Szukaj leku
FAQ

Axia Forte

Axia Forte

1
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Axia Forte, 0,03 mg + 3 mg, tabletki powlekane
Ethinylestradiolum +Drospirenonum
Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych
• Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych
metod antykoncepcji
• W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach,
zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie
równej 4 tygodnie lub więcej
• Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że
wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed przyjęciem leku.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
• W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeżeli objawy jej choroby są takie same.
• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Patrz
punkt 4.
Spis treści:
1. Co to jest lek Axia Forte i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Axia Forte
3. Jak stosować lek Axia Forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Axia Forte
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. CO TO JEST LEK AXIA FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Lek Axia Forte jest środkiem antykoncepcyjnym stosowanym w celu zapobiegania ciąży.
Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, tj. drospirenonu i
etynyloestradiolu.
Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony są nazywane tabletkami „złożonymi”.
2
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AXIA FORTE
Uwagi ogólne
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Axia Forte należy zapoznać się z informacjami
dotyczącymi zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z
objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz: punkt 2. „Zakrzepy krwi”).
Przed rozpoczęciem stosowania leku Axia Forte lekarz zada pacjentce kilka pytań na temat stanu
jej zdrowia oraz zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy również ciśnienie krwi i w zależności
od przypadku może również wykonać inne badania.
W tej ulotce opisano sytuacje, w których należy przerwać stosowanie leku Axia Forte lub w
których jego skuteczność może być zmniejszona. Należy wówczas powstrzymać się od współżycia
lub zastosować dodatkowe, inne niż hormonalne, metody zapobiegania ciąży, np. prezerwatywę
lub inną metodę mechaniczną. Nie należy stosować metody obserwacji cyklu ani zmian
temperatury. Sposoby te mogą być nieskuteczne, ponieważ lek Axia Forte zaburza miesięczny cykl
zmian temperatury ciała i wydzielania śluzu szyjkowego.
Lek Axia Forte, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed
zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Kiedy nie stosować leku Axia Forte:
Nie należy stosować leku Axia Forte jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych
poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy
poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży
będzie bardziej odpowiedni:
• jeżeli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Może to powodować
świąd, wysypkę lub obrzęk;
• jeżeli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w
naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w
innych organach;
• jeżeli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład
niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, mutacja Leiden czynnika
V lub obecność przeciwciał antyfosfolipidowych;
• jeżeli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas
(patrz: punkt „Zakrzepy krwi”);
• jeżeli pacjentka kiedykolwiek przeszła zawał serca lub udar mózgu;
• jeżeli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która
powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub
przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);
• jeżeli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko
powstania zakrzepu w tętnicy:
o ciężka cukrzyca przebiegająca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
o bardzo wysokie ciśnienie krwi,
o bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów),
o stan zwany hiperhomocysteinemią,
• jeżeli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany
„migreną z aurą”;
3
• jeżeli u pacjentki występuje (lub występowała w przeszłości) choroba wątroby, a czynność
wątroby jest nadal nieprawidłowa;
• jeżeli u pacjentki występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);
• jeżeli u pacjentki stwierdzono obecnie (lub w przeszłości) guz wątroby;
• jeżeli obecnie (lub w przeszłości) u pacjentki rozpoznano lub podejrzewano raka piersi lub
raka narządów płciowych;
• jeżeli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o niewyjaśnionej przyczynie;
• jeżeli pacjentka choruje na zapalenie wątroby typu C i przyjmuje produkty lecznicze
zawierające ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir (patrz także punkt „Lek Axia
Forte a inne leki”).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli:
- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może
wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich),
zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej
„Zakrzepy krwi (zakrzepica)”).
W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz: „Jak
rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.
W niektórych sytuacjach konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania
leku Axia Forte lub innych złożonych środków antykoncepcyjnych. Lekarz może wówczas
wymagać poddawania się regularnym badaniom.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.
Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Axia Forte, również należy
powiedzieć o tym lekarzowi:
• jeżeli wśród bliskich krewnych występował lub występuje obecnie rak piersi;
• jeżeli pacjentka cierpi na chorobę wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
• jeżeli pacjentka choruje na cukrzycę;
• jeżeli pacjentka choruje na depresję;
• jeżeli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego
(przewlekłe zapalne choroby jelit);
• jeżeli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system
obronny);
• jeżeli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi
powodujące niewydolność nerek);
• jeżeli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych
krwinek);
• jeżeli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia)
lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze
zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;
• jeżeli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas
(patrz: punkt 2. „Zakrzepy krwi”);
4
• jeżeli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego
ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji,
jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Axia Forte po porodzie;
• jeżeli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);
• jeżeli pacjentka ma żylaki;
• jeżeli pacjentka choruje na padaczkę (patrz: punkt „Lek Axia Forte a inne leki”);
• jeżeli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy wystąpiła podczas ciąży lub w
trakcie wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, choroba krwi o
nazwie porfiria, występująca w czasie ciąży wysypka skórna z powstawaniem pęcherzy
(opryszczka ciążowa), choroba układu nerwowego wywołująca nagłe ruchy ciała (pląsawica
Sydenhama));
• jeżeli u pacjentki występuje lub wcześniej występowała ostuda (przebarwienia skóry, zwłaszcza
na twarzy lub szyi, zwane „plamami ciążowymi”). W takim przypadku należy unikać
bezpośredniej ekspozycji na działanie promieni słonecznych i promieni ultrafioletowych;
• jeżeli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy; leki zawierające estrogeny
mogą wywołać lub nasilić objawy tej choroby. Jeżeli wystąpią objawy obrzęku
naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, a także (lub) trudności z
przełykaniem bądź pokrzywka z towarzyszącymi jej trudnościami w oddychaniu, należy
natychmiast zgłosić się do lekarza.
ZAKRZEPY KRWI
Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Axia Forte jest
związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy
terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie
krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.
Zakrzepy krwi mogą powstać:
▪ w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”),
▪ w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowozatorowe”).
Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich
przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.
Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych
stosowaniem leku Axia Forte jest niewielkie.
JAK ROZPOZNAĆ ZAKRZEP KRWI
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?
Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
5
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?
Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
• obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie,
szczególnie, gdy towarzyszy temu:
• ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane
wyłącznie w czasie stania lub chodzenia,
• zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze
• zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie,
zasinienie.
Zakrzepica żył głębokich
• nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia
oddechu;
• nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może
być połączony z pluciem krwią;
• ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy
głębokim oddychaniu;
• ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca;
• silny ból w żołądku.
Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza,
ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub
spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi
stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np.
przeziębienie).
Zator tętnicy płucnej
Objawy najczęściej występują w jednym oku:
• nagła utrata widzenia lub
• bezbolesne zaburzenie widzenia, które może prowadzić do
utraty wzroku.
Zakrzepica żyły siatkówki
(zakrzep krwi w oku)
• ból w klatce piersiowej, dyskomfort, uczucie ucisku lub
ciężkości;
• wrażenie ściskania lub wypełniania klatki piersiowej,
ramienia lub okolicy podmostkowej;
• uczucie pełności, objawy przypominające niestrawność lub
dławienie się;
• uczucie dyskomfortu w górnej części ciała promieniujące
do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;
• poty, nudności, wymioty lub zawroty głowy;
• skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;
• przyspieszone lub nieregularne bicie serca.
Zawał serca
6
Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?
Z jakiego powodu
prawdopodobnie cierpi
pacjentka?
• nagłe osłabienie lub zdrętwienie mięśni twarzy, ręki lub
nogi, szczególnie po jednej stronie ciała;
• nagłe splątanie, trudności w mówieniu lub rozumieniu
mowy;
• nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obu oczach;
• nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata
równowagi lub koordynacji ruchowej;
• nagły, silny lub długotrwały ból głowy bez znanej
przyczyny;
• utrata świadomości lub omdlenie z drgawkami lub bez
drgawek.
W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być
krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym
powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić
się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona
wystąpieniem kolejnego udaru.
Udar mózgu
• obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub
ramion;
• ostry ból brzucha (ostry brzuch).
Zakrzepy krwi blokujące
inne naczynia krwionośne
ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE
Co może spowodować utworzenie się zakrzepu krwi w żyle?
• Stosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
powstawania zakrzepów w żyłach (zakrzepica żylna). Jednak te działania niepożądane
występują rzadko. Najczęściej pojawiają się one w pierwszym roku stosowania złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
• Jeżeli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to
prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.
• Jeżeli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować
zatorowość płucną.
• W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w żyle znajdującej się w innym
narządzie, np. w oku (zakrzepica żyły siatkówki).
Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?
Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku
stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może
być również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.
7
Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do
sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Axia Forte ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do
normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.
Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?
Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju
stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.
Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku
Axia Forte jest niewielkie.
- W ciągu roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.
- W ciągu roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną
zakrzepy krwi.
- W ciągu roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki
antykoncepcyjne zawierające drospirenon, np. lek Axia Forte, powstaną zakrzepy krwi.
- Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki
(patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej)
Ryzyko powstania zakrzepu
krwi w ciągu roku
Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych
środków antykoncepcyjnych (tabletek, plastrów,
krążków) i nie są w ciąży
Ok. 2 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki
antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel,
noretysteron lub norgestimat
Ok. 5–7 na 10 000 kobiet
Kobiety stosujące lek Axia Forte Ok. 9–12 na 10 000 kobiet
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach
Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Axia Forte jest niewielkie,
jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:
• jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);
• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach,
płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym
przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;
• jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z
powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie
stosowania leku Axia Forte na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości.
Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Axia Forte, należy zapytać lekarza, kiedy
można wznowić stosowanie leku;
8
• wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);
• jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.
Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u
pacjentki.
Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi,
szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.
Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u
pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania
leku Axia Forte.
Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Axia Forte, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez
znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY
Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?
Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować
poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.
Czynniki zwiększające ryzyko zakrzepu krwi w tętnicach
Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach
Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Axia
Forte jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:
• z wiekiem (powyżej około 35 lat);
• jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego
takiego jak Axia Forte, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie
przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju
antykoncepcji;
• jeśli pacjentka ma nadwagę;
• jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;
• jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszyym wieku
(poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie
podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru;
• jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we
krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);
• jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;
• jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane
migotaniem przedsionków);
• jeśli pacjentka ma cukrzycę.
Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest
szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.
9
Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie
stosowania leku Axia Forte, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie
stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.
Lek Axia Forte a nowotwory
U kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne nieznacznie częściej obserwuje się raka
piersi, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem tych środków. Możliwe jest na
przykład, że u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne nowotwory są częściej
wykrywane, ponieważ kobiety te są częściej badane przez lekarzy. Częstość występowania guzów
piersi stopniowo maleje po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Ważne jest systematyczne badanie piersi i kontakt z lekarzem w przypadku
wyczucia jakiegokolwiek zgrubienia.
W rzadkich przypadkach u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne obserwowano łagodne
nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach — złośliwe nowotwory wątroby. W
przypadku wystąpienia nietypowo silnego bólu brzucha należy skontaktować się z lekarzem.
Krwawienie śródcykliczne
Przez pierwszych kilka miesięcy stosowania leku Axia Forte mogą występować nieoczekiwane
krwawienia (krwawienia poza tygodniem przerwy w stosowaniu leku). Jeżeli krwawienia takie
utrzymują się przez okres dłuższy niż kilka miesięcy lub jeżeli występują po kilku miesiącach,
lekarz powinien ustalić przyczynę.
Zaburzenia psychiczne
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym lek Axia Forte, zgłaszały
depresję lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli
samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej
skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.
Co robić, jeżeli krwawienie nie wystąpi w tygodniu przerwy w stosowaniu leku
Jeżeli wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie wystąpiły wymioty ani silna biegunka
i nie przyjmowano żadnych innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby pacjentka była w
ciąży.
Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi kolejno dwa razy, może to oznaczać ciążę. Należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego blistra, dopóki nie
uzyska się pewności, że pacjentka nie jest w ciąży.
Lek Axia Forte a inne leki
Należy zawsze informować lekarza o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach lub produktach
ziołowych. Należy także poinformować każdego innego lekarza w tym lekarza dentystę
przepisujących inny lek (lub farmaceutę wydającego lek) o stosowaniu leku Axia Forte. Mogą oni
powiedzieć, czy należy stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (np. prezerwatywy), a jeżeli
tak, to jak długo.
Nie należy stosować leku Axia Forte jeśli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki
przeciwwirusowe zawierające ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir, ponieważ może to
10
powodować podwyższone wyniki testów czynnościowych wątroby (wzrost stężenia enzymu
wątrobowego ALT).
Lekarz zaproponuje inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem stosowania wymienionych
leków.
Przyjmowanie leku Axia Forte można rozpocząć ponownie po upływie około 2 tygodni od
zakończenia wyżej wymienionego leczenia. Patrz punkt. „Kiedy nie stosować leku Axia Forte”.
Niektóre leki mogą mieć wpływ na poziom we krwi leku Axia Forte, obniżać skuteczność leku w
zakresie zapobiegania ciąży lub wywoływać nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to następujących
leków:
• stosowanych w leczeniu
o padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina);
o stosowanych w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna);

• zakażeń wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i
nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy takie jak: rytonawir, newirapina,
efawirenz) oraz innych infekcji (gryzeofulwina lub ketokonazol) ;
o stosowanych w leczeniu nadciśnienia płucnego (bozentan);
• ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Lek Axia Forte może wpływać na działanie innych leków, np.:
• zawierających cyklosporynę;
• przeciwpadaczkowych: lamotryginy (co może prowadzić do zwiększenia częstości
napadów).
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek Axia Forte z jedzeniem i piciem
Lek Axia Forte można przyjmować podczas posiłków lub w okresie pomiędzy posiłkami. Jeżeli to
konieczne, tabletki można popijać niewielką ilością wody.
Badania laboratoryjne
Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy poinformować lekarza lub personel
laboratorium o przyjmowaniu tego leku, ponieważ hormonalne środki antykoncepcyjne mogą
wpływać na wyniki niektórych badań.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Kobietom w ciąży nie wolno stosować leku Axia Forte. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas
stosowania leku Axia Forte, należy natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z
lekarzem. W przypadku chęci zajścia w ciążę można przestać stosować lek Axia Forte w dowolnym
momencie (patrz także „Przerwanie stosowania leku Axia Forte”).
Karmienie piersią
11
Zazwyczaj nie zaleca się stosowania leku Axia Forte w okresie karmienia piersią. Jeżeli jednak
kobieta karmiąca piersią chciałaby stosować lek, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak jest informacji sugerujących, że stosowanie leku Axia Forte wpływa na zdolność kierowania
pojazdami lub obsługiwania maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Axia Forte
Lek Axia Forte zawiera laktozę.
Jeżeli u pacjentki stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku
należy skontaktować się z lekarzem.
3. JAK STOSOWAĆ LEK AXIA FORTE
Należy codziennie przyjmować jedną tabletkę leku Axia Forte, w razie potrzeby popijając
niewielką ilością wody. Tabletki można przyjmować w trakcie posiłków lub pomiędzy nimi, należy
je jednak przyjmować codziennie, o zbliżonej porze.
Blister zawiera 21 tabletek. Obok każdej tabletki wydrukowano dzień tygodnia, w którym należy ją
przyjąć. Jeżeli na przykład przyjmowanie tabletek zaczyna się w środę, należy zażyć tabletkę
oznaczoną napisem „Śr”. Należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem strzałki na blistrze, aż do
przyjęcia wszystkich 21 tabletek z blistra.
Następnie nie należy przyjmować tabletek przez kolejne 7 dni. W trakcie tej 7-dniowej przerwy
(zwanej też tygodniem przerwy) powinno rozpocząć się krwawienie. To tzw. „krwawienie z
odstawienia” zwykle rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu tygodnia przerwy.
W 8. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki leku Axia Forte (tzn. po 7-dniowej przerwie) należy
rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra, niezależnie od tego, czy krwawienie ustało.
Oznacza to, że każdy następny blister należy rozpocząć w tym samym dniu tygodnia i że
krwawienie z odstawienia powinno występować w tych samych dniach co miesiąc.
Przyjmując lek Axia Forte w opisany wyżej sposób, pacjentka jest chroniona przed ciążą także w
okresie 7 dni, w których nie przyjmuje tabletek.
Kiedy można zacząć pierwszy blister?
• Jeżeli pacjentka nie stosowała środka antykoncepcyjnego zawierającego hormony w
poprzednim miesiącu
Przyjmowanie leku Axia Forte należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (tzn. w pierwszym
dniu miesiączki). Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek Axia Forte w pierwszym dniu
miesiączki, jest od razu zabezpieczona przed ciążą. Istnieje też możliwość rozpoczęcia
stosowania leku w 2–5 dniu cyklu, wówczas należy jednak stosować dodatkowe metody
zabezpieczenia (np. prezerwatywę) przez pierwszych 7 dni stosowania leku.
• Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego lub złożonego
antykoncepcyjnego systemu dopochwowego lub transdermalnego
12
Istnieje możliwość rozpoczęcia przyjmowania leku Axia Forte następnego dnia po przyjęciu
ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzednio stosowanego leku, ale nie później
niż następnego dnia po zakończeniu 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu poprzednich tabletek
(lub po ostatniej tabletce poprzedniego leku niezawierającej substancji czynnych). W
przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego krążka dopochwowego lub plastra należy
postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
• Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletka progestagenna, wstrzyknięcie, implant
lub system domaciczny uwalniający progestagen)
Istnieje możliwość zmiany w dowolnym dniu tabletek progestagennych (implantu lub systemu
domacicznego w dniu ich usunięcia lub postaci w zastrzykach w dniu planowanego kolejnego
zastrzyku), ale we wszystkich przypadkach należy stosować dodatkowe zabezpieczenie (np.
prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni stosowania tabletek.
• Po poronieniu
Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
• Po porodzie
Lek Axia Forte można zacząć stosować w okresie od 21 do 28 dnia po urodzeniu dziecka. W
przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania leku (po 28. dniu) należy stosować tzw.
metodę barierową (np. prezerwatywy) przez pierwsze siedem dni stosowania leku Axia Forte.
Jeżeli po porodzie doszło do współżycia przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania leku
Axia Forte, należy najpierw upewnić się, że nie doszło do zapłodnienia lub należy zaczekać do
następnego krwawienia miesiączkowego.
• Jeżeli pacjentka karmi piersią i chce rozpocząć lub wznowić stosowanie leku Axia Forte po
porodzie
Należy przeczytać rozdział „Karmienie piersią”.
Jeżeli nie wiadomo, kiedy zacząć stosowanie leku, należy zasięgnąć porady lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Axia Forte
Brak jest informacji o ciężkich, szkodliwych następstwach przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Axia
Forte.
W przypadku przyjęcia kilku tabletek jednocześnie mogą wystąpić objawy w postaci nudności lub
wymiotów. U młodych dziewcząt może dojść do krwawienia z pochwy.
W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Axia Forte lub połknięcia ich pewnej liczby przez
dziecko należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Axia Forte
• Jeżeli upłynęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą nie jest
zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie należy
przyjmować kolejne tabletki o zwykłej porze.
• Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą może być
zmniejszona. Im więcej tabletek zostało pominiętych, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
13
Ryzyko niepełnej ochrony przed ciążą jest największe, jeżeli zapomni się przyjąć tabletkę na
początku lub na końcu blistra. Dlatego też należy przestrzegać podanych niżej zasad (patrz wykres
poniżej):
• Pominięto więcej niż jedną tabletkę w tym blistrze
Należy skontaktować się z lekarzem.
• Pominięto jedną tabletkę w tygodniu 1.
Należy przyjąć pominiętą tabletkę możliwie jak najszybciej, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze, stosując
dodatkowe zabezpieczenia (np. prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni. W przypadku współżycia
w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki należy zdawać sobie sprawę z istnienia ryzyka
ciąży. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem.
• Pominięto jedną tabletkę w tygodniu 2.
Należy przyjąć pominiętą tabletkę możliwie jak najszybciej, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie
dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ochrona
przed ciążą nie jest zmniejszona. Nie nie ma potrzeby stosować dodatkowych zabezpieczeń.
• Pominięto jedną tabletkę w tygodniu 3.
Można postąpić w dwojaki sposób.
1. Należy przyjąć pominiętą tabletkę możliwie jak najszybciej, nawet jeżeli oznacza to
przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej
porze. Nie należy robić przerwy w przyjmowaniu tabletek, tylko od razu rozpocząć
przyjmowanie tabletek z następnego blistra.
Najprawdopodobniej krwawienie z odstawienia wystąpi pod koniec drugiego blistra, ale
może też wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas przyjmowania tabletek
z drugiego blistra.
2. Istnieje również możliwość przerwania przyjmowania tabletek z blistra i przejścia
bezpośrednio do 7-dniowego okresu przerwy (należy zanotować, w którym dniu doszło
do pominięcia tabletki). Jeżeli pacjentka chce się rozpocząć nowy blister w ustalonym
dniu rozpoczynającym, okres przerwy można skrócić do mniej niż 7 dni.
Postępowanie zgodnie z jednym z powyższych zaleceń zapewnia ochronę przed ciążą.
• Jeśli pacjentka zapomni przyjąć którąkolwiek tabletkę z blistra, a nie wystąpiło krwawienie w
pierwszym okresie przerwy, może to oznaczać zajście w ciążę. Przed rozpoczęciem
przyjmowania tabletek z drugiego blistra należy skontaktować się z lekarzem.
14
Co robić w przypadku wymiotów lub nasilonej biegunki
Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3–4 godzin po przyjęciu tabletki lub wystąpiła nasilona biegunka,
istnieje ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostały całkowicie wchłonięte przez organizm.
Sytuacja jest bardzo zbliżona do pominięcia tabletki. Po wymiotach lub biegunce należy możliwie
szybko przyjąć jeszcze jedną tabletkę z zapasowego blistra. O ile to możliwe, należy przyjąć ją
w ciągu 12 godzin po normalnym czasie przyjęcia tabletki. Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło
12 godzin, należy postępować wg wskazówki podanej w części „Pominięcie zastosowania leku
Axia Forte”.
Opóźnienie wystąpienia krwawienia z odstawienia: co należy wiedzieć
Pomimo, że nie zaleca się takiego postępowania, możliwe jest opóźnienie wystąpienia krwawienia
poprzez bezpośrednie rozpoczęcie przyjmowania tabletek z kolejnego blistra leku Axia Forte z
pominięciem okresu przerwy aż do wyczerpania tabletek z drugiego blistra. W trakcie
przyjmowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie.
Po zwykłym okresie przerwy należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra.
Przed podjęciem decyzji o opóźnieniu wystąpienia krwawienia z odstawienia można poprosić
lekarza o radę.
- á í
- Despué ú
Należy skonsultować się z lekarzem
Tylko 1 tabletka
pominięta (przyjęta z
ponad 12-godzinnym
opóźnieniem)
W tygodniu 2.
W tygodniu
3.
• Przyjąć pominiętą tabletkę
• Stosować metodę barierową (prezerwatywy
przez kolejne 7 dni
• Dokończyć przyjmowanie tabletek z blistra
W tygodniu 1.
Tak
lub
Czy współżycie miało miejsce w tygodniu
poprzedzającym pominięcie tabletki?
Nie
• Przyjąć pominiętą tabletkę
• Dokończyć przyjmowanie tabletek z blistra
• Zamiast tygodnia przerwy przejść bezpośrednio do
następnego blistra
• Natychmiast przerwać przyjmowanie tabletek z
blistra
• Rozpocząć tydzień przerwy (maks. 7 dni,
wliczając pomiętą tabletkę)
• Rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego
blistra
Pominięto więcej niż 1
tabletkę w 1. blistrze
• Przyjąć pominiętą tabletkę
• Dokończyć przyjmowanie tabletek z blistra
15
Zmiana pierwszego dnia wystąpienia krwawienia z odstawienia: co należy wiedzieć
Jeżeli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z instrukcją, krwawienie z odstawienia
rozpocznie się w tygodniu przerwy. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany tego dnia, należy
skrócić okres przerwy (ale nigdy nie wydłużyć — 7 dni to okres maksymalny!). Jeżeli na przykład
okres przerwy normalnie zaczyna się w piątek, a pacjentka chce zmienić ten dzień na wtorek (3 dni
wcześniej), należy rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli bardzo skraca się
okres przerwy (3 dni lub krócej) może się zdarzyć, że w tych dniach krwawienie w ogóle w tym
czasie nie wystąpi. Może pojawić się plamienie.
Jeżeli pacjentka nie ma pewności, jak postępować, wówczas powinna skonsultować się z
lekarzem.
Przerwanie stosowania leku Axia Forte
Istnieje możliwość przerwania stosowania leku Axia Forte w dowolnym momencie. Jeżeli
pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem w sprawie innych
skutecznych metod zapobiegania ciąży. Jeżeli pacjentka chce zajść w ciążę, powinna zaprzestać
przyjmowania leku Axia Forte i poczekać na wystąpienie miesiączki, nim rozpocznie próby zajścia
w ciążę. W ten sposób łatwiej będzie obliczyć spodziewany termin porodu.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Axia Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające
lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Axia Forte,
należy skonsultować się z lekarzem.
U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone
ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów
krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych
hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne
przed zastosowaniem leku Axia Forte”.
Poniżej znajduje się lista działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Axia Forte.
Częste działania niepożądane (obserwowane u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
• ból głowy;
• zaburzenia miesiączkowania; między okresami krwawienia;
• trądzik;
• spadki nastroju, depresja;
• migrena;
• ból piersi, powiększenie piersi, tkliwość piersi, bolesne lub nieregularne miesiączki;
• gęste, białawe upławy oraz zakażenia drożdżakowe pochwy.
16
Niezbyt częste działania niepożądane (obserwowane u mniej niż 1 na 100 pacjentów):
• wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, migrena;
• zmiany zainteresowania seksem;
• powiększenie piersi;
• wymioty, biegunka;
• trądzik, wysypka, silne swędzenie, wypadanie włosów (łysienie);
• zakażenie pęcherza moczowego;
• zatrzymanie wody w organizmie i zmiany masy ciała.
Rzadkie działania niepożądane (obserwowane u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):
• astma;
• zaburzenia słuchu;
• rumień guzowaty (cechujący się występowaniem bolesnych, czerwonawych guzków na
skórze);
• rumień wielopostaciowy (wysypka z zaczerwienieniem lub pęcherzami w kształcie tarczy);
• niebezpieczne zakrzepy krwi w żyłach lub tętnicach, np.:
o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich);
o w płucu (np. zatorowość płucna);
o zawał serca;
o udar mózgu;
o mini-udar lub przemijające objawy przypominające udar, znane jako przemijający
atak niedokrwienny;
o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelitach, nerkach lub oku.
Prawdopodobieństwo powstania zakrzepu krwi może być większe w przypadku, jeśli u pacjentki
występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz: punkt 2. w celu uzyskania
dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i
objawów wystąpienia zakrzepów krwi).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa,
tel.: 22 49-21-301,
fax: 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AXIA FORTE
Lek Axia Forte należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.
17
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po słowach
„Termin ważności:” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Axia Forte:
• Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i drospirenon.
Każda tabletka zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.
• Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana,
skrobia żelowana (kukurydziana), krospowidon typ B, powidon K-30, polisorbat 80, magnezu
stearynian, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek
żółty (E172).
Jak wygląda lek Axia Forte i co zawiera opakowanie
• Każdy blister zawiera Axia Forte 21 żółtych, okrągłych tabletek powlekanych.
• Lek Axia Forte jest dostępny w opakowaniach po 1, 2, 3, 6 i 13 blistrów, z których każdy
zawiera 21 tabletek.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
Polska
Wytwórca
Laboratorios León Farma, S.A.
C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera.
24008 Navatejera - León.
Hiszpania
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
Polska
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Holandia: Baradly 0,03 mg/3 mg, filmomhulde tabletten
Polska: Axia Forte
Estonia: Orindille
Litwa: Orindille 3 mg/0,03 mg plėvele dengtos tabletės
Łotwa: Orindille 0,03 mg/3 mg apvalkotās tabletes
18
Słowacja
Czechy
Axia 0,03 mg/3 mg filmom obalené tablety
Axia 0,03 mg/3 mg potahované tablety
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03.2019