. Drospirenon wiąże się z albuminami w osoczu; nie wiąże się z globuliną wiążącą
hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani z globuliną wiążącą kortykosteroidy
(ang. Corticoid Binding Globulin, CBG). Tylko 3%-5% całkowitej ilości substancji czynnej w surowicy
występuje w postaci wolnego steroidu. Zwiększenie stężenia SHBG indukowane etynyloestradiolem nie
wpływa na wiązanie drospirenonu z białkami. Średnia pozorna objętość dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7
±1,2 l/kg.
Metabolizm
Drospirenon po podaniu doustnym jest w znacznym stopniu metabolizowany. Główne metabolity w osoczu
to: kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz 3-siarczan
4,5-dihydrodrospirenonu, który powstaje na drodze redukcji oraz późniejszego sprzęgania z siarczanami.
Drospirenon podlega również oksydacyjnemu metabolizmowi katalizowanemu przez CYP3A4.
W warunkach in vitro drospirenon wykazuje zdolność do hamowania w niewielkim lub umiarkowanym
stopniu enzymów cytochromu P450 CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Eliminacja
Klirens metaboliczny drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Jedynie śladowe ilości
drospirenonu są wydalane w postaci niezmienionej. Metabolity drospirenonu są wydalane z kałem i moczem
w stosunku około 1,2-1,4. Okres półtrwania wydalania metabolitów z moczem oraz kałem wynosi około 40
godz.
Warunki stanu stacjonarnego
Podczas cyklu stosowania produktu maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym
wynoszące około 70 ng/ml osiągano po około 8 dniach leczenia. Stężenie drospirenonu w surowicy
charakteryzuje się kumulacją przy współczynniku równym w przybliżeniu 3 jako skutek proporcji
końcowego okresu półtrwania i przerwy w stosowaniu kolejnych dawek.
Szczególne grupy pacjentów
Wpływ zaburzeń czynności nerek
Stężenia drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodnymi zaburzeniami czynności
nerek (klirens kreatyniny CLcr = 50-80 ml/min) były porównywalne do stężeń u kobiet z prawidłową
czynnością nerek. Stężenie drospirenonu w surowicy kobiet z umiarkowanymi zaburzeniami czynności
nerek (CLcr = 30-50 ml/min) było średnio o 37% wyższe w porównaniu do stężeń u kobiet z prawidłową
czynnością nerek. Drospirenon był również dobrze tolerowany u kobiet z łagodnymi lub umiarkowanymi
zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu nie wywierało żadnego klinicznie istotnego
wpływu na stężenie potasu w surowicy.
Wpływ zaburzeń czynności wątroby
W badaniu z zastosowaniem pojedynczych dawek, u ochotników z umiarkowanymi zaburzeniami czynności
wątroby stwierdzono zmniejszenie klirensu po podaniu doustnym (CL/f) o około 50% w porównaniu do
osób z prawidłową czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu u ochotniczek z
umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie przekłada się na żadne zależności stężeń potasu we
krwi. Nawet w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz leczenia skojarzonego ze spironolaktonem (dwa
czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii) nie obserwowano zwiększenia stężenia potasu w surowicy
21
ponad górną granicę normy. Można wnioskować, że drospirenon jest dobrze tolerowany przez pacjentki z
łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (stopień B w skali Child-Pugh).
Grupy etniczne
Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic we właściwościach farmakokinetycznych drospirenonu oraz
etynyloestradiolu pomiędzy japońskimi i kaukaskimi kobietami.
• Etynyloestradiol
Wchłanianie
Etynyloestradiol podany doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w surowicy
wynoszące około 33 pg/ml występuje w ciągu 1-2 godzin po doustnym podaniu pojedynczej dawki.
Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 60% z uwagi na efekt pierwszego przejścia oraz
zjawisko koniugacji przed przejściem substancji do krążenia. Jednoczesne spożycie pokarmu spowodowało
zmniejszenie dostępności biologicznej etynyloestradiolu u około 25% badanych osób, podczas gdy u
pozostałych osób nie obserwowano żadnych zmian.
Dystrybucja
Stężenie etynyloestradiolu w surowicy ulega zmniejszeniu w dwóch fazach; końcowa faza dyspozycji
charakteryzuje się okresem półtrwania wynoszącym około 24 godziny. Etynyloestradiol podlega silnemu,
nieswoistemu wiązaniu przez albuminę (około 98,5%) i indukuje zwiększenie stężenia SHBG oraz globuliny
wiążącej kortykosteroidy (CBG) w surowicy. Oznaczona pozorna objętość dystrybucji wynosi 5 l/kg.
Metabolizm
Przed wniknięciem do krążenia ustrojowego etynyloestradiol ulega znaczącemu metabolizmowi pierwszego
przejścia przez wątrobę i jelita. Etynyloestradiol jest głównie metabolizowany na drodze hydroksylacji
pierścienia aromatycznego, jednak powstaje również wiele metabolitów hydroksylowanych i metylowanych,
występujących w postaci wolnej oraz ulegając sprzęganiu i tworząc glukuroniany i siarczany. Klirens
metaboliczny etynyloestradiolu wynosi około 5 ml/min/kg.
W warunkach in vitro etynyloestradiol jest odwracalnym inhibitorem CYP2C19, CYP1A1 i CYP1A2, jak
również inhibitorem mechanizmu działania CYP3A4/5, CYP2C8 oraz CYP2J2.
Eliminacja
Etynyloestradiol nie jest wydalany w znaczącym stopniu w postaci niezmienionej. Metabolity
etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania wydalania metabolitów
wynosi około 1. dnia.
Warunki stanu stacjonarnego
Stan równowagi ustala się w drugiej połowie cyklu stosowania produktu; kumulacja etynyloestradiolu w
surowicy charakteryzuje się współczynnikiem równym w przybliżeniu 2,0 do 2,3.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu oraz etynyloestradiolu
nie wykraczało poza znane efekty farmakologiczne. Szczególnie w badaniu toksyczności w procesie
reprodukcji stwierdzono działanie toksyczne wobec zarodków i płodów u zwierząt; uznaje się, że działanie
to jest specyficzne dla każdego gatunku. U szczurów otrzymujących dawki przekraczające dawki stosowane
w produkcie zawierającym drospirenon i etynyloestradiol odnotowano wpływ na różnicowanie płciowe
płodów szczurów; tego efektu nie obserwowano u małp.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
22
Rdzeń tabletki (tabletki aktywne)
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Skrobia żelowana kukurydziana
Kopolimer szczepiony makrogolu i alkoholu poli(winylowego)
Magnezu stearynian
Otoczka (tabletki aktywne)
Alkohol poliwinylowy
Tytanu dwutlenek (E171)
Talk
Makrogol 3350
Lecytyna sojowa
Rdzeń tabletki (placebo)
Celuloza mikrokrystaliczna typ 12
Laktoza
Skrobia żelowana kukurydziana
Magnezu stearynian
Krzemionka koloidalna bezwodna
Otoczka (placebo)
Alkohol poliwinylowy
Tytanu dwutlenek (E 171)
Makrogol 3350
Talk
Indygotyna, lak (E 132)
Żółcień chinolinowa, lak (E 104)
Żelaza tlenek czarny (E 172)
Żółcień pomarańczowa, lak (E 110)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
2 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tabletki produktu leczniczego Daylette, 3 mg + 0,02 mg, są pakowane w blistry z bezbarwnej,
przezroczystej folii PVC/PE/PVDC/Aluminium. Blistry pakowane są w pudełko tekturowe, zawierające
ulotkę dla pacjenta, etui do przechowywania blistrów i naklejki w postaci pasków oznakowanych dniami
tygodnia.
Wielkości opakowań:
1x(24+4) tabletek powlekanych
3x(24+4) tabletek powlekanych
23
6x(24+4) tabletek powlekanych
13x(24+4) tabletek powlekanych
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Brak specjalnych wymagań.
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny
z lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapeszt
Gyömrői út 19-21
Węgry
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
18266
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03.06.2011 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.04.2016 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU LECZNICZEGO
26/07/2022