Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Sulpiryd Teva

Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Xaloptic Free

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Zylaki

19.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Mupirox Maść

15.07.2024
Sulpiryd Teva
28.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Sulpiryd Teva - kapsułki?

Substancją czynną leku jest sulpiryd, który posiada działanie antyautystyczne, aktywizujące i przeciwdepresyjne. Jest to lek przeciwpsychotyczny o szybkim działaniu, skuteczny w zwalczaniu omamów, zaburzeń myślenia, zahamowań psychoruchowych i nastroju depresyjnego. Jest uważany za skuteczny w leczeniu psychoz z depresją oraz schizofrenii. Może być stosowany również w połączeniu z lekami przeciwlękowymi i przeciwdepresyjnymi. Sulpiryd działa przeciwwymiotnie i poprawia nastrój poprzez selektywne blokowanie receptorów D2, zwłaszcza w układzie mezolimbicznym.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł

Kiedy stosować Sulpiryd Teva - kapsułki?

Preparat jest zalecany do stosowania w różnych zaburzeniach psychicznych, takich jak psychozy, zaburzenia psychosomatyczne, depresja, migrena i zawroty głowy, oraz uzależnienie od alkoholu. Może być szczególnie skuteczny w przypadkach, w których inne leki okazują się nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania.

Kiedy nie stosować preparatu Sulpiryd Teva - kapsułki?

Nawet jeśli istnieją wskazania do użycia preparatu, nie zawsze jest on odpowiedni do zastosowania. Nie wolno go stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Przeciwwskazania do stosowania preparatu obejmują również obecność guza chromochłonnego (potwierdzonego lub podejrzanego), ostrą porfirię, guzy wydzielające nadmierną ilość prolaktyny (jak gruczolak przysadki, rak piersi), jednoczesne stosowanie lewodopy oraz okres karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sulpiryd Teva- kapsułki?

Niektóre schorzenia lub inne sytuacje mogą skutkować brakiem możliwości stosowania lub koniecznością zmiany dawkowania leku. W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób:
· cierpiących na chorobę Parkinsona z uwagi na ryzyko wystąpienia zaburzeń ruchowych; może być konieczne dostosowanie dawki przez lekarza lub zastosowanie leków przeciwparkinsonowskich
· z niestabilną padaczką lub historią napadów padaczkowych; nie należy zmieniać dawkowania równolegle stosowanych leków przeciwpadaczkowych
· w podeszłym wieku ze względu na zwiększone ryzyko niedociśnienia, nadmiernego uspokojenia oraz objawów pozapiramidowych
· z niewydolnością nerek (dawkowanie będzie modyfikowane)
· które doświadczyły epizodu hipomanii
· z czynnikami ryzyka prowadzącymi do niemiarowości komorowych, w tym torsade de pointes (zaburzenia sercowo-naczyniowe, bradykardia, hipokaliemia, wrodzone wydłużenie odcinka QT, stosowanie leków mogących wywołać bradykardię, hipokaliemię, zmniejszenie przewodnictwa zatokowo-komorowego lub wydłużenie odcinka QT); sulpiryd może spowodować wydłużenie odcinka QT
· z czynnikami ryzyka udaru

U niektórych pacjentów stosowanie dużych dawek sulpirydu może wywołać pobudzenie ruchowe

W fazie agresji lub pobudzenia, niewielkie dawki leku mogą zaostrzyć objawy

U osób agresywnych lub pobudzonych sulpiryd może być stosowany z lekiem uspokajającym

W przypadku znacznego, niewyjaśnionego wzrostu temperatury ciała bez innych objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to być objawem groźnego dla zdrowia i życia zespołu neuroleptycznego. Inne objawy to:
· zwiększone napięcie mięśniowe
· zaburzenia świadomości
· objawy niestabilności autonomicznego układu nerwowego (nieregularne tętno lub zmiany ciśnienia krwi, częstoskurcz, obfite pocenie się, zaburzenia rytmu serca)
· dodatkowo mogą wystąpić: wzrost aktywności fosfokinazy kreatyninowej i mioglobinuria związana z rozpadem mięśni (rabdomioliza) oraz ostra niewydolność nerek
Lekarz zazwyczaj zaleci zaprzestanie stosowania preparatu i omówi dalsze postępowanie

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia lekiem oraz w jego trakcie lekarz uwzględni wszystkie możliwe czynniki ryzyka zakrzepicy żył i zatorów i podejmie odpowiednie działania zapobiegawcze

Sulpiryd nie jest zalecany dla leczenia zaburzeń zachowania związanych z otępieniem

W badaniach zaobserwowano niewielkie zwiększenie ryzyka zgonu u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, stosujących leki przeciwpsychotyczne, w porównaniu z pacjentami nienależącymi do tej grupy

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń snu nie zaleca się przyjmowania leku wieczorem

Gwałtowne przerwanie leczenia może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych (nudności, wymioty, zwiększone pocenie się, bezsenność); zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki pod kontrolą lekarza

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; nie należy stosować u osób z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy albo zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Czy ten preparat wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może obniżać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy zachować ostrożność podczas jego stosowania!

Dawkowanie preparatu Sulpiryd Teva - kapsułki

Preparat występuje w postaci tabletek lub kapsułek i jest przeznaczony do przyjmowania doustnego. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawek i unikać przekraczania zalecanych ilości, ponieważ może to zaszkodzić zdrowiu. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.Dla dorosłych pacjentów z diagnozą schizofrenii zalecana początkowa dawka wynosi od 400 do 800 mg dziennie, podzielona na 2 porcje. Dla osób z przewagą objawów pozytywnych lekarz może zalecić większe dawki, a dla tych z przewagą objawów negatywnych - mniejsze. Dawkę maksymalną określa się na 1200 mg dziennie.W przypadku zaburzeń depresyjnych, psychosomatycznych, nerwic, migreny i zawrotów głowy zalecane dawki wahają się od 50 do 300 mg dziennie, w zależności od specyfiki zaburzenia.Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 14. roku życia. Preparat należy przyjmować 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku, w dawkach podzielonych.

Czy można stosować Sulpiryd Teva - kapsułki w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży zaleca się unikanie stosowania jakichkolwiek leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem!
Bardzo istotne jest skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku podczas ciąży lub karmienia piersią, aby wyjaśnić ewentualne zagrożenia i korzyści wynikające z jego stosowania.
Nie jest zalecane stosowanie tego preparatu w czasie ciąży.
Nie zaleca się również stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Pamiętaj o konieczności powiadomienia lekarza o wszystkich zażywanych niedawno lekach, w tym tych bez recepty. Musisz być ostrożny podczas stosowania preparatu jednocześnie z pewnymi lekami, takimi jak lewodopa, które osłabiają lub znoszą działanie neuroleptyczne sulpirydu - równoczesne stosowanie jest niezalecane. Należy unikać również jednoczesnego stosowania z innymi neuroleptykami. Dodatkowo, nie zaleca się równoczesnego podawania leków mogących wywołać torsade de pointes, takich jak beta-blokery, leki blokujące kanały wapniowe, klonidyna, guanfacyna, glikozydy naparstnicy, leki moczopędne mogące prowadzić do hipokaliemii, leki przeczyszczające, amfoterycyna B, glikokortykosteroidy i wiele innych. Alkohol nasila działanie uspokajające neuroleptyków, dlatego podczas przyjmowania leku powinieneś unikać jego spożycia. Pamiętaj też, że lek działa synergistycznie z lekami hipotensyjnymi, dlatego należy zachować ostrożność przy równoczesnym stosowaniu. Oprócz tego, lek może nasilać działanie leków depresyjnych na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak leki przeciwhistaminowe, opioidy, barbiturany, benzodiazepiny i inne. Wskazane jest również ostrożne stosowanie z lekami przeciwdepresyjnymi o działaniu uspokajającym, anksjolitykami oraz lekami nasennymi. Pamiętaj, że leki zobojętniające sok żołądkowy i sukralfat mogą zmniejszać wchłanianie sulpirydu, dlatego należy je stosować minimum 2 godziny przed podaniem sulpirydu. Sole litu zwiększają ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych, a sulpiryd może zmniejszać skuteczność ropinirolu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Sulpiryd Teva- kapsułki?

Jak każdy lek, Sulpiryd Teva może wywoływać efekty uboczne, choć nie u wszystkich pacjentów. Pamiętaj, że korzyści z jego stosowania zazwyczaj przeważają nad szkodami wynikającymi z ewentualnych działań niepożądanych.
Najczęstsze skutki uboczne to senność i uspokojenie.
Rzadziej mogą wystąpić: zaburzenia pozapiramidowe, ostra dyskineza, rotacyjne ruchy gałki ocznej, spastyczny kręcz szyi, szczękościsk.
Bardzo rzadko mogą pojawić się: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, plamisto-grudkowa wysypka.
W pojedynczych przypadkach mogą występować: torsade de pointes, wydłużenie odcinka QT.
Z nieznaną częstością odnotowano: hiperprolaktynemię, brak miesiączki, ginekomastię, obniżone libido, impotencję, mlekotok, niedociśnienie ortostatyczne, ślinotok, złośliwy zespół neuroleptyczny, zwiększenie masy ciała.
Zgłaszano również przypadki choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym zakrzepicy żył głębokich.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł