Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Adablix

Adablix
04.07.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Adablix - tabletki?

Preparat zawiera bilastynę, substancję czynną będącą lekiem przeciwhistaminowym o długotrwałym działaniu. Bilastyna selektywnie blokuje receptory histaminowe H1 w obwodowym układzie nerwowym i hamuje działanie histaminy. Nie wykazuje właściwości uspokajających. Skutecznie łagodzi objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa i spojówek, łzawienie, zaczerwienienie oczu, oraz zapobiega powstawaniu odczynów skórnych (bąble, zaczerwienienie).

Bilastyna po podaniu doustnym szybko i efektywnie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 80 minutach. Spożycie pokarmu znacząco wpływa na biodostępność bilastyny. Substancja nie jest metabolizowana, a wydalana jest w postaci niezmienionej przez mocz i kał.

Kiedy stosować Adablix - tabletki?

Preparat można stosować u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia w terapii objawowej:

- długotrwałego lub sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek

- pokrzywki.

Kiedy nie stosować preparatu Adablix - tabletki?

Niestety, nawet jeśli istnieją zalecenia dotyczące stosowania produktu, nie zawsze można go używać. Nie wolno stosować preparatu, jeśli występuje alergia (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie powinno się stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Adablix- tabletki?

Pewne choroby oraz inne sytuacje mogą skutkować koniecznością zmiany dawkowania preparatu lub przeciwwskazaniem do jego stosowania. W niektórych przypadkach konieczne może być regularne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

U osób z umiarkowanymi lub ciężkimi problemami z funkcjonowaniem nerek nie zaleca się równoczesnego stosowania bilastyny z lekami obniżającymi aktywność glikoproteiny P (takimi jak na przykład ketokonazol, erytromycyna, cyklosporyna, rytonawir lub diltiazem). Mieszanie tych leków z bilasty...

Dawkowanie preparatu Adablix - tabletki

Produkt występuje w postaci tabletek przeznaczonych do spożycia doustnego. Należy przestrzegać zaleconych dawek, zwiększenie ilości leku nie poprawi jego skuteczności, a może zaszkodzić zdrowiu i życiu. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem.

Dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia zalecana jest dawka 20 mg raz na dobę.

Tabletkę należy zażywać godzinę przed lub dwie godziny po posiłku lub spożyciu soku owocowego. Należy popić ją wodą.

W przypadku sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa leczenie powinno być przerwane po ustąpieniu objawów i wznowione po ich ponownym wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa lekarz może zalecić kontynuowanie leczenia przez cały okres ekspozycji na alergeny.

Długość leczenia pokrzywki zależy od jej charakteru i przebiegu.

Preparatu w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Dla tej grupy wiekowej zalecane są inne formy bilastyny.

Specjalne grupy pacjentów:

W przypadku osób starszych nie ma potrzeby dostosowywania dawek.

Dawkowanie nie wymaga dostosowania u dorosłych z zaburzeniami nerek lub wątroby.

Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek u dzieci poniżej 12. roku życia.

Czy można stosować Adablix - tabletki w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W trakcie ciąży zawsze skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku!

Przed podjęciem decyzji o przyjmowaniu leku w okresie ciąży bądź karmienia piersią, warto skonsultować się z lekarzem, aby omówić ewentualne ryzyko i korzyści związane z danym lekiem. Pamiętaj, że jeśli jesteś w ciąży lub planujesz zajście w ciążę, powinnaś poinformować o tym lekarza przepisującego receptę.

Brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego preparatu przez kobiety w ciąży.

Nie zaleca się stosowania tego preparatu przez kobiety w ciąży ani kobiety karmiące piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Powiadom lekarza o wszystkich niedawno stosowanych lekach, także tych dostępnych bez recepty. Spożywanie jedzenia znacząco redukuje dostępność biologiczną bilastyny. Substancja ta jest metabolizowana przez polipeptyd 1A2 transportujący aniony organiczne. Inne leki, które są również metabolizowane przez ten polipeptyd lub hamują jego aktywność, takie jak rytonawir i ryfampicyna, mogą obniżyć stężenie bilastyny we krwi. Sok z grejpfruta oraz możliwe, że inne soki owocowe, znacząco zmniejszają dostępność biologiczną bilastyny.

Składniki soków owocowych hamują aktywność polipeptydu 1A2 transportującego aniony organiczne, który metabolizuje bilastynę. Kombinacja bilastyny z lekami, które zmniejszają aktywność glikoproteiny P (takimi jak ketokonazol, erytromycyna, cyklosporyna lub diltiazem), może prowadzić do zwiększenia stężenia bilastyny we krwi i zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. W badaniach klinicznych bilastyna nie nasilała znacząco zaburzeń nastroju wywołanych alkoholem ani nie zwiększała hamującego działania lorazepamu na ośrodkowy układ nerwowy. Preparat może wpłynąć na wyniki testów alergicznych na skórze.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Adablix- tabletki?

Adablix, jak każdy inny lek, może wywoływać niepożądane skutki, ale nie u każdego pacjenta. Trzeba pamiętać, że korzyści z jego stosowania zazwyczaj przewyższają ewentualne szkody związane z wystąpieniem działań niepożądanych.

W grupie dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia:

Często można zaobserwować: ból głowy, senność.

Niezbyt często zdarzają się: zawroty głowy, zmęczenie, szumy w uszach, lęk, bezsenność, zwiększone łaknienie, ból brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, zapalenie błony śluzowej żołądka, suchość w jamie ustnej, suchość błony śluzowej nosa, dyskomfort nosa, duszność, zaburzenia w zapisie EKG (w tym wydłużony odstęp QT), blok prawej odnogi układu Hisa, zaburzenia rytmu serca zatokowego, opryszczka wargowa, świąd, osłabienie, gorączka, wzmożone pragnienie, zwiększone aktywność enzymów wątrobowych, podwyższone stężenie kreatyniny i trójglicerydów we krwi, przyrost masy ciała.

Nieznanego poziomu częstości są: uczucie kołatania serca, przyspieszenie rytmu serca (tachykardia), wymioty, reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne (łącznie z groźnymi reakcjami alergicznymi, takimi jak obrzęk naczynioruchowy gardła, duszność, hipotonia, wstrząs anafilaktyczny), wysypka, miejscowy obrzęk i rumień.