Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Clemastinum Hasco

Clemastinum Hasco

1/5
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
CLEMASTINUM HASCO
1 mg/10 ml, syrop
Clemastinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Clemastinum HASCO i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clemastinum HASCO
3. Jak stosować lek Clemastinum HASCO
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Clemastinum HASCO
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Clemastinum HASCO i w jakim celu się go stosuje
Clemastinum HASCO, syrop zawiera klemastynę, lek hamujący działanie histaminy - jednej
z substancji biorących udział w reakcjach uczuleniowych w organizmie. W wyniku działania
przeciwhistaminowego klemastyna łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
(kichanie, wodnista wydzielina z nosa, łzawienie) oraz alergii skórnych (pokrzywka, obrzęk, świąd).
Lek ten jest przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia objawów:
• alergii skórnych (takich jak: zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, świąd) oraz skórnych
objawów obrzęku naczynioruchowego (obrzęku Quinckego);
• alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak wodnista wydzielina z nosa, kichanie,
łzawienie.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clemastinum HASCO
Kiedy nie stosować leku Clemastinum HASCO:
• jeśli pacjent ma uczulenie na klemastynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6),
• jeśli pacjent ma uczulenie na inne związki o budowie chemicznej podobnej do klemastyny (jak
np. difenhydramina, chlorfeniramina),
• u pacjentów jednocześnie stosujących leki należące do grupy tzw. inhibitorów
monoaminooksydazy (inhibitorów MAO), patrz „Lek Clemastinum HASCO a inne leki”,
• u dzieci w pierwszym roku życia.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Clemastinum HASCO, syrop należy omówić to z lekarzem,
farmaceutą lub pielęgniarką.
2/5
Należy zachować ostrożność:
• u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym lub z jaskrą z wąskim kątem
przesączania,
• u pacjentów ze zwężeniem odźwiernika,
• u pacjentów z wrzodem trawiennym utrudniającym pasaż treści pokarmowej,
• u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego lub niedrożnością szyi pęcherza moczowego,
• u pacjentów z nadczynnością tarczycy,
• u pacjentów z astmą oskrzelową,
• u pacjentów z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym,
• u pacjentów z porfirią, ponieważ klemastyna może nasilać objawy tej choroby,
• u osób w podeszłym wieku z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych
(np. zawrotów głowy, nadmiernego uspokojenia i obniżenia ciśnienia krwi).
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.
Należy unikać stosowania klemastyny jednocześnie z lekami hamującymi czynność ośrodkowego
układu nerwowego (patrz „Lek Clemastinum HASCO a inne leki”).
Należy przerwać stosowanie klemastyny na kilka dni (co najmniej 3 dni) przed wykonaniem testów
alergicznych.
Lek Clemastinum HASCO a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych
przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Równoczesne stosowanie klemastyny i leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy
(np. leków uspokajających i nasennych, przeciwlękowych, niektórych leków psychotropowych) nasila
jej hamujący wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania
klemastyny z takimi lekami.
Jednoczesne stosowanie klemastyny z lekami przeciwcholinergicznymi może nasilać ich działanie.
Leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (stosowane w leczeniu depresji) przedłużają i nasilają
działanie klemastyny, dlatego jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane, patrz „Kiedy
nie stosować leku Clemastinum HASCO”.
Clemastinum HASCO z jedzeniem, piciem i alkoholem
Nie należy pić alkoholu podczas stosowania klemastyny.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Klemastyna przenika przez łożysko, brak danych pozwalających na pełną ocenę bezpieczeństwa
stosowania leku u kobiet w ciąży. Klemastyna może być stosowana w okresie ciąży jedynie na
zalecenie lekarza i tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.
Klemastyny nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, ponieważ przenika ona do mleka matki.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może powodować senność, co obniża sprawność psychofizyczną, zdolność do prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Dlatego podczas stosowania klemastyny nie należy
prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Lek Clemastinum HASCO zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E 218)
i parahydroksybenzoesan propylu
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe wystąpienie reakcji typu późnego).
3/5
Lek Clemastinum HASCO zawiera maltitol (E 965)
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu.
Lek Clemastinum HASCO zawiera glikol propylenowy (E 1520)
Lek zawiera około 369 mg glikolu propylenowego w każdych 10 ml syropu.
Lek Clemastinum HASCO zawiera sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 10 ml syropu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.

3. Jak stosować lek Clemastinum HASCO
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Podanie doustne.
Do opakowania dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć 2,5 ml, 5 ml lub 10 ml syropu.
Dzieci w wieku od 1 do 3 lat:
2,5 ml do 5 ml syropu (tj. 0,25 mg do 0,5 mg klemastyny) dwa razy na dobę, rano i wieczorem.
Dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat:
5 ml syropu (tj. 0,5 mg klemastyny) dwa razy na dobę, rano i wieczorem.
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat:
5 ml do 10 ml syropu (tj. 0,5 mg do 1 mg klemastyny) dwa razy na dobę, rano i wieczorem.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli:
10 ml syropu (tj. 1 mg klemastyny) dwa razy na dobę, rano i wieczorem.
Maksymalna dawka dla osób dorosłych wynosi do 60 ml syropu (tj. do 6 mg klemastyny) na dobę.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Clemastinum HASCO
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Najczęściej występującymi objawami przedawkowania klemastyny u dzieci są: pobudzenie, omamy,
niezborność i zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia mięśni, wysoka gorączka, drgawki, sine
zabarwienie skóry i nadmierna reaktywność przechodząca w pogłębiającą się depresję.
Mogą wystąpić: suchość błony śluzowej jamy ustnej, rozszerzenie źrenic, zaczerwienienie twarzy,
podwyższenie temperatury ciała. U osób dorosłych częściej występuje senność, a nawet śpiączka.
Zarówno u dzieci, jak i dorosłych może wystąpić śpiączka i zapaść sercowo-naczyniowa.
Postępowanie po przedawkowaniu
Jeśli pacjent jest przytomny, to w krótkim czasie po przedawkowaniu leku należy wywołać wymioty,
a następnie podać węgiel aktywowany. W celu obniżenia gorączki stosować zimne okłady. Brak
specyficznych odtrutek, w razie konieczności stosuje się leczenie objawowe.
Pominięcie przyjęcia dawki leku Clemastinum HASCO
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4/5
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:
Zaburzenia układu nerwowego
Najczęściej występują: nadmierne uspokojenie, senność, bóle i zawroty głowy, zaburzenia
koordynacji ruchowej. Mogą także wystąpić: dezorientacja, niepokój, nadmierne pobudzenie, uczucie
zmęczenia, drżenia, bezsenność, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy w uszach, drgawki,
zaburzenia koncentracji.
Zaburzenia żołądka i jelit
Najczęściej występują: bóle żołądka, nudności, zaparcia, biegunki, wymioty. Może także wystąpić
brak apetytu.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Najczęściej występuje zwiększenie gęstości wydzieliny w drogach oddechowych. Może także
wystąpić: uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, suchość błony śluzowej jamy
ustnej, nosa i gardła, uczucie zatkanego nosa.
Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe
Niedociśnienie tętnicze, kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, skurcze dodatkowe.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Pokrzywka, wysypka i świąd.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby krwinek białych, znaczne zmniejszenie liczby lub brak
granulocytów we krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi i niedokrwistość hemolityczna).
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Nadmierna potliwość, dreszcze, nadwrażliwość na światło.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych:
Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Clemastinum HASCO
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
5/5
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Clemastinum HASCO
− Substancją czynną leku jest klemastyna. 10 ml syropu zawiera 1 mg klemastyny w postaci
klemastyny fumaranu.
− Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: maltitol ciekły (E 965), glikol propylenowy
(E 1520), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan, sacharyna
sodowa dwuwodna, dipotasu fosforan, sodu diwodorofosforan dwuwodny, aromat poziomkowy
(zawiera glikol propylenowy (E 1520)), woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Clemastinum HASCO i co zawiera opakowanie
Lek ma postać bezbarwnego syropu, przezroczystego lub lekko opalizującego.
Jedna butelka zawiera 100 ml syropu. Do opakowania dołączony jest kieliszek lub łyżka miarowa do
dozowania leku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
Informacja o leku
tel.: (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl
Data ostatniej aktualizacji ulotki: