Szukaj leku
FAQ

Telfexo 180 mg

Telfexo 180mg

Telfexo 180 mg - tabletki powlekane
Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym.

Preparat zawiera substancję feksofenadyna
Lek dostępny na receptę
Telfexo — cena i refundacja
Co zawiera i jak działa Telfexo?
Kiedy stosować Telfexo?
Kiedy nie stosować preparatu Telfexo?
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Telfexo?

Dawkowanie preparatu Telfexo
Czy można stosować Telfexo w okresie ciąży i karmienia piersią?
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Telfexo?
Inne preparaty na rynku polskim zawierające feksofenadyna

Nazwa preparatu
Postać; dawka; opakowanie
Producent
Cena 100%
Cena po refundacji
Telfexo 180 mg
tabletki powlekane; 180 mg; 20 tabl.
Polpharma
23,10 zł
 
Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

REKLAMA

Co zawiera i jak działa Telfexo 180 mg - tabletki powlekane?
Substancją czynną preparatu jest feksofenadyna, lek przeciwhistaminowy II generacji (w odróżnieniu od leków I generacji, leki przeciwhistaminowe II generacji stosowane w zalecanych dawkach nie wykazują lub wykazują tylko ograniczone działanie nasenne i uspokajające). Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Feksofenadyna blokuje obwodowe receptory histaminowe typu 1 (H1). W ten sposób hamuje obwodowe działanie histaminy i łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych oraz odczyny skórne (w tym świąd, zaczerwienienie i pokrzywka).

Po podaniu doustnym feksofenadyna dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne uzyskiwane jest w ciągu 1–3 godzin po przyjęciu preparatu. Działanie rozpoczyna się w ciągu godziny, osiąga maksimum po 6 godzinach i utrzymuje się przez 24 godziny. Feksofenadyna wydalana jest w postaci niezmienionej głownie z żółcią, w nieznacznym stopniu (do 10% podanej dawki) także z moczem.

 
Kiedy stosować Telfexo 180 mg - tabletki powlekane?
Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży po ukończeniu 12. roku życia w leczeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

 
Kiedy nie stosować preparatu Telfexo 180 mg - tabletki powlekane?
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

 
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Telfexo 180 mg - tabletki powlekane?
Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu:

• u osób z zaburzeniami czynności nerek

• u osób z zaburzeniami czynności wątroby

• u osób w podeszłym wieku.

Osoby z zaburzeniami czynności serca i chorobami układu sercowo-naczyniowego powinny wiedzieć, że stosowanie leków przeciwhistaminowych może wiązać się z wystąpieniem takich działań niepożądanych, jak zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) i uczucie kołatania serca.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn, należy sprawdzić indywidualną reakcję na lek i zachować ostrożność.

U niektórych osób preparat może powodować senność i inne działania niepożądane, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną, zdolność koncentracji i reagowania oraz zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.
Dawkowanie preparatu Telfexo 180 mg - tabletki powlekane
Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po ukończeniu 12. roku życia: 180 mg 1 raz na dobę.

Preparat należy przyjmować przed posiłkiem.

Nie należy stosować preparatu u dzieci do ukończenia 12. roku życia.

Stosowanie preparatu u osób w podeszłym wieku wymaga zachowania ostrożności.

Stosowanie preparatu u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby wymaga zachowania ostrożności.
Czy można stosować Telfexo 180 mg - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią, skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

 
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Feksofenadyna nie jest metabolizowana w wątrobie, w związku z czym nie występują jej interakcje z innymi lekami metabolizowanymi w wątrobie.

Równoległe stosowanie feksofenadyny z ketokonazolem lub erytromycyną zwiększa stężenie feksofenadyny we krwi (nie stwierdzono wpływu na odstęp QT w zapisie EKG ani na nasilenie działań niepożądanych, w porównaniu z sytuacją, gdy leki te stosowane były w monoterapii).

Nie zaobserwowano interakcji pomiędzy feksofenadyną i omeprazolem (lek będący inhibitorem pompy protonowej, stosowany w leczeniu nadkwaśności, zgagi).

Leki zobojętniające sok żołądkowy (preparaty zawierające związki glinu i magnezu) mogą zmniejszać dostępność biologiczną feksofenadyny. Zaleca się zachowanie 2 godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem tych leków i przyjęciem feksofenadyny.

Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych.

 
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Telfexo 180 mg - tabletki powlekane?
Jak każdy lek, również Telfexo 180 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często możliwe: senność, bóle i zawroty głowy, nudności. Niezbyt często zmęczenie. Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: nerwowość, bezsenność, zaburzenia snu, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, biegunka, wysypka, świąd, reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry, wstrząs anafilaktyczny).

 
Przeczytaj też artykuły
Pokrzywka
Inne preparaty na rynku polskim zawierające feksofenadyna
Allegra (tabletki powlekane)Allegra Telfast 180 (tabletki powlekane)Allertec Fexo (tabletki powlekane)Fexofast 120 mg (tabletki powlekane)Fexofast 180 mg (tabletki powlekane)Telfast 30 (tabletki powlekane)Telfexo 120 mg (tabletki powlekane)