Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Aciprex

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Aciprex
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu

Najnowsze wpisy

Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Cosentyx

15.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Afty

15.07.2024
Recepta Online 24/7 | E-recepta | MamyRecepte.pl

Leptospiroza

07.07.2024
Aciprex
19.06.2024
Przeczytasz w 5 min

Co zawiera i jak działa Aciprex - tabletki powlekane?

Epizody depresji. Zwykle 10 mg/d. W zależności od reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do maks. 20 mg/d. Poprawę kliniczną uzyskuje się zwykle po 2–4 tyg. leczenia. Po ustąpieniu objawów leczenie kontynuować co najmniej przez 6 mies.
Zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez niej. W 1. tyg. 5 mg/d, następnie 10 mg/d. W zależności od reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do maks. 20 mg/d. Maks. skuteczność osiąga się po ok. 3 mies.; leczenie trwa kilka mies.
Fobia społeczna. Zwykle 10 mg/d. Poprawę stanu klinicznego uzyskuje się zazwyczaj po 2–4 tyg. leczenia. W zależności od reakcji pacjenta należy dostosować dawkę (5–20 mg/d). Zwykle zalecane jest leczenie przez 12 tyg.; długoterminową terapię prowadzono do 6 mies.
Zaburzenia lękowe uogólnione. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Początkowo 10 mg/d. W zależności od reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do maks. 20 mg/d. Leczenie jest długoterminowe. Korzyści z leczenia i stosowana dawka powinny być regularnie oceniane.

ROZPOCZNIJ KONSULTACJĘ

Kiedy nie stosować preparatu Aciprex - tabletki powlekane?

Jeśli występuje nadwrażliwość na którekolwiek składniki preparatu, zdiagnozowane wydłużenie odstępu QT lub wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT, równoczesne stosowanie leków wydłużających odstęp QT, niewybiórczych, nieodwracalnych inhibitorów MAO, odwracalnych inhibitorów MAO-A lub linezolidu.

Dawkowanie preparatu Aciprex - tabletki powlekane

Podawać per os, osobom dorosłym, raz dziennie, niezależnie od posiłku. U osób w podeszłym wieku początkowo 5 mg/d; w zależności od reakcji dawkę można zwiększyć do 10 mg/d; nie badano skuteczności escitalopramu w leczeniu fobii społecznej u pacjentów w podeszłym wieku. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania w przypadku łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności nerek. Stosować ostrożnie u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min). U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentów, o których wiadomo, że wolno metabolizują leki z udziałem izoenzymu CYP2C19, zaleca się dawkę początkową 5 mg/d przez pierwsze 2 tygodnie, następnie, w zależności od reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do 10 mg/d. Lek odstawiać stopniowo, zmniejszając dawkę w ciągu przynajmniej 1-2 tygodni.