Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Valsacor

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Valsacor
03.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Valsacor 160 mg - tabletki powlekane?

Substancją czynną w preparacie jest walsartan, lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Mechanizm działania polega na blokowaniu receptorów angiotensyny II, co zapobiega jej działaniu. Dzięki temu obniża ciśnienie tętnicze. W przeciwieństwie do innych leków, sartany nie nasilają efektów bradykininy, co czyni je bezpieczniejszymi dla pacjentów.

Sartany są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób sercowo-naczyniowych. Walsartan działa szybko i skutecznie obniża ciśnienie tętnicze, nie wpływając na rytm serca. Pełny efekt terapeutyczny występuje po kilku tygodniach leczenia.

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Kiedy stosować Valsacor 160 mg - tabletki powlekane?

Preparat jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego u dorosłych, dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz do leczenia dorosłych z niewydolnością serca. Jest również zalecany jako leczenie skojarzone z inhibitorami ACE u pacjentów nietolerujących beta-blokerów lub antagonystów receptora mineralokortykoidowego.

Kiedy nie stosować preparatu Valsacor 160 mg - tabletki powlekane?

Nawet jeśli istnieją wskazania do używania preparatu, nie zawsze jest to możliwe. Nie wolno stosować preparatu, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników.

Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z poważnymi zaburzeniami czynności wątroby, marskością wątroby lub cholestazą.

Nie stosować preparatu jednocześnie z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (GFR poniżej 60 ml/min/1,73 m2).

Preparat jest przeciwwskazany w II i III trymestrze ciąży oraz podczas karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Valsacor 160 mg- tabletki powlekane?

Niektóre schorzenia mogą być przeszkodą do stosowania lub mogą wymagać dostosowania dawki preparatu. W niektórych przypadkach konieczne może być regularne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Niewskazane jest równoczesne stosowanie preparatu z lekami zwiększającymi poziom potasu we krwi, ze względu na ryzyko hiperkaliemii. Należy systematycznie kontrolować stężenie potasu we krwi. Brak konieczności dostosowywania dawki u dorosłych z zaburzeniami czynności nerek o klirensie kreatyniny powyżej 10 ml/min. W przypadku klirensu poniżej 10 ml/min lub u pacjentów poddawanych hemodializom, należy zachować ostrożność.

Pacjenci z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby powinni być ostrożni. Staranność należy zachować u osób z obniżoną objętością krwi, odwodnionych lub z niedoborem sodu, aby uniknąć objawowego niedociśnienia tętniczego. Po zastosowaniu innych preparatów wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie pacjentów nie zostało potwierdzone. Nie ma wystarczających informacji dotyczących stosowania leku u pacjentów po przeszczepie nerki. Ostrożność należy zachować u pacjentów z zapadnięciem lewej komory serca oraz po zawale serca, zwłaszcza przy skojarzonym stosowaniu z inhibitorami ACE. Ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z niewydolnością serca może wzrosnąć, jeśli preparat jest stosowany jednocześnie z inhibitorem ACE.

Unikaj stosowania preparatu równocześnie z innymi lekami wpływającymi na układ renina-angiotensyna-aldosteron ze względu na ryzyko niedociśnienia tętniczego i innych powikłań. Preparat może powodować obrzęk naczynioruchowy, który wymaga natychmiastowego zaprzestania stosowania. Zaleca się regularne kontrolowanie parametrów u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń czynności nerek. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek lub poddawanych hemodializie. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, dawka walsartanu u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby nie powinna przekraczać 80 mg na dobę. Preparat zawiera laktozę, dlatego osoby z nietolerancją galaktozy nie powinny go stosować. Brak danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów, jednakże może powodować zawroty głowy czy uczucie zmęczenia.

Dawkowanie preparatu Valsacor 160 mg - tabletki powlekane

Preparat występuje w postaci tabletek powlekanych przewodzących, które należy zażywać doustnie. Ważne jest przestrzeganie zalecanych dawek, ponieważ ich przekroczenie nie zwiększy skuteczności leku i może zaszkodzić zdrowiu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania preparatu, zaleca się konsultację z lekarzem. Dla dorosłych z nadciśnieniem tętniczym zalecana początkowa dawka wynosi 80 mg raz dziennie, a pełne działanie przeciwnadciśnieniowe można osiągnąć po 4 tygodniach stosowania.

Lekarz może zwiększyć dawkę do 160 mg lub nawet 320 mg na dobę. W przypadku stanu po świeżym zawale serca, dawkę należy stopniowo zwiększać z początkowych 20 mg do maksymalnych 160 mg. Natomiast w przypadku niewydolności serca, dawka początkowa to 40 mg, z możliwością zwiększenia do 160 mg. W przypadku dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym zalecana początkowa dawka wynosi 40 mg lub 80 mg, w zależności od masy ciała.

Nie ma jednak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci poniżej 6 roku życia. Preparat należy zażywać niezależnie od posiłku, popijając wodą. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18 roku życia w przypadku niewydolności serca lub świeżego zawału serca.

Czy można stosować Valsacor 160 mg - tabletki powlekane w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży zawsze skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku!

Przed podjęciem decyzji o zażyciu jakiegokolwiek leku podczas ciąży lub karmienia piersią, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu omówienia potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z danym lekiem. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj swojego lekarza o tym, zanim przepisze Ci jakiekolwiek leki.

Nie zaleca się stosowania tego preparatu w I trymestrze ciąży i jest przeciwwskazane w II i III trymestrze. Jeśli istnieje plan zajścia w ciążę, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu dostosowania leczenia przeciwnadciśnieniowego. Jeżeli podejrzewasz lub potwierdzasz ciążę podczas stosowania tego preparatu, natychmiast przestań go przyjmować i skonsultuj się z lekarzem w sprawie alternatywnego leczenia nadciśnienia.

Unikaj przyjmowania tego preparatu podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które ostatnio przyjmowałeś, również o tych, które można dostać bez recepty. Stosowanie tego preparatu równolegle z aliskirenem jest niewskazane u osób z cukrzycą lub problemami nerkowymi.

Preparatu nie należy łączyć z innymi lekami działającymi na układ renina-angiotensyna-aldosteron, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia i zaburzenia nerek. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leków wpływających na poziom potasu we krwi, aby uniknąć hiperkaliemii. W przypadku leczenia nadciśnienia u dzieci należy monitorować czynność nerek i stężenie potasu we krwi, szczególnie gdy stosuje się inne leki działające na układ renina-angiotensyna-aldosteron.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Valsacor 160 mg- tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Valsacor 80, -160, -320 mg, może wywoływać skutki uboczne, chociaż nie u każdego pacjenta stosującego ten preparat. Należy pamiętać, że oczekiwane korzyści z leczenia z reguły przewyższają ewentualne szkody spowodowane wystąpieniem skutków ubocznych.

U dorosłych z nadciśnieniem tętniczym:

Do częstych lub mniej częstych skutków ubocznych należą: zawroty głowy, kaszel, bóle brzucha, zmęczenie.

Ponadto mogą pojawić się inne skutki uboczne, których częstość występowania nie została określona: spadek stężenia hemoglobiny, małopłytkowość, spadek hematokrytu, spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), spadek stężenia sodu we krwi (hiponatremia), wzrost stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), zapalenie naczyń, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, wzrost stężenia bilirubiny we krwi, zaburzenia funkcji nerek, niewydolność nerek, wzrost stężenia kreatyniny we krwi, bóle mięśni, nadwrażliwość, rumień posurowicza, obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani, który w sporadycznych przypadkach może prowadzić do zwężenia dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu), pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka, świąd.

Skutki uboczne obserwowane u dzieci i młodzieży są podobne do tych u dorosłych, ale mogą różnić się częstością występowania (dotyczy to zaburzeń układu pokarmowego i zawrotów głowy; u dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą nerek częściej występuje hiperkaliemia).

U dorosłych po zawale serca i/lub z niewydolnością serca:

Częste lub mniej częste: zawroty głowy, zwłaszcza związane ze zmianą pozycji ciała, nadciśnienie tętnicze, w tym posturalne, bóle głowy, omdlenia, hiperkaliemia, niewydolność serca, kaszel, nudności, biegunka, zaburzenia nerek, niewydolność nerek (także w ciężkiej postaci), wzrost stężenia kreatyniny we krwi, obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani, który w sporadycznych przypadkach może prowadzić do zwężenia dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu), astenia i zmęczenie.

Skutki uboczne, których częstość występowania nie została określona: małopłytkowość, nadwrażliwość, rumień posurowicza, spadek stężenia sodu we krwi (hiponatremia), zapalenie naczyń, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, wzrost stężenia mocznika we krwi, bóle mięśni, pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka, świąd.

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł